Вчена рада

Вчена рада – колегіальний орган вищого навчального закладу. До компетенції вченої ради Інституту післядипломної освіти належать:

  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
  • ухвалення основних напрямків наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної та методичної діяльності структурних підрозділів;
  • прийняття рішень щодо подання кандидатур для присвоєння вчених звань;
  • визначення перспектив розвитку Інституту.

Рішення вченої ради ІПО Університету Грінченка вводяться в дію рішеннями директора закладу.


СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

1. Бойченко Валентин Валентинович, заступник директора з навчально-методичної роботи;
2. Войцехівський Михайло Федорович, директор, кандидат педагогічних наук, доцент;
3. Воротникова Ірина Павлівна, завідувач кафедри природничо-математичної освіти і технологій, кандидат педагогічних наук, доцент;
4. Глазова Олександра Павлівна, доцент кафедри мовно-літературної освіти, кандидат педагогічних наук;
5. Дідур Олександра Олександрівна, заступник директора з організаційно-методичної роботи;
6. Дика Наталія Михайлівна, завідувач кафедри мовно-літературної освіти, кандидат педагогічних наук, професор;
7. Заєркова Наталія Віталіївна, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
8. Заплатинський Василь Миронович, доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій, кандидат сільськогосподарських наук;
9. Кочерга Олександр Васильович, заступник директора з науково-методичної роботи, кандидат психологічних наук, доцент;
10. Левітас Фелікс Львович, професор кафедри історичної та громадянської освіти, доктор історичних наук;
11. Линьов Костянтин Олександрович, завідувач кафедри освітнього лідерства, кандидат наук з державного управління, доцент;
12. Матвійчук Оксана Євгенівна, доцент кафедри освітнього лідерства, кандидат педагогічних наук;
13. Меленець Людмила Іванівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
14. Полякова Олена Василівна, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти;
15. Пруцакова Ольга Леонідівна, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
16. Розінкевич Наталія Василівна, доцент кафедри мовно-літературної освіти, кандидат філологічних наук;
17. Сабол Діана Михайлівна, доцент кафедри освітнього лідерства, кандидат психологічних наук;
18. Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історичної та громадянської освіти, доктор історичних наук, професор;
19. Трухан Олександр Феодосійович, доцент кафедри історичної та громадянської освіти, кандидат педагогічних наук;
20. Хмелєва-Токарєва Ольга Василівна, завідувач НМЦ практичної психології та соціальної роботи;
21. Черпак Юрій Васильович, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти; кандидат педагогічних наук.