Category Archives: Педагогічний досвід

Досвід роботи педагогів ЗДО № 518 «Формування у дітей дошкільного віку ключових компетентностей засобами музейної педагогіки (на основі музею Григорія Світлицького)»

Тема досвіду: «Формування у дітей дошкільного віку ключових компетентностей засобами музейної педагогіки (на основі музею Григорія Світлицького)».

Адреса досвіду: ЗДО № 518 Подільського району м. Києва.

Автори досвіду: Шевченко Тетяна Миколаївна, Стриженюк Леся Анатоліївна, Гавриленко Альона Василівна, Дидикало Оксана Валентинівна, Заблоцька Любов Михайлівна, Пальченко Наталія Миколаївна, Колосюк Лана Олександрівна, Яковчук Галина Віталіївна.

Суть досвіду полягає у використанні ресурсів музею при закладі дошкільної освіти, що дозволяє адаптувати дітей до сучасних реалій життя, вчити їх сприймати довкілля на основі законів культури, традицій і буття предків. Активне залучення дітей до збереження народної культури, виховання громадянської і патріотичної самосвідомості орієнтує на духовні цінності і дає надію на відродження високодуховного українського суспільства. Музейні експонати виступають засобами розвитку в дошкільників здатності реалізовувати свій творчий потенціал через сприйняття, співпереживання, осмислення, оцінювання духовних надбань та цінностей національної культури. А використання інноваційних технологій в освітньому процесі сприяє формуванню ключових компетентностей у музейному осередку, вносить в освітній процес новизну, яскравість, неповторність та підвищують його рівень.

Матеріали:

Опис досвіду роботи ЗДО № 518 Подільського р-ну м. Києва
Заняття з розвитку образної асоціативної пам’яті «Жива картина»
Розповідь «Коли картина художника оживає» за картиною Г. Світлицького «Бузок»
Заняття «Осінній пейзаж за творчістю Г. Світлицького»
Список джерел, де описано досвід роботи ЗДО № 518
Положення про музей Григорія Світлицького в ЗДО № 518
Покликання на фейсбук-сторінку ЗДО № 518

Досвід роботи Колегіуму «Олімп» Оболонського району м.Києва

Тема досвіду: «Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної в соціумі особистості в навчально-виховному процесі колегіуму «Олімп».
Адреса досвіду: Колегіум «Олімп» м.Києва.
Автори досвіду: директор Колегіуму «Олімп» Манзер С.А. та заступник директора з науково-методичної роботи Цілик Н.В.
Суть досвіду полягає в розробці інформаційного та організаційно-методичного забезпечення становлення успішної у соціумі особистості у межах навчально-виховного процесу колегіуму «Олімп» та готовності вчителя до становлення успішної у соціумі особистості учня.
Про досвід
Сайт колегіуму «Олімп»

Досвід роботи Марії Анатоліївни Стаднійчук, вихователя-методиста ДНЗ №726 Голосіївського району м.Києва

Тема досвіду: «Художньо-педагогічне спілкування з дітьми третього року життя засобом дидактичної гри».
Адреса досвіду: ДНЗ №726 Голосіївського району м.Києва.
Автор досвіду: Стаднійчук Марія Анатоліївна.
Суть досвіду. Вперше запропоновано художньо-педагогічне спілкування з дітьми третього року життя засобом авторської дидактичної гри. Таке спілкування є дієвим засобом формування творчих нахилів дітей.
Після проведеного експерименту така система роботи дістала подальший розвиток. На її основі було розроблено Програму художньо-педагогічного спілкування з дітьми третього року життя на навчальний рік.
Матеріали досвіду:
Планування спілкування для дітей раннього віку
Приклади конспектів художньо-педагогічного спілкування
Презентація досвіду