Серпневі заходи

Серпневі науково-методичні заходи для педагогів ДНЗ і ЗНЗ столиці

Перед початком 2014-2015 н.р. буде проведено традиційні серпневі заходи для освітян міста: методичні конференції та семінари, майстер-класи і тренінги, «круглі столи» та творчі майстерні.
Педагоги столиці матимуть змогу поспілкуватися з представниками Міністерства освіти і науки України, науковими працівниками Національної академії педагогічних наук України, викладачами авторитетних навчальних закладів міста, відомими своїми методичними здобутками вчителями ЗНЗ та вихователями ДНЗ.
Буде окреслено суть інноваційних процесів, які відбуваються в українській освіті, надано конкретні методичні рекомендації. Відбудуться фахові дискусії з актуальних проблем дошкільного, шкільного та позашкільного навчання.
Серпневі конференції, семінари, вебінари, «круглі столи», майстер-класи для педагогів навчальних закладів м. Києва: графік проведення (2014)

Проведено конференцію для класних керівників 6-х класів

28 серпня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка було проведено серпневу методичну конференцію «Робота класного керівника шостого класу у світлі сучасних вимог до навчально-виховного процесу».
Під час проведення конференції було висвітлено питання нормативно-методичного забезпечення виховного процесу класного колективу (С.В.Савченко, методист НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка), вікових та психологічних особливостей учнів 6-х класів (О.А.Хоменко, методист НМЦ практичної психології та соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка), використання інноваційних технологій в організації виховної роботи класного колективу (з досвіду роботи класного керівника ліцею №171 «Лідер» Печерського району А.О.Костенко), формування читацьких інтересів шестикласників (О.Є.Матвійчук, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук).
Програма конференції
О.С.Матвійчук. Формування читацьких інтересів учнів шостих класів: матеріали для класного керівника
С.В.Савченко. Нормативно-методичне забезпечення виховного процесу класного колективу: презентація
О.А.Хоменко. Вікові та психологічні особливості учнів 6-х класів: презентація

Відбулася конференція для вчителів російської мови та літератури

26 серпня 2014 року в СШ №57 було проведено науково-методичну конференцію «Шляхи реалізації завдань шкільної мовно-літературної освіти», учасниками якої стало понад 200 вчителів російської мови та літератури. З рекомендаціями МОН України щодо викладання російської мови та літератури в 2014-2015 н.р. педагогів ознайомила науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Ж.О.Кошкіна.
Програма конференції
Ж.В.Клименко. Методичні рекомендації до підручника для 6 класу «Інтегрований курс «Література» (російська та світова)»: текст виступу
Л.В.Давидюк. Роль підручника в упровадженні інноваційних технологій навчання російської мови: презентація
О.О.Ісаєва. Креолізований текст на уроках літератури як засіб активізації читацької діяльності учнів: презентація
В.Є.Дзюбко. Урок-гра «Долаймо вершину»: презентація
О.Л.Федкевич. Оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин: презентація

Проведено серпневу конференцію для вчителів географії

22 серпня 2014 року відбулася серпнева конференція для вчителів географії ЗНЗ столиці. Участь у заході взяло понад 250 осіб, серед яких, крім учителів, були методисти РНМЦ, провідні науковці столичних університетів, працівники лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, головні редактори фахових видань.
Завідувач кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук Сергій Георгійович Коберник виступив із презентацією «Навчально-методичне забезпечення вивчення географії за новими програмами в основній школі». У своєму виступі науковець порушив проблему створення сучасного підручника, наполягаючи на необхідності єдиного підручника з того чи іншого курсу географії.
Програма конференції
С.Г.Кобернік. Навчально-методичне забезпечення вивчення географії в основній школі у зв`язку з впровадженням нових навчальних програм: презентація
Л.Б.Паламарчук. Науково-методичний супровід викладання географії у рамках організації профільного навчання: презентація

Проведено конференцію з питань виховання патріотизму школярів

21 серпня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка було проведено серпневу методичну конференцію для методистів РНМЦ та голів районних методичних об’єднань учителів української мови та літератури. Тема заходу – «Виховання патріотизму на уроках української мови та літератури» – без сумніву, нині найактуальніша. Епіграфом конференції стали слова науковця Омеляна Вишневського: «Учитель будує Україну в дитині, в молодому поколінні».
Доповідачі зупинилися на питаннях  використання технологій національно-патріотичного виховання на уроках і поза ними (Ю.В.Беззуб, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка), ролі у плеканні патріота музейної педагогіки (О.В.Дудар, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук). Заступник директора Інституту, кандидат психологічних наук О.В.Кочерга проаналізував психологічні аспекти виховання патріотизму.
Програма конференції
О.Глазова. Патріотичне виховання на уроках української мови (на прикладах дидактичного матеріалу для 6 класу)
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на уроках української мови та літератури: презентація
О.Кочерга. Виховання патріотизму: психологічний аспект: презентація
О.Дудар. Патріотичне виховання і музейна педагогіка: презентація
О.Авраменко. Патріотичне виховання учнів засобами мультимедіа на уроках вивчення поетичних творів: презентація
Н.Лук’янчук. Формування комунікативних умінь як засіб реалізації операційно-діяльнісного компонента патріотичного виховання: презентація
В.Ткаченко. Моніторингове дослідження рівня сформованості мовної компетентності учнів 5-х класів ЗНЗ м. Києва: презентація

 

Проведено методичну конференцію для вчителів історії

20 серпня 2014 року відбулася серпнева конференція «Особливості вивчення історії та правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 н.р.». У заході взяли участь понад 200 вчителів історії та правознавства ЗНЗ міста Києва.
Було розглянуто питання:
– науково-методичного забезпечення викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у навчальних закладах освіти України в 2014-2015 н.р.;
– патріотичного та національного виховання на уроках історії;
– комплексного використання елементів інформаційних та інноваційних технологій для формування предметних компетенцій учнів;
– організації системи правової освіти та виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах;
– науково-методичного супроводу навчання предметів суспільно-гуманітарного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах;
– методичного та дидактичного забезпечення організації та проведення практичних занять на уроках історії у 5-6 класах.
Співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України О.В.Галегова ознайомила вчителів із переліком затверджених МОН України посібників та програм.
Програма конференції
О.В.Галегова. Методичні рекомендації викладання історії в 2014-2015 н.р.
О.Ф.Трухан. Методичне та дидактичне забезпечення організації та проведення практичних занять на уроках історії у 5 класах: презентація
О.Ф.Трухан. Методичне та дидактичне забезпечення організації та проведення практичних занять на уроках історії в 6 класах: презентація
О.Дудар. До питання формування предметних компетенцій учнів: презентація
О.А.Худобець. Авторський клас у системі роботи вчителя історії: презентація

Міська конференція «Сучасні підходи до фізичного виховання учнів ЗНЗ»

28 серпня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулася науково-методична конференція «Сучасні підходи до фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів». У заході взяли участь методисти РНМЦ, голови РМО вчителів фізичної культури.
Доповіді викликали в учасників жвавий інтерес. Робота конференції буде висвітлена у фаховому журналі «Фізичне виховання в сучасній школі».
Програма конференції
С.В.Гозак. Гігієнічні аспекти фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: презентація виступу
Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного виховання: презентація виступу
Методичні рекомендації щодо організації та проведення шкільних спортивних свят
Посадова інструкція вчителя фізичної культури

Методична конференція для вчителів біології

21 серпня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулася конференція «Методичний супровід шкільної біологічної освіти в 2014-2015 навчальному році». У заході взяло участь понад 200 педагогів.
З доповіддю виступила провідний науковий співробітник лабораторії хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук Н.Ю.Матяш. У виступі було висвітлено концептуальні засади навчання біології в основній школі.
У доповіді головного спеціаліста відділу змісту середньої освіти та освіти національних меншин Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України С.С.Фіцайло йшлося про впровадження у шкільну біологічну освіту нових стандартів. Розмову про особливості викладання біології в 6 класі було проілюстровано відеофрагментами.
Про результати моніторингу рівня сформованості екологічної грамотності учнів 9-х класів йшлося у виступі методиста Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу І.С.Казарян.
Програма конференції
Н.Ю.Матяш. Концептуальні засади проектування змісту шкільної біологічної освіти в основній школі: презентація
І.С.Казарян. Моніторингове дослідження рівня сформованості екологічного мислення учнів 9-х класів ЗНЗ м. Києва: презентація
С.Агапшук. Методичний супровід шкільної біологічної освіти у 2014-2015 н.р.: презентація

Відбулася конференція з питань освіти дітей з особливими потребами

Традиційні серпневі заходи ІППО КУ імені Бориса Грінченка розпочалися конференцією «Освіта для дітей з особливими потребами у м.Києві: основні напрями розвитку в 2014-2015 н.р.», що відбулася 20 серпня 2014 року. У заході взяли участь понад 100 осіб, серед яких були представники РНМЦ і психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК), керівники й педагоги інклюзивних і спеціальних навчальних закладів, представники громадських організацій.
Конференцію відкрили директор Інституту М.Ф.Войцехівський та начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради О.В.Бохно.
І.Луценко. Нормативно-правова база у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами: презентація
Н.Софій. Освіта дітей із особливими освітніми потребами в м.Києві: презентація
Ю.Найда. Проект «Інклюзивна освіта: «Крок за кроком»: презентація