Category Archives: Засідання Вченої ради

Засідання Вченої ради ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка

25 жовтня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. За поданням голови Вченої ради, директора ІПО М. Ф. Войцехівського, було затверджено зміни у її складі.

Рішенням Вченої ради було затверджено графік та план роботи Вченої ради Інституту на 2022-2023 н. р. (доповідач – Івашньова С. В., заступник директора ІПО). Про оновлення та затвердження Положення про організацію освітнього процесу та норми часу для планування й обліку навчальної роботи в ІПО доповіли О. В. Кочерга, В. В. Бойченко, заступники директора ІПО. Рішенням Вченої ради документ був затверджений зі змінами.

Було також затверджено низку документів: освітні програми 2022-2023 н. р (доповідачі – О. В. Кочерга, В. В. Бойченко, заступники директора ІПО); Плани стажування науково-педагогічних та атестації педагогічних працівників Інституту на 2023 рік (С. А. Пазюк, секретар атестаційної комісії Університету); Тематичний план на 2023 рік (М. Ф. Войцехівський, директор ІПО); Порядок сертифікації ЕНК (доповідачі – О. В. Кочерга, В. В. Бойченко, заступники директора ІПО) та зміни до Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» (зі змінами) (доповідач – С. В. Савченко, заступник завідувача НМЦ професійного розвитку педагогічних працівників).

Про перебіг планування науково-дослідної діяльності кафедр та НДЛ експериментальної педагогіки і педагогічних інновацій доповіли керівники структурних підрозділів К. О. Линьов, Н. М. Дика, О. О. Салата, І. П. Воротникова, Л. І. Меленець, О. Л. Пруцакова.

Вчена рада прийняла до відома інформацію та затвердила графік розгляду обґрунтувань тем наукових досліджень.

Одностайним рішенням Вчена рада підтримала клопотання кафедри освітнього лідерства (завідувач кафедри освітнього лідерства – К. О. Линьов) щодо рекомендації Д. М. Сабол, кандидатки психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, доцентки кафедри освітнього лідерства, до участі в балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.

Члени Вченої ради затвердили звіт щодо виконання плану стажування науково-педагогічних та атестації педагогічних працівників Інституту в поточному році та ухвалили рішення щодо схвалення результатів апробації навчально-методичних матеріалів педагогів та психологів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Києва (доповідач – С. В. Савченко, заступник завідувача НМЦ професійного розвитку педагогічних працівників).

Засідання Вченої ради ІППО 20 грудня 2018 року

20 грудня 2018 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Про проміжні результати науково-дослідної діяльності підрозділів у межах реалізації наукової теми Інституту доповіли заступник директора ІППО з наукової роботи С.В.Івашньова; завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій К.О.Линьов; завідувач кафедри методики мов та літератури Н.М.Дика; завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Ф.Л.Левітас; завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Г.Д.Щекатунова; завідувач кафедри природничо-математичної освіти і технологій Я.Ю.Якунін.
Було обговорено та схвалено навчально-методичні матеріали 52-х педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Солом’янського та Шевченківського районів м.Києва. Матеріали, що пройшли апробацію в навчально-виховному процесі, представили Л.В.Кравчук, завідувач НМЦ дошкільної і початкової освіти, та І.О.Філоненко, завідувач НМЦ природничо-математичної освіти і технологій.
С.В.Івашньова. Звіт про виконання дослідження «Проектування програми розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу закладу освіти»: презентація
К.О.Линьов. Технології впровадження освітніх інновацій в умовах трансформації середньої освіти: презентація
Н.М.Дика. Теоретико-методичні засади формування мовної особистості інформаційної доби в умовах підвищення якості післядипломної освіти: презентація
Ф.Л.Левітас. Формування соціально-громадянської та загальнокультурної компетентності педагога засобами суспільно-гуманітарної освіти: презентація
Г.Д.Щекатунова. Проектування змісту та технологій навчання педагогічних працівників в умовах реалізації компетентнісної освіти: презентація
Я.Ю.Якунін. Технології змішаного навчання в післядипломній педагогічній освіті: презентація

Засідання Вченої ради Інституту 10 лютого 2017 року

10 лютого 2017 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Директор ІППО М.Ф.Войцехівський доповів про стан виконання структурними підрозділами Інституту Корпоративного стандарту Київського Університету імені Бориса Грінченка. Заступник директора з наукової роботи С.В.Івашньова, завідувачі кафедр розповіли про стан виконання наукової теми Інституту. Завідувач науково-методичного центру інформаційних технологій В.В.Бойченко ознайомив з особливостями оновлення системи реєстрації слухачів курсів підвищення кваліфікації ІППО в 2017-2018 навчальному році.
М.Ф.Войцехівський. Виконання Корпоративного стандарту наукової діяльності структурними підрозділами ІППО
В.В.Бойченко. Удосконалений формат курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників м.Києва на 2017-2018 н.р.
С.В.Івашньова. Організація роботи над науковою темою ІППО

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 22 вересня 2016 року

22 вересня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Голова Вченої ради, директор ІППО М.Ф.Войцехівський окреслив перспективи розвитку запровадженого в 2016-2017 навчальному році принципово нового формату курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Заступник директора з науково-методичної роботи С.В.Івашньова підбила підсумки роботи Вченої ради Інституту в 2015-2016 навчальному році та розповіла про основні напрями її роботи в майбутньому. Заступник директора з навчально-методичної роботи О.В.Кочерга ознайомив із планом роботи Інституту в 2016-2017 н.р. У виступі завідувача кафедри методики мов та літератури Н.М.Дикої йшлося про виконання працівниками кафедри корпоративного стандарту Київського університету імені Бориса Грінченка щодо публікацій у Scopus та WoS. Затверджено план стажування науково-педагогічних працівників ІППО в 2017 році. С.В.Івашньова ознайомила з правилами участі в Конкурсі на здобуття премії імені Бориса Грінченка.

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 26 травня 2016 року

26 травня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Завідувачі кафедр Ф.Л.Левітас, Г.Д.Щекатунова та Я.Ю.Якунін висвітлили роль Інституту педагогічної освіти в організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників. Про результати апробації навчально-методичної літератури в 2015-2016 навчальному році доповіла заступник директора С.В.Івашньова. Стан роботи з методистами-кореспондентами науково-методичних центрів Інституту в поточному навчальному році проаналізувала старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Н.Р.Петрощук. Члени Вченої ради обговорили та затвердили передовий педагогічний досвід директора С.А.Манзер та заступника директора Колегіуму «Олімп» Н.В.Цілик.
С.А.Манзер, Н.В.Цілик. Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної в соціумі особистості в навчально-виховному процесі колегіуму «Олімп»: презентація виступу
Н.Р.Петрощук. Організація роботи з методистами-кореспондетами: презентація виступу

Засідання Вченої ради Інституту 21 квітня 2016 року

21 квітня 2017 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Про організацію методичного супроводу упровадження Державних стандартів початкової, базової  і повної загальної середньої освіти доповіли завідувач НМЦ дошкільної і початкової освіти Л.В.Кравчук та завідувач НМЦ природничо-математичної  освіти і технологій  І.О.Філоненко. Про зміни в організації роботи курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників  йшлося у виступі заступника директора Інституту, кандидата психологічних наук О.В.Кочерги. Про стан підготовки до проведення серпневих конференцій розповів завідувач НМЦ інформаційних технологій В.В.Бойченко. Про результати впровадження системи електронного документообігу доповів  завідувач кафедри  методики  природничо-математичної освіти і технологій Я.Ю.Якунін.
Члени Вченої ради обговорили й затвердили передовий педагогічний досвід класного керівника 8 класу СЗШ № 158 Дніпровського району м.Києва О.С.Осьмак.
Л.В.Кравчук. Методичний супровід упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
О.П.Глазова. Перевернуте навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників
О.С.Осьмак. Проектна технологія як засіб формування  життєвої компетентності учнів (з досвіду роботи класного керівника)

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 9 червня 2015 року

9 червня 2015 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
Директор ІППО М.Ф.Войцехівський підбив підсумки діяльності науково-педагогічного колективу Інституту в 2014-2015 навчальному році та визначив перспективи розвитку закладу з урахуванням здійснюваних у системі освіти реформ.
Завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Ф.Л.Левітас та завідувач НМЦ гуманітарної освіти та виховання Т.І.Свирська звітували про забезпечення методичного супроводу Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
Т.І.Свирська. Методичний супровід упровадження Державних стандартів базової та повної середньої освіти. Освітні галузі «Мови і літератури», «Мистецтво», «Здоров’я і фізична культура»: презентація
Н.Р.Петрощук. Організація роботи методистів-кореспондентів кафедр Інституту: презентація
Т.В.Кущова. Батьківські родзинки для кожної дитинки: презентація

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 16 квітня 2015 року

16 квітня 2015 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Завідувач НМЦ дошкільної і початкової освіти Л.В.Кравчук та завідувач НМЦ природничо-математичної освіти і технологій І.О.Філоненко звітували про забезпечення методичного супроводу Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Я.Ю.Якунін, завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій, доповів про створення в Інституті системи документообігу. Заступник директора В.І.Ковальчук ознайомив із досвідом США з виховання громадянської свідомості учнівської молоді (за результатами стажування в штатах Балтимор і Меріленд).
Л.В.Кравчук. Методичний супровід Державного стандарту початкової загальної освіти: презентація
І.О.Філоненко. Методичний супровід нових Державних стандартів середньої та повної освіти. Освітні галузі «Математика», «Природознавство», «Технології»: презентація
В.І.Ковальчук. З досвіду США: формування громадянської свідомості молоді в контексті освітньої реформи: презентація

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 19 березня 2015 року

19 березня 2015 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Директор Інституту М.Ф.Войцехівський доповів про готовність закладу до проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із біології, економіки, новогрецької та російської мов. Завідувачі кафедр та керівник науково-дослідної лабораторії звітували про результати виконання підрозділами Програми «Освіта Києва. 2011-2015 роки». Заступник директора Інституту О.В.Кочерга розповів про упровадження з вересня 2015 року нового формату курсів підвищення кваліфікації педагогів. Доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій І.П.Воротникова презентувала роботу Інституту щодо впровадження в навчальний процес курсів ПК дистанційної форми навчання. О.Ф.Трухан, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання, ознайомив членів Вченої ради з результатами впровадження ІКТ-технологій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників столиці.

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 19 лютого 2015 року

19 лютого 2015 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти Ф.Л.Левітас ознайомив присутніх зі змістом роботи Авторської школи з історії, мета якої – допомогти молодим педагогам адаптуватися та самореалізуватися в освітньому просторі столиці.

Засідання Вченої ради ІППО 22 січня 2015 року

22 січня 2015 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Було заслухано й обговорено звіти завідувачів кафедр та науково-дослідної лабораторії про виконання науково-дослідної теми Інституту «Сучасне інформаційно-методичне професійне середовище педагогів як ефективний засіб розвитку фахових компетентностей освітян столиці».

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 18 грудня 2014 року

18 грудня 2014 року відбулося чергове засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Було обговорено питання поглиблення процесу інформатизації різних напрямків діяльності Інституту. Доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій І.П.Воротникова розповіла про використання ІКТ для створення Е-середовища Київського університету імені Бориса Грінченка та впровадження рейтингової системи співробітників. В.В.Бойченко, завідувач НМЦ інформаційних технологій, розповів про інформатизацію як фактор підвищення якості освітньої та управлінської діяльності ІППО.

Засідання Вченої ради ІППО 20 листопада 2014 року

20 листопада 2014 року засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка розпочалося виступом директора Інституту, голови Вченої ради, кандидата педагогічних наук, доцента М.Ф.Войцехівського. У виступі йшлося про необхідність докорінних змін у системі підвищення кваліфікації педагогів згідно з вимогами сучасності. Завідувачі кафедр Інституту Г.Д.Щекатунова, В.М.Буренко, Я.Ю.Якунін розкрили зміст роботи науково-викладацького складу Інституту щодо забезпечення Закону «Про вищу освіту». Завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Л.О.Базиль доповіла про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва.
В.М.Буренко. Про роль кафедри мов та літератури ІППО в забезпеченні Закону «Про вищу освіту»: презентація виступу
Л.О.Базиль. Про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва: презентація виступу
І.П.Воротникова. Використання змішаного (гібридного) навчання у післядипломній педагогічній освіті: презентація виступу
С.В.Івашньова. Проектування нечіткої освітньої траєкторії педагогічного працівника в системі післядипломної освіти: презентація виступу