Вчена рада

14[1]

Вчена рада – колегіальний орган вищого навчального закладу. До компетенції вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка належать:

  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
  • ухвалення основних напрямків наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної та методичної діяльності структурних підрозділів;
  • прийняття рішень щодо подання кандидатур для присвоєння вчених звань;
  • визначення перспектив розвитку інституту.

Рішення вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка вводяться в дію рішеннями директора закладу.

Перспективний план роботи вченої ради Інституту на 2017/2018 н.р. (Завантажити)


СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

Войцехівський М. Ф., директор Інституту; кандидат педагогічних наук, доцент
Івашньова С. В., заступник директора Інституту; кандидат педагогічних наук
Коваленко Л. Т., заступник директора Інституту
Кочерга О. В., заступник директора Інституту; кандидат психологічних наук, доцент

Дика Н. М., завідувач кафедри методики мов та літератури; кандидат педагогічних наук, доцент
Левітас Ф. Л., завідувач кафедри історичної та громадянської освіти; доктор історичних наук, професор
Щекатунова Г. Д., завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти; кандидат педагогічних наук, доцент
Якунін Я. Ю., завідувач кафедри природничо-математичної освіти і технологій; кандидат хімічних наук
Линьов К. О., завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук
Хмелєва-Токарєва О. В., завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи
Філоненко І. О., завідувач НМЦ природничо-математичної освіти і технологій
Гончаренко А. М., доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти; кандидат педагогічних наук
Воротникова І. П., доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій; кандидат педагогічних наук
Трухан О. Ф., доцент кафедри історичної та громадянської освіти; кандидат педагогічних наук
Матвійчук О. Є., доцент кафедри історичної та громадянської освіти; кандидат педагогічних наук
Глазова О. П., радник директора; кандидат педагогічних наук, доцент
Пазюк С. А., секретар Вченої ради; викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти