Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

ndl-ippo

Сайт НДЛ

Вивчення та узагальнення нормативно-правової бази з питань здійснення інноваційно-педагогічної діяльності та ознайомлення з нею працівників освіти м. Києва.
Вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного й зарубіжного досвіду експериментальної педагогічної діяльності серед освітян столиці.
Здійснення експертизи заявок щодо доцільності проведення експериментальної педагогічної діяльності в ДНЗ та ЗНЗ м. Києва.
Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу експериментальних педагогічних досліджень у ДНЗ та ЗНЗ м. Києва.
Здійснення загального контролю за ходом експериментальних педагогічних досліджень регіонального рівня.
Здійснення експертизи ходу та результатів експериментальних педагогічних досліджень та надання рекомендацій щодо їх упровадження в навчально-виховний процес ДНЗ та ЗНЗ м. Києва.
Науково-методичне забезпечення спеціалізованих курсів для слухачів Інституту.
Координація роботи працівників районних науково-методичних центрів з питань інноваційної діяльності.
Організація, координація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій експериментальних педагогічних програм, “круглих столів” тощо.
Підготовка та випуск науково-методичних та інформаційних видань.
Співпраця із НАПН України, науково-дослідними інститутами, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, громадськими організаціями з питань обміну науковою та методичною інформацією щодо інноваційної діяльності.

НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОШУКУ

  • створення моделі національної школи;
  • розвиток відкритої громадсько-активної системи «Школи повного року навчання»;
  • психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами через упровадження інклюзивної освіти;
  • проектування моделі школи білінгвального типу;
  • формування культури здоров’я підростаючого покоління в умовах ЗНЗ;
  • упровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес ЗНЗ;
  • організація профільної підготовки учнів;
  • створення столичної системи індивідуальної освіти;
  • розвиток приватної освіти;
  • адаптація зарубіжних педагогічних систем в умовах української школи.

СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ


 

Г.Шапаренко

 

Шапаренко

Галина Василівна

 

Старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 553-99-91
E-mail: h.shaparenko@kubg.edu.ua 

С.Якубов

 

Якубов

Сергій В′ячеславович

 

Старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 553-99-91
E-mail: s.yakubov@kubg.edu.ua 

Vorotnikova_foto

Воротникова

Ірина Павлівна

 

Старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

Телефон: +38 (044) 294-21-39
E-mail: i.vorotnykova@kubg.edu.ua