Кафедри Інституту

kafedra[1] Інститут здійснює  наукову та методичну діяльність з метою поліпшення якості навчання слухачів, широкого впровадження в навчальний процес перспективних педагогічних та інформаційних технологій, сучасних  технічних засобів навчання, а також прогнозує головні напрями, зміст післядипломної освіти  педагогічних і керівних працівників освіти України.
Наукові  дослідження в інституті виконуються науково-педагогічними працівниками кафедр, працівниками НМЦ, тимчасовими науковими колективами, слухачами курсів підвищення кваліфікації.
Кафедри  –  базові структурні  підрозділи ІПО КУ імені Бориса Грінченка,  що  проводять навчальну та методичну, а також  здійснюють  наукову й  науково-дослідну   діяльність.
До складу кафедр входять науково-методичні центри, які проводять наукову й методичну  діяльність  з  однієї  або  кількох споріднених навчальних дисциплін чи спеціальностей.

Кафедра дошкільної та початкової освіти

 

Кафедра історичної та громадянської освіти

 

Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

 

Кафедра мовно-літературної освіти

 

Кафедра освітнього лідерства