Форми навчання

navchannia

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка

 проводить курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, педагогів позашкільних навчальних закладів у кількості понад 6800 осіб на 58 спеціальностях очної, заочної та дистанційної форми навчання.

   
notebook-pencil Очна форма навчання
  Очна форма навчання побудована на принципі особистого спілкування слухача курсів і викладачів в ході лекцій та семінарських занять в установленому розкладом обсязі. Вважається, що саме це дозволяє максимально розширити і зміцнити знання слухачів, а на самостійне вивчення відводиться зовсім небагато тем, причому не найважливіших. Слухачі курсів зобов’язані щодня бути присутніми на заняттях (не враховуючи вихідних днів), і не пропускати їх без поважної причини. Термін навчання коливається від 2 до 6 тижнів, залежить від обраної  спеціальності.
   
 
   
   
address-book-open Заочна форма навчання
  Заочне навчання — вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання(періодичне відвідування занять на курсах підвищення кваліфікації). Характеризується фазністю. У першу фазу відбувається отримання бази знань, навчальної літератури та її вивчення (настановча сесія), у другу — проводиться перевірка засвоєного матеріалу (виконання і захист випускної роботи). При цьому ці фази помітно віддалені одна від одної за часом (звичайно від декількох тижнів до місяця).
   
 
   
   
computer-cloud Дистанційна форма навчання
  Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки), до тих, хто навчається (слухачів). Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі, надання слухачам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за відсутності викладача.
   
 
  • Портал дистанційного навчання ІППО
  • Інформація про дистанційне навчання в ІППО