Category Archives: Друковані праці ІПО

Колективна монографія КУ імені Бориса Грінченка «Мрії, вистраждані життям»

Колективну монографію (у двох частинах) до 145-ої річниці з дня народження Б.Д.Грінченка «Мрії, вистраждані життям» видруковано за рішенням Вченої ради КУ імені Бориса Грінченка.
Монографія включає статті працівників ІППО КУ імені Бориса Грінченка: Н.М.Дятленко (Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти), А.М.Гончаренко (Літературна спадщина Б.Д.Грінченка як чинник виховання особистості в дошкільному дитинстві), С.І.Сафарян (Про деякі аспекти просвітницької діяльності Б.Д.Грінченка), А.Ю.Крикун (Внутрішній світ дитини в творчості Б.Д.Грінченка), Л.В.Кравчук (Молодший школяр у творчій спадщині Б.Д.Грінченка: моральні виміри), Ф.Л.Левітаса та Н.П.Клименко (Доба Бориса Грінченка), Т.М.Драги (Фольклорно-етнографічна діяльність Б.Д.Грінченка), І.Б.Гардашник (Перекладацька діяльність Б.Д.Грінченка).
Презентація монографії відбулася 14 травня 2009 року.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні виокремив за основне двоєдине завдання «…створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільником двох основних життєвих реалій – власного «Я» та навколишнього світу». Перед науковцями постало завдання поетапної розробки документів, що наповнять систему дошкільної освіти новими концептуальними підходами, новим змістом, іншими формами.
Філософію Базового компонента дошкільної освіти в Україні, його нові ідеї, виокремлення чи домінування основних положень, перевагу особистісно орієнтованої моделі над навчально-дисциплінарною втілено в Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», один із авторів якої – доцент кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук Алла Миколаївна Гончаренко.

Факультативний курс «Українська фразеологія»: конспекти занять

Програму факультативного курсу для учнів 8 класу ЗНЗ «Українська фразеологія» рекомендовано листом МОН України від 29.02.2006 №1/11-608. Укладачі програми – заступник директора ІППО КУ імені Бориса Грінченка Олександра Глазова та директор-засновник видавництва «Педагогічна преса» Юрій Кузнецов. У третьому числі газети для вчителів української мови «Методичні діалоги» видруковано конспекти занять 24-25 (Багатозначність і омонімія фразеологізмів), у четвертому – заняття 28 (Антонімія фразеологічних зворотів), 29-30 (Стилістична диференціація фразеологічних одиниць), у п’ятому – 31 (Типові помилки у вживанні фразеологізмів) та 32 (Авторська зміна (трансформація) фразеологізмів). Автори – О.Глазова, Ю.Кузнецов. Матеріали видруковано в рубриці «Допрофільна підготовка».

Заняття 31. Типові помилки у вживанні фразеологізмів (Завантажити)

Заняття 32. Авторська зміна (трансформація) фразеологізмів (Завантажити)

До Дня перемоги: дидактичний матеріал та рекомендації для працівників ДНЗ

Духовна цінність громадянина – патріотизм. Цілісна особистість формується завдяки багатогранній виховній роботі навчально-виховних закладів, починаючи з дошкільних. Особливе значення має формування інтересу до минулого й пізнання історії України.
Про війну 1941-1945 років треба знати й пам’ятати, щоб жахливі події ніколи не повторились. У дев’ятнадцятому номері часопису «Дитячий садок» (2009 р.) видруковано матеріал (добірку дидактичних матеріалів і методичні рекомендації) «Вже мирних літ чимало відшуміло», автор якого – методист НМЦ дошкільної і початкової освіти ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка Людмила Меленець.

Людмила Меленець. Вже мирних літ чимало відшуміло: текст статті

Редакція журналу “Дитячий садок”

Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра

У видавництві «Мандрівець» (м.Тернопіль) вийшла друком монографія «Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра». Автор – Олександр Митник, кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики і психології дошкільної і початкової освіти ІППО.
У монографії викладено методологічний, теоретичний та технологічний аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування культури мислення молодшого школяра, розкрито зміст організаційно-методичного забезпечення процесу зазначеної підготовки майбутнього вчителя під час навчання у ВНЗ, розроблено технологію формування культури мислення молодшого школяра в межах змістової основи зазначеної технології: методику навчання логіки в 2 – 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, методику роботи над завданнями з логічним навантаженням на уроках математики, над завданнями комбінованого характеру на уроках математики та української мови. У книжці охарактеризовано процес перевірки ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра, вимірники та показники її результативності, подано рекомендації для викладачів системи вищої та післядипломної педагогічної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, методистів науково-методичних центрів щодо впровадження технології формування культури мислення молодшого школяра у навчально-виховний процес початкової школи. Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, магістрантам вищих педагогічних навчальних закладів, учителям.

Підготовка вчителя початкових класів до оцінювальної діяльності в першому класі

Оцінювання є особливою стороною контролю, а педагогічна оцінка – його результатом. Воно має ґрунтуватися на позитивному принципі, що, насамперед  передбачає врахування рівня досягнень учня, а не кількість його помилок. Присвячена актуальним проблемам оцінювання стаття Олени Полякової «Підготовка вчителя початкових класів до оцінювальної діяльності в першому класі» видрукувана в журналі  «Початкова школа» (2009, № 3).

О.Полякова. Підготовка вчителя початкових класів до оцінювальної діяльності в першому класі. Текст статті 

Конспекти занять факультативу «Українська фразеологія» (8 клас)

Газета для вчителів української мови «Методичні діалоги» продовжує друкувати конспекти занять факультативного курсу «Українська фразеологія» для учнів 8 класу ЗНЗ. Програму факультативного курсу рекомендовано листом МОН України від 29.02.2006 №1/11-608. Укладачі програми – заступник директора ІППО КУ імені Бориса Грінченка Олександра Глазова та директор-засновник видавництва «Педагогічна преса» Юрій Кузнецов.
У першому числі газети видруковано конспекти занять 18-20 (Фразеологізми з античних джерел) та  занять 21, 22 (Крилаті вислови літературного походження). У другому номері часопису видруковано конспект заняття № 23 (Новоутворені  та застарілі фразеологізми. Фразеологічні історизми). Автори – О.Глазова, Ю.Кузнецов. Матеріали видруковано в рубриці «Яким має бути профільне навчання».

Орієнтовний календарний план занять факультативного курсу(Завантажити)

Конспект заняття № 2 (Завантажити)

Конспекти занять № 21, 22 (Звантажити)

Метод проектів: особливості застосування в початковій школі

У створеному викладачем кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка Ларисою Володимирівною Кравчук навчально-методичному посібнику розкривається проблема застосування   методу проектів у початковій школі, що допоможе вчителю урізноманітнити процес навчання молодших школярів, підвищити їхню пізнавальну активність, створити атмосферу співробітництва. Для вчителів початкових класів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів. Видруковано у видавництві  Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2009. –  42 с.

Лариса Кравчук. Метод проектів. Розділ посібника

Про психофізіологію учнів початкової школи

Про період першого десятиліття життя людини, що є фундаментом, який визначає подальшу «конструкцію» її особистості, йдеться в статті заступника директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата психологічних наук, доцента Олександра Васильовича Кочерги «Психофізіологія учнів початкової школи», що надрукована в науково-методичному часописі  «Початкова школа» (2009 рік, № 2).

Олександр Кочерга. Психофізіологія учнів початкової школи. Фрагмент статті

Видавництво “Початкова школа”

Програма факультативного курсу «Культура ділового спілкування» (8, 9 клас)

У другому числі газети для вчителів української мови «Методичні діалоги» за 2009 рік видруковано Програму факультативного курсу «Культура ділового спілкування» для учнів 8 (9) класу ЗНЗ, схвалену МОН України для використання в навчально-виховному процесі (протокол Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки №2 від 04.05.2007). Укладачі програми – методист ІППО КМПУ імені Б.Д. Грінченка Олена Костійчук, учителі НВК №240 м. Києва Ірина Балмасова та Олена Оперчук. У цьому ж числі газети подано конспекти факультативних занять на теми «Культура мовлення в діловому спілкуванні. Поняття та ознаки високої культури мовлення. Норми літературної мови. Види помилок» (заняття 1-3), а також тест для перевірки рівня засвоєння вивченого. Матеріали включено до рубрики «Яким має бути профільне навчання». 

Орієнтовне календарно-тематичне планування викладання факультативного курсу (Завантажити)