Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

kmpd_ippoДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра здійснює фахове удосконалення педагогічних і керівних працівників дошкільних навчальних закладів і шкіл м. Києва з таких напрямів і спеціальностей:
•  учитель початкових класів;
•  завідувач дошкільним навчальним закладом;
•  вихователь-методист дошкільного навчального закладу;
•  вихователь груп ясельного та дошкільного віку;
•  учитель фізичного виховання в школі та інструктор з фізичної культури ДНЗ;
•  учитель музики в школі та музичний керівник ДНЗ ;
•  старша медична сестра ДНЗ.

Робота кафедри спрямована на

 • надання допомоги педагогам в оволодінні змістом освіти, набутті ними професійної компетентності,
 • розумінні функціональних обов’язків;
 • вивчення питань основ трудового законодавства України;
 • ознайомлення з новими педагогічними технологіями та сучасними формами  організації  навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах  та початковій школі;
 • дослідження актуальних проблем теорії та методики дошкільної й початкової освіти;
 • розгляд особливостей чинних програм, підручників, сучасних  посібників.

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ КОНСУЛЬТУЮТЬ З ТАКИХ ПИТАНЬ

 • методика організації навчально-творчої діяльності молодших школярів на уроках математики, української мови, природознавства;
 • методика викладання курсу «Логіка» в системі загальної середньої освіти;
 • організація навчально-виховного процесу в ДНЗ за різними розділами програм  «Дитина», «Малятко», «Зернятко» та ін.;
 • організація контролю і керівництва в ДНЗ;
 • організація методичної роботи в ДНЗ, РНМЦ;
 • організація роботи в різновікових групах ДНЗ;
 • сучасні підходи до реалізації особистісно орієнтованого підходу у вихованні дошкільників;
 • упровадження інноваційних методів навчання в роботу ДНЗ та початкової школи;
 • застосування виховних технологій в початковій школі.

СКЛАД КАФЕДРИ

А.Гончаренко   Гончаренко
Алла Миколаївна

Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: a.honcharenko@kubg.edu.ua

О.Кочерга   Кочерга
Олександр Васильович

Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук

E-mail: o.kocherha@kubg.edu.ua

Г.Смольникова   Смольникова
Галина Валентинівна

Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук

E-mail: h.smolnykova@kubg.edu.ua

  Шлапак
Алла Василівна

Доцент кафедри,
кандидат економічних наук

E-mail: a.shlapak@kubg.edu.ua

Н.Дятленко   Дятленко
Наталія Михайлівна

Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук

E-mail: n.diatlenko@kubg.edu.ua

О.Третяк   Третяк
Ольга Петрівна

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

E-mail: o.tretiak@kubg.edu.ua

Л.Меленець   Меленець
Людмила Іванівна

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

E-mail: l.melenets@kubg.edu.ua

В.Щербина   Щербина
Вікторія Миколаївна

Доцент кафедри,
кандидат політичних наук

E-mail: v.shcherbyna@kubg.edu.ua

Ю.Черпак   Черпак
Юрій Васильович

Старший викладач кафедри,
кандидат педагогічних наук

E-mail: y.cherpak@kubg.edu.ua

С.Лясота   Лясота
Стелла Євгеніївна

Старший викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: s.liasota@kubg.edu.ua

Л.Кравчук   Кравчук
Лариса Володимирівна

Старший викладач кафедри 

Телефон: (044) 294-08-70
E-mail: l.kravchuk@kubg.edu.ua

О.Полякова   Полякова
Олена Василівна

Старший викладач кафедри 

E-mail: ov.poliakova@kubg.edu.ua

А.Кульбедюк   Кульбедюк
Анастасія Юріївна

Старший викладач кафедри

E-mail: a.kulbediuk@kubg.edu.ua

Т.Лигомина   Лигомина
Тетяна Анатоліївна

Старший викладач кафедри

E-mail: t.lyhomyna@kubg.edu.ua

  Пазюк
Світлана Андріївна

Викладач кафедри

E-mail: s.paziuk@kubg.edu.ua

І.Санковська   Санковська
Ірина Мечиславівна

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-70
E-mail: i.sankovska@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Таран
Олена Віталіївна

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-70
E-mail: o.taran@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Футимська
Наталія Анатоліївна

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: n.futymska@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Пеценко
Вікторія Олегівна

Викладач кафедри 

E-mail: v.petsenko@kubg.edu.ua