Дистанційна програма підвищення кваліфікації «24х7х365»

Програма передбачає самостійний вибір педагогами змісту, часу та тривалості навчання. Програма доступна протягом 24-ох годин на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Учасникам Програми пропонуємо для вибору понад 500 навчальних модулів, укладених відповідно до вимог Професійних стандартів: «Керівник закладу загальної середньої освіти»; «Керівник закладу дошкільної освіти»; «Вихователь закладу дошкільної освіти»; «Вчитель початкових класів, вчитель закладу загальної середньої освіти»; «Практичний психолог закладу освіти». Опрацювати обрані модулі педагог може у зручний для себе день та час із персонального гаджета. Після успішного завершення навчання учасник відразу отримує на свою е-адресу сертифікат. Навчальні модулі Програми постійно оновлюються протягом року.

   Як отримати доступ до порталу дистанційного навчання?

Дистанційні навчальні модулі для всіх категорій педагогічних працівників

Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Психологія для педагогів2.001 Соціально-психологічний портрет сучасного педколективу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі розглянуті особливості формування та функціонування педагогічного колективу. Розкриті причини виникнення конфліктів і показані їх три типові групи. Описані характеристики педколективу та запропоновані варіанти (стилі) вирішення конфліктних ситуацій, що виникають в процесі педагогічної діяльності.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.002 Який я вчитель:спроба професійного самоаналізу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі розглядається проблема особистості сучасного освітянина, його морально-етичні якості. Зроблено соціально-психологічний аналіз вчителя та представлені теорії особистості. Модуль узагальнює основні поняття: «вчитель», «професійна етика», «педагогічна майстерність» та інші. Розкрито особливості впливу сучасного світу на сучасного учня та роль вчителя в процесі становлення особистості учня.Олексенко Світлана Валер’янівна
Інклюзивна компетентність1.009 Діти з особливими освітніми потребами: нозографія та педагогічні дії дорослого
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Діти з особливими освітніми потребами та діяльність державних організацій. Особливості розвитку та підтримки дітей з сенсорними порушеннями. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Особливості розвитку та підтримки дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Особливості розвитку та підтримки дітей з розладами аутичного спектру. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями розумового розвитку та дітей із затримкою психічного розвитку.
Модуль орієнтований на працівників ЗДО.
Гончаренко Алла Миколаївна
Інклюзивна компетентність1.010 Діти з розладами аутичного спектру. Які вони? Чи готовий педагог до зустрічі з ними?
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Що вміє ця дитина і чого не вміє, як з нею спілкуватися і впливати на поведінку, чому вона боїться шуму й не терпить змін у розпорядку дня, чому вона уникає зустрічного погляду й струшує руками? Обговоримо, як створити для неї затишне й безпечне освітнє середовище.Гончаренко Алла Миколаївна
Інклюзивна компетентність1.020 Завдання та ролі асистента вчителя/вихователя в інклюзивному класі/групі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Що собою являє професія асистента вчителя та вихователя? Які їх ролі, завдання, необхідні компетентності? Чому так важливо для успішного якісного розвитку освіти, й інклюзивної зокрема, залучення помічника-асистента вчителя та вихователя?Дятленко Наталія Михайлівна
Інклюзивна компетентність4.002 Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі
(2 кред. ЄКТС / 60 годин)
Модуль розкриває аспекти сучасної державної освітньої політики щодо впровадження інклюзивного навчання, концепції Нової української школи та стратегії реформування початкової освіти. Розкрито зміст підготовки асистента вчителя до роботи в інклюзивному освітньому середовищі в контексті сучасного розуміння інклюзивної освіти, змін в українському законодавстві, виконання державою основних міжнародних зобов'язань у сфері навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.Трейтяк Аліна Олександрівна
Рефлексивна компетентність2.022 Сьогодення та майбутнє ЗНО. Історія, перспективи розвитку та проблеми
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Передумови створення та функціонування системи зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. Загальні результати ЗНО-2020 та Національного мультипредметного тесту ЗНО - 2022. Перспективи подальшого розвитку ЗНО як складника  педагогічного оцінювання та цілісної національної системи моніторингу якості освіти.Колотій Лариса Павлівна
Психологія для педагогів4.003 Особливості взаємодії з дітьми підліткового віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль розкриває особливості розвитку дітей підліткового віку (9-18 років) в різних сферах життя. Фактори, які впливають на розвиток підлітка. Психологічне значення формування ідентичності у підлітковому віці. Складні аспекти взаємодії з дітьми підліткового віку. Подано практичні поради щодо налагодження комунікації.Коцюба Анна Олександрівна
Психологія для педагогів4.004 Особливості взаємодії з дітьми дошкільного віку: що треба знати, щоб подолати труднощі в спілкуванні
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Принципи нормального розвитку дитини дошкільного віку. Фактори, які впливають на розвиток дитини. Особливості розвитку дошкільнят у різних сферах життя. Психологічні зони ризику у спілкуванні з дітьми дошкільного віку. Подано практичні поради щодо налагодження комунікації.Коцюба Анна Олександрівна
Психологія для педагогів4.005 Профілактика та подолання емоційного вигорання педагога
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розкрите поняття «емоційне вигорання»: функціональний стан чи дистрес. Психофізіологічні ознаки емоційного вигорання. Діагностика емоційного вигорання. Подано техніки та вправи для профілактики емоційного вигорання.Коцюба Анна Олександрівна
Емоційно-етична компетентність4.006 Емоційна саморегуляція та розвиток особистості
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Емоції та їх роль в нашому житті. Основні функції емоцій, види емоційних станів, власне емоцій та почуттів. Емоційний та тілесний рівень саморегуляції. Принципи взаємодії між емоціями. Краще розуміти свої емоційні стани. Механізм емоційної саморегуляції. Коцюба Анна Олександрівна
Емоційно-етична компетентність4.007 Мистецтво бути щасливою людиною: за мотивами арт-терапії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Мистецтво бути щасливою людиною доступно кожній людині в будь-які часи, навіть найскладніші часи війни та соціальних потрясінь. Адже відчувати цінність самого себе та надавати соціально-важливих проявлень власної цінності в повсякденній діяльності - то є справжнє мистецтво. Учасники тренінгу матимуть змогу відчути, як можливо бути творцем власного життя та щастя, з використанням засобів арт-терапії.Коцюба Анна
Олександрівна, Сабол Діана Михайлівна
Психологія для педагогів1.030 Психофізіологічний фон від дефіциту уваги та гіперактивності в діях дитини
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Причини виникнення дефіциту уваги та гіперактивності. Симптоми, фактори та наслідки цього психічного розладу. Соціалізація дітей з  СДУГ, складнощі та шляхи подолання. Чи всі діти які активно рухаються мають цей синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Виховання і  СДУГ. Особливості роботи мозку при СДУГ. Допомога дітям з СДУГ.Кочерга Олександр Васильович
Психологія для педагогів1.031 Гармонізуємо професійне життя педагога, або що керує діями людини
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Етапи становлення гармонії в системі взаємодій вчителя в реалізації задач освітнього процесу. Психофізіологічний аспект розуміння себе і своєї професії. Пошук балансу рівноваги своїх дій та реалізація власного професійного «щастя». Набуття впевненості та позитивного сприйняття світу.Кочерга Олександр Васильович
Психологія для педагогів1.032 Психофізіологічні аспекти інформаційної безпеки: власна ідентичність
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Знайомимось з особливостями психофізіологічних механізмів маніпуляцій людської свідомості. Розглядаємо діяльність мозку під час сприйняття інформації. Вплив емоцій та почуттів на якість оцінки інформаційних повідомлень. Особливості впливу телебачення, радіо, Інтернету, соціальних мереж на наші дії. Кочерга Олександр Васильович
Психологія для педагогів1.033 Психофізіологія підтримки дій людини: виклики, ризики, компроміси
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Особливості роботи мозку та впливів на дії людини в різноманітних життєвих ситуаціях. Означено механізми впливу тіла на психофізіологічний стан людини. Показано можливі шляхи впливів на окремі дії людини та можливі наслідки цих дій для виникнення почуття щастя у людини. Кочерга Олександр Васильович
Інклюзивна компетентність1.039 Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі дошкільного закладу: інструментарій для асистента вихователя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Принципи та підходи в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, роль асистента вихователя в групі закладу дошкільної освіти, інструментарій та моделі практичної корекційної діяльності.Кульбедюк Анастасія Юріївна
Інклюзивна компетентність1.040 Дистанційне та змішане навчання дітей з особливими освітніми потребами
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Організація та методичний супровід освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного та змішаного навчання: інструкції та пам’ятки щодо адаптації та подачі навчального матеріалу, коректурні прийоми, які необхідно використовувати в процесі дистанційного навчання.Кульбедюк Анастасія Юріївна,
Пеценко Вікторія Олегівна
Емоційно-етична компетентність1.044 Розвиток емоційного інтелекту педагогів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Емоційний інтелект: поняття та методи розвитку. Емоційна компетентність як життєва та професійна цінність. Роль емоційного інтелекту у профілактиці синдрому емоційного вигорання.Лигомина Тетяна Анатоліївна
Педагогічне партнерство4.012 Співпраця учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Педагогіка партнерства: основи теорії та практики. Тьютор: основні завдання, вимоги та принципи роботи в школі. Комунікація з батьками на основі педагогіки співробітництва. Конструктивна комунікація та співпраця педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти. Педагогіка співробітництва.Линьов Костянтин Олександрович
Інклюзивна компетентність1.052 Дошкільна освіта для всіх: нормативно-правова підтримка інклюзії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Створення необхідних умов інклюзивного навчання: поважати, захищати, забезпечувати. Міжнародні документи з прав дитини. Національне законодавство з прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в площині міжнародних документів. Філософські основи інклюзії щодо формування толерантності в суспільстві. Меленець Людмила Іванівна
Рефлексивна компетентність4.018 Критичне мислення в педагогічній діяльності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Критичне мислення в контексті педагогічної діяльності. Базові інструменти КМ, які одночасно є його складовими - метод запитань, інтерпретація та моделювання ситуації, аналіз та способи оптимізації створених моделей, засоби наочного відображення.Сабол Діана Михайлівна
Психологія для педагогів4.019 Аналіз як складова критичного мислення
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Аналітична діяльність в контексті критичного мислення. Запропоновані окремі інструменти аналізу складних ситуацій та пошуку можливостей вирішення.Сабол Діана Михайлівна
Психологія для педагогів4.020 Запитання як головний інструмент критичного мислення
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ключовий інструмент критичного мислення - вміння ставити запитання. Види питань, моделювання ситуацій через питання, модерування нестандартних питань є змістовним навантаженням блоку.  Сократівський діалог та Сократівське опитування як найвідоміша форма реалізації майстерності ставити питання.Сабол Діана Михайлівна
Психологія для педагогів4.021 Інтерпретація та її роль в критичному мисленні
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Поняття "інтерпретація" як складова критичного мислення. Безпосередньо словосполучення "критичне  мислення" також має різноманітні інтерпретації, що розглянуті у матеріалах модуля. Зв'язок інтепретації як способу моделювання ситуації з подальшим її розвитком. Конкретні схеми побудови моделі ситуації.Сабол Діана Михайлівна
Педагогічне партнерство4.022 Взаємодія вчителя з батьками
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Альтернативні форми взаємодії вчителя з батьками. Традиційні батьківські збори  не є найбільш ефективним засобам залучення батьків до партнерської взаємодії. Приклади інноваційних форм взаємодії з батьками та рекомендації щодо організації партнерських стосунків.Сабол Діана Михайлівна
Психологія для педагогів2.043 Профілактика насильства в освітніх закладах
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Форми та методи організації та планування роботи з розв’язання проблеми насильства в освітньому закладі. Навички вирішення ситуацій пов’язаних з насиллям. Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.045 Засоби профілактики агресивної поведінки у дітей
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Особливості побудови взаємодії та правила спілкування з агресивними дітьми, напрямки роботи з цією категорією дітей, вправи для профілактичної роботи. Засоби, що допомагають знизити рівень агресивності у дітей дошкільного та шкільного віку.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.046 Психологічний комфорт педагога в освітньому закладі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Основні напрямки збереження, відновлення психологічного благополуччя педагога та підтримки комфортної психологічної атмосфери в колективі освітнього закладу, шляхи гуманізації системи взаємовідносин в колективі, засоби збереження та поповнення емоційних резервів, засоби саморегуляції.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.047 Профілактика агресивної поведінки дітей
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Причин, особливостей прояву агресії у дітей та специфіки агресивної поведінки в різні періоди дитинства. Шляхи соціалізації агресії. Напрями профілактичної роботи та особливості побудови взаємодії з дітьми з агресивною поведінкою. Практичні засоби роботи з дитячою агресією.Олексенко Світлана Валер’янівна
Інклюзивна компетентність1.058 Гіпертонус у дитини: чому виникає і що робити логопеду
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з поняттям «гіпертонус», причинами виникнення, симптомами, типами; удосконалення компетентності педагогів щодо застосування методу кінезіотейпування в корекційно-розвитковій роботі з дітьми, отримання методичних рекомендації щодо організації ігрової активності дітей з гіпертонусом.Пеценко Вікторія Олегівна
Психологія для педагогів4.031 Профілактика емоційного та професійного вигорання педагогів
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Що таке емоційне вигорання. Причини професійного вигорання, що зумовлює вигорання педагога, які симптоми вигорання. Види вигорання педагога. Методи діагностики емоційного вигорання. Рекомендації щодо шляхів подолання «синдрому професіцйного вигорання».Сабол Діана Михайлівна
Психологія для педагогів4.032 Елементи коучингу-самоменеджменту на допомогу педагогу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розвиток особистості. Формування ефективних способів самоорганізації. Формування впевненості в собі та зниження тривожності у професійній діяльності. Стійка мотивація до саморозвитку.Сабол Діана Михайлівна
Емоційно-етична компетентність4.033 Емоційний інтелект: знайомий незнайомець
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Розвиток емоційного інтелекту педагогів. Оптимізація міжособистісної взаємодії та комунікації на всіх рівнях. Підвищення саморозуміння. Досягнення стану внутрішньої цілісності та збереження емоційного здоров’я. Удосконалення емоційної компетентності педагогів.Сабол Діана Михайлівна
Педагогічне партнерство3.023 Організація особистісно зорієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Висвітлення організації та впровадження в освітній процес особистісно зорієнтованої моделі навчання, реалізації особистісного підходу, врахування суб’єктного досвіду та особистісних уподобань і здібностей дитини.Сафарян
Світлана
Іванівна
Педагогічне партнерство3.024 Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Поняття педагогічної майстерності. Формування педагогічної майстерності у системі театральної педагогіки. Майстерність педагогічного спілкування. Педагогічна техніка учителя (внутрішня і зовнішня).Сафарян
Світлана
Іванівна
Психологія для педагогів5.148 Психологічна допомога в процесі дистанційного навчання
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Психологічна підтримка дітей в родині підчас дистанційного навчання. Психологічна підтримка учнів учителями підчас дистанційного навчання. Відновлювання та підтримка емоційної рівноваги батьків та вчителів під час дистанційного навчання.Хоменко
Олена
Анатоліївна, Олексенко Світлана Валер'янівна
Психологія для педагогів5.149 Самопізнання, самоцінність, самооцінка
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Самопізнання  і самоцінність. Самооцінка. На що впливає самооцінка? Види та рівнів самооцінки. Вплив самооцінка на формування впевненості дітей, підлітків, дорослих. Як повірити у власні сили? Керівництво до дії. Мотивуючи вправи на розвиток впевненості у дітей підлітків та дорослих. Зворотний зв'язок. Як підняти самооцінку? Хоменко Олена Анатоліївна
Психологія для педагогів5.150 Психологія творчості в педагогічній діяльності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Психологічні основи творчості. Творчий потенціал особистості. Основи дитячої творчості. Фантазія як художня вигадка. Феномен дитячої творчості. Психологія педагогічної творчості. Педагогічна імпровізація, передбачення ,проектування.Хоменко Олена Анатоліївна
Емоційно-етична компетентність5.151 Керування емоціями й поведінкою у професійній діяльності
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Що таке емоції. Емоційні стани. Характеристика базових емоцій. Зовнішні вияви емоції. Емоційний інтелект. Керування емоціями й поведінкою у професійній діяльності. Особливості емоційного реагування в ситуаціях міжособистісної взаємодії фахівців професій "людина-людина". Способи емоційної саморегуляції. Хоменко Олена Анатоліївна
Емоційно-етична компетентність5.155 Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Психолого-педагогічнахарактеристика емоційної сфери дітей дошкільного віку. Емоційні порушення дітей дошкільного віку. Розвиток емоційної сфери дошкільника. Рекомендації батькам, педагогам по розвитку емоційної сфери дошкільників.Хоменко Олена Анатоліївна
Психологія для педагогів1.109 Розвиток мислення учнів 5-11 класів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Завдання та вправи для розвитку мислення учнів 5-11 класів, що допоможуть розвинути індивідуальні здатності й таланти дитини, різні види мислення; індивідуальну креативність, підвищувати навчальну мотивацію, розвивати інтелектуально-творчий потенціал.Шопіна Марина Олександрівна
Психологія для педагогів1.110 Казкотерапія у роботі з дітьми 3-х-9-ти років
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Загальні принципи опрацювання терапевтичних казок. Алгоритм створення казки для самостійного опрацювання. Рекомендації для створення терапевтичної казки разом із дитиною. Приклад написання казки з використанням прийому персоніфікації проблеми.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.111 Психологічна профілактика девіантної поведінки підлітків
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з поняттям “девіантна поведінка” дитини підліткового віку, причини, прояви відхилень у поведінці неповнолітніх. Визначення соціально-психологічних причин девіантної поведінки школярів, вікових детермінацій, соціальних девіацій; виникнення дитячої агресивності та жорстокості. Запропоновані ефективні превентивні заходи подолання асоціальної дитячої поведінки.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.112 Психологічна профілактика девіантної поведінки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Загальні прояви девіантної поведінки дитини дошкільного і молодшого шкільного віку, порушення їх поведінки. Методики для діагностики агресивності, а також для корекції агресивної поведінки дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. Запропоновані практичні рекомендації для корекційної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.113 Допомога у роботі з батьками вихователям ЗДО та вчителям початкових класів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Як дитина бачить себе у сім’ї. Соціалізація дитини 4-12 років. Дослідження соціальної пристосованості дитини, сфери її міжособистісних відносин та їх особливостей. Сприйняття внутрішньосімейних стосунків, деяких характеристик її поведінки. Конфліктні зони в системі міжособистісних відносин дитини. Працюємо з батьками.Шопіна Марина Олександрівна
Інклюзивна компетентність1.114 Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розглянемо такі актуальні питання як, організація роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, адаптація та соціалізація дитини, надаються практичні вправи для роботи з дітьми з ООП.Шопіна Марина Олександрівна
Психологія для педагогів1.119 Філософія Нової української школи. Підвищення кваліфікації вчителів для Нової української школи. Сучасна дитина: зрозуміти, почути, підтримати (психофізіологічний аспект)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Філософські та психолого-педагогічні засади розбудови Нової української школи. Система підвищення кваліфікації вчителів та якість освіти. Шляхи гармонізації вікового розвитку особистості дитини в умовах Нової української школи. Інклюзивна освіта: індивідуальний супровід кожної дитини з особливими освітніми потребами.Кочерга Олександр Васильович
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Організаційна компетентність4.001 Цінності як основа побудови педагогічного колективу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ціннісні орієнтири особистості. Формування системи цінностей. Визначення системи цінностей особистості. Індивідуальні та колективні цінності. Виявлення спільних цінностей. Карта цінностей педагогічного колективу.Войцехівський Михайло Федорович
Оцінювально-аналітична компетентність5.001 Атестація педагогічних працівників
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Актуальні питання атестації педагогічних працівників, права та обов’язки сторін атестаційного процесу. Під час опанування модуля Ви отримаєте відповіді на запитання: нормативно-правові документи, процес атестації педагогічних працівників, чергова та позчергова атестація, подання апеляції педагогом на рішення атестаційної комісії.Воробей Світлана Йосипівна
Оцінювально-аналітична компетентність1.023 Управління інноваційними процесами в закладі дошкільної освіти: історія успіху
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розкриваються універсальні вимоги до професійної компетентності керівника як організатора інноваційної діяльності в закладі дошкільної освіти, пропонуються управлінські технології, що сприяють розвитку інноваційного потенціалу педагогічного персоналу.Дятленко Наталія Михайлівна
Підприємницька компетентність3.012 Як підготувати тренінг для колег?
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Формування та розвиток навичок взаємодії з аудиторією як тренер/фасилітатор;  отримання досвіду  проєктування тренінгу/ майстер-класу відповідно до попередньо визначеної структури; розвиток критичного мислення, аналітичних  та прогностичних вмінь.Івашньова Світлана Володимирівна
Лідерська3.013 Управління часом для особистої та професійної продуктивності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Знання й розуміння з особистої та професійної обізнаності, організованості у виконанні поточних зобов’язань, використання інструментів, методів та прийомів для постановки цілей та пріоритетів, планування й делегування зобов’язань для подолання управлінських викликів і покращення власної продуктивності праці.
Черпак Юрій Васильович
Підприємницька компетентність5.050 Формування підприємливості та фінансової грамотності на уроках в середній та старшій школі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Основні підходи у навчанні підприємництву в системі загальної середньої освіти. Європейська рамка підприємницької компетентності EntreComp. Вимірювання компетентностей. Бізнес-симулятори як інструмент формування підприємливості та фінансової грамотності.Косик Вікторія Миколаївна
Оцінювально-аналітична компетентність1.036 Нова українська школа: оцінювання для учіння
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Зміни у соціальному, економічному та політичному житті суспільства вимагають нових підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Це, в свою чергу, спонукає педагогів змінити погляди на шкільну оцінку, використовувати різноманітні методи й прийоми оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, які б не пригнічували дитину, а сприяли її розвитку як особистості.Полякова Олена Василівна
Інноваційна компетентність1.042 Педагог ХХІ століття: виклики часу, пошук ресурсу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Визначення актуальних вимог до педагога в умовах реформування освіти. Активізація внутрішніх та пошук зовнішніх ресурсів педагога, сприяння до самовдосконалення, саморозвитку.Лигомина Тетяна Анатоліївна
Прогностична компетентність1.045 Позитивний імідж керівника і його вплив на успішну діяльність закладу освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Опанування керівниками закладів освіти системи знань щодо формування власного позитивного іміджу та його значення для успішної якісної діяльності закладу освіти. Знання щодо закономірностей створення та функціонування іміджу закладу освіти.Лигомина Тетяна Анатоліївна
Лідерська компетентність4.008 Ефективний керівник у творах класиків менеджменту
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль створений за мотивами праць класиків менеджменту. Обрані роботи присвячені розвиткові особистості керівника. Як йому сприяти ефективності своєї професійної діяльності. Які кроки для цього здійснити, які якості та навички розвивати в собі, який стиль поведінки є бажаним, щоб досягти результату. Фактично ми говоримо про поради щодо особистісного та професійного розвитку керівника організації.Линьов Костянтин Олександрович
Організаційна компетентність4.009 Системний підхід до прийняття управлінських рішень
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Застосування системного підходу в управлінні. Принципи системного підходу. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Етичні аспекти прийняття управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень та його складові. Збір та аналіз інформації. Види спотворень інформації. Організація та контроль виконання управлінського рішення.Линьов Костянтин Олександрович
Лідерська компетентність4.010 Лідерство у закладі загальної середньої освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Еволюція уявлень про сутність та зміст феномену лідерства (особистісно орієнтоване лідерство; процесноорієнтоване лідерство; дискурси лідерства С. Вестерна). Лідерська парадигма управління закладом освіти. Порівняння парадигми управління організацією в індустріальну епоху та в інформаційному суспільстві. Спільні ознаки для феномену лідерства у багатьох теоріях лідерства.Линьов Костянтин Олександрович
Організаційна компетентність4.011 Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу загальної середньої освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Первинним, початковим документом у системі вироблення стратегії школи й постановці завдань розвитку школи є Концепція. У ній ми повинні визначитися, що ми будемо робити, як ми будемо робити і в які терміни плануємо досягти результатів. На підставі концепції розробляються стратегічні документи та ухвалюються стратегічні рішення.Линьов Костянтин Олександрович
Організаційна компетентність1.053 Документування управлінської діяльності керівника закладу дошкільної освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Як забезпечити належний рівень володіння керівником закладу дошкільної освіти українським діловим мовленням (офіційно-діловим стилем), основною одиницею якого є документ, що використовується як спосіб і засіб реалізації функцій, покладених на управлінський апарат.Меленець Людмила Іванівна
Інноваційна компетентність4.023 Виклики світу VUCA та реконструкція освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ми живемо у світі, який науковці, культурологи, бізнесмени називають «VUCA», тобто нестабільний, невизначений, складний і неоднозначний. Аналіз якостей, специфічних характеристик, що необхідні людині у VUCA-суспільстві, та яких перетворень має зазнати освітня система, аби сприяти розвитку означених якостей.Сабол Діана Михайлівна
Організаційна компетентність4.024 Сучасна школа як простір саморозвитку вчителя та учня
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Поняття організаційної культури. Типи організаційної культури. Сильні та слабкі сторони кожного типу. Інструменти побудови організаційної культури класу.Сабол Діана Михайлівна
Прогностична компетентність4.025 Критичне мислення для оптимізації управлінських рішень
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Представленно критичне осмислення стилів керівництва. Застосування кубіка Блума. Чому: ви потребуєте КМ; КМ замало; складно навчати КМ? Самооцінка криттичного мислення у власному способі міркувань. Сабол Діана Михайлівна
Прогностична компетентність4.026 Критичне мислення: Що? Де? Як?
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Спроба критично підійти до розуміння поняття критичного мислення. Зрозуміти, чому критичне мислення стає таким необхідним в сучасному житті. Декілька інструментів критичного мислення, які можна застосувати в складній, «карантинній» або іншій ситуації, для її осмислення та балансування.Сабол Діана Михайлівна
Інноваційна компетентність5.051 Освітні тренди та використання цифрових технологій навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Цифрові технології і тренди. Інструменти для STEAM підходів в освіті. Освітні тренди та використання цифрових технологій навчання. Використання онлайн дошки для взаємооцінювання учнями своєї роботи. Навчальні інтерактивні тести Learningapps для формувального оцінювання.
Морзе Наталія
Вікторівна, Воротникова Ірина Павлівна
Лідерська5.069 Документування управлінської інформації в закладах освіти: від теорії до практики
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Для керівників, заступників керівників закладів загальної середньої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями практичного діловодства в закладах освіти. Підвищите професійну компетентність щодо документування управлінської інформації в закладах освіти. Навчитесь класифікувати документи за походженням, призначенням тощо; створювати документи, дотримуючись основних вимог до їхнього оформлення та норм.Наумова Вікторія Юріївна
Інноваційна компетентність5.070 Скетчноутинг: сучасний погляд на конспект
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Конспектувати менше, але запам’ятовувати інформацію краще. Скетчноутинг як технологія візуалізації навчальної інформації. Візуальні нотатки у техніці скетчноутингу. Використання технології скетчноутингу в освітньому процесі.Наумова Вікторія Юріївна
Оцінювально-аналітична компетентність5.072 Педагогічна діагностика: технологія розробки тестових завдань і тестів
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Діагностики рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Наданні необхідної допомоги у професійному зростанні. Активізації самооцінки власної діяльності педагогічних працівників. Створення сприятливих умов для професійного зростання педагогічних працівників та ефективного вирішення завдань освітнього процесу.Наумова Вікторія Юріївна
Лідерська4.027 Емоційний інтелект керівника закладу освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розвиток емоційного інтелекту, шляхи стабілізації психологічного стану, уміння, спираючись на емоції, налагоджувати ефективну комунікацію з оточенням. Застосування знань про емоційний інтелект лідера в управлінській діяльності. Формування рефлексії, емпатії, педагогічній толерантності. Володіння емоційним інтелектом лідера є однією з найважливіших компетентностей сучасного керівника.Сабол Діана Михайлівна
Лідерська4.028 Психологічна служба закладу освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Психологічна служба закладу освіти, її функції та завдання Хто такий психолог освітнього закладу? Соціальний педагог? Навіщо вони? Які їх функції? Що повинен робити практичний психолог, а чого ні. Які можна використати шляхи взаємодії з ними, щоб це позитивно відображалось на освітньому процесі та у педагогічному й учнівському колективах.Сабол Діана Михайлівна
Оцінювально-аналітична компетентність1.077 Методичні аспекти реалізації "Базового компонента дошкільної освіти" (освітній напрям «Дитина в соціумі»)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сутність соціального розвитку дітей дошкільного віку. Педагогічні рекомендації щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти (Стандарту дошкільної освіти) – освітній напрям «Дитина в соціумі».Смольникова Галина Валентинівна
Організаційна компетентність1.096 Шлях вчителя-лідера: п’ять кроків до успіху
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ви не тільки дізнаєтеся, хто такі справжні лідери, що таке ефективне лідерство, чим відрізняється лідер від керівника, а й отримаєте практичні поради, як розвинути у собі кращі якості, як не боятися брати на себе відповідальність і приймати сміливі рішення задля досягнення поставленої мети. Також зрозумієте, які кроки потрібно зробити, щоб розвинути свою кар’єру.Цибульська Світлана Михайлівна
Проєктувальна компетентність1.108 Психологічні механізми формування в дітей та молоді життєвої компетентності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
З’ясування психолого-педагогічних проблем, чинників формування життєвої компетентності особистості на різних вікових етапах та можливих шляхів їх подолання. Ознайомлення з ефективними формами та методами формування життєвої компетентності учнів.Шопіна Марина Олександрівна
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Культурна2.011 Українське народне музично-пісенне мистецтво в житті та творчості Тараса Шевченка (за мемуарними джерелами)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
На основі спогадів сучасників та ранніх біографій Т. Шевченка аналізується роль українського музично-пісенного фольклору як джерела натхнення й ідейної спрямованості творчості Кобзаря. Т. Шевченко висвітлюється як артист, знавець і «… предивний, може, найлуччий співака народних пісень на всій Україні обох дніпровських берегів» (П. Куліш). Систематизуються відомості про репертуар, улюблені пісні, голос, манеру виконання, вплив Шевченка-співака на слухачів, сприйняття та оцінки його творчості сучасниками у взаємозв’язку з українською піснею. Акцентується на необхідності олюднення образу Тараса Шевченка для розуміння його сучасною молоддю.Беззуб Юрій Віленович
Соціально-культурна1.011 Борис Грінченко й постаті сучасників: спільність соціальних, педагогічних та літературних поглядів
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
На прикладі громадських взаємин висвітлюються можливості біографічного методу як інструментарію персоніфікованого вивчення процесів розвитку української національної думки, стратегії і тактики боротьби за національне визволення українців у другій половини ХІХ – на початку ХХ ст.Гончаренко Алла Миколаївна, Дятленко Наталія Михайлівна, Меленець Людмила Іванівна, Пазюк Світлана Андріївна, Третяк Ольга Петрівна
Культурна1.013 Колегія Павла Галагана в культурному й освітньому просторі кінця
ХІХ-початку ХХ століть

(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Заснування Колегії Павла Ґалаґана виокремлюється як важлива подія в педагогічній історії Києва. Сім’я Ґалаґанів – будівничі української освіти – на тлі історичних, релігійних, суспільних традицій, влади. Їх погляди, дії аналізується на зразках сучасників, у описах непересічних особистостей, які збагатили культурні, освітні, суспільні традиції Києва. Варіативність активного благодійництва розглядається важливим запобіжником деградації суспільства. Влив родин Ґалаґанів та Русових на розвиток освіти України кінця ХІХ-початку ХХ ст.Гончаренко Алла Миколаївна, Меленець Людмила Іванівна, Цибульська Світлана Михайлівна, Черпак Юрій Васильович, Шопіна Марина Олександрівна
Соціально-культурна2.014 Музейна педагогіка у виховній роботі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Музейна педагогіка передбачає формування громадянської, комунікативної, загальнокультурної компетенції відвідувачів, активізацію їх творчих здібностей особистості. Музеї приваблюють дитину, пробуджуючи її активність своєї предметністю, реальністю і унікальною конкретикою. Тому важливим напрямком співпраці має стати пошук реального діалогу між музеєм та освітніми закладами.Дудар Ольга Володимирівна
Здатність до навчання протягом життя
1.019 Наставництво в професійному розвитку педагогів закладів дошкільної освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Пропонуються підходи щодо активізації інституту наставництва в закладі освіти; подаються рекомендації, як зробити його ефективним, побудувати взаємини колегами, скласти план наставництва, здійснювати супровід і підтримку педагогів.Дятленко Наталія Михайлівна
Соціально-культурна2.017 Правовий статус учителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з правовим регулюванням педагогічної трудової діяльності. Аналіз правових ситуацій та механізмів захисту прав педагога.Клименко Нінель Павлівна
Культурна2.018 Київські вулиці: погляд крізь історію. Пізнавально-навчальна екскурсія вулицею Саксаганського
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Наша екскурсія – це історичне, архітектурне, літературне, музичне, есе лише про одну вулицю Києва! Під час прогулянки ви познайомитеся з фантастичними історіями розбудови м. Києва, з життям відомих киян. А також ви дізнаєтесь про історичні віхи українськості у столиці, які на сьогодні не те що не відзначені меморіальними дошками, а й залишаються незнаними широкому загалу і навіть фахівцям–історикам.Клименко Нінель Павлівна
Соціально-культурна4.013 Педагогіка дитинства: нове життя «старих» методик навчання і виховання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Альтернативна педагогіка, інноваційні освітні технології, історія виникнення та сучасний розвиток. Досвід впровадження методик навчання і виховання Марії Монтессорі та Вальдорфської педагогіки в українських закладах освіти. Матвійчук Оксана Євгенівна
Соціально-культурна4.014 Інформаційна культура директора закладу загальної середньої освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розглянуто інструментальний компонент інформаційної культури пов’язаний із формуванням системи знань, вмінь та навичок щодо пошуку, аналізу інформації для використання у професійній, громадській та особистій сферах життєдіяльності. Запропоновано інформаційні ресурси освітнього призначення провідних бібліотек України. Матвійчук Оксана Євгенівна
Здатність до навчання протягом життя5.071 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: організаційно-управлінський аспект
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Якими нормативно-правовими документами визначено нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Як організувати процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Як сприяти професійному розвитку педагогічних працівників.Наумова Вікторія Юріївна
Соціально-культурна2.036 Тайм-менеджмент: організація часу педагогом освітнього закладу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Метою модуля є поглиблення знань з таких питань: організація особистого часу, цілепокладання, планування, мотивація діяльності. Засвоєння методик тайм-менеджменту для виконання поточних задач, проектів та календарних подій. Сприяння самовдосконаленню та професійному зростанню.Олексенко Світлана Валер’янівна
Культурна3.018 Вивчення давньоукраїнської обрядової культури у процесі розвитку загальнокультурної компетентності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомити вчителів із характеристикою календарно-обрядового кола українців, із їхніми ритуалами, символікою, традиціями святкування та повсякденного побуту, підвищити рівень методичної підготовки педагогів щодо використання пропонованого матеріалу у процесі виховання національно свідомої особистості.Сафарян
Світлана
Іванівна
Культурна3.019 Порівняльний аналіз античної та давньоруської міфології як засіб розвитку загальної культури вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль має доступний виклад основних античних та давньоруських міфологічних понять, вірувань та уявлень; спрямований на формування загальнокультурної компетентності вітчизняного вчителя, на підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки учителів із проблем виховання духовно багатої особистості учня, використання у роботі з ним знань про міфологічну культуру як підґрунтя духовного розвитку людства.Сафарян
Світлана
Іванівна
Здатність до навчання протягом життя3.022 Удосконалення педагогічної техніки та розвиток педагогічного артистизму вчителя на засадах театральної педагогіки
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Зміст та форма творчої педагогічної діяльності вчителя. Поняття «педагогічна техніка», її види. Внутрішня педагогічна техніка вчителя та шляхи її удосконалення. Потенціал психофізичної свободи органів тіла вчителя. Методики розвитку невербальних засобів зовнішньої педагогічної техніки вчителя.Сафарян
Світлана
Іванівна
Здатність до навчання протягом життя5.146 Професійно-особистісне зростання педагогів
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Розвиток творчого потенціалу особистості. Готовність до інноваційної діяльності. Структура сприйняття нововведення та бар’єри готовності педагога до інноваційної діяльності. Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток. Поняття мотивації, умотивованості праці та мотиву.Хоменко Олена Анатоліївна
Здатність до навчання протягом життя5.152 Професійно-особистісне зростання педагогів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розвиток творчого потенціалу особистості. Готовність до інноваційної діяльності. Структура сприйняття нововведення та бар’єри готовності педагога до інноваційної діяльності. Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток. Поняття мотивації, умотивованості праці та мотиву.
Хоменко Олена Анатоліївна
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Громадянська2.003 Олена Пчілка: барви особистості та феномен духу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
За допомогою біографічного методу досліджується і презентується особистість, багатогранна фольклорно-етнографічна, літературна, педагогічна, видавнича, політична діяльність О.П. Косач (Олени Пчілки), її місце в українському національно-культурному відродженні другої половини ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Діячка постає як організаторка перекладацького проекту української молоді «Плеяда», дослідниця українського орнаменту та народно-ужиткового мистецтва, фундаторка мистецько-критичної думки, законодавиця моди на національний одяг, перша українська жінка-націоналістка та член-кореспондент Української академії наук. Через історію життя О. Пчілки розкривається малознаний світ, в якому жили і працювали основоположники сучасної національної культури.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.004 Українознавство в освітній системі закладів загальної середньої освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Українознавство презентується як інтегративна освітня система. Висвітлюються сутність і теоретико-методологічні основи сучасного українознавства, напрями та форми практичної українознавчої діяльності в ЗЗСО, можливості використання українознавства у формуванні життєвих компетентностей учнів. Українознавча діяльність представлена як засіб розвитку професійної, світоглядної, культурної та громадянської компетентностей педагогів.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.005 Громадські взаємини Лесі Українки і Бориса Грінченка як джерело з історії українського національного відродження
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Постаті видатних представників українського національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст. Лесі Українки і Бориса Грінченка осмислюються в контексті їхніх взаємин, розвитку модерної української культури та формування української нації. Висвітлюються можливості біографічного методу як інструментарію вивчення процесів розвитку української національної думки, стратегії і тактики боротьби за національне визволення. Використаний метод пропонується як засіб формування загальнокультурної, громадянської та лідерської компетентностей педагогів і учнів.Беззуб Юрій Віленович
Здоров’язбережувальна5.038 Попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Основна інформація щодо правил поводження при виявленні мін та предметів що можуть бути вибухонебезпечними. Наведено відомості про деякі сучасні види мін, їх характеристики та зовнішній вигляд.Заплатинський Василь Миронович
Здоров’язбережувальна5.039 Тематика пожежної безпеки у Державних стандартах та програмах Нової української школи, 1-6 класи
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Вимоги Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової середньої освіти (соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь) та детальний порівняльний аналіз чинних типових програм 1-2 та 3-4 класи, а також п’яти чинних модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти які отримали гриф. Основні змістові питання викладання пожежної безпеки у кожному класі від 1 до 6 задля забезпечення спірального розгортання даної тематики.Заплатинський Василь Миронович
Здоров’язбережувальна5.040 Базові терміни з безпеки в інтегрованому курсі "Здоров'я, безпека та добробут" НУШ
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Характеристики небезпек, можливості їх передбачення. Особливості ідентифікації за допомогою органів чуття та із застосуванням технічних пристроїв (виміру радіації). Техногенні, соціальні, природні та воєнні небезпеки. Сучасні тенденції розвитку науки та освіти про безпеку та небезпеку. Заплатинський Василь Миронович
Виховання2.033 Сімейні цінності (історичний та етичний контент)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Історія створення сім’ї та шлюбу, типи сімей, психологія родинних взаємин і виховання сімейних цінностей на теренах України в давнину. Знання про продуктивність та якість виховної роботи, налагодження партнерських стосунків.Савченко Світлана Володимирівна
Здоров’язбережувальна5.067 Безпека дитини: що потрібно знати освітянам, учням і батькам про протидію торгівлі людьми?
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сьогодні, в ХХІ столітті, мільйони людей у світі перебувають у рабстві. Звичайно, «нові раби» не носять кайданів, їх не продають відкрито на ринках, як то було у прадавні часи, тому що у всіх країнах рабство заборонено. Тим не менш, люди перетворюються на «товар», який можна продавати і купувати, використовувати як завгодно, а потім викидати як непотріб.Наумова Вікторія Юріївна
Здоров’язбережувальна5.068 Безпека дитини: освітні заходи з протидії торгівлі людьми в Україні
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Здавалося б, людство давно позбулося работоргівлі, яке більшість з нас асоціюють з історією далекого минулого. Між тим термін «трафікінг» або ж «торгівля людьми», як свідчать сучасні факти, є цілком незаперечною реалією. Саме тому детально розглянемо питання організації освітніх заходів із запобігання торгівлі людьми з батьками та дітьми; запропонуємо різні форми профілактичної роботи і практичні поради.Наумова Вікторія Юріївна
Здоров’язбережувальна2.034 Антистресові технології в педагогічній діяльності
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Підвищення рівня обізнаності психологів навчальних закладів з питань впливу стресу на психологічний стан спеціаліста в професійній діяльності. Збагачення бази методів профілактики дезадаптивних станів та технік стабілізації і відновлення психологічного стану.Олексенко Світлана Валер’янівна
Фізична культура та спорт1.056 Здоров’язбережні технології в закладі загальної середньої освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Застосування профілактичних, оздоровчих технологій в освітньому процесі з метою створення здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища в закладі освіти. Оптимальний добір форм і методів задля формування внутрішньої мотивації учнів щодо фізичного розвитку. Створення необхідних умови для зміцнення власного здоров’я.Черпак Юрій Васильович
Громадянська2.050 Теорія і практика технології «перевернутого навчання»
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ідея перевернутого класу не є панацеєю. На нашу думку – це одне з тих освітніх середовищ, які формують активного, залученого в освітній процес учня, який вміє думати, співпрацювати, запитувати, допомагати, просити про допомогу, вести дискусію, аргументувати тощо. Це той простір, де вчитель не ментор, а фасилітатор, який організовує, підтримує, допомагає… А саме головне Не ускладнює життя учня, а полегшує і веде його до особистісного росту.Петрощук Наталія Романівна
Громадянська2.051 Історична спадщина української народної педагогіки
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Висвітлюються теоретичні положення розвитку реформування системи освіти на Україні в кінці ХІХ, на початку ХХ століття, розглядаються психолого-педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл, що включають знання, уміння та навички педагогічної діяльності.Петрощук Наталія Романівна
Громадянська2.052 Становлення педагогічної думки у Києві: історія та сучасність
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сучасна система київської освіти має свої витоки з кінця ХІХ століття. Різноманітні освітні заклади м. Києва мають тривалу історію, яка може бути дуже повчальною та з якої можна почерпнути багато цікавого. Представлені матеріали будуть корисними для педагогів всіх спеціальностей. Майже всі запропоновані матеріали ґрунтується на архівних джерелах, а деякі фото ще не опубліковані для широкого загалу, оскільки знайдені вперше.Петрощук Наталія Романівна
Позаурочна діяльність2.053 Громадянське виховання як складова навчальної та позаурочної діяльності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Система концептуальних засад у роботі педагогів задля виховання свідомих громадян України, формування ключових компетентностей учнів та орієнтирів у здійсненні освітніх та виховних проектів в освітньому закладі. Практичне втілення системи громадянської освіти, що є системою навчання. Набуття досвіду суспільно корисної громадянської діяльності в контексті безперервної освіти.Петрощук Наталія Романівна
Громадянська2.054 Використання проектних технологій у роботі педагога
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Метод проєктів вважається технологією ХХІ століття, адже дає змогу ефективно спланувати дослідження, конструкторську розробку, управління і т. ін. для того, щоб досягти результату в оптимальний спосіб. Запропоновано систему концептуальних засад у роботі педагогів з використанням методу проектів та здійснення освітніх та виховних проектів у освітньому закладі.Петрощук Наталія
Романівна,
Трухан Олександр
Феодосійович
Здоров’язбережувальна5.078 Екологічні аспекти здоров'язбереження: ризики від контактів із отрутними плазунами
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Сприяння зростанню професійної та екологічної компетентностей медичного персоналу, зменшення ризиків здоров’язбереження у контактах зі зміями, ознайомлення з різноманітністю змій в Україні, формування вміння розрізняти отрутні і неотрутні види.Пруцакова Ольга Леонідівна
Виховання2.056 Основні засади виховання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Визначаємо пріоритети сучасної освіти та її основні поняття, наскрізну складову освітнього процесу Нової української школи. Що найважливіше: навчання чи виховання? Чому підхід «компетентнісний», а процес «освітній»?Савченко Світлана Володимирівна
Громадянська5.144 Мотивація діяльності в освіті
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Розширити знання з психологію мотивації, дати визначення поняттям потреби, мотиви. Запропонувати методи й прийоми мотивації та самомотивації. Порушити актуальні питання навчальної мотивації в освіті та надати інструменти для пробудження та стимулювання мотивації учнів до навчання.Хоменко Олена Анатоліївна
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.005 Створення інтерактивних освітніх е-ресурсів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Основні інструменти   для створення електронних освітніх ресурсів: дидактичні і методичні онлайн  матеріали. Досвід створення дидактичних і методичних матеріалів за допомогою, Learningapps, Міксіке,Padlet, PlayPosit, Mentimeter.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.006 Система підтримки дистанційного навчання Eddy для вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Організація дистанційного та змішаного навчання. Моніторинг, оцінювання навчальної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання. Ведення журналів та щоденників, вебінарів на основі використання системи підтримки дистанційного навчання Eddy.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.007 Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Моніторинг та основи тестології. Вимоги до тестів. Складність та валідність тесту. Використання ІКТ для моніторингу, оцінювання навчальної діяльності учнів. Створення тесту за допомогою (Classtime, Google Forms, Testorium). Онлайн ресурси підготовки до ЗНО. Аналіз можливостей онлайн редакторів для створення тестів. Тестування за допомогою гаджетів та мобільних телефонів. Змішане навчання з використанням тестів на MOOC.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.008 Інформаційна політика щодо авторських прав і захисту інформації учасників освітнього процесу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Правила безпеки в Інтернет для учнів. Програмні засоби для організації батьківського контролю, захисту інформації, авторського права. Матеріали проекту Інтел Навчання для майбутнього з дотримання авторського права.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.009 Організація та особливості дистанційного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дистанційне навчання. Моделі дистанційного навчання. Цифрові інструменти дистанційного навчання. Умови для якісного дистанційного навчання.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.010 Ресурси для розвитку цифрової компетентності вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Міжнародні стандарти ІКТ компетентності вчителів  ЮНЕСКО, DigCompedu. Самооцінювання цифрової компетентності відповідно до Міжнародних стандартів. Побудова індивідуальної траєкторії розвитку ІКТ компетеності з використанням відкритих чи платних онлайн ресурсів. Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.012 Організація та особливості змішаного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Змішане навчання. Моделі змішаного навчання. Цифрові онлайн інструменти для змішаного навчання. Проєктування змішаного навчання. Власний сценарій змішаного навчання.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.019 Як провести опитування під час пояснення учителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Опановуємо Poll Everywhere. Онлайнові сервіси, наприклад, Poll Everywhere або Mentimeter. Чому навчання має бути активною взаємодією? інструменти взаємодії Kahoot, Socrative або Google Forms у режимі Quiz для онлайн-тестування або онлайн-дошк: и Padlet – один із найуніверсальніших ресурсів для спільної роботи викладачів та студентів.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.020 Як створити красиві схеми онлайн
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Створення різних діаграм, опорних конспектів, структурно-логічних схем, графіків тощо. Сервіс «draw.io», доступний за посиланням www.diagrams.net. Огляд сервісу. Креслимо електричні схеми та будуємо графіки. Працюємо з формулами.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.021 Як провести контроль знань без втрат часу на перевірку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Опитування всього класу за 30 секунд за допомогою Plickers. Перевірка тестів за допомогою додатків ZipGrade. Як використовувати Mentimeter 2019 - для проведення інтерактивних питань. Mentimeter: сервіс для інтерактивних презентацій. Веб-сервіси для оцінювання на уроці.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.022 Як використовувати відео на уроці та в дистанційному навчанні
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Урізноманітнення освітнього процесу за допомогою відео. Інструментами, які мають в цьому допомогти. Використання YouTube на уроці. Створення інтерактивного відео з Edpuzzle. Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.023 Сучасні інтернет технології у створенні інформаційно-освітнього середовища вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Технологічні інструменти, які педагог використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому створювати цікаві та ефективні навчальні заняття. Використання сервісу Edmodo під час дистанційного навчання. Google Диск. Google classroom.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.024 Організація навчання за технологією "перевернутий клас"
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Поняття перевернутого навчання. Активне навчання, залучення дітей у спільну діяльність, комбінована система навчання тощо. Можливості використовувати навчальний час для групових занять.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.025 Інтерактивні презентації в PowerPoint
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Комп'ютерні презентації. Місце комп"ютерних презентацій в осввтньому процесі. Створення фотоальбомів (слайд шоу). Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.026 On-line сервіси для створення тестів і анкет
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Онлайн-конструктор тестів Online Test Pad. Презентація "Online Test Pad". Створення тестів за допомогою Google Forms. Програма для створення та проведення комп'ютерного тестування знань MyTestX. Створення тестів за допомогою програмного засобу IREN.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.027 Створюємо власні відео уроки (1 частина)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Функціональні можливості програмного засобу. Методичні властивості інтерактивних відео курсів. Підготовка проекта до запису Файл. Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.028 Створюємо власні відео уроки (частина 2)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Основи роботи з Camtasia Studio. Підготовка проекта до запису. Запис проекту. Формування проектів. Робота з кліпами. Запис відеоуроків.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.029 Основи створення презентацій у програмі PowerPoint
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Демонстраційні навчальні матеріали в середовищі PowerPoint. Створення фотоальбомів (слайд шоу). Створення інтерактивних навчальних матеріалів в середовищі PowerPoint. Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.030 Використання Excel у роботі вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Для чого ж Excel комірки? Ведення різних розрахунків за допомогою Excel. Опрацювання великих масив інформації, створення різних діаграм, графіків тощо. Інтерфейс Microsoft Excel 2010. Введення та редагування даних. Створення таблиць. Робота з формулами. Робота з даними.Гавронський Вадим Володимирович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.031 Створюємо цікаві інтерактивні навчальні матеріали засобами H5P
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Проєкт Н5Р (https://h5p.org/) призначений для створення різноманітного інтерактивного контенту: презентацій, відео, стрічок часу, інтерактивних плакатів, вправ, опитувань, ігор тощо.Гавронський Вадим Володимирович
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності3.001 Мовний імідж вчителя закладу загальної середньої освіти в умовах Нової української школи
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Основні інструменти створення іміджу педагога. Ціннісні функції іміджу. Послідовні кроки розвитку іміджу вчителя. Виокремлено стратегії формування іміджу (позиціонування, маніпулювання, емоціоналізація, візуалізація, дистанціювання тощо). Типові лексичні помилки та шляхи усунення їх.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності3.002 Мовленнєва культура ― основа професійної діяльності педагога
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з провідними дефініціями: «культура мови», «культура мовлення», структурними
одиницями культури мовлення. Пошук шляхів оптимізації процесу формування мовленнєвої культури педагога. Підвищення рівня культури усного і писемного мовлення. Вдосконалення мовленнєвої культури і формування мовної особистості. Реалізація вправ і завдань, які сприяють розвитку культури мовлення і культури спілкування.
Дика Наталія Михайлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності2.020 Формування медіаграмотності як однієї з ключових компетентностей учня нової української школи
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розвивати навички учнів досліджувати проблеми на основі критичного мислення, знаходити, аналізувати й ефективно використовувати потрібну для вирішення різноманітних життєвих завдань інформацію, виявляти та протидіяти інформаційним маніпуляціям, робити і презентувати висновки, спільно працювати у навчальних, соціальних та наукових проектах тощо. Приклади аналізу інформації (декодування, розуміння та аналізу), та різноманітні практичні вправи для формування медіоргамотності.Клименко Нінель Павлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності1.041 Кризові періоди в житті школяра: як налагодити спілкування
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Основні вікові кризи життя дитини в шкільні роки. Психологічні підходи щодо особливостей спілкування з учнями в періоди кризи. Поради як знайти спільну мову з дитиною, яка переживає кризові періоди. Лигомина Тетяна Анатоліївна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності2.037 Відновні практики для вирішення конфліктних ситуацій в учнівському середовищі
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Особливості впровадження відновних технік у навчальних закладах як для індивідуальної, так і для групової роботи, з техніками відновлювальної комунікації. Методи і форми профілактики конфліктів в навчальному закладі. Застосування медіації, ведення відновної практики Коло. Олексенко Світлана Валер’янівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності2.038 Мовна компетентність, як частина міжкультурної комунікації
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Метою модуля є підвищення рівня обізнаності вчителів щодо розвитку мовної компетентності учнів в межах інтегрованого курсу «Культура добросусідства». Ознайомлення педагогів із складовими компонентами, завданнями, напрямками розвитку мовної компетентності в курсі «Культура добросусідства».Олексенко Світлана Валер’янівна
Природознавство, екологія5.079 Екологічні аспекти здоров’язбереження
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Цілі сталого розвитку. Реалізація цих цілей: забезпечення здорового способу життя, освіта впродовж життя, адаптація до змін клімату, збереження екосистем океану та суходолу тощо – є необхідної умовою успішного сьогодення і майбутнього. Екологічні ризики збереження здоров’я, притаманних Україні через комплекс її природних умов та внаслідок специфіки антропогенної діяльності, господарювання та споживання.Пруцакова Ольга Леонідівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.122 Створення презентацiй у Libre Office
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: текстового процесору LibreOffice Writer та редактору формул LibreOffice Math, що входять до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.Рудик Олександр Борисович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.123 Опрацювання електронних таблиць у Libre Office
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: редактора електронних таблиць LibreOffice Calc, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.Рудик Олександр Борисович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.130 Створення вправ та завдань для оцінювання навчальних досягнень
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Процес створення вправ та завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні платформи для розробки тестових завдань та платформи для організації веб квестів. Робота з онлайн-дошкою у режимі реального часу із 30 і більше учнями одночасно. Створення завдань в системах управління навчанням. Опанування віртуальногонавчального середовища. Робота з мобільним навчанням в освітньому процесі.Сапсай Ірина Вікторівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності3.020 Удосконалення техніки мовлення та словесної імпровізації мовної особистості вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль орієнтує на вербально-педагогічну комунікацію як ефективний засіб професійної діяльності вчителя, як артикуляційну гімнастику, постановку дихання, вироблення дикції та розвиток навичок словесної імпровізації. Практичні уміння щодо оволодіння прийомами сценічного мовлення та педагогічного артистизму для формування мовної особистості вчителя.Сафарян
Світлана
Іванівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності3.021 Розвиток вербального інтелекту у процесі удосконалення комунікативної компетентності вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Як створити належні умови для ефективної реалізації кожною кожним учнем власних можливостей особистісного зростання. Досягнення цієї мети можливе лише за умови ефективної професійної діяльності педагога, на яку впливає рівень розвитку різних видів його інтелекту, зокрема і вербального. Сафарян
Світлана
Іванівна
Іноземна мова3.025 Впровадження міжнародної дошкільної програми IPC
(Implementing International Preschool Curriculum IPC)

(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Надзвичайно важливим сьогодні є долучення закладів загальної середньої освіти України до світового освітнього процесу. Це дає змогу ознайомитися зі світовим передовим досвідом, сприятиме виробленню власної стратегії розвитку. Вчителі матимуть змогу дослідити, як педагоги світу можуть задовольнити освітні потреби учнів. Співакова Людмила Олександрівна
Іноземна мова3.026 Міжнародна навчальна програма. Що лежить в основі практичного підходу (International curriculum. What lies at the heart of the practical approach.)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль орієнтує на впровадження міжнародних навчальних програм. Висвітлено необхідність аналітичного етапу впровадження та поєднання міжнародних та національних стандартів освіти щодо вивчення іноземних мов.Співакова Людмила Олександрівна
Іноземна мова3.027 Концепція професійної мобільності вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Професійна академічна мобільність вчителя як змога навчати і навчатися будь-де і будь-коли. Єдиний освітній простір: про виклики та перспективи.Співакова Людмила Олександрівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності1.088 Медіаграмотність як ключова компетентність сучасного вчителя
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Як жити у світі фейків і дезінформації. Шість кроків для перевірки інформації в медіа. Десять порад для безпечного інфомедійного простору. Протидія головним викликам сучасного світу – дезінформації й фейкам.Третяк Ольга Петрівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.132 Teams в організації освітнього процесу
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Використання можливостей Microsoft Teams для організації традиційного, змішаного та дистанційного освітнього процесу.Уманець Валентина Омелянівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови) компетентності4.034 Від конфлікту до діалогу: «мова Жирафу» у спілкуванні (Ефективні комунікації в кризовій та стресовій ситуаціях)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Стратегії, які можна застосовувати під час спілкування з іншими, а також для свої підтримки. Інформація про причини конфліктів, що виникають у суспільстві, їхні наслідки та способи розв’язання, що  базуються на  відновному підході. Практичний інструмент для застосування на практиці інструментів ненасильницького спілкування (ННС).Хмелєва-Токарєва Ольга Василівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.145 Основи медіаграмотності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Роль медіа у формуванні сучасної картини світу. Методи маніпулятивного впливу ЗМІ. Захист від маніпуляцій. Сучасні ЗМІ як психолого-педагогічні складові формування критичного мислення. Медіатехнології.  Хоменко Олена Анатоліївна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.171 Створюємо контент для електронного уроку
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Технологія створення електронного уроку, формат якого рекомемендовано для оформлення випускних робіт. слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів предметів природничо-математичного циклу і технологій, а також буде цікавим вчителям інших фахів, які хочуть створити електронний урок. Матеріали модулю "живі" і постійно оновлюються. Якунін Ярослав Юрійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.173 Створення мультимедійного контенту для дистанційного навчання на мінімумі обладнання
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Модуль практичного спрямування, що покликаний заохотити і навчити вчителів різних предметів створювати і розміщувати на власному YouTube каналі мультимедійний контент для асинхронного дистанційного навчання за допомогою мобільного телефону. Даний модуль передбачає виконання практичного завдання.Якунін Ярослав Юрійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.176 Швидко і мобільно: організація дистанційного навчання на платфoрмі соціальної мережі Facebook
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Загальна інформація про соціальні мережі. Можливості платформи соцільної мережи Facebook для організації дистанційної взаємодії. Створення модуля в Facebook групах. Якунін Ярослав Юрійович

Дистанційні навчальні модулі для розвитку професійних (предметно-методичних) компетентностей

Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.005 Взаємини дошкільників: діапазон ставлення та педагогічний супровід
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дитина дошкільного віку по-різному ставиться до своїх ровесників: з одними дружить, з іншими свариться, а когось і не помічає. Які причини такого різного ставлення? А чи можна на ці процеси впливати і як? Спробуймо розібратися.Гончаренко Алла Миколаївна
1.006 Програма «Я-киянин» у сфері культури партнерства педагога й батьків
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Обговоримо проблеми встановлення партнерської взаємодії з родинами вихованців. У фокусі: досвід роботи закладу дошкільної освіти Солом’янського району міста Києва, що вже багато років працює за програмою «Я-киянин».Гончаренко Алла Миколаївна
1.007 Педагогічний супровід художньо-мовленнєвої активності дітей у театралізованих іграх
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Театралізована діяльність формує у дошкільників оцінно-етичні судження, що проявляється в структурі художньо-мовленнєвої активності. Ознайомлення з моделлю роботи з літературними творами.Гончаренко Алла Миколаївна
1.008 Особливості методичної роботи закладу дошкільної освіти: виклики сучасності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ви зможете утвердитися в думці, що робота вихователя-методиста ЗДО в сучасних умовах це – постійний аналіз та передбачення результату. Розставимо акценти так, щоб вдало й вчасно відповісти на виклики часу й новизну реформ, на професійні ризики. Гончаренко Алла Миколаївна
1.012 Модель роботи з казкою: нові підходи
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Здається, що методика роботи з казкою дуже проста й зрозуміла, такою незмінною залишається багато десятиліть. Чи це так? Запрошую Вас до зіставлення традиційної та інноваційної моделей. Познайомитеся з цікавою практикою – казка як терапевтичний засіб. Вам буде корисно, а дітям – захоплююче!Гончаренко Алла Миколаївна
Чекер Яна Вадимівна
1.014 Пізнавальний розвиток дітей раннього віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Уточненюється уявлення про особливості пізнавального розвитку дітей раннього віку, розкрито специфіку пізнавальних психічних процесів, надано рекомендації щодо розвитку пізнавальної сфери у переддошкільників.Дятленко Наталія Михайлівна
1.015 Самоповага дошкільника: підтримуємо і розвиваємо!
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Поговоримо про характерні прояви самоповаги в поведінці дошкільників та способах її підтримки. Надано рекомендації щодо сприятливого виховного стилю, способів вияву шанобливого ставлення до дітей, організації діяльності з позицій набуття ними досвіду успішної діяльності. Дятленко Наталія Михайлівна
1.016 Підготовка дошкільників до життя в умовах сталого розвитку суспільства
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Закцентуємо увагу на необхідності збереження навколишнього природного та соціального середовища й на тих методах і прийомах, що допоможуть сформувати в дітей готовність до захисту природи, збереження природних ресурсів, побудови позитивних взаємин людьми, які оточують дитину.Дятленко Наталія Михайлівна
1.017 Сходинками пізнання, або як допомогти дитині раннього віку відкривати світ
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Етапи, чинники, умови, що опосередковують пізнавальний розвиток дітей раннього віку. Акцент зроблено на предметній діяльності, іграх з динамічними іграшками, експериментуванні, самообслуговуванні, руховій активність як засобах стимулювання процесу пізнання дітей переддошкільного віку.Дятленко Наталія Михайлівна
1.018 Зростає особистість: педагогічні практики для розвитку дошкільників
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ви хочете бачити своїх вихованців самостійними, старанними, відповідальними, творчими в майбутньому, розвиненими особистостями, творцями свого життя? Як ми можемо допомогти дітям набути цих якостей, що маємо змінити в ставленні до них, чим збагатити освітнє середовище – про це й буде наша розмова.Дятленко Наталія Михайлівна
1.021 Розвиток закладу дошкільної освіти на основі інклюзивних цінностей: альтернативне планування
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Можна дізнатися про інклюзивні цінності та їхній вплив на якість освітньої діяльності закладу. Представлено характеристики інклюзивного підходу до розвитку ЗДО, обговорено основні ідеї концепції інклюзії, інновації щодо оцінювання інклюзивного освітнього середовища.Дятленко Наталія Михайлівна
1.022 Інклюзивні цінності та «інклюзивне обличчя» закладу дошкільної освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Проаналізовано сутнісні позиції інклюзивної освіти: доступність і концепцію універсального дизайну, надані рекомендації вихователю в інклюзивній групі: як побудувати освітню тактику та стратегію на основі інклюзивних цінностей, які формують інклюзивне "обличчя" закладу дошкільної освіти.Дятленко Наталія Михайлівна
1.029 Психофізіологія секретного мовлення дітей мовчунів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Особливості психофізіології дітей, які не розмовляють, або мають  затримками мовленнєвого розвитку. Процеси становлення дитячого мовлення в нормі і які сигнали свідчать про негаразди та мають нас занепокоїти. Як і коли, та за яких обставин, у дітей виникає потреба спілкуватися, і що робити педагогам (батькам) щоб дитина швидше почала розмовляти.Кочерга Олександр Васильович
1.037 "Секретне мовлення" невербальних дітей: підтримати, зрозуміти, надихнути
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Поговоримо про дітей, які не розмовляють, дітей із затримками мовленнєвого розвитку. Розберемося, як розвивається дитяче мовлення в нормі та які сигнали мають занепокоїти, як і коли, за яких обставин у дітей виникає потреба спілкуватися і, що робити педагогу (батькам) аби малюк швидше почав розмовляти.Кульбедюк Анастасія Юріївна
1.038 Гіперактивна дитина в закладі дошкільної освіти: вчимося її розуміти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Поговоримо про психофізичні та психофізіологічні особливості дітей з гіперактивним розладом із дефіцитом уваги (ГРДУ); розберемося, як розвивається дитина в нормі та як відрізнити гіперактивну дитину від занадто активного малюка. Методика роботи з дітьми, які мають поведінкові й емоційні порушення.Кульбедюк Анастасія Юріївна
1.048 Ознайомлення дітей дошкільного віку з часовими поняттями
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Мова йде про сприймання часу та орієнтування в ньому, що формується на соціальній основі, в процесі життєдіяльності та в практиці широких суспільних зв'язків. Формувати у дітей часові поняття досить важко, бо час не можна унаочнити. Він пізнається переважно опосередковано, через зміст діяльності, що наповнює певний часовий відтинок.Меленець Людмила Іванівна
1.049 Подорож з маленькими книголюбами просторами української дитячої книги
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Актуальні потреби сучасного освітнього дискурсу в просторі літературної освіти особистості, яка зростає і особистості, яка допомагає зростати дитині. Надана можливість набуття, розвитку, вдосконалення практичної майстерності педагога в царині сучасної дитячої літератури.Меленець Людмила Іванівна
1.050 Зміст, умови й форми музично-педагогічної активності з дітьми дошкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дотримання вимог до змісту, форм, методів музичного виховання, збагачення середовища, доцільна організація музично-освітньої роботи, творча діяльність педагогів відповідно до функцій, участь батьків у виховному процесі – ці умови зможуть забезпечити належний музично-естетичний розвиток дитячої особистості, формування домірної вікової музичної компетентності дитини.Меленець Людмила Іванівна
1.051 Виховання дітей раннього віку засобами музики: інтегрований підхід
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Акцент робиться на особистісно-орієнтованому, діяльнісному та компетентнісному підходах щодо естетичного виховання переддошкільників засобами музики. Мова йде про гнучкість методів і прийомів музичного виховання дітей до 3-х років та формах його організації; облаштування сприятливого мистецького оточення; розвиток професійної компетентності вихователів і музичного керівника щодо реалізації педагогіки партнерства.Меленець Людмила Іванівна
1.054 Розвиток обдарованості дітей дошкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Проблема обдарованості людини здавна вивчалась і досліджувалась тисячами вчених та актуальності своєї не втратила і до нашого часу. Складність питання не дозволяє дослідникам вичерпати дану проблему. Донині існує багато «білих плям» у цій галузі. Поговоримо про практичне значення досліджень щодо розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.Пазюк Світлана Андріївна
1.055 Розвиток дитини дошкільного віку: валеологічний аспект
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Висвітлено проблему формування здоров’я дітей дошкільного віку, його охорони та зміцнення у валеологічному аспекті. Узагальнено основні поняття валеології, складових здоров’я; розкрито особливості впливу на організм дитини фізичних навантажень. Розглянуто основні засоби зміцнення здоров’я та профілактики захворювань.Пазюк Світлана Андріївна
1.057 Розвиток дрібної та великої моторики у дітей дошкільного віку – ключик до успіху
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Організація та методичний супровід активностей для дітей дошкільного віку, з розвитку дрібної та великої моторики; вплив регулярних вправ, пальчикової гімнастики на розвиток моторики задля поліпшення розвитку мовлення, пізнавальних процесів, розумових здібностей дитини, зменшення емоційного напруження, розвитку координації рухів, сили й спритності рук та тіла дитини, підтримки життєвого тонусу. Запропоновано цікаві завдання та вправи, зазначено корисні онлайн-ресурси з визначеної теми.Пеценко Вікторія Олегівна
4.029 Лабіринти емоційного інтелекту дошкільника
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Розвиток емоційної компетентності педагога та дитини, досягнення осмисленої гнучкості в управлінні власними емоційними реакціями, що дозволяє усвідомлено рухатися в світі емоційного вибору.Сабол Діана Михайлівна
4.030 Психологічний аспект виховання громадянина в особистісному становленні дитини
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Модуль спрямований на формування розуміння таких понять як етнічна свідомість, суспільна свідомість, етнічна обізнаність, яким чином етнічна обізнаність формує етнічну свідомість, що є передумовою патріотичного виховання, що таке ідентичність, чому саме народна та народно-прикладна творчість є провідним напрямком роботи у вихованні маленького українця.Сабол Діана Михайлівна
1.072 Формування соціальної компетентності дошкільників
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Педагоги познайомляться з актуальними проблемами соціального розвитку дошкільника, основними поняттями «спілкування», «соціалізація», «мораль», специфікою спілкування дітей молодшого та старшого дошкільного віку з дорослими й однолітками, а також зі змістом, умовами оптимізації педагогічної діяльності за освітнім напрямом «Дитина в соціумі».Смольникова Галина Валентинівна
1.073 Розвиток творчості дітей дошкільного віку в образотворчій діяльності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сучасні техніки малювання й аплікації. Психологічні особливості малювання дітей, система методів і прийомів формування їх творчих здібностей. Будемо розбиратися в тому як фантазувати, експериментувати, змішувати кольори, вигадувати оригінальну композицію, змінювати й створювати нові форми.Смольникова Галина Валентинівна
1.074 Навчання дітей 3-6 років загально-розвивальним вправам і вправам з основних рухів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розглянуті питання організації фізичного виховання дітей дошкільного віку. Представлено технології, методи і прийоми навчання дітей загально-розвивальним вправам (фітбол-гімнастиці, стретчингу, горизонтальному пластичному балету, вправам на степ платформах) і вправам з основних рухів (ходьби, рівноваги, метання, лазіння, стрибків). Смольникова Галина Валентинівна
1.075 Виховання фізично розвинених дітей 2/3-річного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Формування у дітей 2/3-х років основних рухів та навичок виконання фізичних вправ, що сприяють зміцненню організму малят. Удосконалення практичної майстерності педагогів щодо організації та методики проведення рухливих ігор, загально-розвивальних вправ, занять із фізичної культури в групах дітей раннього віку.Смольникова Галина Валентинівна
1.078 Інновації в закладах дошкільної освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Запровадження та поширення в освітній практиці закладів дошкільної освіти нових ідей, засобів, педагогічних, управлінських технологій, які дозволять сформувати інноваційну компетентність дошкільних працівників. Набуття, розвиток і вдосконалення практичної майстерності з організації та методики проведення різних видів інноваційної діяльності.Смольникова Галина Валентинівна
1.079 Ейдетика для дошкільників: мистецтво ефективного сприйняття
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі йдеться про секрети ейдетики, яка сприяє кращому сприйманню, запам’ятовуванню інформації через світ образів; та як розвивати у дітей мислення, уяву, фантазію; вміння розв’язувати суперечності, спираючись на набуті знання та інтуїцію. Третяк Ольга Петрівна
1.080 Особистісно-орієнтований підхід у вихованні дошкільника
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Набір конкретних виховних технологій, які допоможуть створити сприятливі умови для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.Третяк Ольга Петрівна
1.101 Розвиток мислення дітей дошкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розглядаються завдання і вправи для розвитку мислення дитини, що допоможуть розкрити індивідуальні здатності й таланти дитини; різни види мислення; індивідуальну креативність. Пропонуються діагностичні методики.Шопіна Марина Олександрівна
1.102 АРТ-терапія у роботі з дітьми дошкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розглядаються загальні принципи роботи з техніками арт-терапії, її методи та переваги використання з дошкільниками. Надаються п’ять універсальних арт-терапевтичних вправ, які можна опрацьовувати з дітьми в будь-яких життєвих ситуаціях. Представлено практичний матеріал для діагностики.Шопіна Марина Олександрівна
1.103 Пісочна терапія у роботі вихователя ЗДО
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сьогодні одним з найбільш популярних методів психологічної допомоги дітям є пісочна терапія. Вона допомагає розвивати в дітей пам’ять, увагу, просторову уяву, творчий потенціал, сприяє формуванню комунікативних навичок та образного мислення; розвитку дрібної моторики рук, подоланню тривоги та страхів.Шопіна Марина Олександрівна
1.104 Психологічна підтримка дитини дошкільного віку в інклюзивній групі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Найголовніша умова для успішної реалізації інклюзивного навчання — позитивне ставлення педагогічних працівників до інклюзивної освіти в цілому як до закономірного та прогресивного етапу розвитку системи освіти. Познайомимо слухачів із основними прийомами та техніками роботи з дітьми дошкільного віку, які мають особливі освітні потреби.Шопіна Марина Олександрівна
1.115 Педагогічний аспект дистанційного навчання дітей дошкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Подано стислу інформацію щодо розвитку та формування базових фізіологічних систем організму дитини раннього й дошкільного віку. Розкрито форми дистанційного навчання дітей віком від 15 міс. до 4,5 років. Запропоновано моделі навчання дітей від 4,5 до 6(7) років.Щербина Вікторія Миколаївна
1.116 Монтессорі-клас Тоддлер: створення навчально-ігрового оточення для дітей 1,5-3 років
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Зможете набути/розвинути/вдосконалити практичну майстерність в контексті створення доцільного оточення для дітей віком від 1,5 до 3-х років; ознайомитися з використанням принципів Монтессорі в сучасній дошкільній освіті: подано рекомендації батькам вихованців щодо дотримання даних підходів у вихованні дітей раннього віку та підтримання гармонійної взаємодії суспільних інституцій.Щербина Вікторія Миколаївна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.076 Стратегічне та тактичне планування, як інструмент інноваційного розвитку закладу освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Планування є постійним процесом, що відбувається в закладі освіти, однією із найпоширеніших форм реалізації управлінських рішень. З одного боку планування виступає як функція стратегічного управління, з іншого – як процес імовірного або логічного проєктування розвитку закладу дошкільної освіти з урахуванням змін зовнішнього середовища. Смольникова Галина Валентинівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.001 Розвиток громадянських компетентностей у молодших школярів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Яким має бути суспільство, щоб почуватися в ньому захищено, комфортно, вільно, спокійно? Хто створить для нас таке суспільство? Що для цього потрібно? Шукаючи відповіді на ці питання, все частіше звертаємось до цінностей, що лежать в основі побудови демократичного суспільства: відповідальність, рівність, права людини, свобода, справедливість, повага до гідності та різноманіття.Полякова Олена Василівна
1.002 Емоційно-ціннісний розвиток дитини
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Загальні питання, чинники, форми, методи та прийоми, що сприяють емоційно-ціннісному розвитку дитини молодшого шкільного віку.Полякова Олена Василівна
1.003 Психолого-педагогічні умови успішної адаптації дитини до шкільного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розкриття поняття «шкільна адаптація». Ознайомлення вчителів із особливостями адаптаційного періоду першокласників та чинниками успішної адаптації до шкільного навчання. Розвиток у вчителів мотивації до створення і забезпечення психолого-педагогічних умов адаптації дітей до школи.Полякова Олена Василівна
1.004 Вчимо дітей критично мислити
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Обґрунтування запровадження навчальних методик, які сприяють розвитку критичного мислення. Поняття про мислення/критичне мислення. Створення середовища для розвитку критичного мислення. Характерні риси та типи поведінки учнів, залучених до процесу критичного мислення. Методи розвитку критичного мислення.Полякова Олена Василівна
1.035 Метод проєктів від А до Я
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Зміни життя в сучасному світі вимагають змін мети і призначення освіти. Знижується функціональна значущість і привабливість традиційної організації навчання, передача „готових” знань від учителя до учня перестає бути головним завданням освітнього процесу. Вагомого значення набуває впровадження ефективних інновацій, нових форм організації навчання як на уроці, так і за його межами. До їх числа належить, зокрема, і метод проєктів.Полякова Олена Василівна
1.059 Як зробити батьків партнерами?
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Педагогіка партнерства: спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Принципи педагогіки партнерства: повага до особистості, доброзичливість та позитивне ставлення, довіра у взаєминах, стосунках, розподілене лідерство на принципах соціального партнерства.Полякова Олена Василівна
1.060 Моніторинг якості початкової освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Моніторингові дослідження якості освіти. Тести як інструмент вимірювання. Сертифікація педагогічних працівників. Незалежне тестування учасників сертифікації. Самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.Полякова Олена Василівна
1.061 Навчання через дослідження в початковій школі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Як можна навчати учнів початкової школи через проєктні дослідження розв'язувати проблемні питання, застосовуючи різні види активностей, як і коли доцільно застосовувати проблемне навчання.Полякова Олена Василівна
1.063 Можливості інтеграції в початковій школі в умовах дистанційного навчання: що має знати кожен учитель
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Що потрібно врахувати вчителю при підготовці до інтегрованого уроку в дистанційному режимі? Як інтегрувати навчальні предмети, теми предметів? Як сконструювати інтегрований урок у дистанційному форматі для учнів 1 класу? Полякова Олена Василівна
1.064 Як організувати дистанційний урок у початковій школі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Педагоги дізнаються про те, як технічно організувати дистанційне навчання, зберегти баланс теорії та практики, різних типів завдань, а також захопити/заохотити учнів, застосовуючи різні види активностей, як налаштувати дистанційне навчання.Полякова Олена Василівна
1.065 Екологічні дати року
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Чому в календарі з`явились і відзначаються екологічні дати року? Зацікавлені отримають відповіді на це та інші питання й ознайомляться з принципом систематизації днів в екологічному календарі.Санковська Ірина Мечиславівна
1.067 Еколого-просвітницькі проєкти в шкільному просторі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль надає доступ до цікавих матеріалів екологічного спрямування та допоможе наповнити шкільні заняття та позаурочне життя в школі цікавою та активною освітньою інформацією, вправами та заходами природничоорієнтованого спрямування.Санковська Ірина Мечиславівна
1.068 Ресурсозбереження в школі. Як це працює?
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Добробут населення і країни визначається вмінням розпоряджатися сукупністю тих чи інших ресурсів. Раціональному їх використанню потрібно вчити змалку. Як це працює і чого потрібно навчати у школі можна дізнатися під час знайомства з матеріалами модуля.
Санковська Ірина Мечиславівна
1.069 15 кроків першокласника на зустріч довкіллю
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Свідомо та раціонально діяти в природному довкіллі дитину має навчити дорослий, який власним прикладом спрямовує або надихає її чинити відповідно правилу «не нашкодь». Зміст модуля дає можливість набуття, розвитку та вдосконалення власних практичних навичок з екологічно доцільної поведінки та сприяння набуттю таких навичок учнями першого класу. Санковська Ірина Мечиславівна
1.070 Педагогіка лісового екоуроку в початковій школі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Зміст модуля – це екоурок, насичений інтерактивними вправами та елементами "лісової" педагогіки – навчання про ліс у лісі. Опанування вчителем педагогіки "лісу" забезпечить отримання учнями не тільки знань, а й сприятиме розвитку здатності навчання протягом життя.Санковська Ірина Мечиславівна
1.071 Використання LEGО-технології в освітньому просторі Нової української школи
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Урізноманітнити та вдосконалити освітній процес у початковій школі можливо, створивши атмосферу комфорту за допомогою педагогічної LEGО-технології, що має позитивний вплив на якість засвоєння навчального матеріалу. Подані основні складові LEGО-освіти, процес формування ключових компетентностей дитини під час роботи з LEGО.Полякова Олена Василівна, Северина Анжеліка Вікторівна
1.081 Партнерська співпраця школи і сім’ї заради моральної зрілості дітей
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Педагогіка партнерства. Як налагодити ефективну співпрацю з батьками учнів? Які застосувати методики для формування ціннісного ставлення до людини?Третяк Ольга Петрівна
1.082 Критичне мислення – запорука успіху
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Критичне мислення дає інструменти, щоб зробити власне життя більш осмисленим і успішним. Практичні навички застосування технології «Критичне мислення» для авторських пошуків, набуття власного досвіду в широкій і різноманітній практиці.Третяк Ольга Петрівна
1.083 Секрети ціннісного ставлення до людини
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Виховання моральних цінностей у молодших школярів невідривне від навчання. Важливо навчати дітей сприймати інших такими, якими вони є, долати труднощі у спілкуванні, поведінці, співпереживати. Запропоновані розробки містять цікаві ідеї, які стимулюватимуть до творчості й фантазії педагогів і дітей.Третяк Ольга Петрівна
1.084 Філософія для дітей – джерело досвіду дитини
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У Вас з’явиться власний досвід навчити учнів користуватися філософією для того, щоб вони могли знаходити більше сенсу в пізнанні життя і в тому, що відбувається в світі.Третяк Ольга Петрівна
1.085 Цифрові інструменти вчителя початкової школи в умовах змішаного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Переваги та доцільність застосування змішаного навчання у початковій школі. Моделі та методики змішаного навчання. Підвищення якості освіти; забезпечення можливостей щодо реалізації різних освітніх моделей, форм та засобів отримання освіти.Третяк Ольга Петрівна
1.086 Мистецтво пам'ятати: сучасні прийоми мнемотехніки
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Оволодіння технологією «Мнемотехніка» для забезпечення продуктивності освітнього процесу в початковій школі.Третяк Ольга Петрівна
1.087 Сучасний урок як форма активного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Яким має бути сучасний урок у початковій школі? Що відбувається нині з мотиваційною сферою молодших школярів? Як зробити, щоб пізнавальні інтереси стали рушійною силою навчання у молодших школярів? Як встановити й підтримати добрі стосунки, довіру у спільній діяльності?Третяк Ольга Петрівна
1.092 Фінансова освіта молодших школярів: кроки до успіху та добробуту
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розкриємо секрети з основ фінансово-економічної грамотності, умотивуємо до подальшої економічної самоосвіти, ознайомимо з елементами конструювання системи фінансової освіти й виховання учнів початкових класів через інтегроване навчання.Цибульська Світлана Михайлівна
1.093 Логічними сходинками до математичних вершин
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Педагоги розкриють секрети залежності розвитку мислення молодших школярів від способів організації та змістового наповнення їхньої навчальної діяльності. Сподіваємося, що практичні поради та запропоновані ідеї роботи над розв’язанням математичних задач Ви зможете використати на щоденних уроках математики.Цибульська Світлана Михайлівна
1.094 Плекаємо патріота: формування особистісних якостей учня початкової школи
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розкривається сутність, мета, основні завдання та форми здійснення патріотичного виховання учнів початкової школи; зазначені умови ефективного використання сучасних методик та форм роботи вчителів початкових класів із патріотичного виховання дітей. Висвітлюються творчі напрацювання щодо організації патріотично орієнтованої взаємодії шкільної спільноти з батьками та громадськістю.Цибульська Світлана Михайлівна
1.095 Маленькі секрети великої мотивації: як зробити навчання успішним?
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розкривається сутність мотивації як фактор впливу на ефективність навчання та успішність освітнього процесу. Розглянуто особливості молодшого шкільного віку для формування навчальної мотивації учнів, визначено провідні мотиви їх навчальної діяльності. Проаналізовано шляхи педагогічного впливу щодо підвищення навчальної успішності молодших школярів.Цибульська Світлана Михайлівна
1.097 Громадянська освіта в початковій школі: виховуємо громадянина України
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Пропонується допомога вчителям початкової школи з організації національно-патріотичного виховання учнів. Розкрито сутність громадянського виховання – як процесу формування свідомого громадянина-патріота, людини, якій притаманні особистісні якості та риси характеру, спосіб мислення, учинки та поведінка, спрямовані на розвиток демократичного громадянського суспільства сучасної України.Третяк Ольга Петрівна, Цибульська Світлана Михайлівна
1.105 Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Завдання і вправи для розвитку мислення дитини, що допоможуть розвинути індивідуальні здатності й таланти дитини. Розвиток різних видів мислення та креативності. Запропоновано діагностичні методики, що спрямовані на з’ясування ступеня розвитку наочно-образного аналізу просторових і функціонально-значеннєвих зв’язків; визначення рівня розвитку символічного мислення.Шопіна Марина Олександрівна
1.106 Виявлення тривожності у дітей молодшого шкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Загальні принципи роботи з проєктивними малюнковими методиками. Методики діагностики страху та тести шкільної тривожності молодших школярів. Запропоновано практичні рекомендації для корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку задля подолання тривожного стану. Корекційна робота: вчити дитину відчувати позитивні емоції, долати свої страхи. Шопіна Марина Олександрівна
1.117 «Великі історії» Марії Монтессорі у початковій школі НУШ
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Марія Монтессорі про виникнення всесвіту, життя на Землі, людини, мови і математики. Часто діти задають вам ці життєутворюючі питання. Як компетентно ви готові дати відповіді на них? Наскільки ці відповіді будуть цікаві дітям і спонукатимуть їх до пошуку і подальшого пізнання? Як включити цей природній поштовх до заохочення дитячого цікавості у повсякденних навчальних буднях?Щербина Вікторія Миколаївна
1.118 Уроки миру в початковій школі на засадах педагогічної системи Монтессорі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Оскільки діти початкової школи знаходяться у віці пошуку себе, свого місця у суспільстві, важливо підтримати їх у пошуку миру. Уроки миру готують дітей до того, що вони братимуть на себе позитивні ролі у вирішенні конфліктних ситуацій. Практичні поради, подані в модулі, викристалізувалися у процесі застосування підходу Монтессорі до мирного виховання дітей протягом десятиліть у всіх куточках світу.Щербина Вікторія Миколаївна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
2.057 Організація освітнього процесу групи продовженого дня
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Організація освітнього процесу в групі продовженого дня ЗЗСО, безпечне середовище для навчання та розвитку, нормативи, що регламентують таку діяльність.Савченко Світлана Володимирівна
2.063 Інклюзивна ГПД: особливості організації та функціонування
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розглянемо організацію роботи інклюзивної групи продовженого дня: процес зарахування, режим дня, кількість осіб, організація освітнього процесу відповідно до чинного законодавства.Савченко Світлана Володимирівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
3.028 Мовна особистість вчителя-словесника в умовах розвитку цифрового освітнього середовища
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розвиток мовної особистості вчителя-словесника в умовах цифрового освітнього середовища. Реалізація концепту мовної особистості в сучасній лінгвістиці та методиці. Рівні мовної особистості (правильність, інтеріоризація, насиченость мовою, адекватний вибір, володіння фаховою метамовою).Дика Наталія Михайлівна
3.029 Вивчення морфології з елементами дистанційного навчання в ЗНЗ
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з методикою ефективної організації роботи вивчення морфології з елементами дистанційного навчання у ЗЗСО. Подано методичні рекомендації та зразки різнорівневих вправ і завдань, спрямованих на удосконалення знань щодо морфологічних норм сучасної української літературної мови.Дика Наталія Михайлівна
3.032 Формування цінностей та ціннісних орієнтацій учнів на уроках української мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
За концепцією НУШ, виховний процес орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема, морально-етичні та соціально-політичні. Структура ціннісних орієнтацій містить три компоненти: пізнавальний, емоційний, поведінковий, на основі яких формуються критерії ціннісного вибору. Етапи структурно-функціональної технології формування морально-ціннісних орієнтацій на уроках української мови (інформаційно-пізнавальний, діяльнісно-практичний, узагальнювально-дискусійний). Види навчальної роботи, орієнтовні зразки вправ і завдань.Дика Наталія
Михайлівна,
Глазова Олександра Павлівна
3.033 Дистанційне та змішане навчання української мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Особливості організації освітнього процесу щодо дистанційного та змішаного навчання на уроках української мови. Висвітлено поняття і терміни дистанційного і змішаного навчання. Запропоновані методичні аспекти підготовки онлайн-уроку та послідовність підготовки вчителя до дистанційного уроку. Подано рекомендації, методичні підказки та наведено приклад реалізації.Дика Наталія
Михайлівна,
Глазова Олександра Павлівна
3.034 Сторітелінг як інноваційна методика формування комунікативної компетентності учнів закладів середньої загальної освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Проаналiзовано поняття "сторітелінг", "мовна компетентність", окреслено характерні ознаки та функціональні особливості використання сторітелінгу на уроках української мови, подано приклади історій та запитань для їх обговорення. З’ясовано, що сторітелінг є одним із найбільш простих та швидких шляхів встановлення контакту між вчителем та учнями, засобом привернення та утримання їх уваги. Дика Наталія
Михайлівна,
Глазова Олександра Павлівна
3.035 Есе як актуальний вид навчальної діяльності учнів на уроках української мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Окреслено роль і місце есе у структурі сучасного уроку. Подано приклади тем навчального есе. Визначено місце навчального есе в модельних навчальних програмах «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти.Дика Наталія
Михайлівна,
Глазова Олександра Павлівна
3.036 Практико-орієнтовані завдання як дієвий інструмент формування ключових і предметних компетентностей на уроках української мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Компетентнісна освіта – особистісно-діяльнісна: з накопичування знань, акцент зміщується на здатність учня до практичних дій у конкретних життєвих ситуаціях. Окреслено структуру та подано зразки моделювання практико-орієнтованих завдань з української мови, показано їхнє місце і роль у структурі компетентнісно орієнтованих уроків з конкретних навчальних тем. Дика Наталія
Михайлівна,
Глазова Олександра Павлівна
3.038 Робота з текстом на уроках української мови: традиції, інновації, перспективи
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Робота з  текстом сприяє успішному особистісному розвиткові учнів, формуванню в них українськомовної комунікативної компетентності як передумови успіху в практичному оволодінні українською мовою, здатністю використовувати її для міжособистісного спілкування в реальних життєвих обставинах.Глазова Олександра Павлівна
3.040 Методика вивчення основ теорії літератури в школі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Художній твір розглядається як мистецтво слова в єдності його форми та змісту. Це можливо досягти лише за умови використання на уроках такого структурного елементу як основи теорії літератури. Теоретико-літературні питання є однією із найскладніших проблем шкільного курсу літератури. Художній аналіз неможливий без оволодіння хоча б ключовими літературознавчими поняттями і навичками.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.043 Навчання літератури з урахуванням теорії множинності інтелекту
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Успішна реалізація основної мети Нової української школи, яка полягає у підготовці до життя активної компетентної особистості, можлива лише за умови врахування її особистісних здібностей, якостей, нахилів та потреб.Знання теорії множинності інтелекту Г. Гарднера допоможуть в цьому процесі. Педагоги  продіагностують власні рівні сформованості окремих типів інтелекту.Сафарян
Світлана
Іванівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
2.015 Музейна педагогіка на уроках історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Предметом її вивчення є закономірності, принципи і методи роботи музею з аудиторією. Її головний об’єкт – культурно-освітні музейної комунікації, тобто особливий підхід до різноманітних діалогових процесів, що мають місце в музеї, з метою формування вільної, творчої, ініціативної особистості.Дудар Ольга Володимирівна
2.016 Музейна педагогіка: вивчення шкільного курсу історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Популяризацію використання елементів музейної педагогіки у викладанні історії України та всесвітньої історії. Окрім короткої теоретичної інформації, модуль містить конкретні поради щодо можливостей проведення уроків з історії в музеях Києва.Дудар Ольга Володимирівна
2.019 Розвиток критичного мислення на уроках правознавства засобами інтерактивної технології навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Формування інтерактивних технологій навчання. Класифікація інтерактивних технологій та їх сутність. Елементи інтерактивної технології: активні форми і методи навчання.Клименко Нінель Павлівна
2.023 Методичне забезпечення організації та проведення сучасного уроку історії. (СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ УРОК )
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сучасні методики викладання історії в школі. Досвід використання інноваційних підходів навчання та виховання школярів засобами історії. Застосування на уроках різноманітних форм роботи з вивчення навчального матеріалу. Підготовка дидактичних матеріалів до уроку, методика роботи з документальними джерелами. Принципи побудови та проведення нестандартних уроків.Левітас Фелікс Львович
2.024 Як підготувати майстер-клас з історії: педагогічна інновація
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Методичні напрацювання, які виявили свою ефективність під час авторських відкритих уроків та презентацій педагогічного досвіду. Важливі структурні етапи в підготовці майстер-класу з історії. Ефективні методичні прийоми навчання і виховання учнів на уроках історії. Важливість морально-психологічних чинників для виховання у школярів гуманістичних та демократичних цінностей.Левітас Фелікс Львович
2.025 Використання технології сторітелінгу у процесі навчання історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вчителі удосконалять навички створення історії та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача, що безсумнівно вплине на підвищення ефективності організації дистанційного та змішаного навчання.Левітас Фелікс
Львович, Трухан Олександр Феодосійович
2.027 Інноваційні концептуальні підходи до викладання історії України у 7–9 класах
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Мета модуля: ознайомити вчителів історії із змістом сучасних концепцій і технологіями організаці вивчення історії України IX – XIX століття. Опрацювавши модуль вчителі зможуть набути навичок щодо організації та проведення традиційних і нестандартних уроків, підготовки дидактичних матеріалів до уроку історії, навчального контенту для організації дистанційного навчання та перевернутого класу, організації роботи учнів з написання рефератів, конкурсних робіт, підготовки матеріалів до позакласних виховних заходів.Левітас Фелікс Львович
2.028 Інноваційні концептуальні підходи до викладання історії України у 10–11 класах
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Мета модуля: ознайомити вчителів історії із змістом сучасних концепцій і технологіями організації вивчення історії України ХХ-ХХІ століття. Опрацювавши модуль вчителі зможуть набути навичок щодо організації та проведення традиційних і нестандартних уроків, підготовки дидактичних матеріалів до уроку історії, навчального контенту для організації дистанційного навчання та перевернутого класу, організації роботи учнів з написання рефератів, конкурсних робіт, підготовки матеріалів до позакласних виховних заходів.Левітас Фелікс Львович
2.055 Як підготувати та провести дистанційний урок історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сутність, ресурси, технології, методичні умови і особливості організації дистанційного навчання історії в школі. Оволодіння навичками комплексного використання сучасних ефективних методик і технологій навчання необхідних для впровадження дистанційного навчання історії в школі.Дудар Ольга Володимирівна, Комаров Юрій Станіславович, Левітас Фелікс Львович, Трухан Олександр Феодосійович
2.067 Методика роботи з текстовими та візуальними джерелами на уроках історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Способи організації відбору текстових та візуальних джерел, прийомами роботи з історичними документами, співвідношення особистісно-діяльнісного підходу та технологічності в роботі та джерелами. Інтерактивні технології в контексті організації роботи з текстовими та візуальними джерелами. Технології дистанційного навчання і "перевернутого класу" робіт на уроках історії.Трухан Олександр Феодосійович
2.068 Використання методу проєктів у навчанні історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Структура, технології впровадження  проектного навчання в освітній процес, як одного із елементів дистанційного навчання та перевернутого класу. Трухан Олександр Феодосійович
2.069 Формування в учнів 5 класів ключових та предметних компетентностей на уроках історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Відпрацювання навичок впровадження до освітнього процесу сучасних методик організації роботи з формування в учнів 5 класів предметних компетентностей, підготовки учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії, прищеплення інтересу до історії.Трухан Олександр Феодосійович
2.070 Методичне та дидактичне забезпечення навчання історії у 6 класі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Організація і проведення  уроків із застосування ефективних методичних прийомів роботи. Робота з документальними джерелами; практичні заняття. Підготовка учнів до дистанційного навчання та навчання в системі перевернутого класу, організації вивчення у 6 класі курсу «Всесвітня історія. Історія України» на принципах цивілізаційного підходу.Трухан Олександр Феодосійович
2.071 Вивчення історичних персоналій на уроках історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Теоретичні підходи та технології організації вивчення історичних персоналій шляхом поєднання традиційних та інноваційних технологій.Трухан Олександр Феодосійович
2.072 Використання елементів педагогічної технології "перевернутого класу" у процесі навчання історії в школі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дослідження педагогічних можливостей технології «перевернутого класу» в контексті сучасного інтенсивного розвитку засобів навчання нового покоління, проаналізувати переваги цієї технології у порівнянні з традиційним навчанням. Відпрацювати навички комплексного використання сучасних ефективних методик та технологій навчання при моделюванні уроків з використанням технології «перевернутого класу».Трухан Олександр Феодосійович
2.073 Інтерактивні технології у навчанні історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Психолого-педагогічні засади запровадження інноваційних технологій навчання та відпрацювання навичок організації навчання в основній і старшій школі з використанням елементів сучасних технологій навчання.Трухан Олександр Феодосійович
2.074 Використання технологій «розвитку критичного мислення» у процесі навчання історії
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Сутність та переваги технології «розвитку критичного мислення». Прийоми, методи та стратегії уроку за технологією «розвитку критичного мислення».Трухан Олександр Феодосійович
2.075 Використання художніх творів на уроках історії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Художні твори на уроках історії. Методичні засади та практика використання художніх творів на уроках історії.Трухан Олександр Феодосійович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.003 Методика використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Нормативно-правові документи щодо вимог до створення та впровадження електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) в освітній процес. Основні вимоги та можливості ЕЗНП, методика використання ЕЗНП з математики на основі прикладів (розробок уроків, методичних рекомендацій). Воротникова Ірина Павлівна
5.004 Використання динамічних моделей на уроках математики
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Створення і використання динамічних моделей на уроках математики. Сутність динамічних моделей. Аналіз прикладів використання динамічних математичних моделей. Створення динамічних математичних моделей в середовищах Desmos та Geogebra.Воротникова Ірина Павлівна
5.032 Візуалізація навчального контенту при викладанні математики
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Методика розв’язування математичних задач з використанням візуальних моделей. Пропонуються приклади використання програмних засобів для реалізації принципу наочності, підвищення рівня ефективності навчання, сприяння розвитку і підтримці інтересу до математики, а також розвитку різних форм розумової діяльності.Герасимович Олена Миколаївна
5.033 Методи розв’язування окремих видів раціональних рівнянь високих степенів та систем рівнянь
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Окремі види рівнянь і систем рівнянь, до яких можна застосовувати нестандартні (штучні) методи розв'язування, показано практичне застосування цих методів на прикладі вправ зі шкільних підручників і посібників. Герасимович Олена Миколаївна
5.034 Прогресії та їх застосування
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Розглядається одна з найважливіших змістових ліній курсу алгебри 9 класу «Числові послідовності», зокрема, такі його теми: «Арифметична прогресія»,«Геометрична прогресія» та «Нескінченна спадна геометрична прогресія» і включає в себе методичні поради щодо особливостей теоретичної підготовки учнів із означених тем.Герасимович Олена Миколаївна
5.035 Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики шляхом розв’язування текстових задач
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Методика розв'язування задач на суміші і сплави та прикладних задач, математичні моделі яких є невизначеними рівняннями або системами рівнянь.Герасимович Олена Миколаївна
5.036 Створення інтерактивних моделей у програмі динамічної математики GeoGebra при розв’язуванні стереометричних задач
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Методика розв’язування стереометричних задач з використанням візуальних моделей. Приклади використання додатку «3D Графіка» програми GeoGebra для побудови геометричних фігур та розв’язування задач стереометрії.Герасимович Олена Миколаївна
5.037 Створення динамічних рисунків при вивченні властивостей функцій за допомогою програми GeoGebra
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з програмою динамічної математики GeoGebra, методикою використання її у шкільному курсі математики. Покрокові інструкції допоможуть навчитися створювати динамічні рисунки для вивчення властивостей функцій та при розв'язуванні рівнянь, нерівностей та їх систем. Герасимович Олена Миколаївна
5.074 Розв'язування прикладних задач у шкільному курсі математики
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Запропонований матеріал має перш за все практичну спрямованість. Використання прикладних задач дозволяють вдало створювати проблемні ситуації на уроці. Такі задачі забезпечують посилення мотивації навчання математики, спонукають учнів до здобуття нових знань, оволодіння новими вміннями, збагачують їх знаннями з інших дисциплін.Воротникова Ірина Павлівна
5.075 Ірраціональні рівняння у шкільному курсі математики
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Розглядуються способи розв’язування ірраціональних рівнянь. На початку кожного пункту наводяться короткі теоретичні відомості, потім на прикладах ілюструються різні способи розв’язування типових задач. Є приклади для самостійного опрацювання.Воротникова Ірина Павлівна
5.076 Елементи комбінаторики, статистики, теорії ймовірностей
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Теоретичні засади та методика вивчення теми, вирішення питання дидактичної системи вправ, добір і методика розв’язування прикладних задач, а також їх практичного використання у власній педагогічній діяльності, особливо в класах з профільним навчанням.Воротникова Ірина Павлівна
5.087 Ефективність розв’язання та його оформлення для показникових і логарифмічних нерівностей
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Представлено методи перетворення транцендентних (показникових і логарифмічних) нерівностей в алгебричні відносно основи й аргументів функції. У тому числі, і при наявності модуля. Ці методи зменшують щонайменше удвічі кількість виконуваних дій і запис розв'язання. Це є гарною ілюстрацією того, що навчання математиці може й має йти під гаслом: “Знання математики — це уміння уникати громіздких обчислень і формул”.Рудик Олександр Борисович
5.088 Вивчення аксіом геометрії та їх безпосередніх наслідків
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Допомогти при викладанні математики створювати сучасне уявлення про цей предмет і виробляти уважне ставлення до обґрунтованості викладання дисципліни поданням у завершеному вигляді матеріалу для систематизації та узагальнення знань.Рудик Олександр Борисович
5.089 Набуття процедурної компетенції при розв’язуванні логічних задач
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль передбачає вивчення теоретичних і практичних аспек¬тів методики використання логічних задач з урахуванням таких зроблених зауважень. Наразі існує багато посібників, присвячених розв'язуванню логічних задач. Однак дуже часто вони мають недоліки, які заважають їх використовувати для перших кроків у цій царині: не згадано домовленості, які використовують у тлумаченні умови задачі, не описано єдиний спосіб розв'язування таких задач.Рудик Олександр Борисович
5.090 Набуття процедурної компетентності в опануванні алгоритмами у процесі розв’я­зання задач на побудову
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Огляд теоретичних і практичних аспектів навчання розв'язуванню задач на побудову: навіщо потрібно розв'язувати такі задачі і чого не можна уникнути?Рудик Олександр Борисович
5.091 Логічно-послідовний і сучасний виклад шкільного курсу математики
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з причинами необхідності переходу до сучасного й логічно-послідовного вивчення математики, обгрунтування можливості цього переходу вже зараз.Рудик Олександр Борисович
5.092 Мова розмітки тексту з математичними формулами LaTeX
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
LaTeX — найкраща авторська видавнича системи для подання текстів зі складними математичними формулами. Вона стане у нагоді при підготовці завдань до контрольної, підручника чи посібника, наукової роботи (на конкурс МАН). Представлено огляд найуживаніших службових слів, відображення нестандартних символів, подання рисунків, таблиць, змісту, покажчика. Змістовний приклад pdf-презентації з наголосом на структуру подання навчального матеріалу.Рудик Олександр Борисович
5.093 Розвиток комбінаторного мислення
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з необхідними кроками у розвитку комбінаторного мислення. Рудик Олександр Борисович
5.094 Підготовка до впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти (математика)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль створений для допомоги вчителям математики у запровадженні НУШ для 5-6 класів. У модулі представлені основні змістові відмінності модельних програм з інформатики, розглянуто підходи авторів до формування очікуваних результатів навчання, запропонованого змісту та видів навчальної діяльності.Воротникова Ірина Павлівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.002 Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавального інтересу на уроках біології
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дидактичні можливості, методи проблемного навчання, форми проблемного навчання на уроках біології, проблематизацію змісту навчального матеріалу та умов його ефективного використання, рівні проблемного навчання, переваги та недоліки.Воробей Світлана Йосипівна
5.133 Розвиток критичного мислення на уроках хімії та біології
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Аналіз шкільної практики з проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, рекомендації з методики організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на розвиток пізнавальної активності, самостійності та критичного мислення на уроках.Філоненко Ірина Олександрівна
5.134 Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення вчителів з аналізом психолого-педагогічної літератури та шкільної практики з проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; структурою пізнавальної дільності учнів, її значенням у формуванні ключових компетентностей. Методичні підходи до розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів.Філоненко Ірина Олександрівна
5.135 Методика викладання хімії в старшій школі на різних рівнях змісту освіти
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Нормативна база та методичне забезпечення профільного навчання. Підходи до диференціації старшої школи в країнах зарубіжжя. Специфіка викладання хімії в класах різних напрямів профілізації, психологічні особливості учнів, що обирають різні профілі, основні методичні прийоми навчання учнів старших класів. Філоненко Ірина Олександрівна
5.136 Візуалізація навчального матеріалу на уроках біології та хімії
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Методика  візуалізації навчального матеріалу  для розвитку пізнавальних інтересів учнів. Формування вмінь самостійно аналізувати інформацію та  користуватися нею в процесі опанування знань.Філоненко Ірина Олександрівна
5.137 Особливості дистанційного та змішаного навчання хімії
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Особливості дистанційного навчання хімії. Ознайомити учителів хімії з досягненнями колег, кращим досвідом. Надати методичні рекомендації з організації дистанційного та змішаного навчання.Філоненко Ірина Олександрівна
5.140 Методика навчання природознавства у 5 класі
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Ознайомлення з нормативною базою та методичним забезпеченням, основним змістом предмета, питаннями для актуалізації та повторення навчального матеріалу, зразками уроків та міні-проектів. Складання завдань різних видів відповідно до вікових можливостей.Філоненко Ірина Олександрівна
5.142 Дистанційне і змішане навчання на уроках біології та хімії
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Методичні та дидактичні питання вибору зручної моделі навчального процесу, що відповідає карантинним обмеженням і заходам безпеки. Надається стисла характеристика дистанційного і змішаного навчання: демонструються сильні та слабкі сторони кожної моделі.   Матеріал орієнтований на вчителів біології і хімії.Філоненко Ірина
Олександрівна, Якунін Ярослав Юрійович
5.160 Безпечне використання засобів побутової хімії
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
У модулі розглядаеться речовинний склад загальнопоширених засробів побутової хімії і обговорюється вплив цих речовин на здоров'я людини. Надаються рекомендації щодо заміни побутових засобів побутової хімії більш безпечнимим речовинами. Якунін Ярослав Юрійович
5.162 Органічні сполуки. Розділ 3. Здоров'я людини й хімічна безпека
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Обговорюються питання споживності продуктів і  використання харчових добавок; склад і дія поширених медичних препаратів; дія на організм засобів побутової хімії, фарб і розчинників та багато іншого. Як розширити межі програми, для тих, кому це цікаво, і чим урізноманітнити навчальний матеріал, читайте в цьому модулі.Якунін Ярослав Юрійович
5.163 Органічні сполуки. Розділ 2. Використання природних і синтетичних органічних речовин
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Обговорюються питання про природні енергетичні ресурси і їх переробку; види палива та їх класифікація; охорону довкілля під час переробки вуглеводневої сировини;  види пластмас і канчуків; класифікація та виготовлення волокон. Як розширити межі програми, для тих, кому це цікаво, і чим урізноманітнити навчальний матеріал, читайте в цьому модулі.Якунін Ярослав Юрійович
5.164 Органічні сполуки. Розділ 1. Багатоманітність органічних речовин
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Сучасний зміст шкільного предмету хімія містить окремі фрагменти теорії, які часто важко пояснити на основі програмного матеріалу. Як розширити межі програми, для тих, кому це цікаво, і чим урізноманітнити навчальний матеріал, читайте в цьому модулі. Якунін Ярослав Юрійович
5.165 Загальна хімія 1: Методика викладання тем з розділу "Основні поняття і закони хімії" у шкільному курсі хімії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі розбираються методичні й дидактичні особливості викладання обраних тем курсу загальної хімії на уроках у закладах середньої освіти. Акцент зроблено на відборі матеріалу і його подачі для збереження загальної логіки розуміння хімічних законів і процесів. Даний модуль є першою частиною циклу "Загальна хімія".Якунін Ярослав Юрійович
5.166 Загальна хімія 2: Методика викладання тем з розділу "Будова атома, Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів" у шкільному курсі хімії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі розбираються методичні й дидактичні особливості викладання обраних тем курсу загальної хімії на уроках у закладах середньої освіти. Акцент зроблено на відборі матеріалу і його подачі для збереження загальної логіки розуміння хімічних законів і процесів. Даний модуль є другою частиною циклу "Загальна хімія".Якунін Ярослав Юрійович
5.167 Загальна хімія 3: Методика викладання тем з розділу "Хімічний зв'язок і будова молекул" у шкільному курсі хімії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі розбираються методичні й дидактичні особливості викладання обраних тем курсу загальної хімії на уроках у закладах середньої освіти. Акцент зроблено на відборі матеріалу і його подачі для збереження загальної логіки розуміння хімічних законів і процесів. Даний модуль є третьою частиною циклу "Загальна хімія".Якунін Ярослав Юрійович
5.168 Загальна хімія 4: Методика викладання тем з розділу "Хімічні реакції" у шкільному курсі хімії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі розбираються методичні й дидактичні особливості викладання обраних тем курсу загальної хімії на уроках у закладах середньої освіти. Акцент зроблено на відборі матеріалу і його подачі для збереження загальної логіки розуміння хімічних законів і процесів. Даний модуль є четвертою частиною циклу "Загальна хімія".Якунін Ярослав Юрійович
5.169 Загальна хімія 5: Методика викладання тем з розділу "Розчини" у шкільному курсі хімії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі розбираються методичні й дидактичні особливості викладання обраних тем курсу загальної хімії на уроках у закладах середньої освіти. Акцент зроблено на відборі матеріалу і його подачі для збереження загальної логіки розуміння хімічних законів і процесів. Даний модуль є п'ятою частиною циклу "Загальна хімія".Якунін Ярослав Юрійович
5.172 Дистанційне і змішане навчання на уроках біології та хімії
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Методичні та дидактичні питання вибору зручної моделі навчального процесу, що відповідає карантинним обмеженням і заходам безпеки. Надається стисла характеристика дистанційного і змішаного навчання: демонструються сильні та слабкі сторони кожної моделі.   Матеріал орієнтований на вчителів біології та хімії.Якунін Ярослав Юрійович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.002 Проблемне навчання як засіб розвитку пізнавального інтересу на уроках біології
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дидактичні можливості, методи проблемного навчання, форми проблемного навчання на уроках біології, проблематизацію змісту навчального матеріалу та умов його ефективного використання, рівні проблемного навчання, переваги та недоліки.Воробей Світлана Йосипівна
5.077 Екологічні аспекти здоров’язбереження
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Цілі сталого розвитку. Реалізація цих цілей: забезпечення здорового способу життя, освіта впродовж життя, адаптація до змін клімату, збереження екосистем океану та суходолу тощо – є необхідної умовою успішного сьогодення і майбутнього. Екологічні ризики збереження здоров’я, притаманних Україні через комплекс її природних умов та внаслідок специфіки антропогенної діяльності, господарювання та споживання.Пруцакова Ольга Леонідівна
5.143 Методика навчання інтегрованих курсів природничої галузі у 5-6 класах
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Модуль знайомить учителів з видами навчальної діяльності, що доцільно використовувати у НУШ на уроках курсів природничої галузі. Подано огляд навчально-методичного забезпечення. Пропонується аналіз деяких завдань та матеріалів.Філоненко Ірина Олександрівна
5.170 Основи екологічного менеджменту і екологічного виховання
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Екологічна ситуація в Україні і світі, виникнення і поширення ідей екологічного менеджменту, нормативно-правова база та міжнародні екологічні стандарти. Основні інструменти екологічного менеджменту та механізми екологічної відповідальності. Якунін Ярослав Юрійович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.059 Військова форма ЗСУ. Частина 2. Погони, емблеми та інші знаки відмінності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль для вчителів предмета "Захист України" розповідає про погони, емблеми, нарукавні та нагрудні та інші знаки розрізнення до військового одягу.Назаров Сергій Іванович
5.060 Військова форма ЗСУ. Частина 1. Правила носіння військової форми одягу, нагород та відзнак
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль для вчителів предмета "Захист України" розповідає про військову форму та розташування на ній нагород та іншої символіки.Назаров Сергій Іванович
5.061 Сучасні підходи до викладання предмета "Захист України"
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Загальна характеристика інноваційних форм і методів навчання, а також їх використання при навчанню предмету «Захист України». Матеріали і посилання на першоджерела з навчальною інформацією діючими нормативно правовими актами задля спрощення учителеві підготовки до уроку.Назаров Сергій Іванович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
3.007 Застосування ІКТ на уроках німецької мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Довідаєтеся про можливості застосування цифрових інструментів на уроках німецької мови, матимете змогу поділитися особистим досвідом щодо застосування ІКТ на уроках іноземної мови.Івашньова Світлана Володимирівна
3.008 Текст німецькою годинами: 7 лайфхаків (TEXT IN DER DEUTSCHSTUNDE: 7 LIFEHACKS)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Представлено три різні моделі організації роботи з текстами на уроках німецької мови.Івашньова Світлана Володимирівна
3.009 Аналіз уроку німецької мови: надання зворотного зв’язку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Учасники отримують досвід аналізу уроку за різними схемами, в тому числі - через надання зворотного зв’язку, проаналізують відмінності та матимуть змогу визначати який спосіб є більш ефективним для подальшого професійного розвитку.Івашньова Світлана Володимирівна
3.010 Медіа на уроці німецької мови (Media in der Deutschstunde)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Як ефективно використати активність учнів в Інтернеті на уроках німецької мови? Яким медіа надають перевагу вчителі і учні? Застосування Wiki для навчання. Івашньова Світлана Володимирівна
3.011 Комікси на уроці іноземної мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Походження коміксів їх історія становлення. Іноземні та українські комікси їх еволюція. Комікси для дітей. Застосування коміксів на уроці.Івашньова Світлана Володимирівна
3.049 Développement de la compétence socioculturelle d'un professeur de français (Розвиток соціокультурної компетентності вчителя французької мови)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль спрямований  допомогти вчителю французької мови з урахуванням компетентнісного та культурологічного підходів розвивати соціокультурну компетентність,  використовуючи на уроках французької мови  фонові матеріали про особливості художньої культури  Франції різних історичних періодів.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.050 Verbesserung der soziokulturellen Kompetenz des Deutschlehrers
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль спрямований на висвітлення теоретичних і методичних основ культурологічного підходу у навчанні німецької мови, на підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки учителів щодо проблем формування соціокультурної компетенції учнів на уроках з урахуванням фонових знань про художню культуру Німеччини різних історичних періодів.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.051 Розвиток соціокультурної компетентності вчителя англійської мови (на матеріалі англійської художньої культури )
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Соціокультурна компетентність як складова професійної компетентності вчителя іноземних мов. Поняття про художню культуру та жанрові системи мистецтва. Історичні передумови розвитку англійської художньої культури.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.052 Тime management of Teachers - Керування часом. Тайм-менеджмент вчителя англійської мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Тайм-менеджмент - це техніка перерозподілу робочого часу, яка викликає зростання продуктивності його використання. Оптимізація робочого часу, як власне і тайм менеджмент, складається з двох етапів: планування завдань і розстановки пріоритетів. Шкіренко Олена Віталіївна
3.053 How English Teachers Can Succeed In the Classroom \ Педмайстерність вчителя англійської мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Зацікавлення культурою, історією, лінгвістичними та лінгводидактичними особливостями англійської мови. У модулі подано методичний інструментарій щодо специфіки викладання англійської мови.Шкіренко Олена Віталіївна
3.054 Role plays at the English Lesson_Рольові ігри в навчанні англійської мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Рольова гра – методичний прийом, який належить до групи активних способів навчання практичного володіння іноземної мови. Рольова гра - умовне відображення її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. Шкіренко Олена Віталіївна
3.055 English Through Songs _Вивчаємо англійську за допомогою пісень
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Музичний англомовний контент може не лише поліпшити сприйняття мови на слух (“listening”), а й допомогти вивчати англійську граматику, розширювати словниковий запас.
Пісні є засобом засвоєння лексичного матеріалу і розширення потенційного словника учнів.
Шкіренко Олена Віталіївна
3.056 Drama in English language teaching - Драматизація як метод навчання на уроці англійської мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Використання драматизації в освітньому процесі ефективно відображатиметься в опануванні учнями знаннями іноземної мови. Драматизація сприяє швидшому запам’ятовуванні граматичних конструкцій, поповненню лексичного запасу іншомовних слів, а також впливає на розвиток моральних якостей особистості, додає сміливості, рішучості. Драматизація у процесі навчання іноземної мови це - креативне використання усної мови на основі художнього літературного доробку.Шкіренко Олена Віталіївна
3.057 Communication Skills of English Teachers_Розвиток комунікативної компетентності особистості вчителя англійської мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ефективна комунікація сприяє розширенню можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування. Розвиток навичок ефективного спілкування є складником професійної компетентності. Шкіренко Олена Віталіївна
3.058 IT-Terms and Terminology at the English Lesson - Базова комп`ютерна лексика англійською мовою для учнів
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль має доступний виклад методичного прийому, який належить до ключових та професійних компетентностей. Інтерактивні способи навчання базової комп`ютерної лексики є засобом засвоєння лексичного матеріалу і розширення потенційного словника учнів. Шкіренко Олена Віталіївна
3.059 Teaching Speaking Skills / Розвиток усного мовлення на уроках англійської мови.
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Навчальна мовленнєва ситуація забезпечує потреби учнів щодо спілкування. Це сукупність життєвих умов, які спонукають до грамотного висловлення думок. Шкіренко Олена Віталіївна
3.060 Distance Teaching and Learning English \ Навчання англійської мови дистанційно
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У модулі подано найкращі практики дистанційного навчання, які включають забезпечення постійного зворотного зв’язку; подано вказівки щодо завдань з ефективним використанням онлайн-ресурсів.Шкіренко Олена Віталіївна
3.061 Roundtable Discussion / Дискусії за круглим столом
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль спрямований на ефективну комунікацію, на розвиток уміння конструктивно висловлювати свої думки, ідеї , почуття. Шкіренко Олена Віталіївна
3.062 Everyday Conversations at the English Lesson / Щоденні розмови на актуальні теми на уроках англійської мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль орієнтує на засвоєння набутих знань у процесі уроку, об’єднуючи різноманітні когнітивні навички. Модуль має практико-орієнтований характер, активує всі лінгвістичні елементи граматики, пунктуації та лексики одночасно.Шкіренко Олена Віталіївна
3.063 Формування комунікативної компетентності учнів у процесі читання на початковому, середньому, старшому етапах навчання (Іспанська мова)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації. Виділяються змістовий та процесуальний аспекти діяльності читця. Змістовий аспект читання залежить від процесуального і полягає в досягненні розуміння інформації, яка сприймається читцем, завдяки декодуванню графічних знаків та смислових зв'язків тексту.Жарікова Людмила Миколаївна
3.065 Методика навчання лексики на уроках англійської мови
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Особливості навчання підлітків, основні етапи навчання лексики. Практикум з вивчення прикладів ефективних вправ, призначених для навчання лексики на уроках англійської мови. Розвиток лінгвістичної, комунікативної та загальнонавчальної компетентностей учнів.Жарікова Людмила Миколаївна
3.066 Творче викладання граматики (Teaching Grammar Creatively)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Викладання граматики завжди було гострою проблемою для будь-якого вчителя. Як ми можемо змінити наші методи навчання, щоб підвищити мотивацію учнів? Чи є спосіб залучити учнів до кожного етапу уроку граматики, навіть до презентації нового матеріалу? На ці запитання ми спробуємо відповісти в цьому модулі.Жарікова Людмила Миколаївна
3.067 Поради для вчителів: фразові дієслова – наші найкращі поради та улюблені активності на уроці (Tips for Teachers: Phrasal verbs – our top tips and favourite classroom activities)

(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Особливості фразових дієслів, їх види та застосування у процесі іншомовного спілкування. Вправи на формування навичок вживання фразових дієслів, наведена таблиця дієслів, знання яких необхідне для складання ЗНО з англійської мови, з прикладами їх вживання у реченнях.Жарікова Людмила Миколаївна
3.070 Teaching teens Online: First Things First (Навчання підлітків онлайн: Перш за все)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль орієнтує на стратегії щодо залучення учнів до навчання із застосування ІКТ. Зіставлення планів онлайн і офлайн уроків та їх відмінність. Аналіз та адаптація діяльності учнів у освітньому процесі до дистанційного навчання. Цифровий відгук про письмо учнів.Жарікова Людмила Миколаївна
3.071 Успішне письмо для іспитів (Successful Writing for Exams)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль спрямований на виконання письмових завдань. Під час іспитів наші учні часто стикаються з труднощами під час написання неформальних або електронних листів. Показано, як впоратися з цим завданням, надано поради щодо іспитів, наводяться прийоми письма. Додається презентація та відеоурок з теми.Жарікова Людмила Миколаївна
3.072 Навчання навичок аудіювання: готовий слухати, готовий вчитися (Teaching Listening Skills: Ready to Listen, Ready to Learn)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Формування навичок аудіювання в учнів, що вивчають англійську як другу мову. Аудіювання, його роль у формуванні комунікативної компетентності учня, шляхи розвитку навичок аудіювання та проблеми, що при цьому виникають, і способи їх усунення. Найбільш ефективний спосіб планування уроку з розвитку навичок аудіювання, запропоновані навчальні вправи для різних етапів уроку (до, під час та після аудіювання) та вправи, що базуються на реальному досвіді учнів. Жарікова Людмила Миколаївна
3.073 Чому і як навчати письма? (WHY AND HOW TO TEACH WRITING?)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Представлено психолого-педагогічні особливості писемного мовлення як однієї із складових навчання іноземної мови, з теоретико-методичними засадами організації навчання писемного мовлення на різних етапах.Жарікова Людмила Миколаївна
3.074 Впровадження міжнародної дошкільної програми IPC
(Implementing International Preschool Curriculum IPC)

(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль орієнтує на ознайомлення зі світовим передовим досвідом: сприятиме виробленню власної стратегії розвитку. Співакова Людмила Олександрівна
3.075 Міжнародна навчальна програма. Що лежить в основі практичного підходу (International curriculum. What lies at the heart of the practical approach.)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль орієнтує на впровадження міжнародних навчальних програм: виокремлює необхідність аналітичного етапу впровадження та поєднання міжнародних та національних стандартів освіти.Співакова Людмила Олександрівна
3.076 Двомовна модель навчання (Bilingual model of education)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Двомовний клас вважається ефективним способом вивчення другої іноземної мови. Модуль орієнтує на впровадження міжнародних стандартів у вивченні іноземних мов, виокремлює умови для розвитку ключових навичок.Співакова Людмила Олександрівна
3.077 Викладання мов у початковій школі. Поєднуємо теорію з практикою (Teaching languages for primary students. Let’s put theory into practice)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вчителі матимуть змогу дослідити сучасні наукові обгрунтування щодо вивчення іноземних мов. Модуль має практико-орієнтований характер, сприяє мотивації навчання, досягненню очікуваних лінгвістичних результатів.Співакова Людмила Олександрівна
3.078 Формування навичок читання в учнів початкових класів (Developing reading skills for primary students)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Зосереджено увагу на розвитку природних навичок читання, які необхідні дітям для якісного навчання іноземної мови та належного оцінювання академічних результатів. Співакова Людмила Олександрівна
3.079 Формування навичок аудіювання в учнів початкових класів. Developing listening skills for primary students.
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Зосереджено увагу на розвитку природних навичок аудіювання з метою якісного навчання іноземної мови та належного оцінювання академічних результатів. Співакова Людмила Олександрівна
3.080 Формування навичок письма в учнів початкових класів. Developing writing skills for primary students
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дізнаєтеся, як допомогти дітям покращити свої навички письма. Модуль сприяє розвитку мотивації учнів, реалізації комунікативного підходу у процесі навчання писемного мовлення. Співакова Людмила Олександрівна
3.081 Як ми вчимося. Когнітивний конфлікт. How we learn. Cognitive conflict

(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль орієнтує на сучасні дослідження щодо процесу навчання в ЗНЗ та вивчення іноземної мови.Представлено практичні поради щодо підвищення мотивації навчання, когнітивної взаємодії та управління автономією навчання на етапі початківця.Співакова Людмила Олександрівна
3.082 Teaching phonics. Як і навіщо вивчати фонеми
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Найменші одиниці звуків відомі як фонеми. Отже, акустичні інструкції дуже необхідні дитині для навчання читанню, оскільки, це один із ключових факторів формування навички читання. Таким чином, фонетика/акустика — це метод навчання читанню за допомогою зв'язування звуків (фонеми) та символів, які їх представляють. Така стратегії навчання читанню є ефективною в класах дошкільного та раннього шкільного віку.Співакова Людмила Олександрівна
3.085 Шлях до надбання та збереження словникового запасу: 7 ЕТАПІВ
(THE PATH TO VOCABULARY ACQUISITION AND RETENTION: 7 STAGES)

(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вивчення слова передбачає поглинання великої кількості різноманітної інформації: значення, вимова, граматика, синоніми, словосполучення тощо, які важко зберегти протягом тривалого часу. Слова організовані в дуже складні системи в головах учнів. На поверхні вони мають загальні поняття та ідеї, спільні для всіх мов. Кожна тема може мати свою систему реальних об’єктів, абстрактних понять, дієслів і прикметників, які необхідні для розмови на цю тему. Сорочинська Світлана Віталіївна
3.086 Ефективні способи вдосконалення навичок читання учнів: Посібник для вчителя (BETTER WAYS TO IMPROVE STUDENTS’ READING SKILLS: A Teacher’s Guide)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Читання є одним з найважливіших видів комунікативно-пізнавальної діяльності учнів. Воно виконує різні функції: служить для практичного оволодіння іноземною мовою, є засобом інформаційної та освітньої діяльності та засобом самоосвіти й пізнання культури. Читання сприяє розвитку інших видів комунікативної діяльності, дає найбільші можливості для виховання і всебічного розвитку школярів засобами іноземної мови.Сорочинська Світлана Віталіївна
3.087 Планування ефективного комунікативного уроку німецької мови в сучасній українській школі Planung eines effektiven kommunikativen Deutschunterrichts in moderner ukrainischen Schule
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
На прикладі уроку з нового ресурсу для вивчення німецької мови – Perfekt für die Ukraine – учасники проаналізують особливості планування уроку німецької мови за комунікативною методикою; вибудують алгоритм підбору різноманітних форм класної роботи, спираючись на ключові критерії; поповнять свій методичний арсенал новими стратегіями та прийомами, а також готовими ідеями.Сорочинська Світлана Віталіївна
3.017 Dealing with New Vocabulary in e-Learning and Face-to-Face Learning Environments (Робота з новою лексикою в середовищі електронного навчання та навчання обличчям до обличчя)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Представлено різні шляхи реалізації нової лексики підліткам, а також способи практикувати її під час викладання англійської мови онлайн або віч-на-віч.Лисиця Олена, Оратовська Тетяна, Співакова Людмила
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
3.041 Дистанційні форми роботи у процесі навчання літератури
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Дізнаєтеся про теоретичні засади дистанційного навчання літератури, підвищите свій рівень методичної підготовки щодо організації та проведення дистанційного процесу вивчення літератури.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.042 Використання фонових знань на уроках літератури як засобу формування читацької компетентності
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Використання засобів поглибленого прочитання художнього твору. Пропонуються конкретні методичні поради щодо використання фонових знань у процесі вивчення окремих творів української та світової класики.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.043 Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя літератури
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Упровадження у систему навчання світової та української літератури компетентісного підходу, який спрямований на досягнення головної мети сучасної освіти – створення умов для якісного навчання.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.044 Компаративний та інтертекстуальний аналіз художніх творів на уроках літератури
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Літературознавчі методи тлумачення словесного естетичного цілого, елементи яких нині активно використовуються у процесі шкільного вивчення літератури. Наукова основа компаративного та інтертекстуального тлумачення художніх творів у шкільній практиці. Сафарян
Світлана
Іванівна
3.045 Організація мотивації навчальної діяльності учнів на уроках літератури
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Кожен учень - це особистість, що інтенсивно розвивається у процесі педагогічної взаємодії. Модуль орієнтує на реалізацію власних здібностей та нахилів учня, який має бути активним та мотивованим. Формування умінь організовувати  процес мотивації навчальної діяльності учнів.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.046 Сучасний урок літератури (методичний аспект)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Динамічні зміни, розбудови національної освіти, потребують нових підходів до організації сучасного уроку, зокрема, уроку зарубіжної літератури. Особливого значення набуває опанування вчителями теоретичною та практичною складовими методики навчання літератури, постійне удосконалення форм, методів і прийомів навчання, використання сучасних підходів до організації й проведення ефективного уроку літератури.Сафарян
Світлана
Іванівна
3.047 Латеральне мислення
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Мисленню можна навчити, вважає Едвард де Боно. Програми навчання мислення доктора де Боно використовуються в системі шкільної освіти багатьох країн. Пропонуємо познайомитися з латеральним мисленням та спробувати застосувати його інструменти під час роботи над оповіданням «Геній» сучасного китайського письменника Мо Яня.Кузьменчук Ірина Василівна
3.048 "Body biography project" на ґрунті зарубіжної літератури
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Проєкт зі створення бодібіографії активно використовується в закладах освіти англомовних країн, зокрема в американських школах. Пропонуємо побувати в експериментальній лабораторії учителя-методиста і дізнатися про бодібіографію як спосіб перетворити характеристику героя на цікавий груповий або індивідуальний проєкт. Ви познайомитеся із бодібіографіями героїв, створеними київськими учнями, а також отримаєте шаблони, щоб організувати роботу над бодібіографією.Кузьменчук Ірина Василівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.042 Профілактика СНІДу і формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей та підлітків
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Профілактична робота педагогів під час навчально-виховного процесу щодо попередження виникнення соціально небезпечних  хвороб. Ознайомлення освітян з досягненнями медицини щодо профілактики СНІДу.Заплатинський Василь Миронович
5.045 Підготовка до впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти (соціальна і здоров'язбережувальна )
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль створений для допомоги вчителям у запровадженні НУШ для 5-6 класів. У модулі представлені основні змістові відмінності модельних програм з , розглянуто підходи авторів до формування очікуваних результатів навчання, запропонованого змісту та видів навчальної діяльності.Заплатинський Василь Миронович
5.047 Порівняльний аналіз модельних програм з предмета “Здоров’я, безпека та добробут"
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Модуль присвячено порівняльній оцінці п’яти чинних модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти. Модуль містить інформацію про модельні програми, їх призначення та використання. Порівняльний аналіз включає аналіз обсягу, структури, змісту навчальних програм, додаткової інформації, використаної авторам програми літератури тощо. Модуль містить узагальнену інформацію, об’єднаний список літератури всіх програм тощо.Заплатинський Василь Миронович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.052 Технології (ТВП) у 8 класі: проектна діяльність в умовах дистанційного та змішаного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Теоретичні питання дистанційного і змішаного навчання, а також представлені дидактичні матеріали, що допоможуть вчителю трудового навчання (технологій) організувати проектну діяльність учнів 8 класів у дистанційному і змішаному режимах. Назаров Сергій Іванович
5.053 Технології (ТВП) у 7 класі: проектна діяльність в умовах дистанційного та змішаного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Теоретичні питання дистанційного і змішаного навчання, а також представлені дидактичні матеріали, що допоможуть вчителю трудового навчання (технологій) організувати проектну діяльність учнів 7 класів у дистанційному і змішаному режимах. Назаров Сергій Іванович
5.054 Конструктор модульних верстатів Unimat Classic 6 in 1. Частина 1. Ручні шліфмашина і електродриль. Шліфувальний і лобзиковий верстати
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Послідовність збирання ручної шліфувальної машини, ручного ерлектродриля і лобзикового верстата. Демонстрація можливостей зібраних приладів  і верстату в роботі з деревиною, металом, пластиком. Ступені безпеки верстатів для роботи дітей від середнього шкільного віку. Практична частина: деталі конструктора, що використовуються при збирані вказаних приладів.Назаров Сергій Іванович
5.055 Конструктор модульних верстатів Unimat Classic 6 in 1. Частина 3. Фрезерні верстати
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Послідовність збирання горизонтально-фрезерного і вертикально-фрезерного верстатів. Можливості верстатів у роботі з деревиною, пластиком. Відповідність ступеня безпеки верстатів для роботи дітей від середнього шкільного віку. Практична частина: знання деталей конструктора, при збирані верстатів. Назаров Сергій Іванович
5.056 Технології (ТВП) у 9 класі: проектна діяльність в умовах дистанційного та змішаного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Теоретичні питання дистанційного і змішаного навчання. Дидактичні матеріали вчителю трудового навчання (технологій) з організації проєктної діяльність учнів 9 класів у дистанційному і змішаному режимах. Назаров Сергій Іванович
5.062 Технології (ТВП) у 6 класі: проектна діяльність в умовах дистанційного та змішаного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Теоретичні питання дистанційного і змішаного навчання, а також представлені дидактичні матеріали, що допоможуть вчителю трудового навчання (технологій) організувати проектну діяльність учнів 6 класів у дистанційному і змішаному режимах. Назаров Сергій Іванович
5.063 Технології (ТВП) у 5 класі: проектна діяльність в умовах дистанційного та змішаного навчання
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Теоретичні питання дистанційного і змішаного навчання, а також представлені дидактичні матеріали, що допоможуть вчителю трудового навчання (технологій) організувати проектну діяльність учнів 5 класів у дистанційному і змішаному режимах. Назаров Сергій Іванович
5.064 Конструктор модульних верстатів Unimat Classic 6 in 1. Частина 2. Токарні верстати
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Послідовність збирання токарного верстату по металу, токарного верстату для обробки деревини та токарно-лобового верстату. Демонструються можливості зібраних верстатів у роботі з деревиною, металом. Безпека верстатів для роботи дітей від середнього шкільного віку. Практична частина: знання деталей конструктора, що використовуються при збирані верстатів. Назаров Сергій Іванович, Якунін Ярослав Юрійович
5.080 Технологічна освіта: оновлений зміст програм, календарно-тематичне планування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ключові питання змісту та науково-методичний аналіз чинних (оновлених) навчальних програм предметів «Трудове навчання. 5—9 кл.» та «Технології. 10—11 кл», ознайомитись з новими підходами до викладання предмета, структурою та змістом програм.Рак Людмила Миколаївна
5.081 Дистанційна та змішана форми викладання предметів «Трудове навчання» і «Технології»
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Викладання трудового навчання дистанційно вносить певні аспекти, які необхідно враховувати під час викладання предмета онлайн: це віддаленість між вчителем і учнем; необхідність добирати посильні вікові технології, якими учень володіє і може застосувати самостійно.Рак Людмила Миколаївна
5.186 Підготовка до впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти (технології)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль створений для допомоги вчителям у запровадженні НУШ для 5-6 класів. У модулі представлені основні змістові відмінності модельних програм з технологій, розглянуто підходи авторів до формування очікуваних результатів навчання, запропонованого змісту та видів навчальної діяльності.Рак Людмила Миколаївна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
3.014 Особливості Зумбо (Zumba) як сучасного напрямку фітнесу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Популяризація Zumba-фітнесу на українському освітньому просторі як форми фізичного виховання, комунікативного, гармонійного розвитку особистості. Свідоме ставлення до здорового способу життя в поєднанні з активними розвивально-оздоровчими заняттями.Черпак Юрій Васильович
1.098 Навчання фізичній культурі в закладах загальної середньої освіти: дистанційна та змішана форма
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Нормативно-правове забезпечення успішного навчання школярів у дистанційно-змішаному форматі. Нові форми онлайн комунікацій. Механізми стимулювання та самореалізації учнів, ефективні форми критеріїв оцінювання учнів у віддаленому режимі, прийоми, технології та інструменти дистанційного навчання. Черпак Юрій Васильович
1.099 Безпека життєдіяльності учнів на уроках фізичної культури (спортивних гуртків, секцій) в закладах загальної середньої освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Державні нормативні документи, навчальні програми, сучасні педагогічні інноваційні технології в галузі фізичної культури. Розширення кола знань та умінь вчителів фізичної культури в питаннях правил техніки безпеки. Надання першої долікарської допомоги учням під час проведення уроків, спортивно-лікувальних гуртків тощо.Черпак Юрій Васильович
1.100 Методика навчання елементів футболу для учнів ЗЗСО
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Історія розвитку футболу в Україні. Безпека життєдіяльності учнів на уроках футболу. Техніко-тактична підготовка при навчанні елементів футболу.Черпак Юрій Васильович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.025 Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Розвиток творчих здібностей дитини в контексті музичної освіти України, вплив музики на духовний світ учня. Корисні поради вчителям музики загальноосвітніх шкіл щодо організації розвивального творчого освітнього середовища, індивідуального підходу до кожної дитини.Футимська Наталія Анатоліївна
1.026 Прогресивні системи музичного виховання дітей та молоді
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Національні педагогічні школи, що зберігають і розвивають традиції музичної освіти, їх позитивні і негативні сторони музичного розвитку. Форми й методи навчання, які забезпечують передачу від одного покоління до іншого досягнень музичної культури та художньої майстерності.Футимська Наталія Анатоліївна
1.027 Метод проєктів у роботі вчителя музичного мистецтва
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Метод проєктів – засіб і спосіб вирішення питання реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів в освітньому процесі, що декларують державні освітні стандарти, зокрема, в межах навчальних предметів художньо-естетичного циклу.Футимська Наталія Анатоліївна
1.028 Формування хорової культури співу школярів на уроках музичного мистецтва
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Історія хорової культури в Україні. Роль хорового мистецтва в організації розвитку музичних здібностей школярів. Хоровий спів і базова основа вокалу: інтонування, дикція, співацьке голосоведіння та ін.Футимська Наталія Анатоліївна
1.046 Олійний живопис: техніка малярства мастихіном для всіх
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Пропонуємо написати своєрідний «диктант» олійними фарбами. Модуль зорієнтовано для тих, хто любить малювати та хоче практично попрацювати з такими фарбами, але не має достатньо сміливості чи досвіду: ми по-крокам розкажемо й покажемо, як це зробити.Лясота Стелла Євгеніївна
1.047 «Зентангл». «Дудлінг». Абстрактне малювання» для всіх
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Є можливість практично попрацювати всім: і хто з талантом до образотворчої діяльності, і хто невпевнений у тому, що має хист. Тут знайдете: інформацію про нові, модні техніки малювання; покрокову інструкцію щодо виконання практичної роботи; приклади робіт тих, хто вже опанував це практично.Лясота Стелла Євгеніївна
1.089 Формувальне оцінювання як інструмент розвитку учнів на уроках мистецтва
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Формувальне оцінювання – це сучасна технологія в освіті, яка дає особливу можливість – оцінити процес навчання учнів задля покращення його ефективності. Відкрийте нові горизонти співпраці учня та вчителя для досягнення найкращих результатів та взаєморозуміння.Футимська Наталія Анатоліївна
1.090 Змішане навчання в мистецькій освітній галузі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
У світі існує певна кількість моделей змішаного навчання: прості, складні, поширені та популярні. Є моделі змішаного навчання, які є руйнівними по відношенню до традиційного класу, тому що вони включають в себе не тільки переваги традиційного навчання, але й сучасні онлайн-моделі.Футимська Наталія Анатоліївна
1.091 Формування компетентностей учнів НУШ на уроках мистецтва
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Характеристика дітей цифрового покоління та їх особливості в навчанні. Компетентнісний підхід як інноваційна модель сучасної мистецької освіти. Вектори впровадження компетентнісного підходу на уроках мистецтва.Футимська Наталія Анатоліївна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.062 "Просимо до столу" - культура харчування дітей в закладі дошкільної освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Забезпечення збалансованого раціону якісного харчування дітей дошкільного віку. Як врахувати, які продукти замовляти та які страви готувати задля забезпечення розвитку молодого організму? Ведення облікової документації щодо забезпечення раціонального харчування дітей дошкільного віку в ЗДО. Дотримання вимог у побудові розпорядку дня та організації культури харчування. Формування культури здорового харчування.Полякова Олена Василівна
1.107 Як допомогти дитині подолати страх перед медичним кабінетом
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Психологічні прийоми, що допоможуть налагодити контакт із дитиною у медичному кабінеті. Вправи, ігри для подолання напруження, арт-терапевтична методика малювання страху, метод ігрової терапії з дітьми для подолання страху перед щепленням. Поради батькам щодо подолати тривожності дитини перед відвідуванням медичних кабінетів.Шопіна Марина Олександрівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.043 Імідж практичного психолога
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Професійний імідж як соціально-психологічний феномен. Закономірності створення та функціонування іміджу і особливості професійної самореалізації особистості.Лигомина Тетяна Анатоліївна
2.040 Психомоторний розвиток дітей раннього та дошкільного віку
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Підвищення рівня обізнаності практичних психологів дошкільних навчальних закладів щодо особливостей психомоторного розвитку дітей раннього та дошкільного віку та ресурсів його активізації.Олексенко Світлана Валер’янівна
2.041 Психологічна підтримка тривожного дошкільника
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Активізація та уточнення знань щодо критеріїв розрізнення явищ тривожного ряду, причин та особливостей прояву тривожності в дошкільному віці, наслідків для подальшого розвитку. Напрямками та засоби психологічної підтримки та розвитку дітей  з проявами тривожності, особливостями взаємодії з тривожними дітьми.Олексенко Світлана Валер’янівна
4.035 Соціальний педагог у закладі освіти
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Нормативно-правова база та завдання психологічної служби системи освіти. Основні функції професійної діяльності соціального педагога. Перелік супровідної документації, визначений професійним стандартом. Зміст робочого столу соціального педагога, що визначає сукупність технологій, методів і методик соціально-педагогічної діяльності.Хмелєва-Токарєва Ольга Василівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
4.015 Безперервна освіта та професійна компетентність шкільного бібліотекаря
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Історія розвитку бібліотек. Дефініція терміну «шкільна бібліотека».  Актуальні питання діяльності бібліотеки закладу загальної середньої освіти на сучасному етапі.Матвійчук Оксана Євгенівна
4.016 Бібліотечна педагогіка
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Бібліотеку розглядають як місце для навчання та розвитку читацької грамотності. Аналізуються терміни: бібліотечна педагогіка, культура читання, керівництво читанням. Різні форми роботи шкільного бібліотекаря у популяризації книжки, залученні учнів до читання. Матвійчук Оксана Євгенівна
4.017 Бібліотечна майстерність
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Практичний бібліотечний досвід: тут і поради як залучати учнів до читання, як використовувати інформаційно-комунікаційні технології у популяризації книги та літератури, як формувати в учнів інформаційну культуру та медіаграмотність. Практичні матеріали учасників міського (м.Київ) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»–2020.Матвійчук Оксана Євгенівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.124 STEM-проєкти на базі Arduino
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Практичний, проєктно-орієнтований модуль на тему: "STEM-проєкти на базі Arduino". Вчителі, які роблять перші кроки в опануванні основ програмування Arduino. Елементи електронного констуктора Arduino, середовище розробки Arduino IDE. Створення декілька найпростіших STEM-проєктів на Arduino. Використання Arduino Uno Набір Starter Kit на базі UNO R3.Воротникова Ірина Павлівна
5.125 Онлайн-інструмент European Scientix STEM School Label. Основні критерії викладання та планування STEM-освіти у навчальному закладі
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Як працювати з онлайн-інструментом European Scientix STEM School Label. Різні критерії, що визначають STEM-школу. Що таке стратегія STEM на шкільному рівні. Алгоритм, як розробити STEM-стратегію вашої школи за допомогою STEM School Label. Воротникова Ірина Павлівна
5.126 STEM підхід до навчання у школі
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
STEM підхід до навчання. Приклади STEM дня та тижня у освітньому закладі. Приклади освітніх проектів, які можна використовувати під час дистанційного та очного навчання. Перелік онлайн посилань для роботи з освітніми проектами та науково-дослідницькими роботами у шкільному курсі природничо-математичних дисциплін. Підходи та потенційні переваги інженерної освіти. Воротникова Ірина Павлівна
5.127 STEM підхід до навчання: електронні освітні ресурси
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Перелік безкоштовних онлайн-сервісів для роботи з освітніми проектами та науково-дослідницькими роботами у шкільному курсі природничо-математичних дисциплін. Воротникова Ірина Павлівна
5.128 STEM. Інженерія у школі
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
Викладання курсу "Інженерія" у школі. Етапи роботи для створення інженерного проєкту. Відео із підбіркою шкільних інженерних проєктів, які можна робити із підручних засобів. Методи використання 3D окулярів під час навчання. Один із найбільш швидких шляхів ознайомлення із 3D друком - використання 3D ручки в освітньому процесі. Корисні посилання до навчання з LEGO.Воротникова Ірина Павлівна
5.129 STEM підхід до навчання у закладі дошкільної освіти
(0,5 кред. ЄКТС / 15 годин)
STEM підхід до навчання, який базується на інтегрованому підході з таких дисциплін: фізичні відкриття, науки про життя, науки про  Землю та космос,  інженерія. Основні етапи підготовки до STEM занять.Воротникова Ірина Павлівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.048 Організація дистанційного та змішаного навчання на уроках географії за допомогою програмного засобу Mozabook
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Змішане та дистанційне навчання. Платформи для відеоконференцій. Як звичайний урок зробити дистанційним. Ресурси для створення е-контенту для змішаного та дистанційного навчання. Програмний засіб Mozabook.Косик Вікторія Миколаївна
5.049 Використання електронних картографічних матеріалів на уроках географії
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Карта як засіб навчання географії. Електронні картографічні матеріали. Використання цифрових інструментів, зокрема цифрових карт на уроках географії. Використання інтерактивних карт.Косик Вікторія Миколаївна
5.156 Методичні особливості навчання географії в умовах змішаного та дистанційного навчання
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Формування ключових (основні змістові лінії), і предметних (географічних) компетенцій на уроках географії згідно діючої програми для учнів 6–11 класів. Розвиток в учнів геопросторового мислення та придбання навичок критичного мислення. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (технології «перевернуте навчання», «хмарне» навчання», «кейс-метод» тощо). Використання під час дистанційного навчання платформи Classroom, Classtime, Zoom.Чанцева Ніна Іванівна
5.157 Формування в учнів економічного мислення при вивченні економіки та економічної географії в умовах змішаного навчання
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Різні методи навчання економіки та фінансової грамотності в школі. Формування в учнів економічного світогляду, розвитку творчого та критичного мислення. Методичні прийоми, що застосовуються під час вивчення економіки.Чанцева Ніна Іванівна
5.158 Методичні особливості навчання теми "Населення" на уроках географії
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Закономірності відтворення населення через вивчення процесів народжуваності, смертності, шлюбності, міграції, а також питання прогнозування чисельності та структури населення. Аналіз основних демографічних показників: середньої чисельності населення, вивчення процесів народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності, міграції.Чанцева Ніна Іванівна
5.159 Демографічні процеси в Україні та світі
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Закономірності відтворення населення в Україні та світі. Народжуваність і репродуктивна поведінка. Смертність та очікувана тривалість життя.Чанцева Ніна Іванівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.096 Програмування мовою С++: структурний підхід
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Змінні. Типи даних. Введення- виведення. Арифметичні дії. Умови. Цикли. Бібліотеки. Функції. Базові алгоритми. Масиви. Символи та рядки. Вказівники. Файли. Структури. STL бібліотека.Рудик Олександр Борисович
5.097 Робота з базами даних за допомогою SQL
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
SQL — мова структурованих запитів для взаємодії з базами даних. На відміну від традиційних мов програмування (C++ чи Pascal), SQL може формувати інтерактивні запити. Програми мовами PHP, Python, Ruby. Знайомство з SQL на рівні, достатньому для переможця олімпіади з інформаційних технологій чи претендента на працевлаштування.Рудик Олександр Борисович
5.098 Вивчаємо PHP: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Динамічно типізована мова програмування інтерактивності веб-сторінок з боку сервера.Рудик Олександр Борисович
5.099 Вивчаємо PHP: опрацювання структурованих величин
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Вивчаємо Javascript: опрацювання структурованих величин.Рудик Олександр Борисович
5.100 Вивчаємо PHP: призначення й основні поняття мови програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними стуктурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.101 Опрацювання комп’ютерної графіки
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: текстового процесору LibreOffice Writer та редактору формул LibreOffice Math, що входять до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.Рудик Олександр Борисович
5.102 Опрацювання баз даних у Libre Office
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вивчення теоретичних і практичних аспектів застосування сучасних і ефективних інформаційних технологій: cистеми управління базами даних LibreOffice Base, що входить до складу LibreOffice, опанування вчителями цими технологіями на рівні, достатньому для використання у повсякденній роботі одразу по завершенню курсів.Рудик Олександр Борисович
5.103 Вимоги до навчально-методичного забезпечення дистанційного та змішаного навчання інформатиці
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Короновірусна пандемія та відповідні карантинні заходи примусили вчителів стрімко перейти до дистанційного і (сподіваємося на краще) змішаного навчання. Не всі були готові до такого стрімкого переходу — психологічно, технологічно, методично. Модуль висвітлює методичну й технологічну складові головних напрямків роботи вчителя інформатики у нових умовах.Рудик Олександр Борисович
5.104 Вивчаємо С++: призначення й основні поняття мови програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними стуктурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.105 Вивчаємо С++: опрацювання структурованих величин
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з основними (у тому числі й вбудованими) методами опрацювання рядків, масивів, записів та інших структур даних на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень) і 10-11 класів (профільний рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.106 Вивчаємо С++: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з втіленням ідей подійно- та об'єктно орієнтованого програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням встановленого середовища програмування.Рудик Олександр Борисович
5.107 Вивчаємо Javascript: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з втіленням ідей подійно- та об'єктно орієнтованого програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням встановленого середовища програмування.Рудик Олександр Борисович
5.108 Вивчаємо Javascript: опрацювання структурованих величин
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з основними (у тому числі й вбудованими) методами опрацювання рядків, масивів, записів та інших структур даних на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень) і 10-11 класів (профільний рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.109 Вивчаємо Javascript: призначення й основні поняття мови програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними стуктурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.109 Вивчаємо Pascal: призначення й основні поняття мови програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними стуктурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.110 Вивчаємо Pascal: опрацювання структурованих величин
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з основними (у тому числі й вбудованими) методами опрацювання рядків, масивів, записів та інших структур даних на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень) і 10-11 класів (профільний рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.111 Вивчаємо Pascal: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з втіленням ідей подійно- та об'єктно орієнтованого програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням встановленого середовища програмування.Рудик Олександр Борисович
5.112 Вивчаємо Python: призначення й основні поняття мови програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними стуктурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.113 Вивчаємо Python: опрацювання структурованих величин
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з основними (у тому числі й вбудованими) методами опрацювання рядків, масивів, записів та інших структур даних на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень) і 10-11 класів (профільний рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.114 Вивчаємо Python: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з втіленням ідей подійно- та об'єктно орієнтованого програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням встановленого середовища програмування.Рудик Олександр Борисович
5.115 Вивчаємо Ruby: призначення й основні поняття мови програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення зі сферою застосування, парадигмою, синтаксисом, типами величин, основними стуктурами вибраної мови програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.116 Вивчаємо Ruby: опрацювання структурованих величин
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з основними (у тому числі й вбудованими) методами опрацювання рядків, масивів, записів та інших структур даних на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень) і 10-11 класів (профільний рівень). Передбачено практикум роботи з використанням і встановленого середовища програмування, і з використанням online-сервісів.Рудик Олександр Борисович
5.117 Методика підготовки й проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (компетентнісний підхід)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Вивчення (за матеріалами kievoi.ippo.kubg.edu.ua)  всіх питань підготовки, організації і проведення Всеукраїнської учнівської  олімпіади з інформатики.Рудик Олександр Борисович
5.118 Мова розмітки гіпертексту HTML
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з основами мови розмітки гіпертексту в обсязі, достатньому для створення власних сторінок і сайтів. Розглянуто структуру HTML-документа, форматування символів і тексту, фрейми і форми, каскадні таблиці стилів, розташування зображень, звуку й видива.Рудик Олександр Борисович
5.119 Мова програмування інтерактивності веб-сторінок JavaScript
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення з основами мови програмування інтерактивності веб-сторінок JavaScript.Рудик Олександр Борисович
5.120 Операційні системи Linux Mint
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Операційні системи Linux наразі настільки надійні, що саме їх використовують у найпотужніших комп'ютерах і там, де надійність життєво необхідна у поштових і банківських серверах. Вивчення операційної системи (ОС) Linux Mint. Ця ОС ґрунтується на широко поширеній ОС Ubuntu і тому успадкувала всі напрацювання Ubuntu щодо ПЗ. Найголовніше для пересічного користувача: Linux Mint має надзвичайно дружній інтерфейс, що забезпечує комфортний перехід від ОС Windows. Рудик Олександр Борисович
5.121 Вивчаємо Ruby: елементи подійно та об'єктно орієнтованого програмування
(1 кред. ЄКТС / 30 годин)
Ознайомлення з втіленням ідей подійно- та об'єктно орієнтованого програмування на рівні практичного використання у межах переліку компетенцій, передбачених програмою для 5-9 класів (загальноосвітній рівень). Передбачено практикум роботи з використанням встановленого середовища програмування.Рудик Олександр Борисович
5.187 Підготовка до впровадження нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти (інформатика)
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Модуль створений для допомоги вчителям інформатики у запровадженні НУШ для 5-6 класів. У модулі представлені основні змістові відмінності модельних програм з інформатики, розглянуто підходи авторів до формування очікуваних результатів навчання, запропонованого змісту та видів навчальної діяльності.Уманець Валентина Омелянівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.046 Як правильно розуміти терміни безпеки
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Характеристики небезпек, можливості їх передбачення. Особливості ідентифікації за допомогою органів чуття та із застосуванням технічних пристроїв (виміру радіації). Техногенні, соціальні, природні та воєнні небезпеки. Сучасні тенденції розвитку науки та освіти про безпеку та небезпеку. Заплатинський Василь Миронович
5.141 Профілактика СНІДу і формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей та підлітків
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Профілактична робота педагогів під час навчально-виховного процесу щодо попередження виникнення соціально небезпечних  хвороб. Ознайомлення освітян з досягненнями медицини щодо профілактики СНІДу.Філоненко Ірина Олександрівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.015 Графічні методи: від складних задач до простих розв'язків
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Графічний метод розв'язування фізичних задач з механіки, дидактичні можливості міжпредметних зв'язків (перш за все з математикою) у підвищенні ефективності навчального процесу з фізики.Гавронський Вадим Володимирович
5.016 Kомп’ютерні симуляції та методика їх використання під час навчання фізиці
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Комп’ютерні симуляції — це максимально наближена до реальності імітація фізичних процесів. На прикладі комп'ютерних симуляцій порталу університету Колорадо (phet.colorado.edu) пропонуємо ознайомитись з методикою їх застосування під час вивчення фізики. Особливої актуальності вони набирають під час організації дистанційного навчання на карантині.Гавронський Вадим Володимирович
5.017 Організація дослідницької діяльності учнів з фізики засобами Tracker
(0,66 кред. ЄКТС / 20 годин)
Призначення, завантаження, інсталяція програмного засобу Tracker та навчального відео. Опановуємо Tracker та виконуємо дослідження механічного явища. На прикладі лабораторної роботи 10 класу "Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху" розглядаються основні інструменти програмного засобу, їх налаштування та основні етапи виконання дослідження.Аналізуємо результати дослідження.Гавронський Вадим Володимирович
5.018 Оригінальні методи розв'язання фізичних задач
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Ознайомлення вчителів із типологією задач за їх дидактичною метою, методикою розв'язання традиційно складних типів задач як традиційними, так і оригінальними методами.Гавронський Вадим Володимирович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
2.064 Позаурочна діяльність– складова освітнього процесу
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Нові підходи до організації позаурочної діяльності   педагога,  створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини та «м’яке" управління цим процесом.Савченко Світлана Володимирівна
2.065 Позашкільна освіта: у пошуках змісту та цінностей
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Унікальний потенціал позашкільної освіти розширює можливості всій системи загальної освіти, виграє визначальну роль в її модернізації, а саме в забезпеченні наступності освітніх програм, посиленні особистісної, творчої, практичної і соціальної складової змісту освіти.  Савченко Світлана Володимирівна
2.066 Заклад позашкільної освіти: трансформуємо освітній процес
(0,33 кред. ЄКТС / 10 годин)
Пропонуємо алгоритм дій для керівників і педагогів закладів позашкільної освіти по створенню інтегрованої моделі – «мобільного» закладу позашкільної освітиСавченко Світлана Володимирівна