Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» (Закон № 1556-VII) та Закону України «Про освіту» (Закон № 2145-VIIІ).

Інформація
Статут закладу освіти
Посилання
Ліцензії на провадження освітньої діяльності Посилання
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Посилання Посилання
Структура та органи управління закладу освіти Посилання Посилання Посилання
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Посилання
Програми (освітні програми), що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх (практичних) компонентів, що передбачені відповідною програмою (освітньою програмою) Посилання
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти Посилання
Посилання
Мова (мови) освітнього процесу Посилання
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Посилання Посилання
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)
Наукові теми Університету

Дослідження

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання Посилання Посилання
Результати моніторингу якості освіти Рейтинг викладачів серед студентів

Рейтинг «Лідер року»

Університет Грінченка у рейтингах

Річний звіт про діяльність закладу освіти
Посилання
Правила прийому до закладу освіти Посилання
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

Інформація орендодавця про доступність приміщення для осіб з ООП

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти Посилання
Посилання
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати Посилання
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти Посилання
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти Посилання Посилання
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Посилання
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Посилання Посилання
Кошторис
Посилання
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів Посилання
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства