Хімія. 7 клас

Ніна Степура. Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали

Юлія Селезньова. Валентність

Юлія Селезньова. Складання хімічних формул за валентністю

Олена Макаренко. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

Олена Макаренко. Масова частка елемента в складній речовині. Обчислення масової частки

Тетяна Баланюк. Фізичні та хімічні явища. Ознаки реакцій

Вікторія Шпильова. Поняття про оксиди

Вікторія Шпильова. Взаємодія кисню зі складними речовинами

Вікторія Шпильова. Вода. Розчин та його компоненти

Тетяна Баланюк. Масова частка речовини. Приготування розчинів

Наталія Цорінова. Взаємодія води з оксидами металічних елементів

Наталія Цорінова. Взаємодія води з оксидами неметалічних елементів