Вчена рада

14[1]

Вчена рада – колегіальний орган вищого навчального закладу. До компетенції вченої ради Інституту післядипломної освіти належать:

  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
  • ухвалення основних напрямків наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної та методичної діяльності структурних підрозділів;
  • прийняття рішень щодо подання кандидатур для присвоєння вчених звань;
  • визначення перспектив розвитку інституту.

Рішення вченої ради ІПО Університету Грінченка вводяться в дію рішеннями директора закладу.

 


СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ (2020/2021 н.р.)

1. Войцехівський М. Ф., директор Інституту; кандидат педагогічних наук, доцент;
2. Пазюк С. А., секретар Вченої ради, викладач кафедри дошкільної і початкової освіти;
3. Бойченко В.В., заступник директора Інституту;
4. Кочерга О. В., заступник директора Інституту; кандидат психологічних наук, доцент;
5. Івашньова С. В., заступник директора Інституту; кандидат педагогічних наук;
 6. Глазова О. П., радник директора Інституту; кандидат педагогічних наук, доцент;
7. Левітас Ф. Л., завідувач кафедри історичної та громадянської освіти; доктор історичних наук, професор;
8. Дика Н. М., завідувач кафедри мовно-літературної освіти; кандидат педагогічних наук, доцент;
9. Линьов К. О., завідувач кафедри освітнього лідерства, кандидат наук з державного управління;
10. Воротникова І. П., завідувач кафедри природничо-математичної освіти; кандидат педагогічних наук, доцент;
11. Гончаренко А. М., в.о. завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти; кандидат педагогічних наук;
12. Пруцакова О.Л., в.о. завідувача НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук;
13. Хмелєва-Токарєва О. В., завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи;
14. Свирська Т.І., завідувач НМЦ  професійного розвитку педагогічних працівників;
15. Трухан О. Ф., доцент кафедри історичної та громадянської освіти; кандидат педагогічних наук;
16. Трейтяк А.О., завідувач Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
17. Кравчук Л.В., голова профспілкового комітету Інституту післядипломної освіти,  старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти;
18. Матвійчук О.Є., доцент кафедри освітнього лідерства, кандидат педагогічних наук;
19. Дятленко Н.М., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти; кандидат педагогічних наук.