Кафедра історичної та громадянської освіти

Діяльність кафедри

Кафедра здійснює фахове удосконалення педагогічних працівників з таких напрямків і спеціальностей:
• учитель історії;
• учитель правознавства;
• учитель українознавства;
• вихователь і класний керівник.

Робота кафедри спрямована на

• формування гуманістичного світогляду, національних цінностей і традицій України;
• дослідження актуальних проблем теорії та методики історичної освіти, а також патріотичного виховання молоді;
• розгляд особливостей чинних програм, сучасних підручників та посібників;
• формування навичок використання інформаційних технологій;
• ознайомлення з сучасними інтерактивними технологіями навчання та сучасними формами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;
• організацію позакласної роботи з учнями.

Основні візії кафедри історичної та громадянської освіти в умовах програми «Нової української школи»

• Сприяти педагогам міста в оволодінні предметними компетентностями;
• Ознайомити освітян з сучасними досягненнями світової педагогічної думки, практиками навчання суспільно-гуманітарних предметів;
• Формування патріотичної свідомості та активної громадянської позиції вчителів, вихователів та інших категорій освітян.

Працівники кафедри консультують з таких питань

• підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії;
• застосування інноваційних методів у навчанні предметів суспільствознавчого циклу;
• організація роботи з обдарованими дітьми;
• методичні засади розробки програм та викладання спецкурсів;
• підготовка до державної підсумкової атестації учнів;
• організація профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів;
• принципи створення та використання навчальних презентацій;
• використання Smart board на уроках історії;
• особливості роботи класного керівника і вихователів навчальних закладів;
• правове навчання та виховання школярів;
• українознавчі студії сучасної України.

Сайт кафедри історичної та громадянської освіти

СКЛАД КАФЕДРИ

Левітас Ф.Л.  
Левітас
Фелікс Львович
Завідувач кафедри,
доктор історичних наук, професор,
Заслужений працівник культури України
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: f.levitas@kubg.edu.ua
Н.Клименко  
Клименко
Нінель Павлівна
Доцент кафедри,
кандидат історичних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: n.klymenko@kubg.edu.ua
О.Дудар  

Дудар
Ольга Володимирівна
Доцент кафедри,
кандидат історичних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: o.dudar@kubg.edu.ua
О.Трухан  
Трухан
Олександр Феодосійович
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: o.trukhan@kubg.edu.ua
Н.Петрощук  
Петрощук
Наталія Романівна
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: n.petroshchuk@kubg.edu.ua
Ірина Линьова  
Линьова
Ірина Олексіївна 
Доцент кафедри, 
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: i.lynova@kubg.edu.ua
Т.Коробка  
Коробка
Тетяна Сергіївна
Старший викладач кафедри,
кандидат мистецтвознавства
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: t.korobka@kubg.edu.ua
НЕМАЄ ФОТО  
Бега
Маргарита Іванівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: m.beha@kubg.edu.ua
Ю.Беззуб  
Беззуб
Юрій Віленович
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: y.bezzub@kubg.edu.ua
Світлана Олексенко  
Олексенко
Світлана Валер’янівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: s.oleksenko@kubg.edu.ua
Т.Свирська  
Свирська
Тетяна Іванівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: t.svyrska@kubg.edu.ua
С.Савченко  
Савченко
Світлана Володимирівна
Викладач кафедри,
кандидат історичних наук
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: s.savchenko@kubg.edu.ua
Л.Колотій  
Колотій
Лариса Павлівна
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: l.kolotii@kubg.edu.ua
 
Котюк
Віктор Олександрович
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: v.kotiuk@kubg.edu.ua
Г.Лінчевська  
Лінчевська
Галина Вікторівна
Викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: h.linchevska@kubg.edu.ua
НЕМАЄ ФОТО  
Дем’янчук
Наталія Миколаївна
Методист кафедри
Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: n.demianchuk@kubg.edu.ua