Форми навчання

navchanniaІнститут післядипломної освіти (ІППО)
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

пропонує керівникам та педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Програми підвищення кваліфікації за дистанційною (асинхронною та синхронною), очною та змішаною формами навчання.

Дистанційна програма
Понад 540 навчальних модулів
Програма передбачає самостійний вибір педагогами змісту, часу та тривалості навчання. Програма доступна протягом 24-ох годин на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік.
Онлайн-програма (вебінари)
Понад 50 вебінарів щомісяця
Актуальні щотижневі вебінари на проблеми, які потребують термінового вирішення. Тематика оновлюється щомісяця.
Програму розвитку персоналу
Понад 190 навчальних модулів
На замовлення адміністрації закладу освіти фахівці Інституту проводять вивчення запитів педагогів та формують і реалізовують індивідуальну для кожного закладу освіти Програму підвищення кваліфікації з обов’язковим урахуванням стратегії розвитку закладу освіти.
Підвищення кваліфікації керівників
Понад 120 тематичних модулів
нської компетентності керівників та їх заступників. Програма передбачає проведення вебінарів та очних занять на базі закладів освіти. Учасники програми самостійно обирають або замовляють тематику занять.
Очна програма
Понад 250 тематичних модулів
Інститут пропонує тематику очних занять для педагогів різних спеціальностей закладу освіти або проводить заняття на тему, яку визначає та замовляє заклад освіти. Заняття (тренінги, майстер-класи, семінари тощо) проводяться безпосередньо в закладі освіти у зручний для педагогів день та час.

 

   
notebook-pencil Очне навчання
  Очне навчання побудоване на принципі особистого спілкування слухача курсів і викладачів в ході лекцій та семінарських занять в установленому розкладом обсязі. Вважається, що саме це дозволяє максимально розширити і зміцнити знання слухачів, а на самостійне вивчення відводиться зовсім небагато тем, причому не найважливіших. Слухачі курсів зобов’язані щодня бути присутніми на заняттях (не враховуючи вихідних днів), і не пропускати їх без поважної причини.
   
   
address-book-open Змішане навчання
  Змішане навчання — вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання (періодичне відвідування занять на курсах підвищення кваліфікації). Характеризується фазністю. У першу фазу відбувається отримання бази знань, навчальної літератури та її вивчення (настановча сесія), у другу — проводиться перевірка засвоєного матеріалу (виконання завдань дистанційно). При цьому ці фази помітно віддалені одна від одної за часом (звичайно від декількох тижнів до місяця).
   
   
computer-cloud Дистанційне навчання
  Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки), до тих, хто навчається (слухачів). Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі, надання слухачам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за відсутності викладача.