Очна програма професійного розвитку педагогів безпосередньо у закладі освіти

Інститут пропонує тематику очних занять для педагогів різних спеціальностей закладу освіти або проводить заняття на тему, яку визначає та замовляє заклад освіти. Заняття (тренінги, майстер-класи, семінари тощо) проводяться безпосередньо в закладі освіти у зручний для педагогів день та час.

Навчальні модулі для всіх категорій педагогічних працівників

Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Інклюзивна компетентність1.009 Діти з особливими освітніми потребами: нозографія та педагогічні дії дорослого
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Діти з особливими освітніми потребами та діяльність державних організацій. Особливості розвитку та підтримки дітей з сенсорними порушеннями. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Особливості розвитку та підтримки дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Особливості розвитку та підтримки дітей з розладами аутичного спектру. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями розумового розвитку та дітей із затримкою психічного розвитку.Гончаренко Алла Миколаївна
Інклюзивна компетентність1.010 Діти з розладами аутичного спектру. Які вони? Чи готовий педагог до зустрічі з ними?
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Що вміє ця дитина і чого не вміє, як з нею спілкуватися і впливати на поведінку, чому вона боїться шуму й не терпить змін у розпорядку дня, чому вона уникає зустрічного погляду й струшує руками? Обговоримо, як створити для неї затишне й безпечне освітнє середовище.Гончаренко Алла Миколаївна
Інклюзивна компетентність1.020 Завдання та ролі асистента вчителя/вихователя в інклюзивному класі/групі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Що собою являє професія асистента вчителя та вихователя? Які їх ролі, завдання, необхідні компетентності? Чому так важливо для успішного якісного розвитку освіти, й інклюзивної зокрема, залучення помічника-асистента вчителя та вихователя?Дятленко Наталія Михайлівна
Інклюзивна компетентність1.052 Дошкільна освіта для всіх: нормативно-правова підтримка інклюзії
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Створення необхідних умов інклюзивного навчання: поважати, захищати, забезпечувати. Міжнародні документи з прав дитини. Національне законодавство з прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в площині міжнародних документів. Філософські основи інклюзії щодо формування толерантності в суспільстві. Меленець Людмила Іванівна
Психологія для педагогів2.044 Протидія шкільному булінгу
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Метою модуля є ознайомлення з характеристикою, стадіями шкільного булінгу, з алгоритмом дій по реагуванню на випадки цькування, антибулінговими програмами та методиками моніторингу ситуації в навчальному закладі. Відпрацювання навичок вирішення ситуацій пов’язаних з насиллям, визначення дій батьків та педагогів.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.048 Тренінг професійного зростання педагогів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Тренінг спрямований на створення умов для усвідомлення педагогами власних професійних можливостей та визначення шляхів професійного зростання. Усвідомлення учасниками поняття професіоналізму взагалі і конкретно професії педагога, розвиток уміння долати професійні труднощі, засвоєння методик керування своїм професійним розвитком.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.049 Психологічна підтримка дітей в кризовий період
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Метою модуля є ознайомлення з напрямками підтримки дорослими дітей різного віку при переживанні кризової ситуації. Буде розглянуто особливості реагування дітей різного віку на кризові ситуації, проблеми, які можуть виникати, сприятливі умови для нормалізації психологічного стану дітей, правила взаємодії з дітьми в залежності від їх включеності в травматичні події, напрямки та засоби психологічної підтримки.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів5.147 Профілактика емоційного та професійного вигорання педагогів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Поняття емоційне вигорання. Причини професійного вигорання, що зумовлює вигорання педагога, які симптоми вигорання. Види вигорання педагога. Методи діагностики емоційного вигорання. Рекомендації щодо шляхів подолання «синдрому професіцйного вигорання».Хоменко Олена Анатоліївна
Психологія для педагогів1.109 Розвиток мислення учнів 5-11 класів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Завдання та вправи для розвитку мислення учнів 5-11 класів, що допоможуть розвинути індивідуальні здатності й таланти дитини, різні види мислення; індивідуальну креативність, підвищувати навчальну мотивацію, розвивати інтелектуально-творчий потенціал.Шопіна Марина Олександрівна
Психологія для педагогів1.110 Казкотерапія у роботі з дітьми 3-х-9-ти років
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Загальні принципи опрацювання терапевтичних казок. Алгоритм створення казки для самостійного опрацювання. Рекомендації для створення терапевтичної казки разом із дитиною. Приклад написання казки з використанням прийому персоніфікації проблеми.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.111 Психологічна профілактика девіантної поведінки підлітків
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з поняттям “девіантна поведінка” дитини підліткового віку, причини, прояви відхилень у поведінці неповнолітніх. Визначення соціально-психологічних причин девіантної поведінки школярів, вікових детермінацій, соціальних девіацій; виникнення дитячої агресивності та жорстокості. Запропоновані ефективні превентивні заходи подолання асоціальної дитячої поведінки.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.112 Психологічна профілактика девіантної поведінки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Загальні прояви девіантної поведінки дитини дошкільного і молодшого шкільного віку, порушення їх поведінки. Методики для діагностики агресивності, а також для корекції агресивної поведінки дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. Запропоновані практичні рекомендації для корекційної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.113 Допомога у роботі з батьками вихователям ЗДО та вчителям початкових класів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Як дитина бачить себе у сім’ї. Соціалізація дитини 4-12 років. Дослідження соціальної пристосованості дитини, сфери її міжособистісних відносин та їх особливостей. Сприйняття внутрішньосімейних стосунків, деяких характеристик її поведінки. Конфліктні зони в системі міжособистісних відносин дитини. Працюємо з батьками.Шопіна Марина Олександрівна
Інклюзивна компетентність1.114 Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розглянемо такі актуальні питання як, організація роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, адаптація та соціалізація дитини, надаються практичні вправи для роботи з дітьми з ООП.Шопіна Марина Олександрівна
Психологія для педагогів1.119 Філософія Нової української школи. Підвищення кваліфікації вчителів для Нової української школи. Сучасна дитина: зрозуміти, почути, підтримати (психофізіологічний аспект)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Філософські та психолого-педагогічні засади розбудови Нової української школи. Система підвищення кваліфікації вчителів та якість освіти. Шляхи гармонізації вікового розвитку особистості дитини в умовах Нової української школи. Інклюзивна освіта: індивідуальний супровід кожної дитини з особливими освітніми потребами.Кочерга Олександр Васильович
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Оцінювально-аналітична компетентність1.023 Управління інноваційними процесами в закладі дошкільної освіти: історія успіху
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розкриваються універсальні вимоги до професійної компетентності керівника як організатора інноваційної діяльності в закладі дошкільної освіти, пропонуються управлінські технології, що сприяють розвитку інноваційного потенціалу педагогічного персоналу.Дятленко Наталія Михайлівна
Оцінювально-аналітична компетентність1.077 Методичні аспекти реалізації "Базового компонента дошкільної освіти" (освітній напрям «Дитина в соціумі»)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сутність соціального розвитку дітей дошкільного віку. Педагогічні рекомендації щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти (Стандарту дошкільної освіти) – освітній напрям «Дитина в соціумі».Смольникова Галина Валентинівна
Організаційна компетентність1.096 Шлях вчителя-лідера: п’ять кроків до успіху
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Ви не тільки дізнаєтеся, хто такі справжні лідери, що таке ефективне лідерство, чим відрізняється лідер від керівника, а й отримаєте практичні поради, як розвинути у собі кращі якості, як не боятися брати на себе відповідальність і приймати сміливі рішення задля досягнення поставленої мети. Також зрозумієте, які кроки потрібно зробити, щоб розвинути свою кар’єру.Цибульська Світлана Михайлівна
Проєктувальна компетентність1.108 Психологічні механізми формування в дітей та молоді життєвої компетентності
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
З’ясування психолого-педагогічних проблем, чинників формування життєвої компетентності особистості на різних вікових етапах та можливих шляхів їх подолання. Ознайомлення з ефективними формами та методами формування життєвої компетентності учнів.Шопіна Марина Олександрівна
Проєктувальна компетентність1.145 Книжка-вімельбух для освітнього процесу та родинного читання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Історія виникнення книжки-розглядалки з яскравими, деталізованими, насиченими візуальною інформацією ілюстраціями. Популярні українські вімельбухи. «Мерехтлива книжка» своїми руками: рекомендації, практичні вправи та завдання.Санковська Ірина Мечиславівна
Інноваційна компетентність3.015 Інструменти латерального мислення у освітньому процесі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сутність концепції мислення Е. Боно. Поняття про латеральне мислення, його завдання, принципи, інструменти. Використання інструментів латерального мислення в освітньому процесі (моделювання навчальної ситуації). Кузьменчук Ірина Василівна
Інноваційна компетентність5.181 Компетентність та компетентнісні задачі в умовах реалізації НУШ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Переваги і недоліки компетентнісного підходу, реалізація компетентнісного підходу в умовах реформи освіти, огляд завдань, які сприяють розвитку компетентностей учнів та підготовленості до життя в умовах воєнного часуВоротникова Ірина Павлівна
Інноваційна компетентність5.182 В лабіринтах візуалізації: путівник для освітян
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Більшість людей якнайкраще сприймає саме візуальну інформацію – вона швидше систематизується, а кольорові образи завдяки включенню емоційної складової ліпше сприймаються. Під час опанування модуля йтиметься про технології візуалізації навчальної інформації. Розглянемо дидактичні можливості та інструменти візуалізації; різновиди сучасних методів візуалізації навчальної інформації.Наумова Вікторія Юріївна
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Здатність до навчання протягом життя1.019 Наставництво в професійному розвитку педагогів закладів дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Пропонуються підходи щодо активізації інституту наставництва в закладі освіти; подаються рекомендації, як зробити його ефективним, побудувати взаємини колегами, скласти план наставництва, здійснювати супровід і підтримку педагогів.Дятленко Наталія Михайлівна
Здатність до навчання протягом життя3.016 Розвиток креативності педагога (на матеріалі японської культури)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Знайомство з культурним кодом класичної японської культури сприятиме розвитку типів мислення, пов’язаних із креативним потенціалом: вербально-лінгвістичного, просторового, внутрішньо-особистісного, комунікативного та ін. Кузьменчук Ірина Василівна
Здатність до навчання протягом життя2.060 Професійний стандарт і безперервна освіта педагога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль знайомить із сучасними підходами до підвищення кваліфікації педагогів, а саме: безперервна освіта, Закон України про освіту, атестація та сертифікація педагогічних працівників. Професійний стандарт, загальні та професійні компетентності педагога. Планування самоосвіти й власної траєкторії професійного зростання.Савченко Світлана Володимирівна
Здатність до навчання протягом життя5.152 Професійно-особистісне зростання педагогів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розвиток творчого потенціалу особистості. Готовність до інноваційної діяльності. Структура сприйняття нововведення та бар’єри готовності педагога до інноваційної діяльності. Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток. Поняття мотивації, умотивованості праці та мотиву.
Хоменко Олена Анатоліївна
Здатність до навчання протягом життя5.153 Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Як стати фахівцем нової формації – ось основний запит, на який має реагувати формальна і неформальна освіта дорослих. Професійна зрілість як період професійного життя людини, що характеризується досягненням повного професійного розвитку. Модуль розкриває питання нормативно-правового забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників. Під час заняття отримаємо відповіді на запитання: що потрібно знати про формальну і неформальну освіту; як ефективно навчатися в умовах формальної і неформальної освіти; як актуалізувати власну пізнавальну діяльність; як сприяти особистісно-професійному розвитку педагогічних працівників на основі актуалізації їхнього професійного та життєвого досвіду.Наумова Вікторія Юріївна
Здатність до навчання протягом життя5.154 Освіта дорослих у суспільстві,
яке навчається
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль розкриває питання освіти дорослих. Під час опанування модуля отримаємо відповіді на запитання: як дорослому ефективно навчатися в умовах формальної і неформальної освіти; як актуалізувати власну пізнавальну діяльність.Наумова Вікторія Юріївна
Здатність до навчання протягом життя5.174 Як і чому навчається мозок
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль присвячений психофізичним особливостям людини, зміст на основі нейрофізіологічних досліджень. Розглядаються засоби сприйняття мозком інформації і увага як керуючий фактор поведінкових реакцій людини. Серед інших будуть розглянуті такі питання: навчання як набуття умовних рефлексів і структурні зміни мозку; способи отримання і сприйняття мозком інформації; роль свідомості і підсвідомості у визначенні пріоритетності завдань; прийняття рішень: рація і емоція; свобода вибору і природа психологічної залежності; маніпуляції: коли увага не спрацьовує; обсяг, концентрація і перемикання уваги: вікові і гендерні особливості; мимовільна і довільна концентрація уваги; приклади вправ на концентрацію і утримання уваги; індивідуальні особливості і важливість винаходу власних методів концентрації і утримання уваги.
Якунін Ярослав Юрійович
Здатність до навчання протягом життя5.175 Тренуємо пам’ять
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль присвячений розбору психофізичних особливостей людини на основі нейрофізіологічних досліджень. Розглядаються засоби сприйняття і запам’ятовування різних типів інформації. Серед інших будуть розглянуті такі питання: короткотривала і довготривала пам’ять; пам’ять на реальні і вигадані події: “перезаписування” спогадів і як мозок вирішує проблему нестачі інформації; пам’ять на образи, звуки, запахи, рухи, враження: синестезія і штучні асоціації; емоційне забарвлення інформації; мнемонічна техніка запам’ятовування; запам’ятовування слів: довільний набір, іноземна лексика (Самвел Гарібян); візуалізація як метод навчання мозку і структурування інформації (Розумові карти Тоні Б’юзена). Приклади методик запам’ятовування цифр.
Якунін Ярослав Юрійович
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Громадянська2.006 Формування громадянської компетентності учнів засобами українознавства
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Висвітлюються функції та спектр дії українознавства в сучасному освітньому процесі та можливості використання українознавства як засобу формування громадянської компетентності учнів. Українознавство інтерпретується як наука цілісного пізнання (самопізнання), творення й самотворення українського народу і його етнічної території (України) в усьому часо-просторовому їх вимірі. Розкриваються та систематизуються напрями, форми і методи українознавчої діяльності у закладах освіти.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.007 Українознавство в Новій українській школі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Українознавство висвітлюється як філософія оновлюваної української освітньої системи (Нової української школи), яка має на меті формувати українську національну ідентичність і високі громадянські стандарти. Пропонуються різноманітні форми українознавчої діяльності, які сприятимуть формуванню у педагогів та учнів активної громадянської позиції та демократичних цінностей.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.008 Формуємо громадянськість учнів на засадах історичної компетентності
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
В основу модуля покладено концептуальний підхід, згідно з яким історичне знання виконує важливі соціальні функції, має велике виховне значення, становить підвалину історичної свідомості й історичної пам’яті. Висвітлюються сутність та елементи історичної компетентності та напрями і методи формування громадянськості на основі її використання в сучасних умовах. Пропонуються практичні поради педагогічним працівникам різних спеціальностей щодо використання історичних знань для формування в учнів громадянської відповідальності та національної гідності.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.009 Історична компетентність як основа сучасного патріотизму
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Висвітлюється сучасне трактування патріотизму як особливого виду ставлення, що встановлює зв’язок між громадянином і державою. Розуміння природи патріотизму пропонується через конструкти етнічної та національної ідентичності, які забезпечують зв’язок індивіда з групою (етносом, нацією). Розкривається, як історична та суспільствознавча складові освіти сприяють визначенню особистістю етнічної і національної ідентичності та стають однією з важливих засад формування в учнів любові до Батьківщини і відповідальності за державу як спільну справу всіх громадян.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.010 Виховуємо українця в дитячому садочку. (Українознавче наповнення діяльності закладів дошкільної освіти) (0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)Висвітлюються структура, форми, методи та засоби українознавчої діяльності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Пропонуються методичні поради щодо формування особистості дитини засобами українознавства через ознайомлення з культурою, побутом свого народу, розвиток мовлення та ін. Набуття практичних навичок українознавчої роботи сприяє розвитку професійної, загальнокультурної та громадянської компетентностей педагогічних працівників ЗДО.Беззуб Юрій Віленович
Культурна2.012 Українське національне відродження ХІХ – початку ХХ ст. в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. (Із циклу «Як оживають історичні епохи»)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Висвітлюється внесок інтелігенції другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у становлення модерної української культури і нації на прикладі діяльності родин Косачів, Лисенків, Старицьких та ін. Запропонована методика використання елементів музейної педагогіки в українознавстві занурює педагогів в історичну реальність і культурний контекст (атмосферу «іншого життя») «довгого» ХІХ ст. і формує практичні навички використання музею як освітнього середовища, підготовки і проведення занять (уроків) у музеї. Музейні технології в українознавстві сприяють особистісному розвитку, вихованню національної самосвідомості і патріотизму вчителів і учнів, утвердженню української мови як державної, розвитку критичного мислення.Беззуб Юрій Віленович
Культурна2.013 Постать Тараса Шевченка на життєвому шляху Бориса Грінченка
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Досліджується «феномен Тараса Шевченка» в житті Бориса Грінченка (вплив особистості та творчості Кобзаря на формування світогляду й переконань письменника). Висвітлюються роль Б. Грінченка у збереженні й популяризації Шевченкової творчої спадщини, погляд на Шевченка як «батька нашого національного самопізнання», оцінка місця Кобзаря в літературно-культурному процесі та формуванні української модерної нації. Пропонуються відповіді на актуальні нині питання, чому для Б. Грінченка й українських інтелектуалів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. «Шевченко своєю національною самосвідомістю є геній, а своєю незмірною вагою, значенням у справі національного відродження … є з’явищем феноменальним, єдиним, може, на світі?» та «У чому актуальність Тараса Шевченка для сучасної молоді?».Беззуб Юрій Віленович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.011 Цифрові навички. Власний ютуб канал вчителя: створення, оновлення, використання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Налаштування і реєстрація власного ютуб-каналу, завантаження відео і редагування і відео, прямі трансляції, “розкрутка каналу”.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.013 Контроль і оцінювання навчальних досягнень в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання (0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)Аналіз вимог до завдань моніторингу та оцінювання, цифрових сервісів для створення тесту, тестування за допомогою гаджетів та мобільних телефонів, підходи оцінювання в 5-6 класах, інструменти для електронного, автоматизованого оцінювання.
Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.014 Організація співпраці учнів та вчителів онлайн (групова робота, пірінгове та формувальне оцінювання, проєкти) (0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)Створення освітніх електронних ресурсів для спільної роботи та комунікації, взаємооцінювання, організації проєктної діяльності (інтерактивні презентації Mentimeter, карти знань, онлайн дошки, вебінарні кімнати, спільні документи ).Воротникова Ірина Павлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.001 Мовний імідж вчителя закладу загальної середньої освіти в умовах Нової української школи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Основні інструменти створення іміджу педагога. Ціннісні функції іміджу. Послідовні кроки розвитку іміджу вчителя. Виокремлено стратегії формування іміджу (позиціонування, маніпулювання, емоціоналізація, візуалізація, дистанціювання тощо). Типові лексичні помилки та шляхи усунення їх.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.002 Мовленнєва культура ― основа професійної діяльності педагога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з провідними дефініціями: «культура мови», «культура мовлення», структурними
одиницями культури мовлення. Пошук шляхів оптимізації процесу формування мовленнєвої культури педагога. Підвищення рівня культури усного і писемного мовлення. Вдосконалення мовленнєвої культури і формування мовної особистості. Реалізація вправ і завдань, які сприяють розвитку культури мовлення і культури спілкування.
Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.003 Формування в учнів основної школи вмінь доводити власну думку у процесі застосування дискусійних методів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з групою дискусійних методів: методом безперервної шкали думок, дискусії з елементами ігрового моделювання, дискусії-форуму, дискусії-симпозіуму. Реалізація системи вправ різних рівнів складності та використання аргументаційних текстів у процесі дискусійних обговорень проблемних питань.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.004 Особливості професійно-педагогічної комунікації вчителя сучасної школи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль спрямований на розширення можливостей у мистецтві практичного спілкування. Орієнтує на ефективну комунікацію в освітньому просторі й повсякденному житті, на розвиток креативності вчителів, які не тільки досконало знали б технологію своєї професії, а й уміло використовували мовні ресурси для міжособистісної взаємодії в будь-яких виробничих ситуаціях.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.005 Культура мовлення сучасного вчителя: мовленнєві моделі взаємодії
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль орієнтує на підвищення рівня культури усного і писемного мовлення сучасного вчителя. Педагоги матимуть змогу проаналізувати мовленнєві моделі взаємодії у різних ситуаціях спілкування, вдосконалити мовленнєву культуру, зосередитись на типових лексичних, граматичних помилках та шляхах усунення їх. Практико-орієнтований модуль вміщує завдання та вправи, відеоматеріали, щодо удосконалення мовленнєвої культури.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.006 Мовний імідж вчителя в умовах цифровізації освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль спрямований на розвиток мовного іміджу педагога у цифровому освітньому просторі. Вчителі матимуть змогу ознайомитись з основними інструментами створення іміджу, виокремити його ціннісні функції та з’ясувати послідовні кроки розвитку іміджу вчителя, практично визначити стратегії формування іміджу в умовах цифровізації освіти. У процесі модуля передбачено використання інтерактивних карток з компетентнісно орієнтованими завданнями, які можна використати в освітньому процесі.Дика Наталія Михайлівна
Здоров’язбережувальна5.040 Базові терміни з безпеки в інтегрованому курсі "Здоров'я, безпека та добробут" НУШ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Характеристики небезпек, можливості їх передбачення. Особливості ідентифікації за допомогою органів чуття та із застосуванням технічних пристроїв (виміру радіації). Техногенні, соціальні, природні та воєнні небезпеки. Сучасні тенденції розвитку науки та освіти про безпеку та небезпеку. Заплатинський Василь Миронович
Культурна2.018 Київські вулиці: погляд крізь історію. Пізнавально-навчальна екскурсія вулицею Саксаганського
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Наша екскурсія – це історичне, архітектурне, літературне, музичне, есе лише про одну вулицю Києва! Під час прогулянки ви познайомитеся з фантастичними історіями розбудови м. Києва, з життям відомих киян. А також ви дізнаєтесь про історичні віхи українськості у столиці, які на сьогодні не те що не відзначені меморіальними дошками, а й залишаються незнаними широкому загалу і навіть фахівцям–історикам.Клименко Нінель Павлівна
Історія, правознавство та громадянська освіта2.021 Історичне краєзнавство як сучасна педагогічна модель із формування громадянської та загальнокультурної компетентності. Київська Паньківщина» (інтерактивна екскурсія).
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Історичне краєзнавство як засіб патріотичного виховання шкільництва. Дослідження історії вулиці Паньківської в загальноукраїнському і регіональному контекстах. Основна мета модуля - з’ясувати шляхи та закономірності історичного розвитку м. Києва, пропагувати національні цінності відродження національної пам’яті, зміцнення та активізації національної свідомості на локально-регіональному рівні. Творча спадщина Михайла Грушевського як важливий внесок до впровадження державницької ідеї національного життя.Клименко Нінель Павлівна
Здоров’язбережувальна5.065 Домедична допомога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Огляд основних правил першої домедичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації. Набуття практичних навичок домедичної допомоги.Назаров Сергій Іванович
Здоров’язбережувальна5.066 Захист цивільного населення. Надзвичайні ситуації
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Дії в умовах надзвичайних ситуацій природного, техногенного, суспільно-політичного і військового характеру.Назаров Сергій Іванович
Культурна компетентність5.073 Подорож у дитинство. Заняття-екскурсія у Державному музеї іграшки
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
В останні роки значно зросли соціальні функції музеїв, а саме: освітня, виховна, розважальна. Важливим є усвідомлення
педагогічними працівниками того факту, що музейний простір допомагає формуванню цілісної особистості дитини. Упродовж заняття-екскурсії ознайомимось з експозицією Державного музею іграшки. Під час зустрічі обговорюватимуться наступні питання: освітньо-виховний потенціал іграшки; іграшка як соціокультурний феномен; роль сучасних іграшок в житті дитини; іграшки та ігровий простір сучасної дитини.
Наумова Вікторія Юріївна
Здоров’язбережувальна2.035 Профілактика емоційного та професійного вигорання педагога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Профілактика емоційного та професійного вигорання є важливою складовою збереження психологічного здоров’я педагогів. Тренінг спрямований на активізацію процесу самопізнання, формування культури психологічного здоров’я, відпрацювання навичок саморегуляції.Олексенко Світлана Валер’янівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)2.039 Розвиток комунікативних компетентностей у педагогічних працівників
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Опанування навичками міжособистісного спілкування та розширення спектру комунікативних форм та методів роботи є однією із складових вдосконалення професійної майстерності педагогів. Тренінг сприяє вдосконаленню навичок необхідних для ефективного ділового спілкування в колективі, в процесі роботи з дітьми, з батьками.Олексенко Світлана Валер’янівна
Фізична культура та спорт1.056 Здоров’язбережні технології в закладі загальної середньої освіти
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Застосування профілактичних, оздоровчих технологій в освітньому процесі з метою створення здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища в закладі освіти. Оптимальний добір форм і методів задля формування внутрішньої мотивації учнів щодо фізичного розвитку. Створення необхідних умови для зміцнення власного здоров’я.Черпак Юрій Васильович
Здоров’язбережувальна2.061 Безпечне освітнє середовище – різноманітність і комфорт
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Безпечне освітнє середовище є важливою складовою освітнього процесу. Ознайомлення педагогів з сучасним трактуванням поняття «безпечне освітнє середовище» в системі цінностей Нової української школи. Савченко Світлана Володимирівна
Виховання2.062 Виховання на цінностях – виховання громадянина
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Виховання на цінностях як база для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством; педагогіка партнерства. Система цінностей особистості. Самовизначення в системі життєвих цінностей.Савченко Світлана Володимирівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)1.088 Медіаграмотність як ключова компетентність сучасного вчителя
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Як жити у світі фейків і дезінформації. Шість кроків для перевірки інформації в медіа. Десять порад для безпечного інфомедійного простору. Протидія головним викликам сучасного світу – дезінформації й фейкам.Третяк Ольга Петрівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.077 Мультимедійна презентація як засіб оптимізації навчального процесу
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Ознайомлення вчителів з програмним забезпеченням Microsoft Power Point, вдосконалення навичок створення мультимедійних навчальних презентацій і використання їх на уроках в школі та під час організації дистанційного і змішаного навчання.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.078 Створення мультимедійних дидактичних засобів на основі сучасного програмного забезпечення
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Відпрацювання навичок використання вільнорозповсюджуваного програмного забезпечення для створення та редагування відео, аудіо та графічних дидактичних засобів, розробки навчального контенту та використання його на урокахї, під час організації дистанційного навчання.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.079 Сучасний електронний мультимедійний підручник
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Відпрацювання навичок створення програмно-педагогічних засобів і відпрацювання технологій роботи з ними на уроках та під час впровадженняТрухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.080 Використання Smart-технологій для створення інтерактивних електронних навчально-методичних комплексів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення вчителів з Smart технологіями та відпрацювання навичок використання цифрової дошки, створення та редагування схем, відео, анімованих карт, шаблонів, навчальних презентацій, іншого навчального контенту для організації змішаного і дистанційного навчання історії.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.081 Оптимізація навчального процесу засобами програмного забезпечення FreeMind (карта розуму, пам'яті)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Формування в учителів поняття про редактор Карта знань та уявлення про його призначення. Відпрацювання початкових навичок використання редактора Карта знань (англійською FreeMind, карта розуму, пам'яті, думок) для створення комплексу діаграм і схем, пам’яток, опорних конспектів, розробки складних проектів, використання навчального контенту створеного на основі редактора Карта знань для підготовки учнів до уроків узагальнення, впровадження елементів дистанційного і змішаного навчання.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.177 Майндмеппінг. Програмне забезпечення Mind Meister
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Ознайомлення з онлайн-додатком Mind Meister. Практична робота зі створення інтелектуальних карт. Робота в групі. Спільні інтелект карти.Назаров Сергій Іванович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.178 Створення інтерактивних навчальних матеріалів з навчальних предметів та інтегрованих курсів для учнів 5 класів НУШ за допомогою програмного засобу MOZABOOK
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Методика використання програмного засобу Mozabook, який поєднує можливості різноманітних інтерактивних е-ресурсів та дозволяє використовувати в роботі як вже наявні навчальні матеріали, зокрема PDF, презентації, тести, 3Д тощо, так і створювати власні, базуючись на обраних Модельних навчальних програмах для 5-9 класів Нової української школи.

Косик Вікторія Миколаївна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.179 Робота з електронними інтерактивними підручниками та посібниками на платформі ua.mozaweb.com
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Останні декілька років через карантинні обмеження та війну вчителі та учні все більше використовують електронні підручники. Також у 2022-2023 навчальному році існує проблема з друком підручників для 5 класів НУШ. Цей модуль допоможе освітянам навчитися використовувати електронні підручники, розміщені у безкоштовному доступі на платформі ua.mozaweb.com як в дистанційному навчанні, так і у режимі офлайнКосик Вікторія Миколаївна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.180 Інтелектуальні карти (mind maps). Створення та використання в освітньому процесі та повсякденному житті
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Багатоманітність сфер використання інтелектуальних карт на практичних прикладах. Створення інтелект карт онлайн та офлайн. Для роботи потрібно мати кольорові олівці та три аркуші А4Назаров Сергій Іванович
Мистецька освіта1.128 Інтуїтивний живопис як техніка арт-терапії: індивідуальне правопівкульне малювання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Поєднаємо поняття «живопис» та «інтуїція» в індивідуальному профілі. Визначимо колір емоцій. Чи знає «шосте відчуття» відповідь на всі запитання та чи допомагає своєчасно приймати правильні рішення: практична робота «Дозволь собі відчувати». Матеріали та інструменти для інтуїтивного живопису: рекомендації та застороги.Лясота Стелла Євгеніївна
Мистецька освіта1.129 Олійний живопис: техніка малярства мастихіном для всіх
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Традиційний олійний живопис. Малювання «картинки», використовуючи такий інструмент, як мастихін. Пишемо «диктант» олійними фарбами, отримуємо задоволення від малювання та створення власного художнього твору.Лясота Стелла Євгеніївна
Природознавство, екологія1.143 Життя в стилі ЕКО: студія екологічної грамотності та здорового способу життя
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Пріоритетність екологічних цінностей в сучасному суспільстві, різноманітність екологічних знань і досвіду, усвідомленість особистої причетності до екологічних проблем. Екологічні ризики збереження здоров’я: дії педагога, коментарі та поради.Санковська Ірина Мечиславівна
Природознавство, екологія1.144 Кліматична освіта для всіх і кожного
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Актуальність теми зміни клімату: природні, антропогенні причини. Питання стихійності атмосферних явищ, катаклізмів й адаптації міст та сіл до них – світова чи місцева проблема. Кліматичні мігранти та наслідки зміни клімату в Україні.Санковська Ірина Мечиславівна

Навчальні модулі для розвитку професійних (предметно-методичних) компетентностей

Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.005 Взаємини дошкільників: діапазон ставлення та педагогічний супровід
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Дитина дошкільного віку по-різному ставиться до своїх ровесників: з одними дружить, з іншими свариться, а когось і не помічає. Які причини такого різного ставлення? А чи можна на ці процеси впливати і як? Спробуймо розібратися.Гончаренко Алла Миколаївна
1.006 Програма «Я-киянин» у сфері культури партнерства педагога й батьків
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Обговоримо проблеми встановлення партнерської взаємодії з родинами вихованців. У фокусі: досвід роботи закладу дошкільної освіти Солом’янського району міста Києва, що вже багато років працює за програмою «Я-киянин».Гончаренко Алла Миколаївна
1.007 Педагогічний супровід художньо-мовленнєвої активності дітей у театралізованих іграх
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Театралізована діяльність формує у дошкільників оцінно-етичні судження, що проявляється в структурі художньо-мовленнєвої активності. Ознайомлення з моделлю роботи з літературними творами.Гончаренко Алла Миколаївна
1.008 Особливості методичної роботи закладу дошкільної освіти: виклики сучасності
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ви зможете утвердитися в думці, що робота вихователя-методиста ЗДО в сучасних умовах це – постійний аналіз та передбачення результату. Розставимо акценти так, щоб вдало й вчасно відповісти на виклики часу й новизну реформ, на професійні ризики. Гончаренко Алла Миколаївна
1.012 Модель роботи з казкою: нові підходи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Здається, що методика роботи з казкою дуже проста й зрозуміла, такою незмінною залишається багато десятиліть. Чи це так? Запрошую Вас до зіставлення традиційної та інноваційної моделей. Познайомитеся з цікавою практикою – казка як терапевтичний засіб. Вам буде корисно, а дітям – захоплююче!Гончаренко Алла Миколаївна
Чекер Яна Вадимівна
1.014 Пізнавальний розвиток дітей раннього віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Уточненюється уявлення про особливості пізнавального розвитку дітей раннього віку, розкрито специфіку пізнавальних психічних процесів, надано рекомендації щодо розвитку пізнавальної сфери у переддошкільників.Дятленко Наталія Михайлівна
1.015 Самоповага дошкільника: підтримуємо і розвиваємо!
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Поговоримо про характерні прояви самоповаги в поведінці дошкільників та способах її підтримки. Надано рекомендації щодо сприятливого виховного стилю, способів вияву шанобливого ставлення до дітей, організації діяльності з позицій набуття ними досвіду успішної діяльності. Дятленко Наталія Михайлівна
1.016 Підготовка дошкільників до життя в умовах сталого розвитку суспільства
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Закцентуємо увагу на необхідності збереження навколишнього природного та соціального середовища й на тих методах і прийомах, що допоможуть сформувати в дітей готовність до захисту природи, збереження природних ресурсів, побудови позитивних взаємин людьми, які оточують дитину.Дятленко Наталія Михайлівна
1.017 Сходинками пізнання, або як допомогти дитині раннього віку відкривати світ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Етапи, чинники, умови, що опосередковують пізнавальний розвиток дітей раннього віку. Акцент зроблено на предметній діяльності, іграх з динамічними іграшками, експериментуванні, самообслуговуванні, руховій активність як засобах стимулювання процесу пізнання дітей переддошкільного віку.Дятленко Наталія Михайлівна
1.018 Зростає особистість: педагогічні практики для розвитку дошкільників
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ви хочете бачити своїх вихованців самостійними, старанними, відповідальними, творчими в майбутньому, розвиненими особистостями, творцями свого життя? Як ми можемо допомогти дітям набути цих якостей, що маємо змінити в ставленні до них, чим збагатити освітнє середовище – про це й буде наша розмова.Дятленко Наталія Михайлівна
1.021 Розвиток закладу дошкільної освіти на основі інклюзивних цінностей: альтернативне планування
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Можна дізнатися про інклюзивні цінності та їхній вплив на якість освітньої діяльності закладу. Представлено характеристики інклюзивного підходу до розвитку ЗДО, обговорено основні ідеї концепції інклюзії, інновації щодо оцінювання інклюзивного освітнього середовища.Дятленко Наталія Михайлівна
1.022 Інклюзивні цінності та «інклюзивне обличчя» закладу дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Проаналізовано сутнісні позиції інклюзивної освіти: доступність і концепцію універсального дизайну, надані рекомендації вихователю в інклюзивній групі: як побудувати освітню тактику та стратегію на основі інклюзивних цінностей, які формують інклюзивне "обличчя" закладу дошкільної освіти.Дятленко Наталія Михайлівна
1.024 Малюк і музкерівник: як підтримати в дитини бажання співати
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Роль і значення музичної діяльності, зокрема співів, у психологічному розвитку дошкільників, вікові особливості слуху, голосу й співів, як оберігати дитячий слух і голос, навчаючи дитину співу. Звернемо увагу на роботу з батьками щодо заохочення малюків до самовираження через власний спів.Дятленко Наталія Михайлівна, Меленець Людмила Іванівна
1.048 Ознайомлення дітей дошкільного віку з часовими поняттями
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Мова йде про сприймання часу та орієнтування в ньому, що формується на соціальній основі, в процесі життєдіяльності та в практиці широких суспільних зв'язків. Формувати у дітей часові поняття досить важко, бо час не можна унаочнити. Він пізнається переважно опосередковано, через зміст діяльності, що наповнює певний часовий відтинок.Меленець Людмила Іванівна
1.049 Подорож з маленькими книголюбами просторами української дитячої книги
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Актуальні потреби сучасного освітнього дискурсу в просторі літературної освіти особистості, яка зростає і особистості, яка допомагає зростати дитині. Надана можливість набуття, розвитку, вдосконалення практичної майстерності педагога в царині сучасної дитячої літератури.Меленець Людмила Іванівна
1.050 Зміст, умови й форми музично-педагогічної активності з дітьми дошкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Дотримання вимог до змісту, форм, методів музичного виховання, збагачення середовища, доцільна організація музично-освітньої роботи, творча діяльність педагогів відповідно до функцій, участь батьків у виховному процесі – ці умови зможуть забезпечити належний музично-естетичний розвиток дитячої особистості, формування домірної вікової музичної компетентності дитини.Меленець Людмила Іванівна
1.051 Виховання дітей раннього віку засобами музики: інтегрований підхід
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Акцент робиться на особистісно-орієнтованому, діяльнісному та компетентнісному підходах щодо естетичного виховання переддошкільників засобами музики. Мова йде про гнучкість методів і прийомів музичного виховання дітей до 3-х років та формах його організації; облаштування сприятливого мистецького оточення; розвиток професійної компетентності вихователів і музичного керівника щодо реалізації педагогіки партнерства.Меленець Людмила Іванівна
1.072 Формування соціальної компетентності дошкільників
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Педагоги познайомляться з актуальними проблемами соціального розвитку дошкільника, основними поняттями «спілкування», «соціалізація», «мораль», специфікою спілкування дітей молодшого та старшого дошкільного віку з дорослими й однолітками, а також зі змістом, умовами оптимізації педагогічної діяльності за освітнім напрямом «Дитина в соціумі».Смольникова Галина Валентинівна
1.073 Розвиток творчості дітей дошкільного віку в образотворчій діяльності
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сучасні техніки малювання й аплікації. Психологічні особливості малювання дітей, система методів і прийомів формування їх творчих здібностей. Будемо розбиратися в тому як фантазувати, експериментувати, змішувати кольори, вигадувати оригінальну композицію, змінювати й створювати нові форми.Смольникова Галина Валентинівна
1.074 Навчання дітей 3-6 років загально-розвивальним вправам і вправам з основних рухів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розглянуті питання організації фізичного виховання дітей дошкільного віку. Представлено технології, методи і прийоми навчання дітей загально-розвивальним вправам (фітбол-гімнастиці, стретчингу, горизонтальному пластичному балету, вправам на степ платформах) і вправам з основних рухів (ходьби, рівноваги, метання, лазіння, стрибків). Смольникова Галина Валентинівна
1.075 Виховання фізично розвинених дітей 2/3-річного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Формування у дітей 2/3-х років основних рухів та навичок виконання фізичних вправ, що сприяють зміцненню організму малят. Удосконалення практичної майстерності педагогів щодо організації та методики проведення рухливих ігор, загально-розвивальних вправ, занять із фізичної культури в групах дітей раннього віку.Смольникова Галина Валентинівна
1.078 Інновації в закладах дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Запровадження та поширення в освітній практиці закладів дошкільної освіти нових ідей, засобів, педагогічних, управлінських технологій, які дозволять сформувати інноваційну компетентність дошкільних працівників. Набуття, розвиток і вдосконалення практичної майстерності з організації та методики проведення різних видів інноваційної діяльності.Смольникова Галина Валентинівна
1.079 Ейдетика для дошкільників: мистецтво ефективного сприйняття
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
У модулі йдеться про секрети ейдетики, яка сприяє кращому сприйманню, запам’ятовуванню інформації через світ образів; та як розвивати у дітей мислення, уяву, фантазію; вміння розв’язувати суперечності, спираючись на набуті знання та інтуїцію. Третяк Ольга Петрівна
1.080 Особистісно-орієнтований підхід у вихованні дошкільника
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Набір конкретних виховних технологій, які допоможуть створити сприятливі умови для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.Третяк Ольга Петрівна
1.101 Розвиток мислення дітей дошкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розглядаються завдання і вправи для розвитку мислення дитини, що допоможуть розкрити індивідуальні здатності й таланти дитини; різни види мислення; індивідуальну креативність. Пропонуються діагностичні методики.Шопіна Марина Олександрівна
1.102 АРТ-терапія у роботі з дітьми дошкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розглядаються загальні принципи роботи з техніками арт-терапії, її методи та переваги використання з дошкільниками. Надаються п’ять універсальних арт-терапевтичних вправ, які можна опрацьовувати з дітьми в будь-яких життєвих ситуаціях. Представлено практичний матеріал для діагностики.Шопіна Марина Олександрівна
1.103 Пісочна терапія у роботі вихователя ЗДО
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сьогодні одним з найбільш популярних методів психологічної допомоги дітям є пісочна терапія. Вона допомагає розвивати в дітей пам’ять, увагу, просторову уяву, творчий потенціал, сприяє формуванню комунікативних навичок та образного мислення; розвитку дрібної моторики рук, подоланню тривоги та страхів.Шопіна Марина Олександрівна
1.104 Психологічна підтримка дитини дошкільного віку в інклюзивній групі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Найголовніша умова для успішної реалізації інклюзивного навчання — позитивне ставлення педагогічних працівників до інклюзивної освіти в цілому як до закономірного та прогресивного етапу розвитку системи освіти. Познайомимо слухачів із основними прийомами та техніками роботи з дітьми дошкільного віку, які мають особливі освітні потреби.Шопіна Марина Олександрівна
1.125 Лялька як персона: педагогічна практика для соціально-емоційного розвитку дітей
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Пропонується педагогічна практика, яка допомагає через ляльку організувати розмову з дітьми про складні для розуміння соціальні питання такі, як людське розмаїття, фізична зовнішність, інклюзія, внутрішньо переміщені діти, здоров’я та ін.Дятленко Наталія Михайлівна
1.130 Виховання дитини-киянина на основі природничо-кліматичних умов столиці
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Реалізації програми «Я-киянин» як моделювання життєві ситуації задля створення у дошкільника цілісної та ціннісної картини світу шляхом покладання на природні механізми розвитку дитини: наслідування і «рефлекс свободи».Гончаренко Алла Миколаївна
1.131 Педагогічний супровід життєдіяльності дітей: традиційні та новаторські форми
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Осучаснення та культура побудови освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Погляд на заняття та його трансформація. Інструментарій європейських освітніх систем у зіставленні з традиційними.Гончаренко Алла Миколаївна
1.132 Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільника в соціокультурному просторі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сучасне бачення активності педагога: спостереження за дитиною, супровід та підтримка її комунікативно-мовленнєвого розвитку, культура побудови освітнього процесу та забезпечення умов для мовленнєвої активності дитини.Гончаренко Алла Миколаївна
1.133 Педагогічні технології мовленнєвого розвитку дітей раннього віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Аналіз популярних альтернативних новаторських технологій. Активізація художньо-педагогічного спілкування засобами дидактичної гри, результатом якої є розвинена мовленнєво-комунікативна, соціокультурна компетентність.Гончаренко Алла Миколаївна
1.135 Казка на столі: ідеї пластилінових фантазій для малечі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Граємо пластиліном: з чого починати, базові форми та фантастичні фігурки, легкий пластилін, виготовлення колажів, картин. Техніка роботи з джгутиками. Мозаїчні прийоми ліплення кульок. Аплікація та малювання – цікава й різноманітна пластилінографія: методична та практична студія.Меленець Людмила Іванівна
1.137 Подолання наслідків агресивної поведінки у дітей дошкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Причини агресивної поведінки у дітей: виховання, особливості спілкування з іншими людьми, наростаючі вимоги до дітей, вроджена схильність до насильства, наслідування дорослим. Виникнення агресивної поведінки: досвід переживання будь-якої форми насильства (фізичного, психологічного, сексуального тощо). Набуття, вдосконалення практичної майстерності щодо подолання наслідків агресивної поведінки у дітей.Смольникова Галина Валентинівна
1.138 Організація життєдіяльності та планування освітнього процесу в групах дітей дошкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Планування освітнього процесу з дітьми як обов’язковий елемент щоденної роботи вихователя. Системність, послідовність і комплексність в організації діяльності дошкільників. Свобода вибору найбільш ефективної та зручної для педагога моделі та форми планування (перспективне та календарне) як інструменту організації освітньої діяльності з дошкільниками.Смольникова Галина Валентинівна
1.139 Організація життєдіяльності дітей в адаптаційний період у закладі дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Значення процесу адаптації дітей до закладу дошкільної освіти в складних сучасних середовищах. Роль дорослого у звиканні дитини до незнайомого соціального оточення, до нових умов життєдіяльності в групі садочка.Смольникова Галина Валентинівна
1.140 Інтегрований підхід до навчання в практиці сучасної школи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Інтеграція в НУШ – вимога часу, актуальна для всіх, хто зацікавлений у формуванні всебічно розвиненої особистості. Сутність поняття «інтегроване навчання» та загальні вимоги до інтегрованого уроку. Моделювання інтегрованого уроку: ресурси та засоби.Третяк Ольга Петрівна
1.141 Використання тестових технологій в оцінюванні учнів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Тестовий контроль як інструмент виявлення позитивних та проблемних сторін засвоєння навчального матеріалу кожним учнем. Досвід складання тестових завдань, підбір і упорядкування за певною логікою і з певною метою.Третяк Ольга Петрівна
1.142 Гугл-інструменти в роботі працівника закладу дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Практичні поради організації та проведення в он-лайн форматі опитувань за допомогою Mentimeter, Google-форми; обговорень у Jamboard або спільної роботи з Google-документом; особливостей візуалізації під час створення Timetoast.com; варіативності використання платформи Zoom чи Google Meet для онлайн зустрічей; створення ігор та вправ у LearningApps.org, сайту закладу на хостингу Google Сайти.Санковська Ірина Мечиславівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.076 Стратегічне та тактичне планування, як інструмент інноваційного розвитку закладу освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Планування є постійним процесом, що відбувається в закладі освіти, однією із найпоширеніших форм реалізації управлінських рішень. З одного боку планування виступає як функція стратегічного управління, з іншого – як процес імовірного або логічного проєктування розвитку закладу дошкільної освіти з урахуванням змін зовнішнього середовища. Смольникова Галина Валентинівна
1.134 Методичний супровід педагогічного процесу в сучасних умовах закладу дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Вектори змін методичної роботи в контексті реформування освіти. Пріоритети організаційно-методичного напряму: підтримка розвитку творчого потенціалу педагогів, вивищення рівня їхньої професійно-педагогічної компетентності.Гончаренко Алла Миколаївна
1.136 Якість дошкільної освіти та якість діяльності закладу дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Стратегія якості як основа освітньої політики. Управління якістю освітньої діяльності: умови, процеси, результати. Зовнішня та внутрішня система забезпечення якості освіти: шляхи та ресурси. Самооцінювання якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.Меленець Людмила Іванівна
1.140 Моніторинг стану освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Особливості моніторингу в системі, використання різних видів, форм, методів контролю за станом освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Зміни, які мають бути реалізовані у змісті контролю відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Нової української школи.Смольникова Галина Валентинівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.059 Як зробити батьків партнерами?
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Педагогіка партнерства: спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Принципи педагогіки партнерства: повага до особистості, доброзичливість та позитивне ставлення, довіра у взаєминах, стосунках, розподілене лідерство на принципах соціального партнерства.Полякова Олена Василівна
1.060 Моніторинг якості початкової освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Моніторингові дослідження якості освіти. Тести як інструмент вимірювання. Сертифікація педагогічних працівників. Незалежне тестування учасників сертифікації. Самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.Полякова Олена Василівна
1.061 Навчання через дослідження в початковій школі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Як можна навчати учнів початкової школи через проєктні дослідження розв'язувати проблемні питання, застосовуючи різні види активностей, як і коли доцільно застосовувати проблемне навчання.Полякова Олена Василівна
1.063 Можливості інтеграції в початковій школі в умовах дистанційного навчання: що має знати кожен учитель
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Що потрібно врахувати вчителю при підготовці до інтегрованого уроку в дистанційному режимі? Як інтегрувати навчальні предмети, теми предметів? Як сконструювати інтегрований урок у дистанційному форматі для учнів 1 класу? Полякова Олена Василівна,
1.064 Як організувати дистанційний урок у початковій школі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Педагоги дізнаються про те, як технічно організувати дистанційне навчання, зберегти баланс теорії та практики, різних типів завдань, а також захопити/заохотити учнів, застосовуючи різні види активностей, як налаштувати дистанційне навчання.Полякова Олена Василівна
1.065 Екологічні дати року
(0,2 кред. ЄКТС з/ 6 годин)
Чому в календарі з`явились і відзначаються екологічні дати року? Зацікавлені отримають відповіді на це та інші питання й ознайомляться з принципом систематизації днів в екологічному календарі.Санковська Ірина Мечиславівна
1.067 Еколого-просвітницькі проєкти в шкільному просторі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль надає доступ до цікавих матеріалів екологічного спрямування та допоможе наповнити шкільні заняття та позаурочне життя в школі цікавою та активною освітньою інформацією, вправами та заходами природничоорієнтованого спрямування.Санковська Ірина Мечиславівна
1.068 Ресурсозбереження в школі. Як це працює?
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Добробут населення і країни визначається вмінням розпоряджатися сукупністю тих чи інших ресурсів. Раціональному їх використанню потрібно вчити змалку. Як це працює і чого потрібно навчати у школі можна дізнатися під час знайомства з матеріалами модуля.
Санковська Ірина Мечиславівна
1.069 15 кроків першокласника на зустріч довкіллю
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Свідомо та раціонально діяти в природному довкіллі дитину має навчити дорослий, який власним прикладом спрямовує або надихає її чинити відповідно правилу «не нашкодь». Зміст модуля дає можливість набуття, розвитку та вдосконалення власних практичних навичок з екологічно доцільної поведінки та сприяння набуттю таких навичок учнями першого класу. Санковська Ірина Мечиславівна
1.070 Педагогіка лісового екоуроку в початковій школі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Зміст модуля – це екоурок, насичений інтерактивними вправами та елементами "лісової" педагогіки – навчання про ліс у лісі. Опанування вчителем педагогіки "лісу" забезпечить отримання учнями не тільки знань, а й сприятиме розвитку здатності навчання протягом життя.Санковська Ірина Мечиславівна
1.081 Партнерська співпраця школи і сім’ї заради моральної зрілості дітей
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Педагогіка партнерства. Як налагодити ефективну співпрацю з батьками учнів? Які застосувати методики для формування ціннісного ставлення до людини?Третяк Ольга Петрівна
1.082 Критичне мислення – запорука успіху
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Критичне мислення дає інструменти, щоб зробити власне життя більш осмисленим і успішним. Практичні навички застосування технології «Критичне мислення» для авторських пошуків, набуття власного досвіду в широкій і різноманітній практиці.Третяк Ольга Петрівна
1.083 Секрети ціннісного ставлення до людини
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Виховання моральних цінностей у молодших школярів невідривне від навчання. Важливо навчати дітей сприймати інших такими, якими вони є, долати труднощі у спілкуванні, поведінці, співпереживати. Запропоновані розробки містять цікаві ідеї, які стимулюватимуть до творчості й фантазії педагогів і дітей.Третяк Ольга Петрівна
1.084 Філософія для дітей – джерело досвіду дитини
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
У Вас з’явиться власний досвід навчити учнів користуватися філософією для того, щоб вони могли знаходити більше сенсу в пізнанні життя і в тому, що відбувається в світі.Третяк Ольга Петрівна
1.085 Цифрові інструменти вчителя початкової школи в умовах змішаного навчання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Переваги та доцільність застосування змішаного навчання у початковій школі. Моделі та методики змішаного навчання. Підвищення якості освіти; забезпечення можливостей щодо реалізації різних освітніх моделей, форм та засобів отримання освіти.Третяк Ольга Петрівна
1.086 Мистецтво пам'ятати: сучасні прийоми мнемотехніки
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Оволодіння технологією «Мнемотехніка» для забезпечення продуктивності освітнього процесу в початковій школі.Третяк Ольга Петрівна
1.087 Сучасний урок як форма активного навчання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Яким має бути сучасний урок у початковій школі? Що відбувається нині з мотиваційною сферою молодших школярів? Як зробити, щоб пізнавальні інтереси стали рушійною силою навчання у молодших школярів? Як встановити й підтримати добрі стосунки, довіру у спільній діяльності?Третяк Ольга Петрівна
1.092 Фінансова освіта молодших школярів: кроки до успіху та добробуту
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розкриємо секрети з основ фінансово-економічної грамотності, умотивуємо до подальшої економічної самоосвіти, ознайомимо з елементами конструювання системи фінансової освіти й виховання учнів початкових класів через інтегроване навчання.Цибульська Світлана Михайлівна
1.093 Логічними сходинками до математичних вершин
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Педагоги розкриють секрети залежності розвитку мислення молодших школярів від способів організації та змістового наповнення їхньої навчальної діяльності. Сподіваємося, що практичні поради та запропоновані ідеї роботи над розв’язанням математичних задач Ви зможете використати на щоденних уроках математики.Цибульська Світлана Михайлівна
1.094 Плекаємо патріота: формування особистісних якостей учня початкової школи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розкривається сутність, мета, основні завдання та форми здійснення патріотичного виховання учнів початкової школи; зазначені умови ефективного використання сучасних методик та форм роботи вчителів початкових класів із патріотичного виховання дітей. Висвітлюються творчі напрацювання щодо організації патріотично орієнтованої взаємодії шкільної спільноти з батьками та громадськістю.Цибульська Світлана Михайлівна
1.095 Маленькі секрети великої мотивації: як зробити навчання успішним?
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розкривається сутність мотивації як фактор впливу на ефективність навчання та успішність освітнього процесу. Розглянуто особливості молодшого шкільного віку для формування навчальної мотивації учнів, визначено провідні мотиви їх навчальної діяльності. Проаналізовано шляхи педагогічного впливу щодо підвищення навчальної успішності молодших школярів.Цибульська Світлана Михайлівна
1.097 Громадянська освіта в початковій школі: виховуємо громадянина України
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Пропонується допомога вчителям початкової школи з організації національно-патріотичного виховання учнів. Розкрито сутність громадянського виховання – як процесу формування свідомого громадянина-патріота, людини, якій притаманні особистісні якості та риси характеру, спосіб мислення, учинки та поведінка, спрямовані на розвиток демократичного громадянського суспільства сучасної України.Третяк Ольга Петрівна, Цибульська Світлана Михайлівна
1.105 Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Завдання і вправи для розвитку мислення дитини, що допоможуть розвинути індивідуальні здатності й таланти дитини. Розвиток різних видів мислення та креативності. Запропоновано діагностичні методики, що спрямовані на з’ясування ступеня розвитку наочно-образного аналізу просторових і функціонально-значеннєвих зв’язків; визначення рівня розвитку символічного мислення.Шопіна Марина Олександрівна
1.106 Виявлення тривожності у дітей молодшого шкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Загальні принципи роботи з проєктивними малюнковими методиками. Методики діагностики страху та тести шкільної тривожності молодших школярів. Запропоновано практичні рекомендації для корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку задля подолання тривожного стану. Корекційна робота: вчити дитину відчувати позитивні емоції, долати свої страхи. Шопіна Марина Олександрівна
1.120 Розв’язання “дитячих проблем”: психологічна підтримка молодшого школяра
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Актуальні питання щодо подолання тривожності, дитячого страху, складнощів у спілкуванні з однолітками, дорослими, сприйнятті нової інформації, нового середовища та інших речей, що можуть засмучувати дитину.Шопіна Марина Олександрівна
1.121 АРТ-терапія у роботі з дітьми молодшого шкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Принципи роботи з техніками арт-терапії, надані універсальні арт-терапевтичні вправи для роботи з учнями, представлені незвичайні прийоми арт-терапії у роботі з молодшими школярами.Шопіна Марина Олександрівна
1.122 Навчаємо в соцмережах: пошук і використання освітнього контенту в початковій школі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Безпека дітей в інтернеті: що потрібно знати педагогу. Освітній контент сторінки вчителя в соцмережах. Як використовувати соцмережі з користю для навчання: практичні поради.Полякова Олена Василівна
1.126 Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Особливості та етапи формування у молодших школярів діалогічного мовлення як невід’ємної складової комунікативної компетентності. Методи та вправи, що стимулюють мовленнєву активність дітей під час навчальної діяльності.Цибульська Світлана Михайлівна
1.146 Екологічна компетентність педагога: від теорії до практики
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Досягнення екологічної рівноваги людини і природи: нова екологічна культура зі світоглядом, нормою життя, що протистоїть споживчим установкам. Реалізація освітніх завдань формування громадянина – відповідального бережливого ресурсокористувача.Санковська Ірина Мечиславівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
2.057 Організація освітнього процесу групи продовженого дня
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Організація освітнього процесу в групі продовженого дня ЗЗСО, безпечне середовище для навчання та розвитку, нормативи, що регламентують таку діяльність.Савченко Світлана Володимирівна
2.058 Самопідготовка: від А до Я
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль ознайомить педагогів з основними нормативними документами та методичними матеріалами, що регламентують організацію та проведення самопідготовки в групі продовженого дня, новими підходами в умовах впровадження «Нової української школи» та інклюзивної освіти.Савченко Світлана Володимирівна
2.059 ГПД: традиції та нові можливості
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з історією виникнення, становлення та сучасним станом групи продовженого дня, з основними нормативними документами та методичними матеріалами щодо організації освітнього процесу, реалізацією концепції «Нової української школи».Савченко Світлана Володимирівна
2.063 Інклюзивна ГПД: особливості організації та функціонування
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розглянемо організацію роботи інклюзивної групи продовженого дня: процес зарахування, режим дня, кількість осіб, організація освітнього процесу відповідно до чинного законодавства.Савченко Світлана Володимирівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
3.030 Телеуроки як засіб підготовки до ЗНО. Розділові знаки у складному реченні
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль орієнтує на створення телеуроків як засобу підготовки до ЗНО. Враховано специфіку складних речень та методику їх вивчення учнями різних вікових категорій. Подано авторські телеуроки щодо розділових знаків у складному реченні, у яких вміщено тестові завдання, різнорівневі вправи та фрагменти з культури мовлення.Дика Наталія Михайлівна
3.031 Компетентнісно орієнтоване завдання як інструмент сучасного уроку української мови
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Обґрунтування особливостей навчання української мови на засадах компетентнісного підходу, висвітлення системи компетентнісно орієнтованих завдань (КОЗ), спрямованих на розвиток предметних і ключових компетентностей, подання методичних підказок щодо моделювання КОЗ.Дика Наталія Михайлівна
3.036 Практико-орієнтовані завдання як дієвий інструмент формування ключових і предметних компетентностей на уроках української мови
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Компетентнісна освіта – особистісно-діяльнісна: з накопичування знань, акцент зміщується на здатність учня до практичних дій у конкретних життєвих ситуаціях. Окреслено структуру та подано зразки моделювання практико-орієнтованих завдань з української мови, показано їхнє місце і роль у структурі компетентнісно орієнтованих уроків з конкретних навчальних тем. Дика Наталія
Михайлівна,
Глазова Олександра Павлівна
3.037 Розвиток емоційного інтелекту учнів на уроках української мови
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розкрито сутність понять: емоційний інтелект, емоційна компетентність та емоційна грамотність. Розглянуто шляхи формування емоцій учнів у Новій українській школі. Запропоновано шляхи розвитку емоційного інтелекту на уроках української мови. Представлено фрагмент орієнтовного сценарію дистанційного уроку української мови з елементами формування емоційної грамотності.Глазова Олександра Павлівна
3.039 Практико-орієнтований підхід у навчанні української мови: особливості
застосування в освітньому процесі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Застосування практико-орієнтованого підходу в навчанні скеровує учнів на сприймання здобутих у школі знань через призму корисності й необхідності їх використання в практичному житті. Визначено структуру та подано приклади практико-орієнтованих завдань з української мови для учнів 5-11 класів, проаналізовано їх роль місце у структурі компетентнісно орієнтованих уроків.Глазова Олександра Павлівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
2.026 Професія вчитель історії: методична скарбничка
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Професійний портрет сучасного вчителя історії. Шлях до педагогічного успіху. Вчитель історії як носій цінностей.Левітас Фелікс Львович
2.027 Інноваційні концептуальні підходи до викладання історії України у 7–9 класах
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Мета модуля: ознайомити вчителів історії із змістом сучасних концепцій і технологіями організаці вивчення історії України IX – XIX століття. Опрацювавши модуль вчителі зможуть набути навичок щодо організації та проведення традиційних і нестандартних уроків, підготовки дидактичних матеріалів до уроку історії, навчального контенту для організації дистанційного навчання та перевернутого класу, організації роботи учнів з написання рефератів, конкурсних робіт, підготовки матеріалів до позакласних виховних заходів.Левітас Фелікс Львович
2.028 Інноваційні концептуальні підходи до викладання історії України у 10–11 класах
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Мета модуля: ознайомити вчителів історії із змістом сучасних концепцій і технологіями організації вивчення історії України ХХ-ХХІ століття. Опрацювавши модуль вчителі зможуть набути навичок щодо організації та проведення традиційних і нестандартних уроків, підготовки дидактичних матеріалів до уроку історії, навчального контенту для організації дистанційного навчання та перевернутого класу, організації роботи учнів з написання рефератів, конкурсних робіт, підготовки матеріалів до позакласних виховних заходів.Левітас Фелікс Львович
2.029 Технології педагогічного успіху при викладанні історії
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Метою модуля є висвітлення змісту сучасних освітніх технологій навчання історії, забезпечення формування предметних компетенцій учнів, досягнення колективного успіху школярів на основі впровадження в систему навчання технологій партнерства.Левітас Фелікс Львович
2.030 Виховання на цінностях-виховання громадянина
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сучасна українська освіта динамічно поєднує в собі навчальний і виховний процеси. Серед виховних напрямків найбільшої актуальності набуває громадянське та патріотичне виховання молоді, що закладає підвалини для формування свідомої особистості. Не втрачають свої значущості і українські традиційні цінності: працьовитість, любов до рідного краю, доброта, чуйність, милосердя, мужність, повага до батьків і ближніх. Основною метою цього модулю є ознайомлення педагогів з сучасними вимірами і визначеннями вічних цінностей, які притаманні українському народові, які формують сучасний образ молодого українця.Левітас Фелікс Львович
2.031 Козацька педагогіка як засіб громадянського і патріотичного виховання молоді
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Козацька педагогіка - є частиною етнопедагогіки в Україні, яка зберігає важливі національні традиції українського народу. Основні українські козацькі цінності і чесноти ніколи не губились у просторі і часі. За основу козацької педагогіки взятий образ характеристика патріота, захисника рідної землі, трудівника, людину чуйної до чужої біди. Саме такий образ, як приклад, сьогодні потрібен новій генерації української молоді.Левітас Фелікс Львович
2.032 Педагогічна майстерня вчителя
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Вчителі ознайомляться з сучасними методиками викладання історії в школі, досвідом використання інноваційних підходів до організації навчання та виховання школярів засобами історії. Відпрацюють навички з підготовки дидактичних матеріалів до уроку, застосування на уроках різноманітних форм роботи з вивчення навчального матеріалу, алгоритмами побудови та проведення нестандартних уроків.Левітас Фелікс Львович
2.076 Використання інноваційних технологій навчання на уроках історії (майстер-клас)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Вчителі суспільних дисциплін удосконалення навичок вчителів у комбінуванні елементів освітніх технологій в контексті вивчення окремої теми, організації диференційованого навчання на уроках історії, комплексного використання сучасних ефективних методик і технологій навчання необхідних для впровадження дистанційного і змішаного навчання історії в школі.Трухан Олександр Феодосійович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.091 Логічно-послідовний і сучасний виклад шкільного курсу математики
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з причинами необхідності переходу до сучасного й логічно-послідовного вивчення математики, обгрунтування можливості цього переходу вже зараз.Рудик Олександр Борисович
5.095 Методика використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики в умовах дистанційного та змішаного навчання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики для наочності, розвитку логічного та просторового мислення (Geogebra, teacher Desmos). Використання та створення бібліотек та проєктів.Воротникова Ірина Павлівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.138 Діяльнісний підхід на уроках біології та хімії
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Мета модуля ознайомити учителів з основними характеристиками діяльнісного підходу, показати приклади застосування діяльнісних методів на уроках хімії та біологіїФілоненко Ірина Олександрівна
5.139 Розвиток критичного мислення учнів на уроках хімії та біології у НУШ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Одним з наскрізних умінь, зазначених у новому ДСБО є уміння критично та системно мислити, що пов’язане з розвитком наукового мислення та досвіду розв’язання проблем природничого змісту. Учителі отримають відповіді на запитання: як сформувати ці уміння за допомогою ситуативних завдань, дослідницької діяльності тощо; які методи можна застосовувати.Філоненко Ірина Олександрівна
5.161 Безпечне використання засобів побутової хімії
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
У модулі розглядаеться речовинний склад загальнопоширених засробів побутової хімії і обговорюється вплив цих речовин на здоров'я людини. Надаються рекомендації щодо заміни побутових засобів побутової хімії більш безпечнимим речовинами. Якунін Ярослав Юрійович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.143 Методика навчання інтегрованих курсів природничої галузі у 5-6 класах
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль знайомить учителів з видами навчальної діяльності, що доцільно використовувати у НУШ на уроках курсів природничої галузі. Подано огляд навчально-методичного забезпечення. Пропонується аналіз деяких завдань та матеріалів.Філоненко Ірина Олександрівна
5.183 Формувальне оцінювання на уроках природничого циклу
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Формувальне оцінювання стало вже звичним для учнів та педагогів початкових класів Нової української школи. З 2022 року воно стає обов’язковим в 5 класах, які починають працювати за новим Державним стандартом. Цей модуль знайомить з видами формувального оцінювання, методами та інструментами для його проведення.Косик Вікторія Миколаївна
5.184 Працюємо за модельною програмою інтегрованого курсу «Природничі науки» НУШ 5-6 класи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль створений для допомоги вчителям у обґрунтованому виборі модельної програми інтегрованого курсу «Природничі науки» НУШ для 5-6 класів. У модулі представлені основні змістові відмінності модельних програм з природознавства, розглянуто підходи авторів до формування очікуваних результатів навчання, запропонованого змісту та видів навчальної діяльності. Вчителі отримають знання зі створення навчальної програми інтегрованого курсу «Природничі науки» та щоденника спостережень.
Косик Вікторія Миколаївна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.058 Основи мілітарних знань. Інтерактивні технології у викладанні предмета «Захист України»
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення вчителів з психолого-педагогічними засадами впровадження інноваційних технологій навчання. Відпрацювання навичок організації навчання в старшій школі з використанням елементів дистанційного навчання та технології "перевернутий клас".Назаров Сергій Іванович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
3.064 Розвиток професійної
компетентності вчителя
іноземної мови
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Професійно-педагогічна компетентність педагога. Складові та процес формування професійної культури і компетентності в системі професійної підготовки вчителя. Групи ключових компетентностей: шляхи формування. Актуальні зміни в методиці викладання іноземної мови та плануванні уроку в контексті Нової української школи.Жарікова Людмила Миколаївна
3.068 Навчання інтегрованих навичок: шлях до реалістичнох комунікації (Teaching Integrated Skills: a Path to Realistic Communication)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль стосується навчання інтегрованих навичок на уроках англійської мови. Розкриває переваги інтегрованого підходу до навичок. Техніки CLIL. Навчання за змістом та практико орієнтоване. Приклади та практичні завдання для навчання інтегрованих навичок на уроках. Два способи інтеграції навичок: проста інтеграція, за якої рецептивні мовні навички служать моделлю для продуктивних мовних навичок, і складна інтеграція, яка є поєднанням видів діяльності, що включають різні навички, пов’язані тематично.Жарікова Людмила Миколаївна
3.069 Компетентісно-орієнтовані та практико-орієнтовані завдання на уроках англійської мови (Content-Based and Task-Based Learning)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль стосується дитиноцентричних підходів до навчання мови, а саме компетентісно-орієнтованого та практико-орієнтованого. Розглянуто структуру уроку таких типів; переваги цих методів та можливі проблемні зони; роль таких підходів до навчання для розвитку мотивації учнів до вивчення іноземної мови.Жарікова Людмила Миколаївна
3.072 Навчання навичок аудіювання: готовий слухати, готовий вчитися (Teaching Listening Skills: Ready to Listen, Ready to Learn)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Формування навичок аудіювання в учнів, що вивчають англійську як другу мову. Аудіювання, його роль у формуванні комунікативної компетентності учня, шляхи розвитку навичок аудіювання та проблеми, що при цьому виникають, і способи їх усунення. Найбільш ефективний спосіб планування уроку з розвитку навичок аудіювання, запропоновані навчальні вправи для різних етапів уроку (до, під час та після аудіювання) та вправи, що базуються на реальному досвіді учнів. Жарікова Людмила Миколаївна
3.083 Study the Child Growth and Development
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Досліджено сучасну теорію розвитку дитини, як фізіологічну так і ментальну. Представлено практичні ресурси щодо навчання спостерігати, визначати й описувати на кожному етапі дитячого розвитку. Дізнаєтесь, як сприяти мотивації навчання, когнітивнй взаємодії та розвитку автономності з самого раннього віку.Співакова Людмила Олександрівна
3.084 Curriculum and Lesson Planning for Early Learners
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Чітка структура робить навчання послідовним, зрозумілим та передбачуваним для дітей. Учні молодших класів ще не готові до саморегуляції, отже, потребують сталої структури на початку свого освітнього розвитку. Саме на це і працює навчальна програма та поурочне планування.Співакова Людмила Олександрівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
3.047 Латеральне мислення
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Мисленню можна навчити, вважає Едвард де Боно. Програми навчання мислення доктора де Боно використовуються в системі шкільної освіти багатьох країн. Пропонуємо познайомитися з латеральним мисленням та спробувати застосувати його інструменти під час роботи над оповіданням «Геній» сучасного китайського письменника Мо Яня.Кузьменчук Ірина Василівна
3.048 "Body biography project" на ґрунті зарубіжної літератури
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Проєкт зі створення бодібіографії активно використовується в закладах освіти англомовних країн, зокрема в американських школах. Пропонуємо побувати в експериментальній лабораторії учителя-методиста і дізнатися про бодібіографію як спосіб перетворити характеристику героя на цікавий груповий або індивідуальний проєкт. Ви познайомитеся із бодібіографіями героїв, створеними київськими учнями, а також отримаєте шаблони, щоб організувати роботу над бодібіографією.Кузьменчук Ірина Василівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.041 Практичні заходи у випадку небезпечної ситуації чи повідомлення про замінування
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль присвячений питанням профілактики і підготовки до виникнення можливих небезпечних ситуацій та практичним діям персоналу школи та учнів у випадку небезпеки чи надзвичайної ситуації (пожежа, загроза обстрілу, загрози терористичного акту, повідомлення про замінування тощо). Розглядається питання евакуації учнів та персоналу школи та евакуації майна. Приділяється увага розрахунковій та фактичній швидкості евакуації з приміщення.Заплатинський Василь Миронович
5.042 Профілактика СНІДу і формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей та підлітків
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Профілактична робота педагогів під час навчально-виховного процесу щодо попередження виникнення соціально небезпечних  хвороб. Ознайомлення освітян з досягненнями медицини щодо профілактики СНІДу.Заплатинський Василь Миронович
5.043 Радіаційна безпека
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль присвячений питанням радіаційної безпеки і захисту у випадку аварії з викидом радіоактивних речовин чи ядерного вибуху. Розглянуто природу радіації, види випромінювання, вимірювання випромінювання, наслідки впливу випромінювання на людину та біологічні об’єкти; принципи та практику захисту від радіоактивного випромінювання.Заплатинський Василь Миронович
5.044 Соціальні небезпеки. На що зробити наголос
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Курс направлений на низку практичних аспектів висвітлення соціальних небезпек. Зокрема розглядаються питання ефективних підходів щодо профілактики шкідливих звичок, протиправних дій, самогубства тощо.Заплатинський Василь Миронович
5.047 Порівняльний аналіз модельних програм з предмета “Здоров’я, безпека та добробут"
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль присвячено порівняльній оцінці п’яти чинних модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти. Модуль містить інформацію про модельні програми, їх призначення та використання. Порівняльний аналіз включає аналіз обсягу, структури, змісту навчальних програм, додаткової інформації, використаної авторам програми літератури тощо. Модуль містить узагальнену інформацію, об’єднаний список літератури всіх програм тощо.Заплатинський Василь Миронович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
5.057 Сучасний урок трудового навчання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення вчителів з сучасними методиками викладання трудового навчання, досвідом використання інноваційних підходів навчання та виховання учнів. Приклади виконання проєктів в умовах змішаного навчання. Застосування конструкторів модульних верстатів в умовах відсутності майстерень.Назаров Сергій Іванович
5.082 Технології декоративно-ужиткового мистецтва. Проєктування та виготовлення кавової іграшки
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Зміст модуля передбачає ознайомлення з різними технологіями та техніками виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва; поглиблення професійної підготовки з технології виготовлення кавової іграшки, використання технології під час проєктно-технологічної діяльності учнів як на уроках, так і під час гурткової роботи.Рак Людмила Миколаївна
5.083 Технології декоративно-ужиткового мистецтва. Проєктування та виготовлення виробів в техніці “джутова філігрань”
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Зміст модуля передбачає ознайомлення з різними технологіями та техніками виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва; ознайомлення з технологією джутової філіграні, використання технології під час проєктно-технологічної діяльності учнів як на уроках, так і під час гурткової роботи.Рак Людмила Миколаївна
5.084 Технології декоративно-ужиткового мистецтва. Проєктування та виготовлення виробів в техніці “ізонитка”
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Зміст модуля передбачає ознайомлення з різними технологіями та техніками виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва; ознайомлення з технікою "ізонитка", використання технології під час виготовлення виробів як на уроках, так і під час гурткової роботи.Рак Людмила Миколаївна
5.085 Технології декоративно-ужиткового мистецтва. Проєктування та виготовлення ляльки-мотанки
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Зміст модуля передбачає ознайомлення з історією ляльки-мотанки, їх видами та різними технологіями виготовлення ляльок-мотанок як на уроках, так і під час гурткової роботи.Рак Людмила Миколаївна
5.086 Технології декоративно-ужиткового мистецтва. Проєктування та виготовлення виробів із фетру: квіти, брошки, прикраси”
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Зміст модуля передбачає ознайомлення з різними технологіями та техніками виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва з різних конструкційних матеріалів; ознайомлення з технологією виготовлення виробів із фетру, особливостями використання технології під час виготовлення та оздоблення виробів як на уроках, так і під час гурткової роботи.Рак Людмила Миколаївна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.098 Навчання фізичній культурі в закладах загальної середньої освіти: дистанційна та змішана форма
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Нормативно-правове забезпечення успішного навчання школярів у дистанційно-змішаному форматі. Нові форми онлайн комунікацій. Механізми стимулювання та самореалізації учнів, ефективні форми критеріїв оцінювання учнів у віддаленому режимі, прийоми, технології та інструменти дистанційного навчання. Черпак Юрій Васильович
1.099 Безпека життєдіяльності учнів на уроках фізичної культури (спортивних гуртків, секцій) в закладах загальної середньої освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Державні нормативні документи, навчальні програми, сучасні педагогічні інноваційні технології в галузі фізичної культури. Розширення кола знань та умінь вчителів фізичної культури в питаннях правил техніки безпеки. Надання першої долікарської допомоги учням під час проведення уроків, спортивно-лікувальних гуртків тощо.Черпак Юрій Васильович
1.100 Методика навчання елементів футболу для учнів ЗЗСО
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Історія розвитку футболу в Україні. Безпека життєдіяльності учнів на уроках футболу. Техніко-тактична підготовка при навчанні елементів футболу.Черпак Юрій Васильович
1.147 Навчальна діяльність учнів 5-6 класів з освітньої галузі «Фізична культура» в НУШ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Нормативно-правове забезпечення. Модельна навчальна програма. 5-6 класи. Освітня галузь «Фізична культура»: ціннісні орієнтири, завдання, принципи, шляхи реалізації (адаптаційний цикл). Фізкультурно-оздоровча діяльність та оцінювання навчальних досягнень учнів.Черпак Юрій Васильович
1.148 Впровадження принципів інклюзії на уроках фізичної культури та в спорті
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Законодавство про інклюзивне навчання. Принципи інклюзії (концепція та правила), визначення термінів і понять. Методи, форми та засоби інклюзивної взаємодії. Інтеграція дітей з особливими освітніми проблемами (ОПП) у спорт: практичні поради.Черпак Юрій Васильович
1.149 Використання педагогічних технік (технологій) на заняттях фізичної культури та спорту
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сутність і складові понять педагогічні «техніка», «технологія». Форми педагогічних технік (зовнішня: техніка мови; засоби зовнішньої естетичної виразності; комунікативна техніка, внутрішня: саморегуляція психофізичного самопочуття; використання у професійній діяльності особливостей власних пізнавальних психічних процесів).Черпак Юрій Васильович
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.025 Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розвиток творчих здібностей дитини в контексті музичної освіти України, вплив музики на духовний світ учня. Корисні поради вчителям музики загальноосвітніх шкіл щодо організації розвивального творчого освітнього середовища, індивідуального підходу до кожної дитини.Футимська Наталія Анатоліївна
1.026 Прогресивні системи музичного виховання дітей та молоді
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Національні педагогічні школи, що зберігають і розвивають традиції музичної освіти, їх позитивні і негативні сторони музичного розвитку. Форми й методи навчання, які забезпечують передачу від одного покоління до іншого досягнень музичної культури та художньої майстерності.Футимська Наталія Анатоліївна
1.027 Метод проєктів у роботі вчителя музичного мистецтва
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Метод проєктів – засіб і спосіб вирішення питання реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів в освітньому процесі, що декларують державні освітні стандарти, зокрема, в межах навчальних предметів художньо-естетичного циклу.Футимська Наталія Анатоліївна
1.028 Формування хорової культури співу школярів на уроках музичного мистецтва
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Історія хорової культури в Україні. Роль хорового мистецтва в організації розвитку музичних здібностей школярів. Хоровий спів і базова основа вокалу: інтонування, дикція, співацьке голосоведіння та ін.Футимська Наталія Анатоліївна
1.089 Формувальне оцінювання як інструмент розвитку учнів на уроках мистецтва
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Формувальне оцінювання – це сучасна технологія в освіті, яка дає особливу можливість – оцінити процес навчання учнів задля покращення його ефективності. Відкрийте нові горизонти співпраці учня та вчителя для досягнення найкращих результатів та взаєморозуміння.Футимська Наталія Анатоліївна
1.090 Змішане навчання в мистецькій освітній галузі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
У світі існує певна кількість моделей змішаного навчання: прості, складні, поширені та популярні. Є моделі змішаного навчання, які є руйнівними по відношенню до традиційного класу, тому що вони включають в себе не тільки переваги традиційного навчання, але й сучасні онлайн-моделі.Футимська Наталія Анатоліївна
1.091 Формування компетентностей учнів НУШ на уроках мистецтва
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Характеристика дітей цифрового покоління та їх особливості в навчанні. Компетентнісний підхід як інноваційна модель сучасної мистецької освіти. Вектори впровадження компетентнісного підходу на уроках мистецтва.Футимська Наталія Анатоліївна
1.127 Мистецька освітня галузь: модельні навчальні програми в 5-6 класах НУШ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Інтегрована складова мистецької освітньої галузі. Зміст та очікувані результати навчання учнів, варіативність завдань. Технологія оцінювання мистецьких дисциплін.Футимська Наталія Анатоліївна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
1.107 Як допомогти дитині подолати страх перед медичним кабінетом
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Психологічні прийоми, що допоможуть налагодити контакт із дитиною у медичному кабінеті. Вправи, ігри для подолання напруження, арт-терапевтична методика малювання страху, метод ігрової терапії з дітьми для подолання страху перед щепленням. Поради батькам щодо подолати тривожності дитини перед відвідуванням медичних кабінетів.Шопіна Марина Олександрівна
Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
2.042 Технологія проведення соціально-психологічного тренінгу
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Використання тренінгів в соціально-педагогічній та психологічній практиці розширює спектр можливостей для самопізнання та пізнання оточуючих, формування ціннісних орієнтацій, соціальних, комунікативних навичок, налагодження взаємодії в колективі. Тренінг допоможе засвоїти методологічні основи тренінгової роботи та отримати базові навички. Олексенко Світлана Валер’янівна