Вчена рада

Вчена рада – колегіальний орган вищого навчального закладу. До компетенції вченої ради Інституту післядипломної освіти належать:

  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
  • ухвалення основних напрямків наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної та методичної діяльності структурних підрозділів;
  • прийняття рішень щодо подання кандидатур для присвоєння вчених звань;
  • визначення перспектив розвитку Інституту.

Рішення вченої ради ІПО Університету Грінченка вводяться в дію рішеннями директора закладу.

Перспективний план засідань Вченої ради Інституту на 2022/2023 н. р.


СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

1. Войцехівський М. Ф., директор Інституту, кандидат педагогічних наук, доцент;
2. Пазюк С. А., секретар Вченої ради, молодший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій;
3. Кочерга О. В., заступник директора Інституту, кандидат психологічних наук, доцент;
4. Івашньова С. В., заступник директора Інституту, кандидат педагогічних наук, доцент;
5. Бойченко В. В., заступник директора Інституту;
6. Салата О. О., завідувач кафедри історичної та громадянської освіти, доктор історичних наук, професор;
7. Дика Н. М., завідувач кафедри мовно-літературної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
8. Линьов К. О., завідувач кафедри освітнього лідерства, кандидат наук з державного управління, доцент;
9. Воротникова І. П., завідувач кафедри природничо-математичної освіти і технологій, кандидат педагогічних наук, доцент;
10. Пруцакова О. Л., завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук;
11. Хмелєва-Токарєва О. В., завідувач НМЦ практичної психології та соціальної роботи;
12. Трухан О. Ф., доцент кафедри історичної та громадянської освіти, кандидат педагогічних наук;
13. Заєркова Н. В., завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
14. Кравчук Л. В., голова профбюро Інституту, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти;
15. Матвійчук О. Є., доцент кафедри освітнього лідерства, кандидат педагогічних наук;
16. Меленець Л. І., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
17. Левітас Ф. Л., професор кафедри історичної та громадянської освіти, доктор історичних наук, професор;
18. Глазова О. П., доцент кафедри мовно-літературної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
19. Сабол Д. М., доцент кафедри освітнього лідерства, кандидат психологічних наук.