Кафедра освітнього лідерства

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра здійснює фахове удосконалення, підвищує кваліфікацію і забезпечує розвиток загальних компетентностей:
– керівників закладів загальної середньої освіти;
– керівників закладів дошкільної освіти;
– керівників закладів позашкільної освіти;
– працівників РНМЦ.

РОБОТА КАФЕДРИ СПРЯМОВАНА НА:

• дослідження актуальних проблем теорії та практики управління закладом освіти
• забезпечення підвищення кваліфікації керівників закладів освіти як управлінців на засадах парадигми лідерства
• популяризацію лідерської парадигми управління закладом освіти
• підтримку керівників закладів освіти щодо впровадження освітніх інновацій
• організацію науково-практичних конференцій і семінарів
• проведення тренінгів з розвитку фахових та інших компетентностей
• розроблення власних програм на основі типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»
• розроблення сучасних навчально-методичних матеріалів та їх апробацію задля забезпечення освітнього процесу
• забезпечення психолого-педагогічного супроводу працівників закладів освіти

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ КОНСУЛЬТУЮТЬ З ТАКИХ ПИТАНЬ:

• тренди розвитку освіти
• лідерство у закладі освіти
• розробка та реалізація стратегії розвитку закладу освіти
• удосконалення технологій управління закладом освіти
• коучинг у закладі освіти
• особистісний розвиток працівників закладу освіти
• критичне осмислення усталених практик освітньої діяльності та шляхи їх трансформації

СКЛАД КАФЕДРИ

Костянтин Линьов   Линьов
Костянтин Олександрович 

Завідувач кафедри,
кандидат наук з державного управління, доцент

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: k.lynov@kubg.edu.ua

Ірина Линьова   Линьова
Ірина Олексіївна 

Доцент кафедри, 
кандидат педагогічних наук

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: i.lynova@kubg.edu.ua

М.Войцехівський   Войцехівський
Михайло Федорович 

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

Телефон: (044) 294-08-74
E-mail: m.voitsekhivskyi@kubg.edu.ua

Д.Сабол   Сабол
Діана Михайлівна 

Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: d.sabol@kubg.edu.ua

О.Матвійчук   Матвійчук
Оксана Євгеніївна 

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: o.matviichuk@kubg.edu.ua

О.Мерзлякова   Мерзлякова
Олена Леонідівна 

Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: o.merzliakova@kubg.edu.ua

  Лавриненко
Олена Василівна 

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: o.lavrynenko@kubg.edu.ua

Г.Коцюба   Коцюба
Ганна Олександрівна 

Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: h.kotsiuba@kubg.edu.ua

  Хмелєва-Токарєва
Ольга Василівна 

Старший викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: o.khmelievatokarieva@kubg.edu.ua

О.Дідур   Дідур
Олександра Олександрівна 

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: o.didur@kubg.edu.ua

  Голік
Анатолій Миколайович 

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-70
E-mail: a.holik@kubg.edu.ua

І.Корнієнко   Корнієнко
Ірина Петрівна 

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-70
E-mail: i.korniienko@kubg.edu.ua

Г.Якушенко   Якушенко
Ганна Миколаївна 

Методист кафедри, викладач

Телефон: (066) 961-52-60
E-mail: h.yakushenko@kubg.edu.ua