Category Archives: Друковані праці ІПО

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. / упоряд.: С.В. Івашньова, Н.М. Дика, К.О. Линьов, О.В. Хмелєва-Токарєва, І.П. Воротникова; за заг. ред. М.Ф. Войцехівського, С.В. Івашньової, О.Г. Фіданян. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 420 с.
У посібнику представлено досвід організації та впровадження дистанційного навчання на рівні Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних управлінь та методичних центрів, закладів загальної середньої освіти м. Києва. Висвітлено нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання та шляхи його подальшого розвитку, подано методичні рекомендації до впровадження дистанційного навчання в дошкільній, середній освіті. Представлено результати соціологічного дослідження стану дистанційного навчання у м. Києві. Визначено цифрові інструменти для забезпечення дистанційного та змішаного навчання, створення електронних освітніх ресурсів, надано поради учням, вчителям, батькам.
Для вчителів, керівників закладів освіти, учнів, батьків, методистів та викладачів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І. П,. Чайковська Н. В. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 456 с.
У посібнику представлено досвід організації та впровадження дистанційного навчання на рівні Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних управлінь та методичних центрів, закладів загальної середньої освіти м. Києва. Висвітлено нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання та шляхи його подальшого розвитку, подано методичні рекомендації до впровадження дистанційного навчання в дошкільній, середній освіті. Представлено результати соціологічного дослідження вивчення стану дистанційного навчання у місті Київ.
Визначено цифрові інструменти для забезпечення дистанційного та змішаного навчання та створення електронних освітніх ресурсів, надано поради учням, вчителям, батькам.
Для вчителів, керівників закладів освіти, учнів, батьків, методистів та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник

Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. Воротникова І. П. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 48 с.
У путівнику представлено можливості й особливості впровадження дистанційного та змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти. Висвітлено нормативно-правове забезпечення, моделі використання дистанційних технологій. Визначено цифрові інструменти для забезпечення дистанційного й змішаного навчання та створення електронних освітніх ресурсів, надано поради керівникам освітніх закладів, вчителям.
Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів та викладачів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Фелікс Левітас. Друга світова війна: український вимір

Левітас Ф.Л. Друга світова війна: український вимір/ Фелікс Левітас. – К.: Наш час, 2012. – 272 с.
Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новітню українську, англо-американську та німецьку історіографію, автор прагнув розкрити роль і місце України в подіях 1939-1945 рр. Основну увагу приділено питанням, які цікавлять українське суспільство: справжні причини війни, таємна міжнародна дипломатія, трагедія і подвиг перших років війни, історичне значення перемоги над нацизмом, українці-герої, проблеми національного примирення.
Видання розраховане на викладачів і студентів ВНЗ, учителів та старшокласників.
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека

Посібник «Асистент учителя в інклюзивному класі»

Навчально-методичному посібнику «Асистент учителя в інклюзивному класі» надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОНУ від 18 вересня 2014 року №1054).
Автори посібника – Н.М.Дятленко, Н.З.Софій, О.В.Мартинчук, Ю.М.Найда, загальна редакція М.Ф.Войцехівського.
Навчально-методичний посібник адресовано викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, які читають курс інклюзивної освіти слухачам курсів підвищення кваліфікації – асистентам учителів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріалами посібника може скористатися широке коло читачів – асистенти вчителів, вчителі шкіл, батьки учнів, викладачі та студенти педагогічних вищих навчальних закладів – усі, хто цікавиться питаннями організації інклюзивної освіти.

Новий навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи «Уроки логіки у 4 класі»

Посібник містить дві частини. У першій – проаналізовано вимоги до навчальних досягнень учнів з «Логіки», у другій – розміщено детальні конспекти уроків. У конспектах подано зразки проблемно-пошукових діалогів між суб’єктами навчально-виховного процесу, які допоможуть вчителеві початкової школи активізувати пізнавальну діяльність молодшого школяра, забезпечити взаємозв’язок розумової діяльності з позитивними емоціями, виховати впевненість дитини у своїх силах. Всі уроки пов’язано єдиним сюжетом: учні подорожують країною Логікою з казковим героєм роботом Мудриком та гномом Відгадайчиком, який постійно потрапляє у різні несподівані ситуації.
О.Митник, І.Большакова. Урок логіки №12. Тема: «Умовиводи з одним засновком. Перетворення»: текст
Логіка. 2-4 класи. Розробки занять за посібниками О.Митника
Логіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи
Допомагаючи гномові виплутатися з них, школярі засвоюють логічні правила, виконуючи логічні вправи. Уроки, побудовані у формі подорожі, змагання, театрального дійства, допоможуть вчителеві зробити навчальний процес радісним, захоплюючим, емоційно насиченим. Запропоновані прийоми розв’язування логічних задач відповідають віковим особливостям учнів початкової школи.
Навчально-методичний посібник «Уроки логіки у 4 класі» (автори: Олекандр Митник, Інна Большакова), схвалений для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 14.1/12-Г-382 від 06.12.12), є складовою навчально-методичного комплекту для викладання варіативного курсу «Логіка» у початковій школі. Зміст посібника відповідає програмі та навчальному посібнику «Логіка. 4 клас» (автор О. Митник).

Програма курсу «Сходинки етичного зростання» Л.Кравчук

У вересні 2012 року вийшла друком програма курсу за вибором для учнів 1 – 4 класів «Сходинки етичного зростання» (автор Лариса Кравчук, старший викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка).
Вивчення курсу здійснюється за навчально-методичними посібниками: «Сходинки етичного зростання», 1, 2, 3, 4 класи (авт. Л. В. Кравчук. – К.: Шкільний світ, 2012).
Програму схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист ІІТЗО від 08.08.2011 р. № 1.4/18-Г-701).
Програму вміщено у збірнику Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану. Книга 3 / Упор.: Г.Ф.Древаль, Л.Ф.Щербакова, А.В.Лотоцька. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 200 с.