Кафедра мовно-літературної освіти

Діяльність кафедри

Кафедра здійснює фахове удосконалення педагогічних працівників з таких напрямків і спеціальностей:
• учитель української мови та літератури;
• учитель зарубіжної літератури;
• учитель англійської мови;
• учитель французької мови;
• учитель іспанської мови;
• учитель німецької мови;
• учитель східних мов;
• учитель російської мови та літератури;
• заступник директора з іноземних мов загальноосвітнього навчального закладу.

Робота кафедри спрямована на

• надання допомоги вчителям, заступникам директорів з іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів в оволодінні змістом освіти, набутті ними професійної компетентності;
• дослідження актуальних проблем теорії та методики шкільної мовної та літературної освіти;
• розгляд особливостей чинних програм, сучасних підручників та посібників;
• ознайомлення з загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання;
• ознайомлення з роботою у Проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО;
• ознайомлення з новими педагогічними сучасними інтерактивними технологіями навчання та сучасними формами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;
• організацію позакласної роботи з учнями.

Працівники кафедри консультують з таких питань

• методика організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, англійської, французької, іспанської, німецької, східних мов;
• організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;
• організація контролю навчальних досягнень учнів;
• організація роботи в методичних об’єднаннях учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, англійської, французької, іспанської, німецької, східних мов;
• сучасні підходи до реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;
• застосування інноваційних методів у навчанні предметів гуманітарного циклу;
• організація роботи з обдарованими дітьми;
• оцінювання та адаптація навчальних матеріалів закордонних видавництв;
• форми і види тестування;
• створення авторських програм;
• методика викладання спецкурсів;
• особливості роботи керівників методичних об’єднань.

СКЛАД КАФЕДРИ

Н.Дика  
Дика
Наталія Михайлівна
Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук, доцент
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: n.dyka@kubg.edu.ua
О.Глазова  

Глазова
Олександра Павлівна
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: o.glazova@kubg.edu.ua
С.Сафарян  
Сафарян
Світлана Іванівна
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: s.safarian@kubg.edu.ua
 
Івашньова
Світлана Володимирівна
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: s.ivashnova@kubg.edu.ua
О.Авраменко  
Авраменко
Олександр Миколайович
Доцент кафедри
E-mail: o.avramenko@kubg.edu.ua
 
Шкіренко
Олена Віталіївна
Старший викладач кафедри,
кандидат психологічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: o.shkirenko@kubg.edu.ua
Л.Жарікова  
Жарікова
Людмила Миколаївна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: l.zharikova@kubg.edu.ua
НЕМАЄ ФОТО  
Співакова
Людмила Олександрівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: l.spivakova@kubg.edu.ua
Т.Подолинна  
Подолинна
Тетяна Тимофіївна
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: t.podolynna@kubg.edu.ua
С.Хімко  
Хімко
Світлана Романівна
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-70
E-mail: s.khimko@kubg.edu.ua
НЕМАЄ ФОТО  
Сорочинська
Світлана Віталіївна
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: s.sorochynska@kubg.edu.ua
І.Кузьменчук  
Кузьменчук
Ірина Василівна
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: i.kuzmenchuk@kubg.edu.ua
В.Микитенко  
Микитенко
Вікторія Олександрівна
Методист кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: v.mykytenko@kubg.edu.ua
НЕМАЄ ФОТО  
Чуба
Юлія Миколаївна
Методист кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: y.chuba@kubg.edu.ua