Готуймося до атестації!

До уваги членів атестаційних комісій ІІ рівня, керівників закладів освіти та педагогів, які атестуються й претендують на звання «методист»!

Вчена рада Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка схвалила «Порядок розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання «методист».

Пропонуємо ознайомитися з документом та до 20 грудня 2022 року надіслати клопотання з узагальненою інформацією про педагогів, які є претендентами на присвоєння звання «методист», електронною поштою на адресу НМЦ професійного розвитку педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка: cpr.ipo@kubg.edu.ua .

XVІ Міжнародний конкурс з українознавства

Учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти міста Києва запрошуємо до участі у XVІ Міжнародному конкурсі з українознавства.

Метою Конкурсу є залучення учнівської молоді до пізнання України й українського світу через індивідуально-пошукові форми роботи, розвиток її інтелектуального потенціалу на засадах українознавства.

Конкурс проводиться у два етапи:
I етап (заочний) – до 20 лютого 2023 р.
II етап (очний, м. Київ) – з 29 по 31 березня 2023 р.

Переможці Конкурсу будуть визначені 31 березня 2023 р.

З умовами участі та вимогами до оформлення конкурсних робіт можна ознайомитися у листі Міністерства освіти і науки України від 07.10.2022 № 1/11869-22 «Про організацію XVІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти».

Виховання громадянина-патріота: моделі соціального партнерства: методичний посібник

Актуальність соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота зумовлена потребою суспільства у свідомій, самодостатній, відповідальній особистості, яка готова брати активну участь у житті суспільства та держави, виявляти соціальну ініціативність, здатна вибудовувати партнерські взаємовідносини з іншими для створення та реалізації проєктів, спрямованих на суспільне благо, вміє продукувати рішення та знаходити ресурси для досягнення поставлених цілей. Ця потреба особливо загострилася з моменту повномасштабного вторгнення росії та запровадження воєнного стану. Саме тому виховання громадянина-патріота, здатного до ефективної та продуктивної взаємодії є одним із пріоритетних виховних завдань соціальних інститутів.

У посібнику презентовано науково-методичне забезпечення для розроблення моделей соціального партнерства у контексті виховання громадянина-патріота. Використання сучасних форм роботи (кластерів, методичних конструкторів, гайдів, коучинг-сесій) робить матеріали посібника доступними для широкого кола фахівців, що працюють з дітьми та молоддю.

Скачати посібник можна тут

Відбулися семінари-тренінги для практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України 2022/2023 навчальний рік триває в умовах воєнного стану, що вимагає від нас, освітян та батьків, нових рішень і підходів для забезпечення безперервності освітнього процесу. Враховуючи особливості роботи закладів освіти упродовж вересня-жовтня, виокремлено важливі чинники, які впливають на якість освіти, а саме: стабільність емоційної рівноваги учасників освітнього процесу та надолуження прогалин у знаннях учнів. У зв’язку з цим, пропонуємо після завершення канікул розпочинати робочий день хвилинками психологічної підтримки для працівників закладів освіти, що сприятиме стабілізації їх психоемоційного стану.

На підтримку цього нововведення психологами Інституту післядипломної освіти Університету Грінченка під час осінніх канікул з психологами та соціальними педагогами закладів освіти були проведені семінари-тренінги та надані відповідні методичні рекомендації.

Діяльність психологічної служби закладу освіти в умовах воєнного стану: порадник

Засідання Вченої ради ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка

25 жовтня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. За поданням голови Вченої ради, директора ІПО М. Ф. Войцехівського, було затверджено зміни у її складі.

Рішенням Вченої ради було затверджено графік та план роботи Вченої ради Інституту на 2022-2023 н. р. (доповідач – Івашньова С. В., заступник директора ІПО). Про оновлення та затвердження Положення про організацію освітнього процесу та норми часу для планування й обліку навчальної роботи в ІПО доповіли О. В. Кочерга, В. В. Бойченко, заступники директора ІПО. Рішенням Вченої ради документ був затверджений зі змінами.

Було також затверджено низку документів: освітні програми 2022-2023 н. р (доповідачі – О. В. Кочерга, В. В. Бойченко, заступники директора ІПО); Плани стажування науково-педагогічних та атестації педагогічних працівників Інституту на 2023 рік (С. А. Пазюк, секретар атестаційної комісії Університету); Тематичний план на 2023 рік (М. Ф. Войцехівський, директор ІПО); Порядок сертифікації ЕНК (доповідачі – О. В. Кочерга, В. В. Бойченко, заступники директора ІПО) та зміни до Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» (зі змінами) (доповідач – С. В. Савченко, заступник завідувача НМЦ професійного розвитку педагогічних працівників).

Про перебіг планування науково-дослідної діяльності кафедр та НДЛ експериментальної педагогіки і педагогічних інновацій доповіли керівники структурних підрозділів К. О. Линьов, Н. М. Дика, О. О. Салата, І. П. Воротникова, Л. І. Меленець, О. Л. Пруцакова.

Вчена рада прийняла до відома інформацію та затвердила графік розгляду обґрунтувань тем наукових досліджень.

Одностайним рішенням Вчена рада підтримала клопотання кафедри освітнього лідерства (завідувач кафедри освітнього лідерства – К. О. Линьов) щодо рекомендації Д. М. Сабол, кандидатки психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, доцентки кафедри освітнього лідерства, до участі в балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.

Члени Вченої ради затвердили звіт щодо виконання плану стажування науково-педагогічних та атестації педагогічних працівників Інституту в поточному році та ухвалили рішення щодо схвалення результатів апробації навчально-методичних матеріалів педагогів та психологів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Києва (доповідач – С. В. Савченко, заступник завідувача НМЦ професійного розвитку педагогічних працівників).

Підвищення кваліфікації у 2023/2024 н. р.

Інститут післядипломної освіти Університету Грінченка пропонує керівникам та педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Програми підвищення кваліфікації за дистанційною (асинхронною та синхронною), очною та змішаною формами навчання.
І. Дистанційна програма підвищення кваліфікації «24х7х365». Програма передбачає самостійний вибір педагогами змісту, часу та тривалості навчання. Програма доступна протягом 24-ох годин на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Учасникам Програми пропонуємо для вибору понад 500 навчальних модулів, укладених відповідно до вимог Професійних стандартів: «Керівник закладу загальної середньої освіти»; «Керівник закладу дошкільної освіти»; «Вихователь закладу дошкільної освіти»; «Вчитель початкових класів, вчитель закладу загальної середньої освіти»; «Практичний психолог закладу освіти». Опрацювати обрані модулі педагог може у зручний для себе день та час із персонального гаджета. Після успішного завершення навчання учасник відразу отримує на свою е-адресу сертифікат. Навчальні модулі Програми постійно оновлюються протягом року.
ІІ. Очна програма професійного розвитку педагогів безпосередньо у закладі освіти. Інститут пропонує тематику очних занять для педагогів різних спеціальностей закладу освіти або проводить заняття на тему, яку визначає та замовляє заклад освіти. Заняття (тренінги, майстер-класи, семінари тощо) проводяться безпосередньо в закладі освіти у зручний для педагогів день та час.
ІІІ. Очно-дистанційна програма підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Програма спрямована на розвиток управлінської компетентності керівників та їх заступників. Програма передбачає проведення вебінарів та очних занять на базі закладів освіти. Учасники програми самостійно обирають або замовляють тематику занять.
ІV. Програма розвитку персоналу закладу освіти. На замовлення адміністрації закладу освіти фахівці Інституту проводять вивчення запитів педагогів та формують і реалізовують індивідуальну для кожного закладу освіти Програму підвищення кваліфікації з обов’язковим урахуванням стратегії розвитку закладу освіти.
V. Дистанційна онлайн-програма «Безперервна підтримка професійної діяльності педагога». Актуальні щотижневі вебінари на проблеми, які потребують термінового вирішення. Тематика оновлюється щомісяця.

Підвищення кваліфікації вчителів «на запит закладу освіти»

Попри війну, надзвичайно складні умови праці й шалене навантаження, вчителі Києва не лише віддано працюють на освітньому фронті, а й продовжують підвищувати свою кваліфікацію.

Упродовж двох тижнів жовтня кафедра історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка провела у школах столиці низку заходів. Педагоги ЗДО № 792 і ЗЗСО № 316 Дарницького району, СШ № 125, СШ № 148, НВК № 167 Дніпровського району, НВК № 157 Оболонського району охоче відгукнулись на пропозицію зустрітися з викладачами Інституту в стінах свого закладу.

Для вчителя відновлення навчання в очному форматі «на запит закладу освіти» – не лише підтверджене сертифікатом отримання актуальної інформації. Це і корисне спілкування в колі однодумців, і активний обмін досвідом з колегами. Для керівників навчальних закладів і викладачів Інституту післядипломної освіти – це створення мотиваційного осередку для невпинного професійного зростання педагогів.

Разом із педагогами активну участь у тренінгах «Безпечне освітнє середовище – різноманітність і комфорт», «Професійний стандарт і безперервна освіта педагога» узяв директор спеціалізованої школи № 148 Дніпровського району Іван Анатолійович Пікуль. Схвально оцінивши ініціативу Інституту післядипломної освіти та роботу викладачів кафедри, він наголосив на потребі й актуальності надання такої освітньої послуги в очному форматі.

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід»

15 вересня 2022 року кафедра дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка проводить V Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід».

Мета конференції – об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот задля обміну науково-практичним досвідом роботи з питань організації дошкільної та початкової освіти на засадах взаєморозуміння, співробітництва, захисту прав та свобод; поширення освітніх стратегій, спрямованих на оволодіння дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, що складають основу культури світу.

До участі в конференції запрошуються наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, методисти, викладачі закладів післядипломної та вищої освіти, інші зацікавлені особи. До 10 вересня 2022 року потенційні учасники заходу мають надіслати на електронну адресу оргкомітету (kmpdpo.ippo@kubg.edu.ua) тези доповіді (форма подання – в Інформаційному листі).

Інформаційний лист
Програма V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Матеріали конференції

Деякі результати основної сесії НМТ-2022

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат було проведено національне мультипредметне тестування (НМТ). Випробування містило три блоки завдань: з української мови, математики, історії України.

Вперше в історії України масове тестування проводилося онлайново. Для проведення основної сесії, яка тривала з 22 липня до 04 серпня, було створено тимчасові екзаменаційні центри – 566 (1886 аудиторій) в Україні та 64 (177 аудиторій) за кордоном (наразі тестування відбувалися у 23 країнах Європи).

Попри труднощі воєнного часу 187 345 вступників отримали свої результати.

Явка в тимчасових екзаменаційних центрах щодня становила понад 90% учасників (усього 187 836 осіб із 206 433 вступників прийшли до екзаменаційних центрів).

За результатами основної сесії НМТ значна кількість учасників отримала щонайменше по одному 200-бальному результату.

Кількість найвищих результатів за підсумками тестувань у різні дні виявилася доволі високою: по-перше, тому що для цілей НМТ було створено доволі короткі тестові форми (для порівняння тест ЗНО з української мови минулого року містив 40 завдань, а блок НМТ з української мови – усього 20); по-друге, тестові форми не містили складних завдань, що передбачають, наприклад, надання розгорнутої відповіді; по-третє, завдання, включені до тестових форм, стосувалися обмеженого кола тем. Звичайно при цьому, розробники запропонували тільки такі завдання, які перевіряють базові компетентності, що свідчать про опанування шкільної програми на рівні, достатньому для продовження навчання.

Попри орієнтацію тестових форм на оцінювання базових компетентностей, учасникам із найвищими результатами є чим пишатися: окрім навчальних досягнень, вони продемонстрували освітню стійкість, здатність досягати результатів.

Варто також звернути увагу на частку вступників, які отримали менше 161 бала з різних блоків:

  • з української мови таких 64,76%,
  • з математики – 76,87%,
  • з історії України – 77,01%,

тобто з кожного навчального предмета таких осіб є значно більше ніж половина.

Загалом розподіли результатів основної сесії НМТ свідчать про те, що випробування у 2022 році повною мірою уможливили реалізацію вступної кампанії, адже тестові форми достатньою мірою розподілили учасників за рівнями навчальних досягнень, завдяки чому вступники отримали заслужені результати для вступу до закладів вищої освіти.

За матеріалами УЦОЯО

Регіональний діалог «Шкільна бібліотека в контексті нових викликів часу»

30 серпня 2022 року на платформі Google Meet та на YouTube-каналі «НМЦ інформатизації освіти ЗОІППО» було проведено онлайн-захід – регіональний діалог «Шкільна бібліотека в контексті нових викликів часу».

Було окреслено пріоритетні напрями роботи шкільної бібліотеки в 2022-2023 навчальному році, обговорено актуальні питання її діяльності в умовах війни; засвідчено інформаційну підтримку учасників освітнього процесу.

Організатори заходу: Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка; Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека».

«Шкільна бібліотека в контексті нових викликів часу: регіональний діалог» (презентація)
«Шкільна бібліотека в контексті нових викликів часу: регіональний діалог» (відеозапис онлайн-заходу)

Відбувся вебінар для учителів інформатики

16 серпня 2022 року відбувся вебінар для учителів інформатики та інформаційних технологій “Модельні програми з інформатики для 5­­-6 класів ─ авторське бачення”.

Ольга Барна, викладач-методист, Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент ознайомила педагогів із настановами щодо організації навчання інформатики у 5-6 класах за концепцією НУШ.

Навчально методичний комплект “Інформатика. 5 клас” представив його розробник – Йосиф Ривкінд, учитель-методист, Заслужений вчитель України, лауреат премії Джорджа Сороса. Також було розглянуте питання інтерактивного навчання інформатики в Новій українській школі, спікером був Ігор Завадський, доцент факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка, доктор фізико-математичних наук.

Знайомство з авторською модельною програмою для 5-6 класів Нової української школи з інформатики провела Оксана Пасічник, вчитель-методист, вчитель-новатор Microsoft, учасниця робочих груп з оновлення навчальних програм з інформатики та «Нова українська школа: основи стандарту освіти».

Запис вебінару

Підвищення кваліфікації вчителів, які будуть працювати в 5-х класах НУШ

Протягом червня-серпня 2022 року Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка проводить навчання педагогів, які будуть працювати в 5-х класах у 2022/2023 н. р. за Програмою Нової української школи.

Навчання складається з 2 онлайн-сесій (настановчої та завершальної) і дистанційного навчання на платформі Moodle.

9 червня 2022 року відбулася настановча онлайн-сесія для всіх педагогічних працівників, які потребують навчання.

Запис настановчої онлайн-сесії (Інструктаж)

Портал дистанційного навчання ІПО (навчальний модуль НУШ)

Круглий стіл на кафедрі мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти

У межах Фестивалю науки – 2022 в Університеті Грінченка (до Дня науки в Україні) на кафедрі мовно-літературної освіти ІПО проведено круглий стіл «Професійно-педагогічна культура вчителя в умовах сьогодення».

Мета: визначення пріоритетів розвитку мовно-літературної освіти, висвітлення основних особливостей професійного розвитку вчителів-словесників у сучасних умовах, обговорення проблемних питань у професійній педагогічній сфері та шляхів їх розв’язання.

Модератор заходу – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Н.М. Дика.

В обговоренні проблематики круглого столу взяли участь: Н.М. Дика («Особливості професійно-педагогічної комунікації вчителя у критичних життєвих ситуаціях»), С.І. Сафарян («Основні аспекти гуманістичної спрямованості вчителів у складних педагогічних ситуаціях»), І.В. Кузьменчук («Латеральне мислення як складова професійного мислення вчителя зарубіжної літератури»), Л.О. Співакова («Адаптивне мислення — базова навичка ХХІ століття»), В.О. Микитенко («Превентивна культура вчителя-словесника як складник інфомедійної грамотності»), О.В. Шкіренко («Розвиток професійно-педагогічної, духовної культури і цінностей вчителя в умовах сьогодення»).

Прикладний аспект проблеми висвітлено у виступах Л.О. Жарікової («НУШ: концептуальні підходи до вивчення англійської мови»), О.П. Глазової («Практико-орієнтовані завдання на уроках української мови») та ін.

Круглий стіл відбувся в конструктивному форматі. Було концептуально виокремлено, що професійно-педагогічна культура віддзеркалює інтелект творчого вчителя, вимагає інтегрованого, міждисциплінарного вивчення. Склалася цікава, грунтовна, наукова дискусія, у процесі якої підсумували, що професійна культура пов’язана з диференціацією і професіоналізацією педагогічної діяльності, вимагає достатньої спеціальної підготовки, виховання, і розвитку професійно значущих особистісних здібностей та якостей, формування життєво необхідних ключових компетентностей для повноцінного життя і професійної діяльності в сучасному швидко змінюваному соціумі.

Прев’ю