Програма розвитку персоналу закладу освіти

На замовлення адміністрації закладу освіти фахівці Інституту проводять вивчення запитів педагогів та формують і реалізовують індивідуальну для кожного закладу освіти Програму підвищення кваліфікації з обов’язковим урахуванням стратегії розвитку закладу освіти.

Навчальні модулі для всіх категорій педагогічних працівників

Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Інклюзивна компетентність1.009 Діти з особливими освітніми потребами: нозографія та педагогічні дії дорослого
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Діти з особливими освітніми потребами та діяльність державних організацій. Особливості розвитку та підтримки дітей з сенсорними порушеннями. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Особливості розвитку та підтримки дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Особливості розвитку та підтримки дітей з розладами аутичного спектру. Особливості розвитку та підтримки дітей з порушеннями розумового розвитку та дітей із затримкою психічного розвитку.Гончаренко Алла Миколаївна
Інклюзивна компетентність1.010 Діти з розладами аутичного спектру. Які вони? Чи готовий педагог до зустрічі з ними?
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Що вміє ця дитина і чого не вміє, як з нею спілкуватися і впливати на поведінку, чому вона боїться шуму й не терпить змін у розпорядку дня, чому вона уникає зустрічного погляду й струшує руками? Обговоримо, як створити для неї затишне й безпечне освітнє середовище.Гончаренко Алла Миколаївна
Інклюзивна компетентність1.020 Завдання та ролі асистента вчителя/вихователя в інклюзивному класі/групі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Що собою являє професія асистента вчителя та вихователя? Які їх ролі, завдання, необхідні компетентності? Чому так важливо для успішного якісного розвитку освіти, й інклюзивної зокрема, залучення помічника-асистента вчителя та вихователя?Дятленко Наталія Михайлівна
Інклюзивна компетентність1.052 Дошкільна освіта для всіх: нормативно-правова підтримка інклюзії
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Створення необхідних умов інклюзивного навчання: поважати, захищати, забезпечувати. Міжнародні документи з прав дитини. Національне законодавство з прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в площині міжнародних документів. Філософські основи інклюзії щодо формування толерантності в суспільстві. Меленець Людмила Іванівна
Психологія для педагогів2.044 Протидія шкільному булінгу
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Метою модуля є ознайомлення з характеристикою, стадіями шкільного булінгу, з алгоритмом дій по реагуванню на випадки цькування, антибулінговими програмами та методиками моніторингу ситуації в навчальному закладі. Відпрацювання навичок вирішення ситуацій пов’язаних з насиллям, визначення дій батьків та педагогів.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.048 Тренінг професійного зростання педагогів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Тренінг спрямований на створення умов для усвідомлення педагогами власних професійних можливостей та визначення шляхів професійного зростання. Усвідомлення учасниками поняття професіоналізму взагалі і конкретно професії педагога, розвиток уміння долати професійні труднощі, засвоєння методик керування своїм професійним розвитком.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів2.049 Психологічна підтримка дітей в кризовий період
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Метою модуля є ознайомлення з напрямками підтримки дорослими дітей різного віку при переживанні кризової ситуації. Буде розглянуто особливості реагування дітей різного віку на кризові ситуації, проблеми, які можуть виникати, сприятливі умови для нормалізації психологічного стану дітей, правила взаємодії з дітьми в залежності від їх включеності в травматичні події, напрямки та засоби психологічної підтримки.Олексенко Світлана Валер’янівна
Психологія для педагогів5.147 Профілактика емоційного та професійного вигорання педагогів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Поняття емоційне вигорання. Причини професійного вигорання, що зумовлює вигорання педагога, які симптоми вигорання. Види вигорання педагога. Методи діагностики емоційного вигорання. Рекомендації щодо шляхів подолання «синдрому професіцйного вигорання».Хоменко Олена Анатоліївна
Психологія для педагогів1.109 Розвиток мислення учнів 5-11 класів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Завдання та вправи для розвитку мислення учнів 5-11 класів, що допоможуть розвинути індивідуальні здатності й таланти дитини, різні види мислення; індивідуальну креативність, підвищувати навчальну мотивацію, розвивати інтелектуально-творчий потенціал.Шопіна Марина Олександрівна
Психологія для педагогів1.110 Казкотерапія у роботі з дітьми 3-х-9-ти років
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Загальні принципи опрацювання терапевтичних казок. Алгоритм створення казки для самостійного опрацювання. Рекомендації для створення терапевтичної казки разом із дитиною. Приклад написання казки з використанням прийому персоніфікації проблеми.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.111 Психологічна профілактика девіантної поведінки підлітків
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з поняттям “девіантна поведінка” дитини підліткового віку, причини, прояви відхилень у поведінці неповнолітніх. Визначення соціально-психологічних причин девіантної поведінки школярів, вікових детермінацій, соціальних девіацій; виникнення дитячої агресивності та жорстокості. Запропоновані ефективні превентивні заходи подолання асоціальної дитячої поведінки.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.112 Психологічна профілактика девіантної поведінки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Загальні прояви девіантної поведінки дитини дошкільного і молодшого шкільного віку, порушення їх поведінки. Методики для діагностики агресивності, а також для корекції агресивної поведінки дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. Запропоновані практичні рекомендації для корекційної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.Шопіна Марина Олександрівна
Педагогічне партнерство1.113 Допомога у роботі з батьками вихователям ЗДО та вчителям початкових класів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Як дитина бачить себе у сім’ї. Соціалізація дитини 4-12 років. Дослідження соціальної пристосованості дитини, сфери її міжособистісних відносин та їх особливостей. Сприйняття внутрішньосімейних стосунків, деяких характеристик її поведінки. Конфліктні зони в системі міжособистісних відносин дитини. Працюємо з батьками.Шопіна Марина Олександрівна
Інклюзивна компетентність1.114 Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розглянемо такі актуальні питання як, організація роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, адаптація та соціалізація дитини, надаються практичні вправи для роботи з дітьми з ООП.Шопіна Марина Олександрівна
Психологія для педагогів1.119 Філософія Нової української школи. Підвищення кваліфікації вчителів для Нової української школи. Сучасна дитина: зрозуміти, почути, підтримати (психофізіологічний аспект)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Філософські та психолого-педагогічні засади розбудови Нової української школи. Система підвищення кваліфікації вчителів та якість освіти. Шляхи гармонізації вікового розвитку особистості дитини в умовах Нової української школи. Інклюзивна освіта: індивідуальний супровід кожної дитини з особливими освітніми потребами.Кочерга Олександр Васильович
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Оцінювально-аналітична компетентність1.023 Управління інноваційними процесами в закладі дошкільної освіти: історія успіху
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розкриваються універсальні вимоги до професійної компетентності керівника як організатора інноваційної діяльності в закладі дошкільної освіти, пропонуються управлінські технології, що сприяють розвитку інноваційного потенціалу педагогічного персоналу.Дятленко Наталія Михайлівна
Оцінювально-аналітична компетентність1.077 Методичні аспекти реалізації "Базового компонента дошкільної освіти" (освітній напрям «Дитина в соціумі»)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сутність соціального розвитку дітей дошкільного віку. Педагогічні рекомендації щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти (Стандарту дошкільної освіти) – освітній напрям «Дитина в соціумі».Смольникова Галина Валентинівна
Організаційна компетентність1.096 Шлях вчителя-лідера: п’ять кроків до успіху
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Ви не тільки дізнаєтеся, хто такі справжні лідери, що таке ефективне лідерство, чим відрізняється лідер від керівника, а й отримаєте практичні поради, як розвинути у собі кращі якості, як не боятися брати на себе відповідальність і приймати сміливі рішення задля досягнення поставленої мети. Також зрозумієте, які кроки потрібно зробити, щоб розвинути свою кар’єру.Цибульська Світлана Михайлівна
Проєктувальна компетентність1.108 Психологічні механізми формування в дітей та молоді життєвої компетентності
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
З’ясування психолого-педагогічних проблем, чинників формування життєвої компетентності особистості на різних вікових етапах та можливих шляхів їх подолання. Ознайомлення з ефективними формами та методами формування життєвої компетентності учнів.Шопіна Марина Олександрівна
Проєктувальна компетентність1.145 Книжка-вімельбух для освітнього процесу та родинного читання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Історія виникнення книжки-розглядалки з яскравими, деталізованими, насиченими візуальною інформацією ілюстраціями. Популярні українські вімельбухи. «Мерехтлива книжка» своїми руками: рекомендації, практичні вправи та завдання.Санковська Ірина Мечиславівна
Інноваційна компетентність3.015 Інструменти латерального мислення у освітньому процесі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Сутність концепції мислення Е. Боно. Поняття про латеральне мислення, його завдання, принципи, інструменти. Використання інструментів латерального мислення в освітньому процесі (моделювання навчальної ситуації). Кузьменчук Ірина Василівна
Інноваційна компетентність5.181 Компетентність та компетентнісні задачі в умовах реалізації НУШ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Переваги і недоліки компетентнісного підходу, реалізація компетентнісного підходу в умовах реформи освіти, огляд завдань, які сприяють розвитку компетентностей учнів та підготовленості до життя в умовах воєнного часуВоротникова Ірина Павлівна
Інноваційна компетентність5.182 В лабіринтах візуалізації: путівник для освітян
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Більшість людей якнайкраще сприймає саме візуальну інформацію – вона швидше систематизується, а кольорові образи завдяки включенню емоційної складової ліпше сприймаються. Під час опанування модуля йтиметься про технології візуалізації навчальної інформації. Розглянемо дидактичні можливості та інструменти візуалізації; різновиди сучасних методів візуалізації навчальної інформації.Наумова Вікторія Юріївна
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Здатність до навчання протягом життя1.019 Наставництво в професійному розвитку педагогів закладів дошкільної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Пропонуються підходи щодо активізації інституту наставництва в закладі освіти; подаються рекомендації, як зробити його ефективним, побудувати взаємини колегами, скласти план наставництва, здійснювати супровід і підтримку педагогів.Дятленко Наталія Михайлівна
Здатність до навчання протягом життя3.016 Розвиток креативності педагога (на матеріалі японської культури)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Знайомство з культурним кодом класичної японської культури сприятиме розвитку типів мислення, пов’язаних із креативним потенціалом: вербально-лінгвістичного, просторового, внутрішньо-особистісного, комунікативного та ін. Кузьменчук Ірина Василівна
Здатність до навчання протягом життя2.060 Професійний стандарт і безперервна освіта педагога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль знайомить із сучасними підходами до підвищення кваліфікації педагогів, а саме: безперервна освіта, Закон України про освіту, атестація та сертифікація педагогічних працівників. Професійний стандарт, загальні та професійні компетентності педагога. Планування самоосвіти й власної траєкторії професійного зростання.Савченко Світлана Володимирівна
Здатність до навчання протягом життя5.152 Професійно-особистісне зростання педагогів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Розвиток творчого потенціалу особистості. Готовність до інноваційної діяльності. Структура сприйняття нововведення та бар’єри готовності педагога до інноваційної діяльності. Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток. Поняття мотивації, умотивованості праці та мотиву.
Хоменко Олена Анатоліївна
Здатність до навчання протягом життя5.153 Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Як стати фахівцем нової формації – ось основний запит, на який має реагувати формальна і неформальна освіта дорослих. Професійна зрілість як період професійного життя людини, що характеризується досягненням повного професійного розвитку. Модуль розкриває питання нормативно-правового забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників. Під час заняття отримаємо відповіді на запитання: що потрібно знати про формальну і неформальну освіту; як ефективно навчатися в умовах формальної і неформальної освіти; як актуалізувати власну пізнавальну діяльність; як сприяти особистісно-професійному розвитку педагогічних працівників на основі актуалізації їхнього професійного та життєвого досвіду.Наумова Вікторія Юріївна
Здатність до навчання протягом життя5.154 Освіта дорослих у суспільстві,
яке навчається
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль розкриває питання освіти дорослих. Під час опанування модуля отримаємо відповіді на запитання: як дорослому ефективно навчатися в умовах формальної і неформальної освіти; як актуалізувати власну пізнавальну діяльність.Наумова Вікторія Юріївна
Здатність до навчання протягом життя5.174 Як і чому навчається мозок
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль присвячений психофізичним особливостям людини, зміст на основі нейрофізіологічних досліджень. Розглядаються засоби сприйняття мозком інформації і увага як керуючий фактор поведінкових реакцій людини. Серед інших будуть розглянуті такі питання: навчання як набуття умовних рефлексів і структурні зміни мозку; способи отримання і сприйняття мозком інформації; роль свідомості і підсвідомості у визначенні пріоритетності завдань; прийняття рішень: рація і емоція; свобода вибору і природа психологічної залежності; маніпуляції: коли увага не спрацьовує; обсяг, концентрація і перемикання уваги: вікові і гендерні особливості; мимовільна і довільна концентрація уваги; приклади вправ на концентрацію і утримання уваги; індивідуальні особливості і важливість винаходу власних методів концентрації і утримання уваги.
Якунін Ярослав Юрійович
Здатність до навчання протягом життя5.175 Тренуємо пам’ять
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль присвячений розбору психофізичних особливостей людини на основі нейрофізіологічних досліджень. Розглядаються засоби сприйняття і запам’ятовування різних типів інформації. Серед інших будуть розглянуті такі питання: короткотривала і довготривала пам’ять; пам’ять на реальні і вигадані події: “перезаписування” спогадів і як мозок вирішує проблему нестачі інформації; пам’ять на образи, звуки, запахи, рухи, враження: синестезія і штучні асоціації; емоційне забарвлення інформації; мнемонічна техніка запам’ятовування; запам’ятовування слів: довільний набір, іноземна лексика (Самвел Гарібян); візуалізація як метод навчання мозку і структурування інформації (Розумові карти Тоні Б’юзена). Приклади методик запам’ятовування цифр.
Якунін Ярослав Юрійович
Компетентність (розділ)Код та назва модуля, обсяг (кред./год.)Анотація модуляАвтори-укладачі
Громадянська2.006 Формування громадянської компетентності учнів засобами українознавства
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Висвітлюються функції та спектр дії українознавства в сучасному освітньому процесі та можливості використання українознавства як засобу формування громадянської компетентності учнів. Українознавство інтерпретується як наука цілісного пізнання (самопізнання), творення й самотворення українського народу і його етнічної території (України) в усьому часо-просторовому їх вимірі. Розкриваються та систематизуються напрями, форми і методи українознавчої діяльності у закладах освіти.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.007 Українознавство в Новій українській школі
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Українознавство висвітлюється як філософія оновлюваної української освітньої системи (Нової української школи), яка має на меті формувати українську національну ідентичність і високі громадянські стандарти. Пропонуються різноманітні форми українознавчої діяльності, які сприятимуть формуванню у педагогів та учнів активної громадянської позиції та демократичних цінностей.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.008 Формуємо громадянськість учнів на засадах історичної компетентності
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
В основу модуля покладено концептуальний підхід, згідно з яким історичне знання виконує важливі соціальні функції, має велике виховне значення, становить підвалину історичної свідомості й історичної пам’яті. Висвітлюються сутність та елементи історичної компетентності та напрями і методи формування громадянськості на основі її використання в сучасних умовах. Пропонуються практичні поради педагогічним працівникам різних спеціальностей щодо використання історичних знань для формування в учнів громадянської відповідальності та національної гідності.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.009 Історична компетентність як основа сучасного патріотизму
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Висвітлюється сучасне трактування патріотизму як особливого виду ставлення, що встановлює зв’язок між громадянином і державою. Розуміння природи патріотизму пропонується через конструкти етнічної та національної ідентичності, які забезпечують зв’язок індивіда з групою (етносом, нацією). Розкривається, як історична та суспільствознавча складові освіти сприяють визначенню особистістю етнічної і національної ідентичності та стають однією з важливих засад формування в учнів любові до Батьківщини і відповідальності за державу як спільну справу всіх громадян.Беззуб Юрій Віленович
Громадянська2.010 Виховуємо українця в дитячому садочку. (Українознавче наповнення діяльності закладів дошкільної освіти) (0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)Висвітлюються структура, форми, методи та засоби українознавчої діяльності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Пропонуються методичні поради щодо формування особистості дитини засобами українознавства через ознайомлення з культурою, побутом свого народу, розвиток мовлення та ін. Набуття практичних навичок українознавчої роботи сприяє розвитку професійної, загальнокультурної та громадянської компетентностей педагогічних працівників ЗДО.Беззуб Юрій Віленович
Культурна2.012 Українське національне відродження ХІХ – початку ХХ ст. в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. (Із циклу «Як оживають історичні епохи»)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Висвітлюється внесок інтелігенції другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у становлення модерної української культури і нації на прикладі діяльності родин Косачів, Лисенків, Старицьких та ін. Запропонована методика використання елементів музейної педагогіки в українознавстві занурює педагогів в історичну реальність і культурний контекст (атмосферу «іншого життя») «довгого» ХІХ ст. і формує практичні навички використання музею як освітнього середовища, підготовки і проведення занять (уроків) у музеї. Музейні технології в українознавстві сприяють особистісному розвитку, вихованню національної самосвідомості і патріотизму вчителів і учнів, утвердженню української мови як державної, розвитку критичного мислення.Беззуб Юрій Віленович
Культурна2.013 Постать Тараса Шевченка на життєвому шляху Бориса Грінченка
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Досліджується «феномен Тараса Шевченка» в житті Бориса Грінченка (вплив особистості та творчості Кобзаря на формування світогляду й переконань письменника). Висвітлюються роль Б. Грінченка у збереженні й популяризації Шевченкової творчої спадщини, погляд на Шевченка як «батька нашого національного самопізнання», оцінка місця Кобзаря в літературно-культурному процесі та формуванні української модерної нації. Пропонуються відповіді на актуальні нині питання, чому для Б. Грінченка й українських інтелектуалів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. «Шевченко своєю національною самосвідомістю є геній, а своєю незмірною вагою, значенням у справі національного відродження … є з’явищем феноменальним, єдиним, може, на світі?» та «У чому актуальність Тараса Шевченка для сучасної молоді?».Беззуб Юрій Віленович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.011 Цифрові навички. Власний ютуб канал вчителя: створення, оновлення, використання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Налаштування і реєстрація власного ютуб-каналу, завантаження відео і редагування і відео, прямі трансляції, “розкрутка каналу”.Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.013 Контроль і оцінювання навчальних досягнень в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання (0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)Аналіз вимог до завдань моніторингу та оцінювання, цифрових сервісів для створення тесту, тестування за допомогою гаджетів та мобільних телефонів, підходи оцінювання в 5-6 класах, інструменти для електронного, автоматизованого оцінювання.
Воротникова Ірина Павлівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.014 Організація співпраці учнів та вчителів онлайн (групова робота, пірінгове та формувальне оцінювання, проєкти) (0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)Створення освітніх електронних ресурсів для спільної роботи та комунікації, взаємооцінювання, організації проєктної діяльності (інтерактивні презентації Mentimeter, карти знань, онлайн дошки, вебінарні кімнати, спільні документи ).Воротникова Ірина Павлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.001 Мовний імідж вчителя закладу загальної середньої освіти в умовах Нової української школи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Основні інструменти створення іміджу педагога. Ціннісні функції іміджу. Послідовні кроки розвитку іміджу вчителя. Виокремлено стратегії формування іміджу (позиціонування, маніпулювання, емоціоналізація, візуалізація, дистанціювання тощо). Типові лексичні помилки та шляхи усунення їх.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.002 Мовленнєва культура ― основа професійної діяльності педагога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з провідними дефініціями: «культура мови», «культура мовлення», структурними
одиницями культури мовлення. Пошук шляхів оптимізації процесу формування мовленнєвої культури педагога. Підвищення рівня культури усного і писемного мовлення. Вдосконалення мовленнєвої культури і формування мовної особистості. Реалізація вправ і завдань, які сприяють розвитку культури мовлення і культури спілкування.
Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.003 Формування в учнів основної школи вмінь доводити власну думку у процесі застосування дискусійних методів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення з групою дискусійних методів: методом безперервної шкали думок, дискусії з елементами ігрового моделювання, дискусії-форуму, дискусії-симпозіуму. Реалізація системи вправ різних рівнів складності та використання аргументаційних текстів у процесі дискусійних обговорень проблемних питань.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.004 Особливості професійно-педагогічної комунікації вчителя сучасної школи
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль спрямований на розширення можливостей у мистецтві практичного спілкування. Орієнтує на ефективну комунікацію в освітньому просторі й повсякденному житті, на розвиток креативності вчителів, які не тільки досконало знали б технологію своєї професії, а й уміло використовували мовні ресурси для міжособистісної взаємодії в будь-яких виробничих ситуаціях.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.005 Культура мовлення сучасного вчителя: мовленнєві моделі взаємодії
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль орієнтує на підвищення рівня культури усного і писемного мовлення сучасного вчителя. Педагоги матимуть змогу проаналізувати мовленнєві моделі взаємодії у різних ситуаціях спілкування, вдосконалити мовленнєву культуру, зосередитись на типових лексичних, граматичних помилках та шляхах усунення їх. Практико-орієнтований модуль вміщує завдання та вправи, відеоматеріали, щодо удосконалення мовленнєвої культури.Дика Наталія Михайлівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)3.006 Мовний імідж вчителя в умовах цифровізації освіти
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Модуль спрямований на розвиток мовного іміджу педагога у цифровому освітньому просторі. Вчителі матимуть змогу ознайомитись з основними інструментами створення іміджу, виокремити його ціннісні функції та з’ясувати послідовні кроки розвитку іміджу вчителя, практично визначити стратегії формування іміджу в умовах цифровізації освіти. У процесі модуля передбачено використання інтерактивних карток з компетентнісно орієнтованими завданнями, які можна використати в освітньому процесі.Дика Наталія Михайлівна
Здоров’язбережувальна5.040 Базові терміни з безпеки в інтегрованому курсі "Здоров'я, безпека та добробут" НУШ
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Характеристики небезпек, можливості їх передбачення. Особливості ідентифікації за допомогою органів чуття та із застосуванням технічних пристроїв (виміру радіації). Техногенні, соціальні, природні та воєнні небезпеки. Сучасні тенденції розвитку науки та освіти про безпеку та небезпеку. Заплатинський Василь Миронович
Культурна2.018 Київські вулиці: погляд крізь історію. Пізнавально-навчальна екскурсія вулицею Саксаганського
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Наша екскурсія – це історичне, архітектурне, літературне, музичне, есе лише про одну вулицю Києва! Під час прогулянки ви познайомитеся з фантастичними історіями розбудови м. Києва, з життям відомих киян. А також ви дізнаєтесь про історичні віхи українськості у столиці, які на сьогодні не те що не відзначені меморіальними дошками, а й залишаються незнаними широкому загалу і навіть фахівцям–історикам.Клименко Нінель Павлівна
Історія, правознавство та громадянська освіта2.021 Історичне краєзнавство як сучасна педагогічна модель із формування громадянської та загальнокультурної компетентності. Київська Паньківщина» (інтерактивна екскурсія).
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Історичне краєзнавство як засіб патріотичного виховання шкільництва. Дослідження історії вулиці Паньківської в загальноукраїнському і регіональному контекстах. Основна мета модуля - з’ясувати шляхи та закономірності історичного розвитку м. Києва, пропагувати національні цінності відродження національної пам’яті, зміцнення та активізації національної свідомості на локально-регіональному рівні. Творча спадщина Михайла Грушевського як важливий внесок до впровадження державницької ідеї національного життя.Клименко Нінель Павлівна
Здоров’язбережувальна5.065 Домедична допомога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Огляд основних правил першої домедичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації. Набуття практичних навичок домедичної допомоги.Назаров Сергій Іванович
Здоров’язбережувальна5.066 Захист цивільного населення. Надзвичайні ситуації
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Дії в умовах надзвичайних ситуацій природного, техногенного, суспільно-політичного і військового характеру.Назаров Сергій Іванович
Культурна компетентність5.073 Подорож у дитинство. Заняття-екскурсія у Державному музеї іграшки
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
В останні роки значно зросли соціальні функції музеїв, а саме: освітня, виховна, розважальна. Важливим є усвідомлення
педагогічними працівниками того факту, що музейний простір допомагає формуванню цілісної особистості дитини. Упродовж заняття-екскурсії ознайомимось з експозицією Державного музею іграшки. Під час зустрічі обговорюватимуться наступні питання: освітньо-виховний потенціал іграшки; іграшка як соціокультурний феномен; роль сучасних іграшок в житті дитини; іграшки та ігровий простір сучасної дитини.
Наумова Вікторія Юріївна
Здоров’язбережувальна2.035 Профілактика емоційного та професійного вигорання педагога
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Профілактика емоційного та професійного вигорання є важливою складовою збереження психологічного здоров’я педагогів. Тренінг спрямований на активізацію процесу самопізнання, формування культури психологічного здоров’я, відпрацювання навичок саморегуляції.Олексенко Світлана Валер’янівна
Мовно-комунікативна (для всіх, а не професійні для вчителів української мови компетентності)2.039 Розвиток комунікативних компетентностей у педагогічних працівників
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Опанування навичками міжособистісного спілкування та розширення спектру комунікативних форм та методів роботи є однією із складових вдосконалення професійної майстерності педагогів. Тренінг сприяє вдосконаленню навичок необхідних для ефективного ділового спілкування в колективі, в процесі роботи з дітьми, з батьками.Олексенко Світлана Валер’янівна
Фізична культура та спорт1.056 Здоров’язбережні технології в закладі загальної середньої освіти
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Застосування профілактичних, оздоровчих технологій в освітньому процесі з метою створення здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища в закладі освіти. Оптимальний добір форм і методів задля формування внутрішньої мотивації учнів щодо фізичного розвитку. Створення необхідних умови для зміцнення власного здоров’я.Черпак Юрій Васильович
Здоров’язбережувальна2.061 Безпечне освітнє середовище – різноманітність і комфорт
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Безпечне освітнє середовище є важливою складовою освітнього процесу. Ознайомлення педагогів з сучасним трактуванням поняття «безпечне освітнє середовище» в системі цінностей Нової української школи. Савченко Світлана Володимирівна
Виховання2.062 Виховання на цінностях – виховання громадянина
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Виховання на цінностях як база для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством; педагогіка партнерства. Система цінностей особистості. Самовизначення в системі життєвих цінностей.Савченко Світлана Володимирівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)1.088 Медіаграмотність як ключова компетентність сучасного вчителя
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Як жити у світі фейків і дезінформації. Шість кроків для перевірки інформації в медіа. Десять порад для безпечного інфомедійного простору. Протидія головним викликам сучасного світу – дезінформації й фейкам.Третяк Ольга Петрівна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.077 Мультимедійна презентація як засіб оптимізації навчального процесу
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Ознайомлення вчителів з програмним забезпеченням Microsoft Power Point, вдосконалення навичок створення мультимедійних навчальних презентацій і використання їх на уроках в школі та під час організації дистанційного і змішаного навчання.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.078 Створення мультимедійних дидактичних засобів на основі сучасного програмного забезпечення
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Відпрацювання навичок використання вільнорозповсюджуваного програмного забезпечення для створення та редагування відео, аудіо та графічних дидактичних засобів, розробки навчального контенту та використання його на урокахї, під час організації дистанційного навчання.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.079 Сучасний електронний мультимедійний підручник
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Відпрацювання навичок створення програмно-педагогічних засобів і відпрацювання технологій роботи з ними на уроках та під час впровадженняТрухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.080 Використання Smart-технологій для створення інтерактивних електронних навчально-методичних комплексів
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Ознайомлення вчителів з Smart технологіями та відпрацювання навичок використання цифрової дошки, створення та редагування схем, відео, анімованих карт, шаблонів, навчальних презентацій, іншого навчального контенту для організації змішаного і дистанційного навчання історії.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)2.081 Оптимізація навчального процесу засобами програмного забезпечення FreeMind (карта розуму, пам'яті)
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Формування в учителів поняття про редактор Карта знань та уявлення про його призначення. Відпрацювання початкових навичок використання редактора Карта знань (англійською FreeMind, карта розуму, пам'яті, думок) для створення комплексу діаграм і схем, пам’яток, опорних конспектів, розробки складних проектів, використання навчального контенту створеного на основі редактора Карта знань для підготовки учнів до уроків узагальнення, впровадження елементів дистанційного і змішаного навчання.Трухан Олександр Феодосійович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.177 Майндмеппінг. Програмне забезпечення Mind Meister
(0,2 кред. ЄКТС
/ 6 годин)
Ознайомлення з онлайн-додатком Mind Meister. Практична робота зі створення інтелектуальних карт. Робота в групі. Спільні інтелект карти.Назаров Сергій Іванович
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики компетентності)5.178 Створення інтерактивних навчальних матеріалів з навчальних предметів та інтегрованих курсів для учнів 5 класів НУШ за допомогою програмного засобу MOZABOOK
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Методика використання програмного засобу Mozabook, який поєднує можливості різноманітних інтерактивних е-ресурсів та дозволяє використовувати в роботі як вже наявні навчальні матеріали, зокрема PDF, презентації, тести, 3Д тощо, так і створювати власні, базуючись на обраних Модельних навчальних програмах для 5-9 класів Нової української школи.

Косик Вікторія Миколаївна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.179 Робота з електронними інтерактивними підручниками та посібниками на платформі ua.mozaweb.com
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Останні декілька років через карантинні обмеження та війну вчителі та учні все більше використовують електронні підручники. Також у 2022-2023 навчальному році існує проблема з друком підручників для 5 класів НУШ. Цей модуль допоможе освітянам навчитися використовувати електронні підручники, розміщені у безкоштовному доступі на платформі ua.mozaweb.com як в дистанційному навчанні, так і у режимі офлайнКосик Вікторія Миколаївна
Інформаційно-цифрові (для всіх, а не для вчителів інформатики) компетентності5.180 Інтелектуальні карти (mind maps). Створення та використання в освітньому процесі та повсякденному житті
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Багатоманітність сфер використання інтелектуальних карт на практичних прикладах. Створення інтелект карт онлайн та офлайн. Для роботи потрібно мати кольорові олівці та три аркуші А4Назаров Сергій Іванович
Мистецька освіта1.128 Інтуїтивний живопис як техніка арт-терапії: індивідуальне правопівкульне малювання
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Поєднаємо поняття «живопис» та «інтуїція» в індивідуальному профілі. Визначимо колір емоцій. Чи знає «шосте відчуття» відповідь на всі запитання та чи допомагає своєчасно приймати правильні рішення: практична робота «Дозволь собі відчувати». Матеріали та інструменти для інтуїтивного живопису: рекомендації та застороги.Лясота Стелла Євгеніївна
Мистецька освіта1.129 Олійний живопис: техніка малярства мастихіном для всіх
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Традиційний олійний живопис. Малювання «картинки», використовуючи такий інструмент, як мастихін. Пишемо «диктант» олійними фарбами, отримуємо задоволення від малювання та створення власного художнього твору.Лясота Стелла Євгеніївна
Природознавство, екологія1.143 Життя в стилі ЕКО: студія екологічної грамотності та здорового способу життя
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Пріоритетність екологічних цінностей в сучасному суспільстві, різноманітність екологічних знань і досвіду, усвідомленість особистої причетності до екологічних проблем. Екологічні ризики збереження здоров’я: дії педагога, коментарі та поради.Санковська Ірина Мечиславівна
Природознавство, екологія1.144 Кліматична освіта для всіх і кожного
(0,2 кред. ЄКТС / 6 годин)
Актуальність теми зміни клімату: природні, антропогенні причини. Питання стихійності атмосферних явищ, катаклізмів й адаптації міст та сіл до них – світова чи місцева проблема. Кліматичні мігранти та наслідки зміни клімату в Україні.Санковська Ірина Мечиславівна