Авторська школа професора Ф.Л.Левітаса

Положення про авторську наукову школу вчителів історії і суспільно-гуманітарних дисциплін (завантажити)


Концепція авторської наукової школи вчителів історії і суспільно-гуманітарних дисциплін доктора історичних наук, професора Ф.Л.Левітаса (завантажити)


Науковий керівник авторської наукової школи вчителів історії – доктор історичних наук, професор Фелікс Львович Левітас

levitas

Фелікс Львович Левітас,
завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної
освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка,
доктор історичних наук, професор, Відмінник освіти України,
Заслужений працівник культури України

19 квітня 1953 р. — народився в м. Києві в родині робітника.
1960–1970 рр. — навчання у восьмирічній школі № 7 і середній
школі № 165 м. Києва.
1970–1970 рр. — працював архівістом у Київському міському державному архіві.
1971–1973 рр. — служив в армії.
1974–1978 рр. — працював слюсарем-збиральником та вантажником
Київського виробничого об’єднання ім. С.П. Корольова «Радіоприлад».
1973–1979 рр. — навчався на історичному факультеті Київського
державного університету ім. Т.Г. Шевченка (вечірнє відділення).
1978–1991 рр. — учитель історії і суспільствознавства середньої
школи № 54 м. Києва.
1988 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук у Ярославському держаному університеті.
1991 р. і наступні роки — завідувач лабораторії методики викладання
історії і права; завідувач кафедри методики викладання історії і права
Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів
ім. Б.Д. Грінченка; декан соціально-гуманітарного факультету Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка; завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка.
1994 р. — присвоєно вчене звання доцента.
1997 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.
2001 р. — присвоєно вчене звання професора.
2012 р. — очолює підкомісію з історії, політології, правознавства (педагогічні науки) науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

nagorody medali


Заступник наукового керівника авторської школи – кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Феодосійович Трухан

trukhan

Трухан Олександр Феодосійович, заступник керівника авторської школи, голова профкому Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та аспірантуру КМПУ ім.  Б.Д.Грінченка. Стаж роботи в школі – понад 15 років. Член конкурсної комісії МОН України з історії. Автор трьох посібників з історії України, понад 15 статей з методики навчання історії.
Пройшов навчання за програмою майстер-класів «Інтерактивні форми навчання дорослих», «Методика викладання курсу «Основи  інформаційно-комунікаційних технологій».
На курсах підвищення кваліфікації педагогів викладає модульні курси з методики навчання історії та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зокрема з упровадження в навчально-виховний процес технологій Smart.

Коло наукових зацікавлень:

  • застосування інформаційних технологій у шкільній освіті;
  • запровадження програми Smart bridgit у систему післядипломної освіти;
  • теоретико-методичні засади  організації сучасного уроку історії;
  • інтерактивні  технології навчання історії;
  • застосування методу проектів на уроках історії;
  • методичне забезпечення роботи з підручником та ДМК на уроках історії;
  • участь у міжнародних освітніх проектах як засіб оптимізації навчально-виховного процесу на уроках історії;
  • розвиток професійних компетентностей учителя історії.

Фотогалерея