Кафедра освітнього лідерства

Діяльність кафедри

Кафедра здійснює фахове удосконалення, підвищує кваліфікацію і забезпечує розвиток загальних компетентностей:
• керівників закладів загальної середньої освіти;
• керівників закладів позашкільної освіти;
• працівників РНМЦ.

Робота кафедри спрямована на

• дослідження актуальних проблем теорії та практики управління закладом освіти;
• забезпечення підвищення кваліфікації керівників закладів освіти як управлінців на засадах парадигми лідерства;
• популяризацію лідерської парадигми управління закладом освіти;
• підтримку керівників закладів освіти щодо впровадження освітніх інновацій;
• організацію науково-практичних конференцій і семінарів;
• проведення тренінгів з розвитку фахових та інших компетентностей;
• розроблення власних програм на основі типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»;
• розроблення сучасних навчально-методичних матеріалів та їх апробацію задля забезпечення освітнього процесу;
• забезпечення психолого-педагогічного супроводу працівників закладів освіти.

Працівники кафедри консультують з таких питань

• тренди розвитку освіти;
• лідерство у закладі освіти;
• розробка та реалізація стратегії розвитку закладу освіти;
• удосконалення технологій управління закладом освіти;
• коучинг у закладі освіти;
• особистісний розвиток працівників закладу освіти;
• критичне осмислення усталених практик освітньої діяльності та шляхи їх трансформації.

СКЛАД КАФЕДРИ

Костянтин Линьов  
Линьов
Костянтин Олександрович
Завідувач кафедри,
кандидат наук з державного управління, доцент
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: k.lynov@kubg.edu.ua
М.Войцехівський  
Войцехівський
Михайло Федорович
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-74
E-mail: m.voitsekhivskyi@kubg.edu.ua
Д.Сабол  
Сабол
Діана Михайлівна
Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: d.sabol@kubg.edu.ua
О.Матвійчук  
Матвійчук
Оксана Євгеніївна
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: o.matviichuk@kubg.edu.ua
О.Мерзлякова  
Мерзлякова
Олена Леонідівна
Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: o.merzliakova@kubg.edu.ua
 
Шлапак
Алла Василівна
Доцент кафедри,
кандидат економічних наук
E-mail: a.shlapak@kubg.edu.ua
 
Коцюба
Ганна Олександрівна
Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: h.kotsiuba@kubg.edu.ua
А. Трейтяк  
Трейтяк
Аліна Олександрівна
Старший викладач кафедри
E-mail: a.treitiak@kubg.edu.ua
 
Хмелєва-Токарєва
Ольга Василівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: o.khmelievatokarieva@kubg.edu.ua
 
Наумова
Вікторія Юріївна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: v.naumova@kubg.edu.ua
І.Корнієнко  
Корнієнко
Ірина Петрівна
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-70
E-mail: i.korniienko@kubg.edu.ua
Г.Якушенко  
Якушенко
Ганна Миколаївна
Методист кафедри, старший викладач
Телефон: (066) 961-52-60
E-mail: h.yakushenko@kubg.edu.ua