Category Archives: Засідання Вченої ради

Засідання Вченої ради ІППО 22 січня 2015 року

22 січня 2015 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Було заслухано й обговорено звіти завідувачів кафедр та науково-дослідної лабораторії про виконання науково-дослідної теми Інституту «Сучасне інформаційно-методичне професійне середовище педагогів як ефективний засіб розвитку фахових компетентностей освітян столиці».

Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 18 грудня 2014 року

18 грудня 2014 року відбулося чергове засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Було обговорено питання поглиблення процесу інформатизації різних напрямків діяльності Інституту. Доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій І.П.Воротникова розповіла про використання ІКТ для створення Е-середовища Київського університету імені Бориса Грінченка та впровадження рейтингової системи співробітників. В.В.Бойченко, завідувач НМЦ інформаційних технологій, розповів про інформатизацію як фактор підвищення якості освітньої та управлінської діяльності ІППО.

Засідання Вченої ради ІППО 20 листопада 2014 року

20 листопада 2014 року засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка розпочалося виступом директора Інституту, голови Вченої ради, кандидата педагогічних наук, доцента М.Ф.Войцехівського. У виступі йшлося про необхідність докорінних змін у системі підвищення кваліфікації педагогів згідно з вимогами сучасності. Завідувачі кафедр Інституту Г.Д.Щекатунова, В.М.Буренко, Я.Ю.Якунін розкрили зміст роботи науково-викладацького складу Інституту щодо забезпечення Закону «Про вищу освіту». Завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Л.О.Базиль доповіла про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва.
В.М.Буренко. Про роль кафедри мов та літератури ІППО в забезпеченні Закону «Про вищу освіту»: презентація виступу
Л.О.Базиль. Про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва: презентація виступу
І.П.Воротникова. Використання змішаного (гібридного) навчання у післядипломній педагогічній освіті: презентація виступу
С.В.Івашньова. Проектування нечіткої освітньої траєкторії педагогічного працівника в системі післядипломної освіти: презентація виступу

Засідання Вченої ради ІППО 23 жовтня 2014 року

23 жовтня 2014 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Після обговорення звіту про роботу Вченої ради упродовж минулого начального року було затверджено план роботи на 2014-2015 н.р.
Заступник директора з навчально-методичної роботи О.В.Кочерга представив перші результати підвищення кваліфікації педагогів на основі персоніфікованої діагностики їхніх професійних потреб.
Про результати моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в ЗНЗ м. Києва, що був проведений у 2013-2014 н.р., доповіла завідувач НМЦ гуманітарної освіти та виховання Т.І.Свирська. Завідувач НМЦ природничо-математичної освіти і технологій І.О.Філоненко розкрила особливості організації превентивного виховання дітей і підлітків у навчальних закладах м. Києва.
До складу методистів-кореспондентів НМЦ гуманітарної освіти та виховання було зараховано вчителя музики СШ І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови №312 Деснянського району м. Києва Т.В.Трокай.
План роботи Вченої ради Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка в 2014-2015 н.р.

Засідання Вченої ради ІППО 23 квітня 2014 року

23 квітня 2014 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. У доповіді заступника директора Інституту О.В.Кочерги йшлося про інноваційні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та перебіг виконання проекту «Курси без кордонів». Завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Г.Д.Щекатунова та завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти і виховання Ф.Л.Левітас звітували про виконання наукової теми Інституту. Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи, ознайомила з результатами проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських конкурсів. Методист НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури Ю.В.Черпак розповів про специфіку науково-методичної підтримки вчителів фізичного виховання в умовах оновлення змісту освіти.
Методист НМЦ дошкільної та початкової освіти І.О.Большакова розказала про організацію навчання предмета «Сходинки до інформатики» в 2-их класах ЗНЗ столиці.

Засідання Вченої ради ІППО 20 березня 2014 року

20 березня 2014 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Про виконання наукової теми Інституту звітували завідувач кафедри методики мов і літератури В.М.Буренко та завідувач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Я.Ю.Якунін. Завідувач НМЦ інформаційних технологій В.В.Бойченко доповів про хід виконання Концепції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній, науково-методичній та організаційно-технічній діяльності ІППО. Про особливості науково-методичної підтримки вчителів технологій в умовах оновлення освіти розповіли методисти НМЦ технологій Н.І.Боринець та В.В.Гавронський.

Засідання Вченої ради ІППО 23 січня 2014 року

23 січня 2014 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Заступник директора Інституту В.І.Ковальчук підбив підсумки науково-методичної роботи кафедр в І півріччі 2013–2014 навчального року. Про важливість науково-методичної підтримки вчителів предметів художньо-естетичного циклу йшлося у виступах методистів НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури Л.Є.Пєчки та С.Є.Лясоти. Із результатами ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2014»  ознайомила присутніх завідувач НМЦ координації методичної роботи Г.П.Бондарчук. Члени Вченої ради затвердили подані на розгляд педагогами та психологами дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичні матеріали, що пройшли апробацію в навчально-виховному процесі.
Л.Є.Пєчка. Науково-методична підтримка вчителів предметів художньо-естетичного циклу в умовах оновлення змісту освіти: презентація виступу
Г.П.Бондарчук. Результати проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»: презентація виступу