Кафедра методики мов та літератури

kmml_ippoДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра здійснює фахове удосконалення педагогічних працівників з таких напрямків і спеціальностей:
●  учитель української мови та літератури;
●  учитель зарубіжної літератури;
●  учитель англійської мови;
●  учитель французької мови;
●  учитель іспанської мови;
●  учитель німецької мови;
●  учитель східних мов;
●  учитель російської мови та літератури;
●  заступник директора з іноземних мов загальноосвітнього навчального закладу.

Робота кафедри спрямована на:
–  надання допомоги вчителям, заступникам директорів з іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів в оволодінні змістом освіти, набутті ними професійної компетентності;
–  дослідження актуальних проблем теорії та методики шкільної мовної та літературної освіти;
–  розгляд особливостей чинних програм, сучасних підручників та посібників;
–  ознайомлення з загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення,  викладання, оцінювання;
–  ознайомлення з роботою у Проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО;
–  ознайомлення з новими педагогічними сучасними інтерактивними технологіями навчання та сучасними формами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх  навчальних закладах;
–  організацію позакласної роботи з учнями.

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ КОНСУЛЬТУЮТЬ З ТАКИХ ПИТАНЬ

 • методика організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, англійської, французької, іспанської, німецької, східних мов;
 • організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • організація контролю навчальних досягнень учнів;
 • організація роботи в методичних об’єднаннях учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, англійської, французької, іспанської, німецької, східних мов;
 • сучасні підходи до реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;
 • застосування інноваційних методів у навчанні предметів гуманітарного циклу;
 • організація роботи з обдарованими дітьми;
 • оцінювання та адаптація навчальних матеріалів закордонних видавництв;
 • форми і види тестування;
 • створення авторських програм;
 • методика викладання спецкурсів;
 • особливості роботи керівників методичних об’єднань.

СКЛАД КАФЕДРИ

Н.Дика   Дика
Наталія Михайлівна

Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: n.dyka@kubg.edu.ua

О.Глазова   Глазова
Олександра Павлівна

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

E-mail: o.glazova@kubg.edu.ua

С.Сафарян   Сафарян
Світлана Іванівна

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

E-mail: s.safarian@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Івашньова
Світлана Володимирівна

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук

Телефон: (044) 294-08-69
E-mail: s.ivashnova@kubg.edu.ua

О.Авраменко   Авраменко
Олександр Миколайович

Доцент кафедри

E-mail: o.avramenko@kubg.edu.ua

  Шкіренко
Олена Віталіївна

Старший викладач кафедри,
кандидат психологічних наук

E-mail: o.shkirenko@kubg.edu.ua

Л.Коваленко   Коваленко
Людмила Тарасівна

Старший викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: l.kovalenko@kubg.edu.ua

Л.Жарікова   Жарікова
Людмила Миколаївна

Старший викладач кафедри

E-mail: l.zharikova@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Співакова
Людмила Олександрівна

Старший викладач кафедри

Т.Подолинна   Подолинна
Тетяна Тимофіївна

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: t.podolynna@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Дроботенко
Світлана Василівна

Викладач кафедри

E-mail: s.drobotenko@kubg.edu.ua

І.Кузьменчук   Кузьменчук
Ірина Василівна

Викладач кафедри

Телефон: (044) 294-08-71
E-mail: i.kuzmenchuk@kubg.edu.ua

В.Микитенко   Микитенко
Вікторія Олександрівна

Методист кафедри,
кандидат педагогічних наук

E-mail: v.mykytenko@kubg.edu.ua

НЕМАЄ ФОТО   Полякова
Ольга Олександрівна

Методист кафедри

E-mail: oo.poliakova@kubg.edu.ua