Онлайн-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти»

З 10 по 23 квітня 2015 року Київський університет імені Бориса Грінченка проводив Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти”. Напрями роботи конференції:
• Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сучасної освіти.
• Якість шкільної освіти та інструментарії її оцінювання.
• Психологічні та соціально-педагогічні чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного педагога.
• Наукове та навчально-методичне забезпечення фахової підготовки, перепідготовки педагогів до іншомовної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.
Детальну інформацію про конференцію  дивіться на сайті http://conf.kubg.edu.ua


Секції конференції “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти”

 

Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сучасної освіти.

Інноваційний розвиток освіти в умовах трансформаційних змін українського суспільства DOC
Ганна Щекатунова
Інноваційна освітня діяльність вчителя початкових класів на уроках математики DOC
Олена Полякова
Інноваційний розвиток дошкільних навчальних закладів України: правове забезпечення DOC
Людмила Меленець
Державно-громадське управління у сфері дошкільної освіти DOC
Валентина Бобир
Використання інформаційно-комунікаційних технологій як важлива умова реалізації інформаційної компетентності учнів в умовах реформування шкільної освіти DOC
Тетяна Грицюк
Духовний гуманізм освіти як чинник розвитку інноваційного потенціалу сучасного педагога DOC
Валентина Матяшук
Теоретико-методологічні аспекти організації навчання за домашньою (сімейною) формою освіти DOC
Жанна Вихристенко
Педагогічні інновації як засіб реалізації цілей загальної середньої освіти DOC
Павло Копосов
Інноваційні підходи до організації патріотичного виховання в закладах освіти України за допомогою Office 365 DOC
Галина Коломоєць
Хмарні технології як компонент виховання професійно-прикладної фізичної культури дітей та молоді DOC
Анатолій Ребрина
Використання комп’ютерних технологій, як інновації, в розвитку дошкільника DOC
Діана Сабол
Застосування інноваційних технологій у професійно-прикладній фізичній підготовці майбутніх фахівців мистецтва DOC
Андрій Ребрина
Реалії інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва DOC
Людмила Базиль
Інноваційна діяльність педагога в умовах формування шкільної освіти DOC
Олена Харченко

Якість шкільної освіти та інструментарії її оцінювання.

Основні види і моделі надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу DOC
Наталія Софій
Комунікативні ігри як засіб адаптації першокласників до школи DOC
Галина Смольникова
Інноваційні процеси у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження DOC
Алла Гончаренко
Концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів DOC
Василь Ковальчук
Здоров’яформувальна педагогічна технологія “Фітбол – друг, партнер та тренажер” DOC
Лариса Пєчка

Психологічні та соціально-педагогічні чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного педагога.

Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації DOC
Марина Шопіна
Механізми розвитку творчого потенціалу педагогів у системі підвищення кваліфікації DOC
Світлана Сафарян
Реалізація програмно-цільового підходу у підготовці педагогів до виховання культури демократизму учнівської молоді DOC
Галина Назаренко
Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті DOC
Ірина Воротникова
Психофізіологічні чинники розвитку інноваційного потенціалу педагога DOC
Олександр Кочерга
Інноваційна діяльність як фактор професійного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів DOC
Олена Таран
Готовність як чинник інноваційної діяльності вчителя DOC
Лариса Кравчук
Фактори переходу вчителя технологій до застосування інноваційних методів навчання DOC
Юрій Перинський
Роль післядипломної освіти у розвитку фахової майстерності вчителя-словесника DOC
Олена Покатілова
Математичні ігри як інноваційний прийом проектуванні навчального процесу DOC
Юрій Ковбаса
Роль керівника в розвитку компетентності педагога школи-дитячого садка імені Софії Русової DOC
Людмила Синекоп
Розвиток професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти DOC
Михайло Войцехівський
Вплив педагогічних інновацій на результативність діяльності педагога DOC
Світлана Пазюк

Наукове та навчально-методичне забезпечення фахової підготовки, перепідготовки педагогів до іншомовної діяльності

Концептуальні підходи у розвитку методичної компетентності педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти DOC
Алла Остапенко
Експериментування як механізм запровадження інновацій у дошкільному навчальному закладі DOC
Наталія Дятленко
Комплексна підготовка педагогів у системі ППО щодо формування навичок спілкування у вихованців спеціальних шкіл-інтернатів DOC
Наталія Заєркова
Покрокове навчання дослідницької діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти DOC
Валентина Буренко
Розвиток дослідницької компетентності педагогів як умова підвищення ефективності дослідно-еспериментальної роботи DOC
Олена Норкіна
Рекомендації щодо підготовки і написання наукових учнівських робіт з математики DOC
Любов Жучок
Підготовка студентів спеціальності «Початкова освіта» до педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ DOC
Олена Лінник

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*