Category Archives: Педагогічний досвід

Досвід роботи Колегіуму «Олімп» Оболонського району м.Києва

Тема досвіду: «Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної в соціумі особистості в навчально-виховному процесі колегіуму «Олімп».
Адреса досвіду: Колегіум «Олімп» м.Києва.
Автори досвіду: директор Колегіуму «Олімп» Манзер С.А. та заступник директора з науково-методичної роботи Цілик Н.В.
Суть досвіду полягає в розробці інформаційного та організаційно-методичного забезпечення становлення успішної у соціумі особистості у межах навчально-виховного процесу колегіуму «Олімп» та готовності вчителя до становлення успішної у соціумі особистості учня.
Про досвід
Сайт колегіуму «Олімп»

Досвід роботи Марії Анатоліївни Стаднійчук, вихователя-методиста ДНЗ №726 Голосіївського району м.Києва

Тема досвіду: «Художньо-педагогічне спілкування з дітьми третього року життя засобом дидактичної гри».
Адреса досвіду: ДНЗ №726 Голосіївського району м.Києва.
Автор досвіду: Стаднійчук Марія Анатоліївна.
Суть досвіду. Вперше запропоновано художньо-педагогічне спілкування з дітьми третього року життя засобом авторської дидактичної гри. Таке спілкування є дієвим засобом формування творчих нахилів дітей.
Після проведеного експерименту така система роботи дістала подальший розвиток. На її основі було розроблено Програму художньо-педагогічного спілкування з дітьми третього року життя на навчальний рік.
Матеріали досвіду:
Планування спілкування для дітей раннього віку
Приклади конспектів художньо-педагогічного спілкування
Презентація досвіду

Досвід роботи Олени Вікторівни Іванюк, вихователя-методиста ДНЗ №85 Святошинського району м.Києва

Тема досвіду: «Комікс як засіб навчання дітей дошкільного віку іноземної мови».
Адреса досвіду: ДНЗ №85 Святошинського району м.Києва.
Автор досвіду: Іванюк Олена Вікторівна.
Суть досвіду. Новизна представленої роботи полягає у визначенні коміксу як ефективного засобу навчання дошкільників іноземної мови, у якому внаслідок жанрових особливостей використовується яскраве унаочнення і який багато в чому компенсує типові вади навчання іноземних мов.
Своєрідна форма коміксів дозволяє використовувати їх з метою формування в дітей мовленнєвих навичок і вмінь.
Використання коміксів є результативним, оптимальним, ефективним засобом навчання діалогічного та монологічного мовлення дітей як наочних опор для організації продуктивного та репродуктивного їх мовлення; опорою педагогові у виборі індивідуального маршруту розвитку кожної дитини дошкільного віку; орієнтацією на пізнавальну сферу дошкільника в доцільному поєднанні з мультимедійними технологіями.
Матеріали досвіду:
Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов дітей дошкільного віку: презентація
Добір ігор, що сприяють формуванню англомовної компетентності
Фонетичні казки з мімічними етюдами

Досвід роботи вчителя англійської мови гімназії «Троєщина» Деснянського району м.Києва Н.І.Бизової

Тема досвіду: «Мультисенсорне навчання англійської мови з використанням мережі Інтернет».
Адреса досвіду: гімназія «Троєщина» Деснянського району м.Києва.
Автор досвіду: Бизова Наталія Іванівна.
Матеріали досвіду:
Бизова Н.І. Мультисенсорне навчання англійської мови з використанням мережі Інтернет
Конспект уроку «Британська кухня» з використанням навчального Інтернет-майданчика Wiki Land 313 (11 клас)
Конспект уроку – академічної структурованої дискусії «Інтернет-стосунки» з використанням навчального Інтернет-майданчика Wiki TV (11 клас)
Конспект уроку домашнього читання «Конан Дойль. Спілка рудих» із використанням навчальних Інтернет-майданчиків Troyeshchyna Land і Magic Land (8 клас)

Досвід роботи працівників ДНЗ №63 Солом`янського району м.Києва С.Л.Самойлової та О.Г.Лисенко

Тема досвіду: «Індивідуалізація в навчально-виховній роботі дошкільного закладу».
Адреса досвіду: ДНЗ №63 Солом`янського району м.Києва.
Автори досвіду: Самойлова Світлана Леонідівна, Лисенко Олена Георгіївна.
Суть досвіду полягає в створенні в дошкільному навчальному закладі психолого-педагогічних умов для становлення індивідуальності дошкільника. Необхідність індивідуалізації навчально-виховного процесу обумовлена можливістю краще враховувати здібності, інтереси, потенційні можливості кожної дитини, стиль спілкування і навчання. Це, у свою чергу, призводить до формування позитивного, толерантного ставлення до інших дітей, бачення та прийняття розбіжностей між ними, прагнення допомогти й підтримати.
Матеріали:
Опис досвіду роботи ДНЗ №63
Стратегії педагогічної роботи з дітьми залежно від їх темпераменту
Поради щодо урахування індивідуальних відмінностей у виховному процесі
Анкета «Прояв самостійності дітей у родині» та поради батькам щодо виховання в дітей самостійності
Критерії об’єднання дітей для організації підгрупових занять

Досвід роботи вчителя інформатики Кловського ліцею №77 Печерського району Ю.Б.Шведової

Тема досвіду: «Розробка та впровадження послідовної програми з курсу інформатики для 5-11 класів».
Адреса досвіду: Кловський ліцей №77 Печерського району м.Києва.
Автор досвіду: Шведова Юлія Борисівна.
Суть досвіду полягає в розробці послідовного програмного комплексу з вивчення інформаційних технологій з курсу «Інформаційні технології у дизайн-освіті для 5-11 класів. Ідея комплексу полягає в інтегруванні навчальних курсів освітніх галузей “Технології” та “Естетична культура” із застосуванням напрямку інформаційних технологій та дизайн-освіти, основою якого є послідовна програма з курсу інформаційних технологій для 5-11 класів, його апробація, діагностика, аналіз результатів та остаточний вибір якісних форм та методів навчання за результатами цього аналізу.
Матеріали досвіду:
Скорочений опис інформаційного Web-посібника з економічної географії для 10-х класів (США, Канада, Австралія та країни Західної Європи) з практичними та тестовими завданнями
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів технологічний напрям, технологічний профіль, спеціалізація «Основи дизайну»

Досвід роботи колективу ДНЗ № 428 «Екологічне виховання старших дошкільників (за творами Василя Сухомлинського)»

Тема досвіду: «Екологічне виховання старших дошкільників (за творами Василя Сухомлинського»).
Адреса досвіду: ДНЗ № 428 Шевченківського району м. Києва.
Автори досвіду: Заріцька Наталія, директор, Селіванова Ірина, вихователь-методист, Стеценко Тетяна, Могутнова Наталія, вихователі.
Новизна педагогічного досвіду полягає у:
• розробці інноваційних форм роботи формування природодоцільної поведінки: реалізація потенціалу освітньої подорожі в процесі пізнання природного простору міського дитячого садка;
• модифікації дидактичних ігор природничого змісту на основі казок Василя Сухомлинського;
• визначення ролі проєктної діяльності як ефективного методу екологічної освіти дошкільників.
Опис досвіду
Свідоцтво про затвердження педагогічного досвіду
Фейсбук-сторінка ДНЗ № 428

Досвід роботи вчителя фізики гімназії №179 Голосіївського району Н.Г.Ткаченко

Тема досвіду: «Інтерактивні технології та методики в навчально-виховному процесі з фізики».
Адреса досвіду: гімназія №179 Голосіївського району м.Києва.
Автор досвіду: Ткаченко Наталія Григорівна
Суть досвіду полягає в розробці методик інтерактивного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики, астрономії та природознавства.
Матеріали досвіду:
• Конспект уроку «Тиск. Одиниці тиску» (8 клас)
• Конспект уроку «Тиск у рідинах та газах» (8 клас)
• Конспект уроку-конференції «Шкала електромагнітних випромінювань. Властивості та застосування різних видів випромінювання»
• Н.Г.Ткаченко. Передовий педагогічний досвід: презентація виступу

Досвід роботи заступника директора з англомовного циклу, вчителя англійської мови ліцею «Інтелект» Дарницького району м. Києва Н.М.Гордєєвої, Л.А.Шундик (2014)

Тема досвіду: «Використання інтерактивних технологій у навчанні граматики».
Адреса досвіду: ліцей «Інтелект» Дарницького району м. Києва.
Автори досвіду: Гордєєва Наталія Миколаївна, Шундик Людмила Анатоліївна.
Суть досвіду полягає в розробці та експериментальній перевірці системи інтерактивних вправ та тестових завдань з граматики.
Матеріали досвіду:
Конспект уроку «System of english tense forms in active and passive voices» (9 клас)
План-конспект блоку уроків з граматики «Number of nouns» (9 клас)
Методична розробка «Настільні ігри» (9 клас)

Досвід роботи заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителів індивідуальної роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №9 Голосіївського району м. Києва Т.І.Москаленко, Н.О.Курушкіної, М.В.Коноваленко (2014)

Тема досвіду: «Організація індивідуальних занять із розвитку слухового сприймання та формування вимови з використанням ІК технологій учителями індивідуальної роботи в спеціальній школі для дітей зі зниженим слухом».
Адреса досвіду: спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9 Голосіївського района м. Києва.
Автори досвіду: Москаленко Тетяна Іванівна, Курушкіна Наталія Олексіївна, Коноваленко Марія Вікторівна.
Суть досвіду полягає в організації індивідуальних занять із розвитку слухового сприймання та формування вимови з використанням інформаційно-комунікативних технологій, поєднання вчителями спеціальної школи для дітей зі зниженим слухом при проведенні індивідуальних занять традиційних та інноваційних методів роботи, застосування апаратно-програмних методичних комп’ютерних комплексів з корекційно-розвитковими програмами «Живий звук».
Матеріали досвіду:
Структура індивідуального заняття
Т.І.Москаленко. Дидактичний матеріал до індивідуального заняття «Історичний матеріал Голодомор 1932-1933 рр», 5 клас: презентація
Н.О.Курушкіна. Робота над текстом «У їдальні», 2 клас: презентація
М.В.Коноваленко. Робота над текстом «Частини тіла», 2 клас: презентація
Т.І.Москаленко. Робота над текстом «Головне місто держави», 6 клас: презентація

Досвід роботи педагогічного колективу гімназії №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району м. Києва

Тема досвіду: «Організація правової освіти та правового виховання громадянина України, здатного жити в правовій державі».
Адреса досвіду: гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району м.Києва.
Автор досвіду: педагогічний колектив гімназії №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району м.Києва.
Суть досвіду: підтримка та розвиток обдарованих дітей, створення умов для саморозвитку та самореалізації, стимулювання учнів та викладачів у їхній фаховій та навчальній діяльності.
Матеріали досвіду:
Засідання дискусійного клубу «Феміда»
Всеобуч для батьків на тему: «Роль сім`ї у формуванні особистості дитини. Пустощі і хуліганство – чи є відмінності?»
Правова система: презентація
Україна суверенна, демократична, соціальна, правова держава: презентація
Союз захисту прав дитини: презентація

Досвід роботи вчителя-дефектолога спеціального навчально-виховного комплексу «Мрія» Деснянського району м. Києва В.В.Бабіч

Тема досвіду: «Соціально-побутова адаптація дітей з особливими потребами в умовах навчального закладу».
Адреса досвіду: спеціальний навчально-виховний комплекс «Мрія» Деснянського району м.Києва.
Автор досвіду: Бабіч Вікторія Володимирівна.
Суть досвіду полягає у створенні авторської карти психологічно-педагогічної діагностики дітей з розкладами спектра аутизму в соціальній адаптації дітей та інтеграції в суспільство, залучення до суспільно-корисної діяльності.
Матеріали досвіду:
Карта розвитку АУТИЗМ
Опис навчальних блоків
Книжка-нагадування
Блок «Рослини»
Блок «Кухня»
Блок «КГН (Культурно-гігієнічні навички)»
Блок «СХД»
В.В.Бабіч. Соціально-побутова адаптація дітей з особливими потребами спеціального НВК «Мрія»: презентація

Тим, хто узагальнює педагогічний досвід

Рекомендуємо ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, надрукованими в журналі «Шкільна бібліотека» №3, 2011 року (видавець – ТОВ «Редакція газети «Позакласний час»). Автор рекомендацій – завідувач НМЦ координації методичної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка Галина Павлівна Бондарчук (на фото).
Г.П.Бондарчук. Методичні рекомендації щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ППД