Інститут сьогодні

Інститут післядипломної освіти Університету Грінченка – єдиний в Україні заклад післядипломної педагогічної освіти, який здійснює освітню діяльність у складі класичного Університету. Така організаційна структура значно посилює його потенціал, ресурси і забезпечує науково-методичний, професійний супровід та особистісний розвиток освітян столиці. Суб’єктами діяльності Інституту є педагоги, управлінці, учні, батьки та інші члени громади м. Києва. Зокрема, заклад здійснює психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу та надає екстрену психологічну допомогу педагогам, учням, батькам, громадянам.

Інститут діє та вибудовує стратегію діяльності як Хаб освіти дорослих. Його діяльність забезпечують наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, Інституту, закладів освіти, працівники установ, громадських організацій, бізнес-структур на засадах партнерства.

Інститут створив, реалізовує та удосконалює динамічну модель безперервного професійного розвитку педагогів, яка поєднує їх запити і потреби, стратегії закладів освіти, освітню політику держави в індивідуальну освітню траєкторію безперервного професійного розвитку кожного педагогічного працівника та дає змогу освітянам обирати зміст, форму, час, місце, навчання відповідно до викликів сьогодення (організація дистанційного, змішаного, очного навчання).

Інститут – єдина у місті платформа експериментальних методичних досліджень, що акумулює інноваційний педагогічний досвід, популяризує та впроваджує його.

Інститут організовує діяльність та вибудовує стратегію навколо ключових цінностей: Учитель, Освіта, Україна; здійснює відновлення та підтримку ресурсу педагога в умовах війни.