Звіти про семінари

Семінар для молодих та новопризначених класних керівників

14 жовтня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбувся методичний семінар «Організація виховної роботи класного керівника загальноосвітнього навчального закладу».
Молоді педагоги ознайомилися з основними нормативними документами щодо планування та організації виховного процесу в навчальному закладі.
Класні керівники поділилися досвідом виховання учнів на засадах національних цінностей українського народу. Цікавою була доповідь Тетяни Іванівни Хмельницької (м. Житомир), автора програми, спрямованої на захист материнства та дитинства, усвідомлення духовно-моральних цінностей, пробудження та відродження людини.
Молодих педагогів ознайомили з результатами моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в ЗНЗ Києва, особливостями організації дозвілля учнів у позаурочний час. Значну увагу було приділено організації проектної діяльності школярів.
Учасники семінару отримали «Методичні рекомендації щодо планування виховної роботи з учнями».
Програма семінару
Т.І.Свирська. Позаурочна виховна діяльність загальноосвітнього навчального закладу: презентація
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ: презентація
Г.В.Лінчевська. Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: презентація
С.Г.Прокопишина. Планування та організація виховної діяльності класного керівника: презентація
І.В.Юсипович. Проектна діяльність у роботі класного керівника (з досвіду роботи): презентація
Сергій Головач, Євгеній Сидоренко, Ярослав Рудінський. Сім чудес України: проект: презентація
Ю.В.Костенко. Виховання учнів на засадах національних цінностей українського народу (з досвіду роботи): презентація, відеоролик «День миру»: відео (3 хв.)

Семінар «Особливості викладання курсу «Я у світі». 3 клас»

8 жовтня 2014 року відбувся науково-методичний семінар «Особливості викладання курсу «Я у світі». 3 клас».
Педагоги познайомилися з автором підручника «Я у світі», доцентом Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, кандидатом біологічних наук О.В.Тагліною. У своєму виступі автор підручника зазначила, що новий навчальний предмет «Я у світі» спрямовано на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання. О.В.Тагліна ознайомила педагогів зі змістом та методичними підходами до реалізації курсу в початковій школі. Учасники семінару отримали інформацію про особливості оцінювання навчальної діяльності школярів на уроках нового курсу. Було обговорено питання впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Суспільствознавство».
Програма семінару
О.В.Тагліна. «Я у світі»: зміст і методичні підходи до реалізації курсу: презентація

Семінар для вчителів російської мови ЗНЗ

30 вересня 2014 року було проведено семінар «Методичні підходи до викладання російської мови в 6 класі за новими підручниками», учасниками  якого були 35 учителів російської мови шкіл із російською та українською мовами навчання. Велике зацікавлення викликала доповідь професора кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова Л.В.Давидюк. Доповідач розповіла про комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні мови  за новими підручниками. Особливу увагу  було звернуто на патріотичне спрямування дидактичного матеріалу підручників «Російська мова» для учнів 6 класу.
З методикою опрацювання навчальних текстів за новими підручниками словесників ознайомила вчитель гімназії №136 Т.А.Борзенкова. Вона поділилася досвідом створення та використання на різних етапах уроку російської мови мультимедійних презентацій.
Про роль підручника в розвитку інтелектуального і творчого потенціалу шестикласників йшлося у виступі методиста російської мови та літератури НМЦ гуманітарної освіти та виховання Т.Т.Подолинної.
Програма семінару
Л.В.Давидюк. Патріотичне виховання на уроках російської мови: презентація
Т.А.Борзенкова. Презентація як спосіб представлення навчальної інформації на різних етапах уроку російської мови: презентація

Семінар для молодих та новопризначених педагогів-організаторів ЗНЗ

30 вересня 2014 року відбувся методичний семінар «Сучасні аспекти виховної діяльності педагога-організатора ЗНЗ» для молодих та новопризначених педагогів-організаторів.
Педагоги ознайомились з основними нормативними документами щодо організації виховного процесу в навчальному закладі, результатами моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в ЗНЗ Києва, організацією дозвілля учнів в позаурочний час. Було надано методичні рекомендації щодо організації шкільного самоврядування. Педагогів ознайомили з діяльністю прес-центру Палацу дітей та юнацтва.
Програма семінару
О.А.Ярова. План заходів Центру організації масових свят «Дозвілля»
Т.І.Свирська. Позаурочна виховна діяльність загальноосвітнього навчального закладу: презентація
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу в ЗНЗ: презентація
О.В.Долгова. Науково-методичне забезпечення та технологічний супровід учнівського самоврядування: презентація
Ю.М.Скоробогач. Шкільні медіа як складова сучасного освітньо-виховного простору: презентація

Семінар з питань формування професійних компетентностей учителів трудового навчання засобами ІКТ

25 вересня 2014 року відбувся семінар «Використання сучасних інформаційних технологій для формування професійних компетентностей учителів трудового навчання засобами ІКТ». Учасники заходу – методисти трудового навчання РНМЦ і голови РМО вчителів трудового навчання (обслуговуючі та технічні види праці).
Педагогів ознайомили з історією інформаційних технологій, можливостями сучасних технічних засобів навчання, освітніми інформаційними технологіями, використовуваними на базі сучасних Інтернет-технологій. Учасники семінару отримали інформацію про суть складових ІКТ-компетенцій та засоби вимірювання рівня знань і вмінь учителя-предметника щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Програма семінару
Н.І.Боринець. Сучасні інформаційні технології: презентація
Презентація до майстер-класу «Формування ІТ-компетенцій учителів трудового навчання засобами ІКТ»: презентація

Семінар «Правова основа інклюзивної освіти: чинне законодавство України»

24 вересня 2014 року відбувся перший у 2014-2015 н.р. у рамках постійно діючої «Школи інклюзивної освіти». Учасниками семінару стали керівники інклюзивних і спеціальних навчальних закладів, педагоги, які працюють в інклюзивних і спеціальних класах/групах, методисти РНМЦ. Досить велике число учасників – понад 60 осіб – свідчить про інтерес освітян до теми інклюзивної освіти. Захід організовано НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
Тема семінару – «Правова основа інклюзивної освіти: міжнародне та українське законодавство». Попри те, що інклюзивна освіта все ще залишається новою і не зовсім знайомою концепцією як для практиків, так і для науковців, у цій освітній сфері відбувається чимало змін. Лише протягом останніх чотирьох місяців були прийняті зміни до Закону про дошкільну освіту, у процесі затвердження знаходиться Порядок організації інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів та ін. Тому перший семінар було присвячено обговоренню цих змін.
Програма семінару
Нормативно-правова база інклюзивної освіти
Н.Софій. Правова основа інклюзивної освіти: чинне законодавство України: презентація
І.Луценко. Нормативно-правова база у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами: презентація
Ю.Найда. Порядок організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах: презентація

Семінар ІППО для вчителів фізичної культури

24 квітня 2014 року в НВК №176 Дніпровського району відбувся міський науково-методичний семінар для вчителів фізичної культури «Міжпредметні зв’язки в роботі вчителя фізичної культури».
Головний спеціаліст відділу позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) С.Б.Мельник виступив із доповіддю «Роль учителя фізичної культури в організації міжпредметних зв’язків у структурі навчального предмета».
Про здійснення міжпредметних зв’язків на уроках фізичної культури розповіла І.А.Байдак, учитель фізичної культури СЗШ №230 Святошинського району. Велику цікавість викликали виступи методиста НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури ІППО КУ імені Бориса Грінченка Л.Є.Пєчки та вчителя музичного мистецтва НВК «Лісові дзвіночки» Деснянського району О.І.Афанасенко, які зупинилися на питанні добору музичного супроводу до фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня, яку проводять учителі фізичної культури початкової школи.
З доповіддю на тему «Міжпредметні зв’язки в навчанні основ здоров’я та фізичної культури» виступила методист НМЦ природничо-математичної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка С.В.Назаренко. Методист НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури ІППО КУ імені Бориса Грінченка Ю.В.Черпак розповів про реалізацію міжпредметних зв’язків у підготовці школярів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з фізичної культури.
Програма семінару
С.В.Назаренко. Міжпредметні зв’язки в навчанні предмета «Основи здоров´я» та фізичної культури: текст виступу
С.В.Назаренко. Міжпредметні зв’язки в навчанні предмета «Основи здоров´я» та фізичної культури: презентація виступу
Ю.В.Черпак. Міжпредметні зв’язки в підготовці школярів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з фізичної культури: тези виступу

Навчальний тренінг для психологів столиці

29 травня 2014 року на базі готелю «Україна» було проведено восьмигодинний навчальний тренінг «Основи першої психологічної допомоги дітям, що пережили психотравмуючу подію». Учасники тренінгу – психологи системи освіти столиці, психологи Майдану, дитячі медичні психологи. Організатори тренінгу – громадська організація «Українська асоціація фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій», Світовий Конгрес Українців спільно з НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка та американська організація the Disaster Mental Health Group.
Світовий Конгрес Українців

Семінар-тренінг для практичних психологів системи освіти Києва

27 травня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбувся восьмигодинний семінар-тренінг «Кризове консультування, травмотерапія та організація допомоги під час надзвичайних ситуацій». Організатори тренінгу – громадська організація «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», Світовий Конгрес Українців та НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка.
Тренінг було організовано в межах партнерського проекту «Антистресова допомога Майдану». Навчання проводили дитячі психіатри та фахівці з психотерапії посттравматичних стресових розладів у дітей зі США Джеффрі Бостік (Jaffrey Bostic) та Шeрон Стефан (Sharon Stephan).
У тренінгу брали участь понад сто практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ столиці. Учасники заходу отримали знання основ першої психологічної допомоги дітям, що перебувають у кризовому стані, та практичні навички щодо стабілізації соціально-психологічного клімату в навчальних закладах.
Шeрон Х. Стефан. Підтримкa учнiв, схильних до травм психіки: презентація

Обговорюються можливості та переваги Linux-орієнтованої інформатики

12 травня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка було проведено методичний семінар «Перспективи платформнонезалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні».
З можливостями і перевагами платформнонезалежної та Linux-орієнтованої інформатики учасників заходу ознайомив доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Олександр Рудик.
Посилання на вказане ПО можна знайти внизу сторінки http://kievoit.narod.ru/course.html

Семінар з питань розвитку інклюзивної моделі освіти в умовах ПНЗ

15 травня 2014 року в Центрі дитячої та юнацької творчості Солом’янського району столиці для методистів позашкільних навчальних закладів відбувся семінар «Інклюзивна освіта в позашкільних навчальних закладах: перші кроки».
Учасники семінару обговорили питання розвитку інклюзивної моделі освіти в умовах позашкільного навчального закладу, ознайомились із досвідом роботи Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського району з дітьми, що мають особливі освітні потреби.
Програма семінару
Т.І.Свирська. Інклюзивна модель освіти – модель, пов’язана з дотриманням прав людини: презентація
М.Галка. Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського району в аспекті інклюзивної освіти: презентація

Семінар ІППО для музичних керівників ДНЗ

23 квітня 2014 року в ДНЗ №677 відбувся міський семінар «Особливості розвитку музично-ритмічних рухів у вихованців ДНЗ» для музичних керівників ДНЗ столиці. Музичні керівники дошкільних закладів охоче ділилися досвідом роботи щодо організації та проведення в дитячому садку святкових ранків. Учасники семінару ознайомились із виставкою дитячих костюмів, обладнанням, наочним матеріалом, музичними інструментами, які використовують у виховному процесі.
Л.Є.Пєчка. Формування музично-ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку: текст виступу
М.В.Сапун. Мистецтво танцю як засіб виховання та розвитку дошкільників: текст виступу
Н.М.Бабенко. Роль, місце і значення занять із хореографії в естетичному розвитку дітей дошкільного віку: тези виступу
І.Л.Гордієнко. Музичні рухи і театралізована діяльність дощкільників: презентація виступу