Науково-методичний центр інформаційних технологій

nmcit_ippoЗАВДАННЯ НМЦ

 • надання технічної підтримки підрозділам ІППО КУ імені Бориса Грінченка в створенні та впровадженні ІКТ у навчальний процес;
 • розбудова інфраструктури електронного інформаційного середовища ІППО КУ імені Бориса Грінченка;
 • консультування модераторів веб-сайтів, спільнот, форумів ІППО КУ імені Бориса Грінченка;
 • створення інтерактивного інформаційного середовища педагогічних працівників із мультимедійністю, можливістю спілкування, коментування та архівного пошуку;
 • сприяння розвиткові партнерських зв’язків та міжнародного співробітництва у сфері інформатизації навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти.

НАПРЯМИ РОБОТИ ЦЕНТРУ

  • аналіз, розробка апаратного і програмного забезпечення для розвитку електронного навчально-науково-методичного середовища ІППО КУ імені Бориса Грінченка;

 

  • автоматизація роботи підрозділів інституту;

 

  • розробка та підтримка інтерактивного професійного середовища педагогів (сайтів ІППО КУ імені Бориса Грінченка і підрозділів Інституту; Wiki-сайту; СДН Moodl та Moodl-2);

 

  • упровадження електронного документообігу;

 

  • організація та проведення вебінарів; електронних моніторингів;

 

  • розробка та підтримка мультимедійних ресурсів для навчального процесу;

 

  • організація підвищення кваліфікації науково-методичних працівників ІППО КУ імені Бориса Грінченка в галузі ІКТ;

 

  • співпраця з науково-дослідними інститутами, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, громадськими

 

 • організаціями з метою обміну науковою та методичною інформацією щодо ІКТ в освіті.

 

СКЛАД ЦЕНТРУ

В.Бонар   Бонар
Віталій Олегович 

Завідувач центру

Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: v.bonar@kubg.edu.ua

О.Бертош   Бертош
Олександр Володимирович
 

Методист

Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: o.bertosh@kubg.edu.ua

Людмила Оверчнко   Оверченко
Людмила Олексіївна

 

Методист по супроводу регіональних слухачів

Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: l.overchenko@kubg.edu.ua

О.Бертош   Назарова
Ольга Олександрівна
 

Методист з інформаційно-методичного супроводу навчального процесу, керівник навчального відділу

Телефон: +38 (044) 294-08-73
E-mail: o.nazarova@kubg.edu.ua

Н.Кукоба   Кукоба
Наталія Миколаївна
 

Методист з інформаційно-методичного супроводу навчального процесу, заступник керівника навчального відділу

Телефон: +38 (044) 294-08-73
E-mail: n.kukoba@kubg.edu.ua

О.Бертош   Казьмірук
Гліб
Сергійович
 

Методист з інформатизації

Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: h.kazmiruk@kubg.edu.ua