Науково-методичний центр інформаційних технологій

Завдання НМЦ

• надання технічної підтримки підрозділам Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка в створенні та впровадженні ІКТ у навчальний процес;
• розбудова інфраструктури електронного інформаційного середовища Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
• консультування модераторів веб-сайтів, спільнот, форумів Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
• створення інтерактивного інформаційного середовища педагогічних працівників із мультимедійністю, можливістю спілкування, коментування та архівного пошуку;
• сприяння розвиткові партнерських зв’язків та міжнародного співробітництва у сфері інформатизації навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Напрями роботи НМЦ

• аналіз, розробка апаратного і програмного забезпечення для розвитку електронного навчально-науково-методичного середовища Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
• автоматизація роботи підрозділів інституту;
• розробка та підтримка інтерактивного професійного середовища педагогів (сайтів Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка і підрозділів Інституту; Wiki-сайту; СДН Moodle та Moodle-2);
• упровадження електронного документообігу;
• організація та проведення вебінарів; електронних моніторингів;
• розробка та підтримка мультимедійних ресурсів для навчального процесу;
• організація підвищення кваліфікації науково-методичних працівників Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка в галузі ІКТ;
• співпраця з науково-дослідними інститутами, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, громадськими організаціями з метою обміну науковою та методичною інформацією щодо ІКТ в освіті.

СКЛАД НМЦ

В.Бонар  

Бонар
Віталій Олегович
Завідувач НМЦ
Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: v.bonar@kubg.edu.ua
О.Бертош  
Бертош
Олександр Володимирович
Заступник завідувача НМЦ
Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: o.bertosh@kubg.edu.ua
Людмила Оверченко  
Оверченко
Людмила Олексіївна
Методист центру
Телефон: (073) 294-27-00
E-mail: l.overchenko@kubg.edu.ua
 
Полякова
Ольга Олександрівна
Методист центру
Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: oo.poliakova@kubg.edu.ua
 
Поляков
Вадим Олександрович
Методист центру
Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: v.poliakov@kubg.edu.ua
В.Маковська  
Маковська
Вікторія Валеріївна
Методист центру
Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: v.makovska@kubg.edu.ua
 
Дьомін
Сергій Сергійович
Методист центру
Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: s.domin@kubg.edu.ua
Н.Кукоба  
Кукоба
Наталія Миколаївна
Методист центру
Телефон: (044) 294-08-73
E-mail: n.kukoba@kubg.edu.ua