На сторожі людської гідності: бо людське життя це найвища цінність нашого буття

В сучасному світі лишається певна кількість складних гуманітарних не розв’язаних питань, які потребують ретельної уваги: свобода, толерантність, безпека людини. Ці питання суспільної взаємодії в розвинених демократичних спільнот так і тих які стали на шлях демократичного розвитку, і найбільш гостро це стосується тоталітарних суспільств.
Одним з найбільш огидних негараздів людської спільноти є повернення до часів рабства коли людина стає товаром, предметом продажу та наживи збагачення. Прикро але навіть на початку ХХІ століття це явище не лише не зникло, але і поширилось навіть за торкнувши і благополучні демократичні країни.
Нажаль це суспільне зло не оминуло і терени України. Торгівля людьми є порушенням прав людини, що суперечить міжнародним нормам та Конституції України. Проте це явище було і залишається актуальною проблемою для України. Сучасні форми експлуатації та нові виклики, що їх переживає світ і Україна зокрема, створюють загрозу потрапляння у ситуацію торгівлі людьми практично всіх соціальних груп населення. Низка факторів, а саме: збройний конфлікт на Сході країни, підвищення рівня мобільності населення, поява внутрішньо переміщених осіб та пов’язані з цим трудова міграція населення, економічна нестабільність, зростання рівня безробіття сприяють, на жаль, поширенню випадків учинення цього злочину.
Спецкурс «Протидія торгівлі людьми в Україні» пропонується як складова навчального плану (варіативної частини) закладів післядипломної педагогічної освіти (в рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників). Зростання рівня громадянської та професійної компетентності педагогів і психологів закладів освіти прискорює можливість створення превентивного освітньо-інформаційного простору в навчальному закладі щодо потрапляння осіб, особливо дітей, у ситуації торгівлі людьми.

Загальна декларація прав людини. Прийнята 10.12.1948
Декларація прав дитини. Прийнята 20.11.1959
Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Підписана 16.05.2005 р.
Про протидію торгівлі людьми.Закон України від 20.09.2011 р.
Протидія торгівлі людьми в Україні: програма спецкурсу/Автори-упорядники: Е.Мручковська, Н.Пахом’юк, О. Кочерга за заг. ред. К.Левківського та ін.-К.,2017
Протидія торгівлі людьми в Україні: навчально-методичний посібник до спецкурсу для педагогічних працівників навчальних закладів загальної середньої освіти /Автори-упорядники: Е.Мручковська, Н.Пахом’юк, О. Кочерга за заг. ред. К.Левківського та ін.-К.,2017
Протидія торгівлі людьми в Україні: дистанційний курс