Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи

Діяльність НМЦ

НМЦ забезпечує методично-консультативну підтримку психологів та соціальних педагогів системи освіти м. Києва, а саме:
• надає методичну допомогу практичним психологам і соціальним педагогам освітніх закладів;
• здійснює експертизу та рецензування програм психокорекційної роботи діяльності шкільного психолога;
• проводить просвітницько-пропагандистську роботу щодо функцій психолога та соціального педагога освітнього закладу;
• розробляє методичні рекомендації для психологів, учителів, батьків, учнів.

Психологічне консультування дітей та їхніх батьків здійснюється спеціалістами-психологами НМЦ у виняткових випадках за направленням психолога навчально-виховного закладу (або керівництва навчального закладу). Бажане попереднє обстеження дитини психологом, висновок щодо якого передається з дотриманням етичних норм конфіденційності психологічної інформації.

Основні напрями роботи центру

• аналітична робота – участь у реалізації державних освітніх програм та їхнє пропагування;
• прогнозування тенденцій розвитку освітньої галузі в м.Києві, виявлення соціально-психологічних проблем освіти та визначення шляхів їх вирішення;
• наукова робота – проведення наукових розробок з виявлених проблем, методичне забезпечення їх вирішення;
• методична робота – добір і впровадження технологій та методик психологічної та соціально-педагогічної роботи;
• психологічна експертиза – визначення рівня ефективності методик, за якими працюють практичні психологи освітніх закладів;
• психологічна допомога з різних проблем усім учасникам навчально-виховного процесу.

НМЦ забезпечує дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти та здійснює науково-методичну допомогу її суб’єктам.

Завдання НМЦ

• організаційно-методичне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів шкіл, дошкільних та позашкільних закладів;
• надання методичних консультацій практичним та соціальним педагогам освітніх закладів;
• підготовка та проведення інструктивних нарад і семінарів з практичними психологами та соціальними педагогами міста, організація роботи творчих груп;
• робота з розширення банку психологічної та соціально-педагогічної інформації.

Сайт НМЦ практичної психології та соціальної роботи

СКЛАД НМЦ

 
Хмелєва-Токарєва
Ольга Василівна
Завідувач НМЦ
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: o.khmelievatokarieva@kubg.edu.ua
О.Мерзлякова  
Мерзлякова
Олена Леонідівна
Практичний психолог,
кандидат психологічних наук
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: o.merzliakova@kubg.edu.ua
О.Сокол  
Сокол
Олена Миколаївна
Практичний психолог
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: o.sokol@kubg.edu.ua
 
Величко
Марія Василівна
Практичний психолог
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: m.velychko@kubg.edu.ua
НЕМАЄ ФОТО  
Сологуб
Наталія Миколаївна
Практичний психолог
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: n.solohub@kubg.edu.ua
 
Падалко
Ірина Валентинівна
Соціальний педагог
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: i.padalko@kubg.edu.ua
 
Торліна
Вікторія Олександрівна
Соціальний педагог
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: v.torlina@kubg.edu.ua