Українська мова. 8 клас

Надія Шерехор. Просте речення. Двоскладне речення. Логічний наголос

Оксана Вовк. День української писемності

Надія Шерехор. Головні і другорядні члени речення. Способи вираження підмета і присудка

Олена Нещерет. Просте ускладнене речення (Урок 1)

Олена Нещерет. Просте ускладнене речення (Урок 2). Смислові відношення між однорідними членами речення. Кома між однорідними членами речення

Олена Нещерет. Просте ускладнене речення (Урок 3). Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка та тире

Наталія Дика. Односкладні прості речення

Оксана Вовк. Поняття про відокремлення. Додатки

Мирослава Скриннік. Відокремлені обставини

Оксана Вовк. Відокремлене означення

Оксана Вовк. Відокремлена прикладка