Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи

nmcpp_ippoДІЯЛЬНІСТЬ НМЦ

НМЦ забезпечує методично-консультативну підтримку психологів та соціальних педагогів системи освіти м. Києва, а саме:
·   надає методичну допомогу практичним психологам і соціальним педагогам освітніх закладів;
·   здійснює експертизу та рецензування програм психокорекційної роботи діяльності шкільного психолога;
·   проводить просвітницько-пропагандистську роботу щодо функцій психолога та соціального педагога освітнього закладу;
·   розробляє  методичні рекомендації для психологів, учителів, батьків, учнів.

Психологічне консультування дітей та їхніх батьків здійснюється спеціалістами-психологами НМЦ у виняткових випадках за направленням психолога навчально-виховного закладу (або керівництва навчального закладу). Бажане попереднє обстеження дитини психологом, висновок щодо якого передається з дотриманням етичних норм конфіденційності психологічної інформації.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЦЕНТРУ

·  аналітична робота – участь у реалізації державних освітніх програм та їхнє пропагування;
·  прогнозування тенденцій розвитку освітньої галузі в м.Києві, виявлення соціально-психологічних проблем освіти та визначення шляхів їх вирішення;
·  наукова робота – проведення наукових розробок з виявлених проблем, методичне забезпечення їх вирішення;
·  методична робота – добір і впровадження технологій та методик психологічної та соціально-педагогічної роботи;
·  психологічна експертиза – визначення рівня ефективності методик, за якими працюють практичні психологи освітніх закладів;
·  психологічна допомога  з різних проблем усім учасникам навчально-виховного процесу.

НМЦ забезпечує дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти та здійснює науково-методичну допомогу її суб’єктам.

ЗАВДАННЯ НМЦ

·     організаційно-методичне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів шкіл, дошкільних та позашкільних закладів;
·     надання методичних консультацій практичним та соціальним педагогам освітніх закладів;
·     підготовка та проведення інструктивних нарад і семінарів з практичними психологами та соціальними педагогами міста, організація роботи творчих груп;
·     робота з розширення банку психологічної та соціально-педагогічної інформації.

СКЛАД НМЦ

  Хмелєва-Токарєва
Ольга Василівна

Завідувач НМЦ

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: o.khmelievatokarieva@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Погранічна
Світлана Ігорівна

Практичний психолог

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: s.pohranichna@kubg.edu.ua

О.Сокол   Сокол
Олена Миколаївна

Практичний психолог

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: o.sokol@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Величко
Марія Василівна

Практичний психолог

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: m.velychko@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Падалко
Ірина Валентинівна

Соціальний педагог

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: i.padalko@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Торліна
Вікторія Олександрівна

Соціальний педагог

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: v.torlina@kubg.edu.ua